Cập nhật:  GMT+7
f8bax19d0fx13f8dx183e6x1bc61x13f01x195afx12155x17d66xX7x1ba80xfaa7x19cd0x13b73x179dex1544axX5x19c3fxXax12620x14961x15676x1af3fx1aa19xX3xX1x145ecxX6xX3xXex10780x1c6b7xX15xX16xX3xX15xXdx13fd3x197c7xX3xX4x13aa7xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1x1d2a3xX15xX16xX3xX5xXdxX24xXexX3xX7x17652xX0x10283xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1ae68xX19x1cdc2x15773xXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX7x147a1xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4x17f54xff1dxX6xX19xXbxX1x1d6e0xXexX1xX19xX5ex1cb4axX15xX3cxX4dxX10xX7x1af36xXexX19xXbxX3cxX15xX10x10d25xX7xX3cxX2x1cc9cx12f89xX7axX3cx11924xX7axX4dx1391dx170c8x14a7axX81xX82xX81xX7axXexX2x13530xX81x144cbxX83xX8cxX5xX2xX5ex14dddxXbxX16xXaxX3xX3cxX12xX0xXbxX12x1a548xXcx11cd6xXcx13a65xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12x15ae8xX1xX14xX15xX3xX4dx19295xXbxX3xX6fx18923xX3xX15xXdxX24xX25xX3xX83xX7bxX3xX15x11300xX25xX3xX15xX16xfd4cxX4exX3xXcxX1xX1dx1a8a8xX15xX16xX3xX5fxXdxX15xX1xX3xXa0xX3x19260xXdxX24xXexX3xX7xX3axX3x1dc3axX7bxX83xX3cxX83xX3cxX2xX7axX7exX83xXa0xX7bxX83xX3cxX83xX3cxX7bxX82xX2xX7ax1366dx1de6exX3xX15xX16xXd0xX4exX3xX7bxX8axXa0xX83xX3x1986exX19xXd0xX15xX3xX10ax1acbfxXdxX3xX5fxXdx12ee7xX64xX3xXcx15333xX15xX1xX3x12054xX4exXfexX3x109ddxX9exXb6xX13xXfexX3x12371xX4bxXb6xX13xXfexX3x1c689xX4exX3xX5fxX6xX15xX3x13338xXcxXcx1be6exX3xXexX119xX15xX1xX3xX10ax11107xX3xX4dxX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXexX110xXdxX3xX9exXd0xXdxX3xXexX1dxX1exX15xX16xX3xX15xXdxX24xX25xX3xX4xX28xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX30xX15xX16xX3xX5xXdxX24xXexX3xX7x1a97dxX3xXe9xX10ax1a95dxXdxX3x165d9xX28xX3xX177xX1xX64x1ab41xXdxXfexX3x1adf7xX13fxX3xX177xX1xX64xX3xX121x1a86exX6xXfexX3xXexX1xXd0xX15xX1xX3xXbxX1xX17dxX3x18cd3xXdxX24xXexX3xXcxX57x15728xXfdxX5exX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX7xX57xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX5exX5fxX6xX19xXbxX1xX64xXexX1xX19xX5exX69xX15xX3cxX4dxX10xX7xX6fxXexX19xXbxX3cxX15xX10xX76xX7xX3cxX2xX7axX7bxX7axX3cxX7exX7axX4dxX81xX82xX83xX81xX82xX81xX7axXexX2xX8axX81xX8cxX83xX8cxX5xX7bxX5exX92xXbxX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xX1xXexXexXbx11d73xX3cxX3cxX25xX10xX4dxXdxX6xX5exX5fxX6xX19xXbxX1xX64xXexX1xX19xX5exX69xX15xX3cxX69xXdxX4dxX10xX19xX7xX3cxX7bxX82xX2xX7axX3cxX82xX83xX3cxX7bxX8axX3cxX4dxX6xX15xX16xX3xX1xX64xX19xX15xX16xX3xX7bxX83xX5exX83xX5exX25xXbxX7exX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xX4dxX6xX15xX16xX3xX1xX64xX19xX15xX16xX3xX7bxX83xX5exX83xX5exX25xXbxX7exX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xX13x190f6xX3xX5x119f4xX3xX4dxX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xX4xX189xX3xX4xX28xX4xX3xX10axX174xX15xX16xX3xX4xX1x1d11cxX217xX3xX4bxX30xXdxX3xX134xXdxX15xX1xX3xX177xX1xX14xX64xX3xXa0xX3xX127xXc0xX3xX69xXdx1b0eaxX15xX3xX4bxX177xX121xX3xXcxX57xX64xX15xX16xX3xX1dxXd6xX15xX16xX3xX9ex1b546xX15xX16xXfexX3xX4bxX2acxX3xXexX1xX1dxX3xXcxX119xX15xX1xX3xX11dxX4exXfexX3xX177xX1xX11dxX3xXexXbcxX4xX1xX3xX121xX9exXb6xX13xX3xXexX119xX15xX1xXfexX3xXcxX57xX1dxX1exX15xX16xX3xX10axX19xXd0xX15xX3xX9exX4bxX137xX121xX3xXexX119xX15xX1x12ea0xX3xX4bxX30xXdxX3xX197xXcbxX15xX3xX137xX64xX6xX15xX16xX3xXa0xX3xX9cxX1xX189xX3xX4bxX2acxX3xXexX1xX1dxX3xXcxX119xX15xX1xX3xX64xXc0xXfexX3xX177xX1xX11dxX3xXexXbcxX4xX1xX3xX127xX4bxXb6xX13xX3xXexX119xX15xX1xX315xX3xX121xX19xXd0xX15xX16xX3xX177x163d2xX15xX16xX3xXcxX1xX64xXc0xX3xXa0xX3xX9cxX1xX189xX3xX4bxX2acxX3xXexX1xX1dxX3xXcxX1xX1dx1c67axX15xX16xX3xXexX57xX290xX4xX3xXcxX119xX15xX1xX3xX11dxX4exX315xX3xX4xX28xX4xX3xX10axX174xX15xX16xX3xX4xX1xX2acxX3xXexX57xX19xX15xX16xX3xX4bxXcxX197xX3xXcxX119xX15xX1xX3xX11dxX4exXfexX3xXcxX1xX1dxX36fxX15xX16xX3xXexX57xX290xX4xX3xX121xX9exXb6xX13xXfexX3xX127xX4bxXb6xX13xXfexX3xX127xXc0xX3xX5fxX6xX15xX3xX134xXcxXcxX137xXfexX3xX9exX19xXd0xX15xX3xX9exX4bxX137xX121xX3xXexX119xX15xX1xX315xX3xX5xX13fxX15xX1xX3xX10axX110xX19xX3xX4xX28xX4xX3xX7xX1exXfexX3xX5fxX6xX15xXfexX3xX15xX16xXd0xX15xX1xXfexX3xX10axX19xXd0xX15xX3xXexX1xX115xX3xX4xX11dxX6xX3xXexX119xX15xX1xX3xX69xXd0xX3xXexX1xXd0xX15xX1xX3xXbxX1xX17dxX3xX197xXdxX24xXexX3xXcxX57xX19exX5exX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX7xX57xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX5exX5fxX6xX19xXbxX1xX64xXexX1xX19xX5exX69xX15xX3cxX4dxX10xX7xX6fxXexX19xXbxX3cxX15xX10xX76xX7xX3cxX2xX7axX7bxX7axX3cxX7exX7axX4dxX81xX82xX83xX81xX82xX81xX7axXexX2xX8axX81xX8cxX83xX8cxX5x15243xX5exX92xXbxX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xXcxX57xX2d7xXdxX3x17ea7xX64xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX64x10cb7xX4xX3xX6fxX1xX28xX15xX16xX3xX4xX1xXdx17e91xX15xX3xX4xX11dxX6xX3xX4dxX14xX15xX3xXexX49cxX4xXfexX3xX1xXd0xX15xX16xX3xX69xX110xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2c4xX15xX3xX9ex1be28xXexX3xXcx1553dxX3xX10axX13fxX3xX1xXcbxX15xX16xX3xX1xX28xXdxX3xX5xX2c4xX15xX3xX10axX1dxX36fxX15xX16xX3xX5xXd0xX25xX3xX15xX16xX1xX170xX6xX3xX69x1841cxX3xXexX1xXdxX2c4xX15xX16xX3xX5xXdxX2c4xX15xX16xX3xX5fxX2d7xX19xX3xX69xX24xX3xXcxX4d1xX3xX492xX64xX17dxX4xXfexX3xXexX57xX19xX15xX16xX3xX10axX189xX3xX1xXd6xX15xX3xX2xX8cxX3xX15xX16xX1xX19exX15xX3xX15xX16xX1dxX36fxXdxX3xX4xX19xX15xX3xX1dxX64xX3xXex13779xX3xX10axX13fxX3xX69xX170xX15xX1xX3xX69xXdxX293xX15xX3xX15x118ccxX25xX3xX5xX110xXdxX3xX15xXd6xXdxX3xX4xX1xXdxX4a8xX15xX3xXexX57xX1dxX36fxX15xX16xXfexX3xX4dxX14xX15xX16xX3xXexX57x1786bxX15xX3xX10axX36fxXdxX3xX25xX19exX15xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX290xX3xX4exX2c4xX15xX3xX5fxX19exX15xX1xX3xX4xX11dxX6xX3xX10axX4cdxXexX3xX15xX1dx17211xX4xX5exX3xXcxX57xX19xX15xX16xX3xX15xX1x1bf2exX15xX16xX3xX15xXcbxX25xX3xX492xX64xX6xXfexX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xX64xX4exX3xXexX57xX64xX4ex17667xX15xX3xXexX1xX17dxX15xX16xX3xX10axX110xX19xX3xX5x1dbf3xX3xf9a5xX127xX17dxX15xX16xX3xX15xX1dxX58dxX4xX3xX15xX1xX58dxX3xX15xX16xX64xX174xX15x13538xXfexX3xX9exX2d7xX15xX16xX3xX5fxX49cxXfexX3xX4xX1xX2acxX15xX1xX3xX492xX64xX4exX5b3xX15xXfexX3xX5xX290xX4xX3xX5xX1dx122dfxX15xX16xX3xX69x1a66cxX3xXexX57xX6xX15xX16xX3xX69xXd0xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX4dxX14xX15xX3xX4xX28xX4xX3xX4dxX14xX15xX3xXexX49cxX4xX3xXexX119xX15xX1xX3xX5xX64xX356xX15xX3xX492xX64xX6xX15xX3xXexX14xX25xXfexX3xX4xX1xXcbxX25xX3xX5xX19xX3xX4xX1xX64xX3xX10axX28xX19xX3xX10axX4a8xX15xX3xX10axX36fxXdxX3xX7xX17dxX15xX16xX3xX69x19deaxXexX3xX4xX1xX4cdxXexXfexX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x10ca1xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xX10axX17dxXdxX3xXexX1dxX5f6xX15xX16xX3xX4xX1xX2acxX15xX1xX3xX7xX28xX4xX1xXfexX3xX10ax17e53xX4exX3xX25xX110xX15xX1xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX57xXd0xX19xX3xXexX19xXd0xX15xX3xX4dxX14xX15xX3xX4xX1xXcbxX25xX3xX7xX189xX4xX3xXexX1xX1dxXd6xX15xX16xXfexX3xX5fxX24xX15xX1xX3xX5fxXdxX15xX1xXfexX3xX16xXdxX6xX3xX10axX19exX15xX1xX3xX5xXdxX24xXexX3xX7xX170xXfexX3xX134x1dc3fxX3xX197xXdxX24xXexX3xXb6xX6xX25xX3x111abxX15xX1xX3xX1xX30xX15xX16xXfexX3xX15xX16xX1dxX36fxXdxX3xX4xX189xX3xX4xX356xX15xX16xX3xX69xX58dxXdxX3xX15xX1dxX58dxX4xXfexX3xXexX1xX290xX4xX3xX1xXdxX24xX15xX3xXexX17dxXexX3xX4xX1xX2acxX15xX1xX3xX7xX28xX4xX1xX3xX1xX64dxX64xX3xXbxX1xX1dxXd6xX15xX16xX3xX492xX64xX14xX15xX3xX10axX49cxXdxX3xX5fxX547xX15xX16xX3xX15xX1xX599xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX170xX6xX3xX4x180b4xX3xX4xX6xX19xX3xX10axX6caxXbxX3xX69xXd0xX3xX15xX1xXdxX5b3xX64xX3xX69xXdxX24xX4xX3xX5xXd0xX25xX3xX4xX4f4xX3xXexX1xX115xXfexX3xXexX1xXdxX4a8xXexX3xXexX1xX290xX4x13dafxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX7xX57xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX5exX5fxX6xX19xXbxX1xX64xXexX1xX19xX5exX69xX15xX3cxX4dxX10xX7xX6fxXexX19xXbxX3cxX15xX10xX76xX7xX3cxX2xX7axX7bxX7axX3cxX7exX7axX4dxX81xX82xX83xX81xX82xX81xX7axXexX2xX8axX81xX8cxX83xX8cxX5xX7exX5exX92xXbxX16xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX19xX4dxX4exXaxX12xXcxX57xX1dxX58dxX4xX3xX6xX15xX1xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX4xX11dxX6xX3xX4xX28xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX30xX15xX16xX3xX5xXdxX24xXexX3xX7xX170xXfexX3xX4xX28xX4xX3xX10axX174xX15xX16xX3xX4xX1xX2acxX3xX5xX13fxX15xX1xX3xX10axX110xX19xX3xXexX119xX15xX1xX3xX69xXd0xX3xX4xX28xX4xX3xX10axX110xXdxX3xX5fxXdxX115xX64xX3xX10axX13fxX3xXexX1xXd0xX15xX1xX3xX6fxX2acxX15xX1xX3xX4dxX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXexX110xXdxX3xX9exXd0xXdxX3xXexX1dxX1exX15xX16xX3xX15xXdxX24xX25xX3xX69xXd0xX3xX5fxXdxX6xX3xX16xX1xXdxX3xX4dxX6xX15xX1xX3xX4xX28xX4xX3xX5xXdxX24xXexX3xX7xX170xXfexX3xXexX1xX115xX3xX1xXdxX24xX15xX3xX7xX290xX3xXexX57xXdxX3xX14xX15xXfexX3xX6fxX1x1914exX4xX3xX16xX1xXdxX3xX4xX356xX15xX16xX3xX5xX6xX19xX3xXexX19xX3xX5xX58dxX15xX3xX4xX11dxX6xX3xX4xX28xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX30xX15xX16xX3xX5xXdxX24xXexX3xX7xX170xX3xX10axX13fxX3xX4xX17dxX15xX16xX3xX1xXdxX4a8xX15xXfexX3xX1xX4exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX69xX19exX3xX15xX5b3xX15xX3xX10axX49cxX4xX3xX5xX64dxXbxX3xXexX290xX3xX4dxX19xX3xX4xX1xX19xX3xXcxX4d1xX3xX492xX64xX17dxX4xX315xX3xX15xX16xX64xX4exX24xX15xX3xX10axX19xXd0xX15xX3xX6fxX4a8xXexX3xX25xX49cxXexX3xX5x172e4xX15xX16xXfexX3xXexX64dxXbxX3xXexX57xX64xX15xX16xX3xX5xX13fxX15xX1xX3xX10axX110xX19xXfexX3xX4xX1xX119xX3xX10axX110xX19xX3xX181xX14xX4exX3xX4dxX290xX15xX16xX3xXexX119xX15xX1xX3xX15xX16xXd0xX4exX3xX4xXd0xX15xX16xX3xX69xXcbxX15xX3xX25xXdxX15xX1xXfexX3xX16xXdxXd0xX64xX3xX10axX6caxXbxXfexX3xX181x17084xX15xX16xX3xX10axX28xX15xX16xX3xX5xXd0xX3xX492xX64xX2c4xX3xX1xX1dxXd6xX15xX16xX3xX9exX4cdxXexX3xXcxX4d1xX3xX69xX64xX6xX3xX121xX30xX15xX16xX764xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6d5xX64xXexX1xX19xX57xXaxX12xX9exX953xX4xX3xX121xX19xXd0xX15xX16xXa0xX3xXb6xX16xX567xX4xX3xXcxX30xX15xX16xX0xX3cxXbxX12

Đức Hoàng- Ngọc Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ
2023-12-03 16:38:00

baophutho.vn Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là: Ông Phùng Văn Tửu Ba - sinh năm 1937, do tuổi cao, bệnh trọng, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sỹ hết...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long