Cập nhật:  GMT+7
76eexfdd9x13078x112c5x11844x11573x10142x99a7x14137xX7x137b9xaec8xd080x12581x11f4axc4c4xX5xca0dxXax10c42xXcxXdxee10xXbxX3x13646xX1x102a0xX18xX3xX2xc6c9xX1exX3xXex92d9xXdx10d72xfeccxX3x12848x14400xX18xdfbfxX3xf6c6xX18xX2axX3xX1x10b5cxX3xX4xdc24xX18xX2axX3xXexf6a0xX4xX3xXbxX1x11a46xX18xX2axf2bexX3xX4xX1x10a15xX18xX2axX3x10b40x107f6xX4xX1xX3xbecbxa6fcx10525xbf57xcb81xX3xd021xX3xX2xe3ddxX0xf469xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd268x1233bxX49x7882xXaxX12xX0xXdxe7e6xX2axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX59xX59xX4xa15ex13f73xX6xX69xXbxX1xX25xXexX1xX69xX7bxb66cxX18xX59xX49xX10xX7xecb4xXexX69xXbxX59xX18xX10xee60xX7xX59x9f08xX2xX96xX1exX59x9a49xX57xX49x12ca1xX2x11184xX9bx96f6xX96xX1exXexX2x10869xXa7xX2xXa2xXa2xX5xX2xX7bx12645xXbxX2axXaxX3xX59xX12xX4exX1xX2cxX3xXexX4axX4xX1xX3x1189exX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xf127xXcxXcx13e98xX3xXex118faxX18xX1xX3xac02xX2axX25xX6bx10111xX18xX3xab5dx7d1cxXdxX3xXbxX1xX39xXexX3xX7cxXdx92a2xX25xX3xX4xXd8xX70xX3x127d7xX18xX3xX49xX69xX6xX18xX1xX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX3xX2cxX18xX2axX3xX1xX31xX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12x8797xXcxca1axXcxX3xX54xX3xXcxXdxX15xXbxX3xXexecbexX4xX3xX1xbba1x83c4xX18xX2axX3xdc17xX18xX2axX3x9219xdacaxXdxX3xX8cxf73bxX25xX3xX2ax91a2xXdxX3xf072xXcxX69xac86xX18xX3xX49xc10exX18xX3xXexX1xX6xX70xX3xX2axXdxX6xX3xX2cxX18xX2axX3xX1xX31xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX54xX3xX2xX57xed45xX3xX4xX2cxX6xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXcxX22xX25xX18xX2axX3xX126xXe9xX18xX2axX3xXc6xf1ffxXexX3xXexX22xX1axX18xX3xXcx127c3xX3xd4a8xX25xX45xX4xX3x13140xXc6xXcxXcxXc9xdecaxX3xX50xXdxX24xXexX3xXd0xX6xX70xX41xX3xX18xX2axX13exX6bxX3xX2xX57xX59xXa2xX41xX3xX68xX6xX18xX3xXcxX1xX126xX130xX18xX2axX3xXexX22x124bcxX4xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX3xXexX193xX3xX4xX1xX12bxX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX7xX45xX3xXexXdx9f4exX18xX3xX2xX1exX1exX7bxX1exX1exX1exX7bxX1exX1exX1exX3xX27xX28xX18xX2axX3xX49xX69xX3xX4exX34xX18xX2axX3xXexX6bxX3xX4exX193xX3xXbxX1xb8eaxX18xX3x11923xX69xX3xX50xX25xX6xX3xX19axXexX22xX122xX3xX7xX127xX3xX127xX3xXexX1xX13exX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xXd7xX13exX3xXd0xX31xXdxX19fxX3xX2cxX18xX2axX3xX1xX31xX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX54xX3xX2xX57xX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12xX117xX28xX18xX2axX3xX4xX1x9be3xX3xXd0xX2axX25xX6bxXd4xX18xX3xXd7xXd8xXdxX3xX54xX3xXbfxX6bxX3xX86xXdxX134xX18xX3xX68xXcxX50xX3xXcxXccxX18xX1xX3xX2cxX6bxX41xX3xX4exX1xX2cxX3xXexX4axX4xX1xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX22x10d3fxX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12xX0xXdxX70xX2axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX7bxX7cxX6xX69xXbxX1xX25xXexX1xX69xX7bxX86xX18xX59xX49xX10xX7xX8cxXexX69xXbxX59xX18xX10xX93xX7xX59xX96xX2xX96xX1exX59xX9bxX57xX49xX9exX2xXa0xX9bxXa2xX96xX1exXexX2xXa7xXa7xX2xXa2xXa2xX5xX96xX7bxXafxXbxX2axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12xX4exX34xX18xX2axX3xXexX6bxX3xX4exX193xX3xXbxX1xX212xX18xX3xX215xX69xX3xX50xX25xX6xX3xXexX22xX6xX69xX3xX7xX45xX3xXexXdxX1eexX18xX3xX2xX1exX1exX7bxX1exX1exX1exX7bxX1exX1exX1exX3xX27xX28xX18xX2axX3xX4xX1xX69xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12xXcxX1xX6xX6bxX3xX70xX18axXexX3xX27xXe9xX18xX3xX86xX4axX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX41xX3xX4exX1xX2cxX3xXexX4axX4xX1xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX3xXd0xX2axX25xX6bxXd4xX18xX3xXd7xXd8xXdxX3xX7cxX13exX6bxX3xXex886axX3xX5xX130xXdxX3xX4xXd8xX70xX3xXe9xX18xX3xXexX22xX126xea63xX4xX3xX7xX1c3xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX1xX13exX18xX1xX3xX4xX2cxX6xX3xX49xX69xX6xX18xX1xX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX3xX27xX45xXdxX3xX86xX3f7xXdxX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX4xX2cxX6xX3xXexXccxX18xX1xX7bxX3xX117xX28xX18xX2axX3xX4xX1xX281xX3xX18xX1x12ab6xX18xX3xX70xe45bxX18xX1xe435xX3xX52xX4axX4xX1xX3xX7cxX24xX18xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX54xX3xX2xX57xX3xX27xX6xX18xX2axX3xX4x12993xX3xX18xX1x784fxX18xX2axX3xX49xXdxXd4xX18xX3xX7cxXdxX15xX18xX3xXbxX1xX12bxX4xX3xXexX45axXbxX41xX3xX8cxX1xX47axX3xX5xX126xX130xX18xX2axX41xX3xX27xX3exXdxX3xX1xX3e7xXdxX3xX7xX1c3xX3xX4xX1xX25xX18xX2axX3xXexX6xX6bxX3xX86xX13exX69xX3xX4xX25xX31xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xXd8xX3xX1xX24xX3xXexX1xX45xX18xX2axX3xX4xX1xX281xX18xX1xX3xXexX22xX4axX7bxX3xXcxX25xX6bxX3xX18xX1xXdxX134xX18xX41xX3xX18xX2axX25xX28xX18xX3xX5xX1c3xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xXd0xX1xX13exX3xX18xX126xX3f7xX4xX3xX86x1040dxX18xX3xX4xX3exX18xX3xX1xX45axX18xX3xX4xX1xX15xX3xX18xX134xX18xX3xX7xX1c3xX3xX27xX47axX18xX2axX3xX2axX47axXbxX3xX4xX2cxX6xX3xX70xb42fxXdxX3xX4xX39xX3xX18xX1xX142xX18xX41xX3xXexX193xX3xX4xX1xX12bxX4xX41xX3xX49xX69xX6xX18xX1xX3xX18xX2axX1xXdxX24xXbxX3xX86xX13exX3xX4xX39xX4xX3xX18xX1xX13exX3xX1xXd8xX69xX3xXexX142xX70xX3xX7xe239xX3xX5xX13exX3xX18xX2axX25xX28xX18xX3xX4xX193xX3xX86xde08xX41xX3xX27xX31xX18xX2axX3xX86xXdxX134xX18xX3xXexX69xX3xX5xX3f7xX18xX3xX27xXe2xX3xX117xXd8xX18xX2axX3xX7cxX31xX3xX86xX13exX3xX18xX1xX142xX18xX3xX49xX142xX18xX3xX117xX456xXexX3xXcxX193xX3xX195xX25xX6bxX15xXexX3xXexX142xX70xX3xX4xX1xXdxX15xX18xX3xXexX1xa1b2xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX3xX7cxX24xX18xX1xX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12xX0xXdxX70xX2axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX7bxX7cxX6xX69xXbxX1xX25xXexX1xX69xX7bxX86xX18xX59xX49xX10xX7xX8cxXexX69xXbxX59xX18xX10xX93xX7xX59xX96xX2xX96xX1exX59xX9bxX57xX49xX9exX2xXa0xX9bxXa2xX96xX1exXexX2xXa7xXa7xX2xXa2xXa2xX5xX9exX7bxXafxXbxX2axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12xXcxX281xX18xX1xX3xX27xX15xX18xX3xX1xX15xXexX3xX18xX2axX13exX6bxX3xX9exX2xX59xX2xX96xX59xX96xX1exX96xX1exX41xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX3xXexXdxX15xXbxX3xX18xX1xX1axX18xX3xX7xX45xX3xXexXdxX1eexX18xX3xX9exXa0xX41xX57xX3xXexb400xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX4xX2cxX6xX3xX96xX1exX1exX3xX27xXe9xX18xX3xX86xX4axX41xX3xXexX193xX3xX4xX1xX12bxX4xX41xX3xX4xX39xX3xX18xX1xX142xX18xX3xX2cxX18xX2axX3xX1xX31xX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX54xX3xX2xX57xX7bxX3xXcxX22xX69xX18xX2axX3xX27xX47axX41xX3xXexXdxX1eexX18xX3xX70xX18axXexX3xX5xX13exX3xX9exX1exX41xX57xX3xXexX671xX3xX27xX28xX18xX2axX3xX86xX13exX3xX1xX13exX18xX2axX3xX1xX47axX6xX41xX3xX86xX1axXexX3xXexX126xX3xX4xX47axX3xX2axXdxX39xX3xXexX22xX4axX3xXexX22xX134xX18xX3xXa0xX3xXexX671xX3xX27xX28xX18xX2axX7bxX3xXcxb714xX3xX18xX2axX25xX28xX18xX3xX86xX1axX18xX3xX27xX31xX18xX2axX3xX18xX13exX6bxX41xX3xX68xX6xX18xX3xXcxX1xX126xX130xX18xX2axX3xXexX22xX1c3xX4xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xXcxXcxXc9xX3xXexXccxX18xX1xX3xX27x133f3xX3xXbxX1xX142xX18xX3xX7cxX193xX3xX4xX1xX69xX3xX4xX39xX4xX3xX27xXe9xX18xX3xX86xX4axX3xXexX22xX134xX18xX3xXexX25xX6bxX15xX18xX3xX27xX212xX25xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX3xX18xX1xX126xX45dxX3xfe7exX127xX3xa665xX3xXexX15xX41xX3xX68xX31xX3xX4exX1xXccxX3xX1xX25xX6bxX3xXc9xX25xX142xX18xX3xX7xX1c3xX3xXexXccxX18xX1xX3xX86xX13exX3xX4xX39xX4xX3xXexX193xX3xX4xX1xX12bxX4xX41xX3xX27xX69xX13exX18xX3xXexX1xXe2xX3xX4xX1xX281xX18xX1xX3xXexX22xX4axX3xX54xX3x828cxX752xX3xX1xX31xXdxX3xX27xXe2xX3xX70xX25xX6xX3xX18xX1xX25xX3xX6bxX15xX25xX3xXbxX1x11023xX70xX3xXbxX1xX122xX4xX3xX86xX122xX3xX4xX34xX18xX2axX3xXexX39xX4xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX7bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX69xX49xX6bxXaxX12xXc6xX138xXdxX3xX7xX1c3xX3xX27xX47axX18xX2axX3xX2axX47axXbxX3xX2cxX18xX2axX3xX1xX31xX3xXbxX1xX3exX18xX2axX41xX3xX4xX1xX45xX18xX2axX3xX49xX4axX4xX1xX3xX4exX4fxX50xX51xX52xX3xX54xX3xX2xX57xX3xX7d0xXdxX18xX3xX27xX126xfd3dxX4xX3xX2axdb9cxXdxX3xX86xX1eexX45dxX3xee58xX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xX18axXexX3xXexX22xX1axX18xX3xXcxX193xX3xX195xX25xX45xX4xX3xXexXccxX18xX1xX3xX115xX1x115c3xX3xXcxX1xX138xX41xX3xX7xX45xX3xX9bxX1exX1exX41xX3xX27xX126xX130xX18xX2axX3xXd0xX2axX25xX6bxXd4xX18xX3xXcxX456xXexX3xXcxX1xX13exX18xX1xX41xX3xXbxX1xX126xX130xX18xX2axX3xXcxX142xX18xX3xX52xX142xX18xX41xX3xXexX1xX13exX18xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX50xXdxX24xXexX3xXcxX22xX2c5xX41xX3xXexXccxX18xX1xX3xX115xX1xX889xX3xXcxX1xX138xX7bxX3xX868xX3xXd7xX69xX18axX4xX3xXexX1xX10xX69xX3xX7xX45xX3xXexX13exXdxX3xX8cxX1xX69xXd8xX18xX45dxX3xXbfxX6bxX3xX7cxX6xX18xX3xXc6xX18axXexX3xXexX22xX1axX18xX3xXcxX193xX3xX195xX25xX45xX4xX3xXexXccxX18xX1xX3xX115xX1xX889xX3xXcxX1xX138xX41xX0xXbxX12xX9exXa7xXa0xX2xX7bxX1exX7bxX57xX1exX9bxX9bxXa2xX1exXa7xX7bxX57xX2xX1exX9bxX57xX0xX59xXbxX12xXexX45axXdxX3x13058xX1xX69xX3xX7cxX45axX4xX3xXd0xX1xX13exX3xX18xX126xX3f7xX4xX3xXexXccxX18xX1xX3xX115xX1xX889xX3xXcxX1xX138xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX25xXexX1xX69xX22xXaxX12xXcxX1x9a79xX6bxX3xXcxX22xX6xX18xX2axX0xX59xXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023

Giao ban khối Đảng sáu tháng đầu năm 2023
2023-06-02 14:05:00

baophutho.vn Sáng 2/6, đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh nghe các Ban xây dựng Đảng tỉnh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long