Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmkZq4buofTHhurfhu6jDnS/hu7Dhu7Dhu6jhu6UlPuG7qOG7pWThu6hm4buD4bq7YeG7qD45Z8OyNeG6s+G7qOG7g11mUOG7qG5p4bqzOOG7qOG6s2hh4buoPsOi4buo4bqzw6lh4buo4buDXWbhu6h9IeG6t1UvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmkY5W+G6teG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qGY74bq34buoxalr4buoPOG7tuG6teG7qOG6rjnDoeG7qGbhu4nhur3hurM44buoRjnDrMOy4buobiThurPhu6hG4buDZ+G6szjhu6jhu4nDqeG6szhQ4buoOWE04bqz4buo4bqz4bu0w7Lhu6hTWS/hu7Dhu7BUUOG7qDxk4buo4buBOSHhurPhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6rznDoeG7qOG6sUDhurM54buofT3hu6g84bu24bq14buobinhurPhu6h94bu04bqzOOG7qHth4buoPjlnw7I14bqz4buow7NnYuG6szjhu6jhu4E5w6Hhu7Thu6jhurLhu7ThurdRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oaxalr4buoPOG7tuG6tVDhu6jhuq854bq1I+G6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6hu4bu44buofTHhurfhu6jhurfhu7Rh4buoU8OdL+G7sOG7sFRQ4buoPGThu6jhu4E5IeG6s+G7qOG6rznhuqvhurM44buo4bqvOcOh4buo4bqxQOG6sznhu6jhurPhu7jDsuG7qOG7hTDhu6gj4bqzOeG7qDnhu4nDquG6szjhu6h9MuG6s+G7qD7hu7Y+4buoZuG6o+G6sznhu6jhu6UlPuG7qOG7pWRQ4buo4buF4bu0Z+G7qH3DouG7qCPhurM54buoOeG7icOq4bqzOOG7qH0y4bqz4buo4bulJT7hu6hG4buDZ+G6szjhu6jhu6VkUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmsWp4bq14buoI+G6sznhu6g54buJw6rhurM44buoPsOs4bu04buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jhuq85w6Hhu6jhurFA4bqzOVDhu6g4YcOi4buoPjlnw7I14bqz4buoOeG7ieG6ueG6szjhu6jGsOG6q+G6szjhu6jhu6UlPuG7qGbhu4PhurXhurM44buofSxm4buo4bqxYTPhurPhu6g+LOG7geG7qOG7rlDhu6huaeG6szjhu6huW+G6s+G7qDxhNeG6s+G7qD4s4buB4buoVi1XUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkZq4buofTHhurfhu6jhurfhu7Rh4buoU8OdL+G7sOG7sFRQ4buow6rhu6g+4bu2PuG7qGbhuqPhurM54buo4bulJT7hu6jhu6Vk4buoZuG7g+G6u2Hhu6g+OWfDsjXhurPhu6jhu4NdZlDhu6huaeG6szjhu6jhurNoYeG7qD7DouG7qOG6s8OpYeG7qOG7g11m4buofSHhurfhu6hu4bq5YeG7qOG6szlhNGbhu6h9ZOG7qGY5LOG7geG7qOG6szksZuG7qMOq4buofWPhurM44buoPCrhurM4UOG7qGbhu4Nn4bqzOOG7qHtn4buo4buBOcSR4buoPGEy4bqz4buo4buwWC3hu7Dhu7Lhu6h9ZOG7qOG7p1Dhu6huaeG6szjhu6jhurNoYeG7qOG7sOG7ri3hu7BX4buofWThu6jhu6dQ4buo4bqzaGHhu6g+4bu04bq14buo4buyLeG7sOG7sOG7qH1k4buo4bunUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkZq4buo4bqzOOG7uMOy4buo4bq34bu0YeG7qFPDnS/hu7Dhu7BU4buow7NnLGbhu6g5YTThurPhu6h94bq9ZuG7qOG6t+G7ieG7tOG7qMOq4buo4bulJT7hu6jhu6VkUOG7qOG7heG7tGfhu6h9w6Lhu6jhurfDquG7qOG7g2ThurM44buow7NnYuG6szjhu6jhu6UlPuG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qOG7pWThu6h9MuG6s+G7qOG7hmcj4bqzOOG7qOG7pcOg4bqzOVHhu6jhurDhu4nhur3hurM44buo4bq34buJ4bu04buoPiPhu6h94bq9ZuG7qMOq4buo4buBOcOh4bu04buoRjvDsuG7qOG7pSU+4buo4bulZOG7qFfhu6ot4buwV+G7quG6t+G6t+G7oOG7qOG7gTnDoeG7tOG7qMaw4bqr4bqzOOG7qOG7pSU+4buo4bulZOG7qG7hu7jhu6jhu6UlPuG7qEbhu4Nn4bqzOOG7qOG7pWThu6hX4buqLeG7sOG7quG7quG6t+G6t1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu7nhu7jhu6jhurJkYeG7qGZq4buo4bqzOOG7uMOy4buobuG7uOG7qH0x4bq34buo4bq34bu0YeG7qFPDnS/hu7Dhu7BU4buoPsOi4buo4bq34buJ4bu0UOG7qGbhu4Phurth4buoPjlnw7I14bqz4buo4buDXWbhu6hu4bq5YeG7qOG6szlhNGbhu6h9ZOG7qGY5LOG7geG7qOG6szksZuG7qOG7gTnEkeG7qDxhMuG6s+G7qOG7sFkt4bus4buq4buofWThu6jhu6dRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRmrhu6jhurM44bu4w7Lhu6hu4bu44buofTHhurfhu6jhurfhu7Rh4buoU8OdL+G7sOG7sFRQ4buow6rhu6hO4bqh4bqzOeG7qOG7pSU+4buo4bulZOG7qG7hu7jhu6jhuq85Z+G7qG5rPuG7qOG7pSU+4buo4bulYTXhurPhu6jGsOG6q+G6szjhu6hTPOG7tOG6teG7qDhj4bq34buoPiPhu6jhu4dnLuG6s+G7qH0j4bq14buo4bu54bq14bu44bqzOOG7qOG7hOG7tFThu6g+w6Lhu6g4YcOi4buofeG6q+G6szjhu6g8JT7hu6jhurdA4bqzOeG7qD4s4buB4buoWC1ZUOG7qDhhIWbhu6g+LOG7geG7qMOdLeG7slHhu6jhu6VhNeG6s+G7qH1k4bqzOOG7qOG6t0DhurM5UeG7qOG7hMOi4bqzOOG7qDxhNeG6s+G7qD7hu7ThurXhu6hmauG7qOG7rC1W4bq3UeG7qOG7pyzhu4Hhu6h9ZOG7qOG7g8OsYeG7qOG7g+G6teG7qGY5YTHhurPhu6hm4bu0YeG7nuG7qD4s4buB4buo4buwUS9RVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRjlb4bq14buoTmFbZuG6s+G7tOG6tytVL+G7gcOa


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn
2024-05-25 07:19:00

baophutho.vn Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương gồm 22 công đoàn bộ phận với gần 400 đoàn viên, trong đó tỷ lệ nữ chiếm khoảng 55%; trình độ chuyên...

Thanh Thủy chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Thanh Thủy chú trọng công tác bảo vệ môi trường
2016-11-03 10:15:00

PTO- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, huyện Thanh Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long