Cập nhật:  GMT+7
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhur43feG7oCXhurk3feG7oOG7neG6ozd94bugN31bKeG7oGRb4bqjN33hu6BkXTfhu6BkYjg3feG7oOG6qVthN33hu6AkW8OjN33hu6AlMCRb4bug4bud4bu3RuG7q+G7oy1R4bum4buUL1tR4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7qSbFqCXhu57hu5bhuqhE4bufROG7oC3hu6BEOOG7qDfhu6BkMTdb4bugW10pN+G7oCQ54bugUVVTw5Thu6Thu6bDmeG7oDd9w6rDol3hu6Bj4buD4bugJeG6uTd94bugNFvFqF3hu6A9xq844bugY+G6vyThu6A0W8OgJuG7oOG7teG7neG7t0bhu6vDleG7oFXDmlXDlFJV4bum4bugZGLDqsOiN33hu6Bb4bql4bqp4bugNFvFqF3hu6A9xq844bugaeG7oGQhw5Thu6DhuqrEkcWo4bugKjnDleG7oCrhu6zhu6Dhuqlbxq9k4bugW10pN+G7oFXDlFJTUOG7oCrDo13hu6Bkw6rhuqU3feG7oCQ54bugaSHEkeG7oGTDo+G7oDd9xJFp4bugJOG6s+G7oGbhu6jhu6BEYuG7qjbhu6BJ4bugZCHhu6Bo4bus4bugKuG7rOG7oGRdITfhu6Bb4buoN1vhu6Bi4buo4bugYzjGr2TDleG7oGjGryThu6A2XTdb4bugZuG7qOG7oMav4bqp4bugJeG6uTd94bugPV0pN+G7oOG6qVvGr+G6qeG7oGjhu4Phu6A1w63hu6BkWyY44bugW8Oq4bq1N33hu6AlIzfhu6Ak4bq7xajhu6Dhu5vhuq/hu6BJ4bugZCHhu6Aqw6Nd4bugZuG6tV3hu6BUw5TDmcOaUOG7oGRiw6rDojd94bugW+G6peG6qcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5/Do13hu6Bm4bq1XeG7oDRbxahd4bugPcavOOG7oGnhu6BkIeG7oOG6q8SRxajhu6DhuqpCLSQ4JSbDleG7oGQ44buoN+G7oGQxN1vhu6AkOeG7oFPDlFVUUeG7oCpdPDbhu6A0XTw24bugYzjGr2Thu6AlMCRb4bugKuG7rOG7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6Aq4buuN33hu6A0w63DleG7oCThurnhu6BkWzzhu4zhu6BEW8WoN1vhu6BEW+G6u2nhu6Dhu5JRw5RQVeG7pOG7mMOV4bug4bup4buq4bug4bupYcWo4bug4buSw5pVw5nhu5jDleG7oEZdKWThu6BEYiDhu6Dhu5JUUcOZ4buYw5Xhu6Dhu584xag34bug4bupw6k3feG7oOG7klLhu6TDmuG7mMOV4bugRFvFqDdb4bugQ+G6szfhu6Dhu5JSUVThu5jDleG7oGRbMOG7oGjhu6zhu6DhuqhbZeG7oERbw6Hhu6Dhu5JRVeG7pOG7mMOV4bugROG7sjfhu6BD4bqzN+G7oOG7klFVUeG7mMOV4bugRFvFqDdb4bug4bubxajhu6Dhu5JRVeG7pOG7mMOV4bugw73hu7I24bugRFvFqDjhu6Dhu5JRVMOa4buYw5Xhu6Dhu51ANuG7oHlbLuG7oOG7klFT4bum4buYw5Xhu6BExag24bug4bu14bqjN33hu6Dhu5JRUlDhu5jDleG7oEkuN+G7oMO94bu44bqp4bug4buSw5rDmeG7mMOV4bug4bqoW8Op4bug4bu1XTdb4bug4buSVeG7pOG7mMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZGXSkk4bug4bq/N33hu6Al4bq5N33hu6Ak4bqjN33hu6A3fVsp4bugZFvhuqM3feG7oGRdN+G7oGThu6o44bugJOG6ozd94bugJOG6ueG7oCpWJOG7oDXhu4ck4bugfV1l4bqp4bugN1vhu6jhu6DhuqvEkeG7sDfhu6A1w63hu6Bm4buo4bugN33DqsOiXeG7oCXhu7I34bugJFvhurvhu6Aq4bqvN33hu6Ak4bq9N33hu6A3W8Oq4bugN+G7sjd94bugJMWoOOG7oFtdKcSR4bug4bqrxJHhu7Dhu6BkYjg3feG7oOG6qVthN33DleG7oCRbw6M3feG7oCUwJFvhu6Dhu53hu7dG4bur4bujLVHhu6bDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buUXTZ94bugY2IkTOG7ni8vJMOUPcWoOOG6qVvEkWRbOMOUZjcvJSZjNGQ44bqpLzcmZ2MvUlFR4bukL1Thu6Ylw5pRw5pUw5lSUWRRw5nDmuG7pMOaw5o1UcOUM+G6qX3hu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqlqxJFkWzhi4bue4buWRsWozIY34bugw73FqDd94buUL+G6qeG7lg==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Kích hoạt Cơ sở cách ly tập trung- Trung đoàn 753

Kích hoạt Cơ sở cách ly tập trung- Trung đoàn 753
2021-05-06 16:49:33

PTĐT - Phú Thọ kích hoạt Cơ sở cách ly tập trung- Trung đoàn 753 tại xã Trưng Vương, TP Việt Trì với công suất 170 giường, giao Bộ CHQS tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, vận hành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long