Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7j8Oq4bq/w6Fh4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqBGw5JT4buaw5PhuqDGoOG6puG6oFdZOuG6oFfDmuG7msOT4bqgw5LGr+G7sOG7sy/DksOD4bu14buzV+G6puG7hOG7lknhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4DGoOG6puG7rsOT4buM4bua4butxILhu7A/4bqg4bqmWFfhu5zDgOG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7jMagw5PhuqDhu4xH4bunw4BGV+G7luG6ouG6ol/GoGHhu5zhu5pXSeG7mldf4buMxqDDk+G6q8ag4bqmw5NJw4DhuqBW4buuRuG7p8OAw5JXV+G7sOG7rS8vKuG7nCrhu5pJJlZ3KuG7mi/huqYq4bqmV+G6puG7rnfhuqZW4buwP+G7seG6q8Oh4bunw4PhuqLhuq7huq7Dg8OD4bur4bqmV+G7p+G6ouG7q1dW4bunxILhuqLhuqLhu6vhu5bGoOG7p+G6suG6ruG6ruG6suG6tOG6pMOC4bqi4bqixILDguG6tsOC4bqi4bqi4bqi4bqi4bqiw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Dhu4Thu5zhu65HSeG7ri1WVzrhu5ZJ4but4bqgVuG7nOG7luG7jEfhu6/huqDhu4Thu5zhu65HSeG7ri0m4buMR1fDkuG7reG6oMOD4buwP+G7r8OA4bu14buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7MvV+G6puG7hOG7lknhu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7DhuqlJ4bqmR8OA4bu1w6E94bqg4bqs4bua4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oFfhuqjhu4zhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oCrhuqjhuqDhu5Qo4bqgV8OSWOG7gFfhuqBGw5Lhu5zhuqDhu5/hu4xMV+G6oMOq4bqmxqDhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqBG4bqsRuG6oEbDkuG7jErhu5rhuqDhu5bhu7jGr0bhuqAq4bqo4bqg4buE4buMTOG7muG6oOG7sMOS4bqs4buw4bqgw5Lhu4xMWOG6oOG7rFhC4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oOG7msOTI+G6puG6oEbhuqxG4bqgRsOSw4pX4bqg4buU4buORsOS4bqgV8OS4buORsOS4bqgR+G6quG7msOT4bqg4bqmxqDhu7DDkklX4bqmxqDhu4zhu5pJ4bqgeSnhu43DssO94bqgw6E94bqg4bqs4bua4bqg4buUO+G6oOG7lEpX4bqg4bua4bqoOuG6oFbhu4jhuqDDksOZ4bqgV+G7rsav4bqg4buUKOG6oFfDkljhu4BX4bqgRsOS4buc4bqg4buf4buMTFfhuqDDquG6psag4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgRuG6rEbhuqBGw5Lhu4xK4bua4bqg4buW4bu4xq9G4bqgKuG6qOG6oOG7hOG7jEzhu5rhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqDhu5rDkyPhuqbhuqAp4buNw7LhuqDhu5rDkkXGoOG6oCrhuqjhu5zhuqBG4bqsRuG6oEhT4buM4bqgV+G7uMav4buaw5PhuqBG4bui4bqg4buaw5NYOuG6oEbhu6ThuqBG4bqm4bucduG6oOG7msOSw4pX4bqg4buW4bqo4bqgV8OS4bqm4buaw5LhuqDhu5rhu4zEqOG7mnfhuqDhu43hu67hu7jhu6ZG4bqgw5JKV3bhuqBHPeG6oOG6rOG7muG6oFbhu4jhuqBX4buMSuG7muG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBI4bqs4buaw5LhuqDDk+G7jOG6rOG6oFfDleG7msOS4bqgV+G7ruG6quG7msOT4bqgViThuqBH4buy4buaw5PhuqDGoOG6puG6oFdZOuG6oFfDmuG7msOT4bqgw5LGr+G7sOG6oCnhu43DsuG6oEhN4bqgRuG7ouG6oOG7hEBG4bqgV+G7ruG6puG7msOS4bqgV+G7nOG6qOG7muG6oEZC4buaw5LhuqAqS+G6oOG7rFg64bqgxqBS4bqgKuG6qOG6oOG7hELhu5rhuqBGw5LDilfhuqAqw4rhu5rhuqBIS3bhuqBIVOG7msOT4bqgV8OSxajhu4zhuqBGWOG7msOT4bqgRsOK4buw4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqBXw5JS4buaw5PhuqBX4buM4bua4bqgRuG6vuG7muG6oFfDkuG7jEpX4bqgRuG7ouG6oEjhur464bqgSOG7tOG6oOG7hEXhu5rDk+G6oEbDkkDhu5rDk+G6oOG7lMOS4buc4bqm4bqgw5Lhu6BG4bqgSE3huqBIS+G6oOG7ruG6puG6oEbhuqxG4bqg4buE4buMTOG7muG6oOG7sMOS4bqs4buw4bqgRuG6puG7muG6oFfDkuG7jEzhu7DhuqBG4bui4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgSOG7jE3GoHfhuqDhu43hu67EqOG7muG6oEbhu6ThuqBW4buo4bqgSOG7onbhuqDDoT3huqDhuqzhu5rhuqBW4buI4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgKuG6qOG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgRuG6rEbhuqBGw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oOG7msOTI+G6puG6oFfDkuG7juG6oEjhu4xNxqDhuqBX4bqq4buM4bqgxqBVV+G6oFZT4bqgSMOU4bqm4bqgSOG7jE3GoOG6oFbhu4jhuqBI4bu4xq9G4bqg4buWPeG6puG6oEbDkuG7oOG7muG6oOG7qOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoHfhu7Phu7Dhu7Vhw5Lhu4xLWOG6oOG7muG6pjrhuqB5w4PhuqQvw4PDveG6oFfhuqrhu4zhuqBX4buu4buy4bqgVuG7qOG6oDlV4bqgYVLhu5rDk+G6oOG6puG7muG6oHnhuqnhuqjhuqDDqlXhu4zDvXbhuqDhu43DkuG7uMav4buaw5PhuqBX4bu44bum4buaw5PhuqDhurvEqOG6oOG7jcOSSuG6oOG7jeG7jEzGoHbhuqDhu43DkkDhuqBX4buu4bu44buo4buaw5PhuqA5VeG6oGFS4buaw5PhuqDhuqbhu5rhuqBGw53hu5rDk+G6oGHhu6ThuqDhu6xY4bqm4bua4bqgbsOS4bue4buaw5PhuqBGw5JT4buaw5PhuqDhur3huqbhuqBXWTrhuqAq4bqo4bqg4buNVeG7jOG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqBG4bu04bqm4bqg4bq74buMxKjhu5rhuqDhuqnGr+G7sOG6oOG7rFhTRuG6oHnhu4/DquG6v8OhYcO94bqgSEPhuqDhu5Q74bqg4buUSlfhuqBHPeG6oOG6rOG7muG6oOKAnOG6qcOZ4bqgV+G7rsav4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgRsOS4buMSuG7muG6oOG7luG7uMavRuG6oCrhuqjhuqDhu4Thu4xM4bua4bqg4buww5Lhuqzhu7DhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqg4buaw5Mj4bqm4bqgw5Lhu4xMWOG6oOG7rFhC4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqBXw5rhu5rDk+G6oMOSxq/hu7DhuqAp4buNw7LhuqBX4bqq4buM4bqg4buUw5JY4bqgKj1G4bqgw6BS4buaw5PhuqA84but4bqg4buNw5Lhu47huqBI4buMTcag4bqgV+G6quG7jOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOKAneG6oHnhu5/DquG6vS/DqeG6pOG6rsO9d+G6oMOhPeG6oOG6rOG7muG6oFfhu67DlOG6oMOT4buM4bqs4bqgw5Phur7hu5rhuqDhuq7huqLhuqJ34bqi4bqi4bqi4bqg4buPw7LDoXbhuqBH4buc4bqgYcOS4buO4buaw5LhuqDhu7DDkuG7tOG6oMOqw5Lhu4BX4bqgOULhu5rhuqBX4bqo4buM4bqgV+G7rsavd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNw5JJ4buc4bqgSOG6rOG7msOS4bqgw5Phu4zhuqzhuqBX4buc4bqo4bua4bqgRuG6vljhuqBG4bu04bqm4bqg4buPw6rhur/DoWHhuqDhu5pExqDhuqDEguG6ouG6osOC4bqgRsOS4buc4bqgV8OSw4o6duG6oCrhu4xMRuG6oFYk4bqgR+G7suG7msOT4bqgKeG7jcOy4bqgSEPhuqAq4bu4xq9X4bqg4busWOG6rOG6oEZC4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oFfhu4zEqFjhuqBXw5Lhu7LhuqBG4bucRuG6puG7jOG7muG6oCrhuqjhuqDDkknhu67hu5zhu4zhu5rhuqBGVeG7msOT4bqg4buW4bqq4buMd+G6oMOyJOG6oEfhu7Lhu5rDk+G6oMag4bqm4bqgV1k64bqgV8Oa4buaw5PhuqDDksav4buw4bqgSOG6puG7msOT4bqgw5Phu4zhuqbhuqBXROG7msOT4bqg4buo4bqgRuG6rEbhuqDhu5rhu7jhu6ZG4bqgSOG6puG7msOT4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5p24bqgSMOJRuG6oOG7hOG7jExX4bqg4buW4bqo4bqgRsOS4bq8WOG6oDx34bqg4bqp4buk4bua4bqg4bqy4bqixrDhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oMOSxq/hu7DhuqDhu5bhuqrGoOG6oEfhu7Lhu5rDk+G6oMag4bqm4bqgV1k64bqgKeG7jcOy4bqgV+G7rsSo4bua4bqgV+G7nOG6qOG7muG6oFfDkkrhuqDDk+G7jOG7puG7jOG6oEjhuqbhu5rDk+G6oEfhu4xO4bua4bqg4buu4bqm4bqg4buo4bqg4buUw5JY4bqgKj1G4bqgw6BS4buaw5PhuqDDquG6psag4bqgPHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s1fhuqbhu4Thu5ZJ4bqgVlc64buWSeG7p8OAxqDhuqbhu67Dk+G7jOG7muG7rcSC4buwP+G6oOG6plhX4bucw4Dhu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqg4bqm4buWV+G7p8OAw4DhuqBW4buuRuG7p8OAw5JXV+G7sOG7rS8vKuG7nCrhu5pJJlZ3KuG7mi/hu4/hu7Dhu5bhu5zhuqZHSUdf4buf4bq/4bufL+G7hOG7jEbDkkfhuqbhu5wvxILhuqLhuqLhuqThuqLDg8OD4bqkL1fhu5zhuqbhu5otRuG6puG7msOSd+G7mOG7sMOTw4Dhu7Xhu7MvV0fhu7Xhu7MvV+G7ruG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7jcOSSeG7nOG6oOG7j8Oq4bq/w6FhduG6oOG6suG6osaw4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDksav4buw4bqg4buW4bqqxqDhuqBH4buy4buaw5PhuqAp4buNw7LhuqBX4buuxKjhu5rhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tVfDkkrhuqDDk+G7jOG7puG7jOG6oEfhu4xO4bua4bqg4buu4bqm4bqg4buo4bqgw6BS4buaw5PhuqDDquG6psag4bqgPOG7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzL1fhuqbhu4Thu5ZJ4bu14buz4buw4bu14buN4bqq4buM4bqg4bq7TuG6oOG7lDvhuqDhu5RKV3bhuqDhu4ThuqjhuqDDquG6puG7rljGoOG7jOG6oHHhuqbGoOG6pkfhuqZ24bqg4buN4buu4bu44buo4buaw5PhuqDDoOG6quG7jOG6oEfhu4xM4bua4bqgRuG7tOG6puG6oOG7j8Oq4bq/w6Fh4bqgV+G6quG7jOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oOG7muG7ouG7jOG7reG6oOKAnOG6vVVX4bqgSOG7jEtY4bqgSOG6rOG7msOT4bqgw5PDkuG7jOG6oOG7msOS4buA4bua4bqg4buW4bqo4bqgYcOS4buO4buaw5LhuqDhu7DDkuG7tOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oFfDkk3huqDDkuG7jEzhu5rhuqDhu6xYOkpX4bqgV+G6vMag4bqg4buaw5nhuqDhu5Y9RuG6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqDhu5rDkyPhuqbhuqBITeG6oFfDkuG6puG7msOS4bqgV8OS4buMSljhuqDhu5rhu4zEqOG7muG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buEw5ThuqBISeG6oEfhu6DhuqbhuqDhu4Thu6jhu4zhuqAp4buNw7LhuqDhu5rDkuG7uOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4bua4bu44bumRuG6oOG7luG6rOG7msOT4bqgw5Phu4xL4buaw5N34bqgw6rhurzhu5rDk+G6oEbhuqbhu5zhuqDDkuG7jE1Y4bqg4buE4buMSlfhuqAqS+G6oCnhu43DsuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oEbhuqxG4bqgSFPhu4zhuqBX4bu4xq/hu5rDk+G6oEbhu6LhuqDhu5rDk1g64bqgRuG7pOG6oEbhuqbhu5zhuqAq4bqo4bqgV+G7jkbDkuG6oEY9RuG6oEbDkuG7tOG6oEhV4buaw5PhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqg4buaw5Mj4bqm4bqg4buW4bqo4bqgRuG6rEbhuqA6SljhuqBXU+G6oFfDkknhu5rhuqBGw5JTV+G6oEbhu7ThuqbhuqBHPeG6oOG6rOG7mnfhuqDDoE3huqBIQsag4bqg4buEQuG7nOG6oMOT4buMQuG7jOG6oOG7rFg6SlfhuqAqw4rhu5rhuqBIS+G6oOG7muG6qDrhuqDGoFVX4bqgRuG6rEbDkuG6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQuG6oOG7qOG6oOG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoHbhuqBX4buu4bu44bumRuG6oMOSSlfhuqBXw5Xhu5rDkuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFYk4bqgR+G7suG7msOT4bqgKeG7jcOy4bqg4buww5JC4buM4bqgSOG7uMavRuG6oEjhuqzhu5rDkuG6oMOT4buM4bqs4bqgKuG6qOG6oOG7sMOS4bq84bua4bqgV+G7jkbDkuG6oEbhu4bhu5rhuqBXw5Lhu4Dhu5p34bqgYeG6vuG7muG6oFfDkuG7jEpX4bqg4buww5JC4buM4bqgRuG7ouG6oEbhuqxG4bqgVlPhuqDhu5bhu4xMWOG6oEc94bqm4bqgV+G7rsSo4bua4bqg4buEReG7msOT4bqgRsOSQOG7msOT4bqgRuG7suG6oFfDkk3huqBITeG6oEhL4bqg4buu4bqm4bqgRuG6rEbhuqDhu4Thu4xM4bua4bqg4buww5Lhuqzhu7DhuqBG4bqm4bua4bqgV8OS4buMTOG7sOG6oEbhu6LhuqDDkuG7jExY4bqg4busWELigJ134buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Vuw5LhuqxX4bqg4buE4buMTVjhuqBGQsag4bqg4buk4bua4bqgYeG7pOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqDhu4/DquG6v8OhYeG6oCrhuqjhuqBhw5Lhu47hu5rDkuG6oOG7sMOS4bu04bqgw6rDkuG7gFfhuqA5QuG7muG6oEhD4bqgV+G6qOG7jOG6oFfhu67Gr+G6oCrhuqjhuqDDksOZ4bqgV+G7rsav4bqg4buUKOG6oFfDkljhu4BX4bqgRsOS4buc4bqgw6E94bqg4bqs4buaduG6oOG7jcOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4bu44bum4buaw5PhuqDhurvEqOG6oOG7jcOSSuG6oOG7jeG7jEzGoOG6oMagVVfhuqDhu5bhur7hu5rhuqDhu5ol4bqm4bqg4buUw5Lhurjhu5rDk+G6oEjDlOG7msOS4bqg4busWDpKV+G6oFfhurzGoOG6oEbhu7ThuqbhuqBhw5Lhu47hu5rDkuG6oOG7sMOS4bu04bqg4buf4buMTFfhuqDDquG6psag4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgKuG7jExG4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBG4bqmxqDhuqDhu5RKV+G6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqBGw5JT4buaw5PhuqDGoOG6puG6oFdZOuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7muG7uOG7pkZ24bqg4buUw5JY4bqgKj1G4bqgKuG6qOG6oFfDkkrhuqDDk+G7jOG7puG7jHcvd+G7sy/hu7Dhu7Xhu43Dkknhu5zhuqAq4bucKuG7mkkmVg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khu 13 xã Đào Xá Xây dựng đời sống văn hóa

Khu 13 xã Đào Xá Xây dựng đời sống văn hóa
2009-01-19 14:02:00

PTO- Khu hành chính 13 xã Đào Xá,huyện Thanh Thủy có 205 hộ, với 706 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghềnông nên đời sống còn gặp không ít khó khăn. Song những năm gần...

Để trợ giúp pháp lý đến với người nghèo

Để trợ giúp pháp lý đến với người nghèo
2009-01-19 13:57:00

PTO- Từ nhiều năm nay, những cán bộ trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúppháp lý Nhà nước đã không quản ngại khó khăn, cách trở để đến các xã vùng sâu,vùng xa trợ giúp pháp lý (TGPL)

Gần 800 kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2009

Gần 800 kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2009
2009-01-19 11:42:00

Tối qua, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội),khoảng 800 kiều bào đại diện gần bốn triệu người Việt Nam trên thế giớiđã tập trung về đây để cùng đón Tết Kỷ Sửu 2009 với sự tham...

Hội LHPN tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2009

Hội LHPN tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2009
2009-01-16 08:07:00

PTO- Ngày 14-1, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI nhằm đánh giá công tác năm 2008, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009; bầu bổ sung Ban chấp hành...

Lên Chự ăn Tết sớm

Lên Chự ăn Tết sớm
2009-01-15 12:25:00

PTO- Ngày cuối tháng 12, gió lạnh cắt da, mù mịt sương núi. Mới mờ sáng đoàn lãnh đạo huyện Thanh Sơn cùng tổ công tác dân vận đã có mặt tại trung tâm xã Yên Sơn bắt đầu ngược...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long