Động lực để người dân vươn lên thoát nghèo

28/11/2023 08:25 GMT+7

baophutho.vn Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, vươn lên của mỗi người dân, đến nay TP Việt Trì đã đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 công tác giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

POWERED BY
Việt Long