Kỳ 3: Cần chế tài xử lý cứng rắn

24/05/2024 10:42 GMT+7

baophutho.vn Nắm bắt nhu cầu làm đẹp của người dân, các cơ sở cung cấp dịch vụ, đào tạo nghề tiêm filler, botox mọc lên “như nấm”. Sẽ không có gì đáng nói, nếu các cơ sở này tuân thủ nghiêm theo đăng ký kinh doanh, hoạt động dịch vụ theo giấy phép được cấp, vừa đảm bảo quy định của pháp luật và an toàn cho khách hàng.

POWERED BY
Việt Long