Nghề giáo trong thời đại công nghệ số 4.0

20/11/2022 09:54 GMT+7

baophutho.vn Cách mạng công nghệ 4.0 đã tác động đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có giáo dục. Với sự thay đổi chóng mặt trong cách tiếp cận tri thức của học sinh thế hệ mới, khi các phương tiện công nghệ thông tin đang trở thành nguồn học tập vô tận, dẫn đến việc thay đổi mục tiêu giảng dạy và phương pháp dạy học của giáo viên.

POWERED BY
Việt Long