Những "Chiến sĩ sao vuông”

28/03/2024 07:50 GMT+7

baophutho.vn Với lợi thế không thoát ly sản xuất, ở ngay trong dân, lực lượng dân quân tự vệ đóng vai trò nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới...

POWERED BY
Việt Long