Trang bị kỹ năng phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai

04/06/2024 18:06 GMT+7

baophutho.vn Do địa hình nằm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, tỉnh Phú Thọ hàng năm phải đối mặt với nhiều thiên tai, gây tổn thất lớn về người và tài sản, cơ sở vật chất hạ tầng, kinh tế - xã hội, tác động xấu đến môi trường...

POWERED BY
Việt Long