Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThurnDo+G7jTTDs2bhu6c04buJcnU04bunxIPhurk04buzcMSpNOG7suG7r+G7oeG7j+G7izTDusWpxqHhurk0w4Phu4/hu4k04buzazTDsnLEqTRq4bq54buJNOG6ueG7scOjNOG7j+G7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804buJw6PEqTThu4/hu69w4bq5XS/hu4k2Il3hu6fDo8Opw7LDqjThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu43Do8O54buLxKnhu48oN3Xhu7c0w6PFqeG7p8O1MyJd4bunw7kiXeG7p+G6uyJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMi4buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNOG7p2rhurnhu4k04bq5eOG6uTThu6fhu4l44bq5NOG7icSpaOG7jzThurnDo+G7jTTDs2bhu6c04buJcnU04bunxIPhurk04buzcMSpNOG7suG7r+G7oeG7j+G7izTDusWpxqHhurk0w4Phu4/hu4k04buzazTDsnLEqTRq4bq54buJNOG6ueG7scOjNOG7j+G7ieG6q+G7jzThurvhuqvhu4804buJw6PEqTThu4/hu69w4bq5XS91Il0v4bun4bq7Il0v4bunw7kiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXeG7p8Ojw6nDssOqNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7jcOjw7nhu4vEqeG7jyg3deG7tzTDo8Wp4bunw7UzIl3hu6fDuSJd4bun4bq7Il0v4bun4bq7Il3hu6fhursiXS/hu6fhursiXS/hu6fDuSJdL+G7p8Ojw6nDssOqIl0v4bun4bq7Il0v4bunw7kiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7iMOqw6PhurszIuG7pMSD4buP4buLNDc1LzU2Lzc1NeG6ozw04bun4bqxxKk04buI4bqvNOG7juG7ncSpPDThu6bhu4nhu7E04bun4buvcOG7j+G7izThurjhu4lq4buP4buJNHXhu4nhu7E04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu6Zi4buPNOG6uuG7reG7j+G7izThur3hurM04bq5w7Q0w6nFqeG7o8SpNMOy4bqv4buNNOG7s8SpaOG6uTThu7NwxKk0w5rFqcah4bq5NOG7s+G7qzTDs+G7icOj4buP4buJNOG7isOjw7nDquG7p+G7iTThu6bhu4nDteG7jcOj4bulNOG6ueG7qeG7j+G7izThur3DteG6r+G7jzThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk0w4nhu500w5PEqeG7j+G7iTThurvDtcOj4buP4buJPDThurrDtcOj4buP4buJNOG7j+G7i+G7icSpaHU04buz4bqvNOG6uOG6t8SpNOG6ucSD4bq54buJNMOSxKnhu4Xhu4804buJxKlodTThu7Lhu6/hu6Hhu4/hu4s0w7rFqcah4bq5NMOD4buP4buJNOG7s+G6rzTDicOi4bq5NMODxKnDssOq4buPNOG6vcOj4buP4buLNOG7p+G7ieG6teG7jTw0w7Lhuq/hu4004buzxKlo4bq5NOG7p+G6scSpNOG7j+G7r3Dhurk04bunw6M+XS91Il0v4bun4bq7Il0v4bunw7kiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXeG7p8Ojw6nDssOqNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7jcOjw7nhu4vEqeG7jyg3deG7tzTDo8Wp4bunw7UzIl3hu6fDuSJd4bun4bq7Il11Il3EqeG7jeG7izThu6XDueG6uT8z4buJ4bun4bundSgvL8Opw6PDtXXhu4nFqeG7p+G7icO1PuG7s+G7jy/DtcOy4bq74bq7w6Phu6fDoy/hu7XDqsOp4bulxKnhu6fDqi/hu6fEqeG7jy3hu6fFqeG6uS3hu6XFqS3Ds8Spw6rhu48vNjU14bq4w4zDicODNcOJ4bq6w4MvNzU2NS/huqEvNjbDisOMODnDoeG6uOG6uOG6o8OKLzY3ODc5OTc2NsOgNeG6ozhfNsOgODXDoDU2w6A+b3Xhu4szIl0v4bun4bq7Il0v4bunw7kiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXXUi4bum4buJ4buxNOG7p+G7r3Dhu4/hu4s04buO4buLxanhu7nDreG7jzThu6Zi4buPNOG6uuG7reG7j+G7izThu6fEqWZ1NMOaxanGoeG6uTThu7Phu6s0w7Phu4nDo+G7j+G7iTThu7Lhu6/hu6Hhu4/hu4s0w7rFqcah4bq5NMOD4buP4buJNOG7isOjw7nDquG7p+G7iTThu6bhu4nDteG7jcOj4bulLeG6tuG7j+G7iSg04bq44buJxKnhu4/hu4l14buJxak+4buz4buPXS/hu6fhursiXS/hu6fDuSJdL+G7p8Ojw6nDssOqIl11IuG7puG7ieG7sTThu6fhu69w4buP4buLNOG7juG7i8Wp4bu5w63hu4804bumYuG7jzThurrhu63hu4/hu4s04buJw7XDo+G7jzThu4/hu4vhu4nhu4Xhu4/hu4k04bq54buJxanhu7lm4buPNOG7p+G7ieG6teG7jTw0w7Lhuq/hu4004buzxKlo4bq5NOG6ueG7scOjNMOaxanGoeG6uTThu7Phu6s0w7Phu4nDo+G7j+G7iTThu4rDo8O5w6rhu6fhu4k04bum4buJw7Xhu43Do+G7pTThurnhu6nhu4/hu4s04bq9w7Xhuq/hu4804bq54buX4buP4buLNOG7p8SD4bq5NOG7s+G6rzThu6fDucOjw7U04bq94bujxKk04buN4bud4bunNOG7pcahNOG7s2Lhu4804bq9ZzThu4nDo8SpNMOp4buF4buPNMO6xanDo+G7jzThu6fhuqvhu40+XXUiw5rFqcah4bq5NOG7s+G7qzTDs+G7icOj4buP4buJNOG7isOjw7nDquG7p+G7iTThu6bhu4nDteG7jcOj4bulNOG6ueG7icO1NMOpxKlm4bunPDThu7Lhu6/hu6Hhu4/hu4s0w7rFqcah4bq5NMOD4buP4buJNMO5YuG7pzThurnDtcSpNOG7p8O54buT4buP4buLNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNMO6xanDo+G7jzThu4loNOG7iXJ1NOG7p8SD4bq5NOG7s3DEqTThurnhu4nhuqvFqTTEgjw04bq5xIPhurk04buP4buvcOG6uTTDg+G7pMOKw4Phu448NOG6veG6p+G6uTTDqcSpaOG7pzTDsuG6rzThu7LEqWjhu6c04buOw6Phu408NOG7p+G7iWk04buJxKlo4buPNMO6xanDozThu7PEqWjhurk04buy4buv4buh4buP4buLNMO6xanGoeG6uTTDg+G7j+G7iTThur3hurM04bunauG6ueG7iTThurl44bq5NOG7seG7j+G7izThu4nhu5004buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNOG7i8Spw6M04buP4buJZHU04bum4bujNOG6ueG7iXbhurk04bum4buJ4buv4buh4buP4buLNOG7jeG6scSpNOG7puG7iWY04buLxKlwxKk8NOG7t8O0w6M0w6nhu5k04bun4buJxalmPDThurnhu4nGoeG7j+G7izR14buJxIM04buLxKnEgzThu4nhuq/hu4/hu4s04buJw7TDozThu7Phuq804buP4buJxKlnxak04bq7w7XDo+G7j+G7iTThu4/hu4vhu4nEqWh1NMOD4buP4buJNOG7jcO14buP4buLNOG7jcWpxqHhu4804bq94buvcuG6uTThur1jxak04bun4buvNOG7s+G6rzThur3hurM0w7PEqeG7j+G7iTThurvDtcOj4buP4buJNOG6ucO0NOG7icSpaMWpNMO6xanhurc04bun4bqxxKk04buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNPjTDmsWpxqHhurk04buz4burNMOz4buJw6Phu4/hu4k04buKw6PDucOq4bun4buJNOG7puG7icO14buNw6Phu6U04bq9ZzThu4/hu4vhu4lsNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTTDs0E0w7Nm4bunNOG7jeG7neG7pzThu6XGoTThu4/hu53EqTThurvFqeG7j+G7izThu4lydTThu6fEg+G6uTThu7Phuq804bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bq5w6Phu400w7Nm4bunNOG7s2c04buNczThurl5w6M04bq9Y8WpNOG7p+G7rzThu6fDueG7heG7jzTDsm7hu4/hu4k04buzeOG6uTThu7PEqcOt4buPNOG7p+G7ieG7l+G7j+G7izw0w6nEg+G7jzTDsuG7hzw04bq74buvcuG6uTR14buJxJHhu43igKY04buM4bud4bunNOG7pcahNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThu7PEqeG7heG7jzThu6fDucO14buP4buLNOG6vcO14bqv4buPNOG7p8O5a+G7j+G7iTTDqeG6r+G7uTTDs2Y04buJw7XhurHhurnhu4k0deG7icSD4bunNOG7p8O5xKlp4buPNMOybuG7j+G7iTThu7N44bq5NOG7j+G7i+G6q+G7jzThu4nhuq/hu4/hu4s0NjU1OzThu7PGoeG7jzThu4/hu69w4bq5NOG7j+G7i8O14bqvxKk0czThu7LEqWjhu6c04buOw6Phu408NOG6veG7m+G7j+G7izThu6fhu4lxxKk0w7rFqcOj4buPNOG7p+G6q+G7jTThur1m4buPNOG7p+G7iWw04bunw7nhu69x4buP4buLNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThu6fDueG7heG7jzThurnEg+G6uTTDsm7hu4/hu4k04buzeOG6uTThu4nhuq/hu4/hu4s0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s8NOG7ieG6r+G7j+G7izThu4nhurfEqTw04bun4buJxKlm4bunNMOpbDThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buL4buJxKlodeKApl11IuG7puG7ieG7sTThu6fhu69w4buP4buLNOG7juG7i8Wp4bu5w63hu4804bumYuG7jzThurrhu63hu4/hu4s04bun4buJ4buX4buP4buLNMOpxIPDtTThu7NwxKk0w5rFqcah4bq5NOG7s+G7qzTDs+G7icOj4buP4buJNOG7isOjw7nDquG7p+G7iTThu6bhu4nDteG7jcOj4bulNOG7j+G7icO94buP4buLNMOzZuG7pzTDusWp4bq3NOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThur3hurHhu6c04bq94buvcuG6uTTDusWpw6M0NzThu4/hurXhu4004buLxKnDozThu4/hu4lkdTThu6bhu6M04bq54buJduG6uTThu6bhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04buN4bqxxKk04bum4buJZjThu4vEqXDEqT404bum4buJ4buxNOG7p+G7r3Dhu4/hu4s04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6c8NOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThur3Do+G7j+G7izThu6dq4bq54buJNOG6uXjhurk04bun4buJeOG6uTThu4nEqWjhu4804bq54buJauG7j+G7iTThu6XEg+G6ueG7iTThu6fhu4nFqWY0w7rFqcOj4buPNOG7p+G7icOqw7U04bun4buJ4buX4buP4buLNMOyaDTDusWpxqHhurk04bunZjThurnhu63hu4/hu4s04buP4buJ4buvNOG6ueG6t8SpNOG6ucSD4bq54buJNOG7p+G7ieG7sTThu6fhu6vhurk04buJ4bqv4buP4buJNOG6ueG7iWrhu4/hu4k8NOG7j+G7i+G6teG7jzThurnhu4nhuqfhu4804bun4buJw6Phu4004buP4buJ4but4buP4buLPDThu6fhurHDtTThu43hu5fEqTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04bq54bqx4buP4buJNOG7p8O5w6Phu4/hu4k0w7Lhuq/hu4/hu4k04buN4bqx4buP4buJPDTDqWvhu4/hu4k04bq94bqt4buP4buLNOG7s+G6rzThu6fhurHDtTThu43hu5PEqTThur3EqWfFqTTDs8SpaOG7jzThurnhu4nDtTThurnEg+G6uTThurvDtcOj4buP4buJNOG7j+G7i+G7icSpaHU04buP4buvcOG6uTThu4/hu4vDteG6r8SpNOG6vWPFqTThu6fhu6804buz4bqvw7U04buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNPl11IuG7puG7ieG7sTThu6fhu69w4buP4buLNOG6vWc04buP4buL4buJbDThu7Lhu6/hu6Hhu4/hu4s0w7rFqcah4bq5NMOD4buP4buJNOG7pXDhu4004bu3w6rhu4004bu34bq/4bunNOG6ueG7l+G7j+G7izThu4/hu4lk4buPNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTTDsuG6rzThu4/hu69w4bq5NOG6ucO0NOG7j2fhu480w7PEqeG7j+G7iTThu6dmNOG7p+G7iWw04bunw7nhu69x4buP4buLNOG7s+G6rzTDs+G7ieG6reG7j+G7izThur1s4buP4buJNOG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThu6Xhu4M04bunauG6ueG7iTThurl44bq5NOG7p+G7iXjhurk04buJxKlo4buPNGE0w7Ju4buP4buJNOG7s3jhurk04buJcnU04bunxIPhurk04bq94bqzNMOzQTTDs2bhu6c04buLxKnDvcOjNOG6uOG7iWrhu4/hu4k0deG7ieG7sTThu4nDo8SpNOG7j+G7r3Dhurk04bunw7nDteG7j+G7izThurnhu4nFqeG7uWbhu4804bum4buJ4buxNOG7p+G7r3Dhu4/hu4s04bun4buJ4bq14buNNOG7suG7r+G7oeG7j+G7izTDusWpxqHhurk0w4Phu4/hu4k04buzd8OjNMO6xanDoz404bum4buJ4buxNOG7p+G7r3Dhu4/hu4s04buNw7Xhu4/hu4s04buNxanGoeG7jzThurnhu4nFqeG7uWbhu4804bun4buJ4bq14buNPDTDsuG6r+G7jTThu7PEqWjhurk0w7Jj4buPNOG7j+G6r+G7uTThurnhu7HDozTDmsWpxqHhurk04buz4burNMOz4buJw6Phu4/hu4k04buKw6PDucOq4bun4buJNOG7puG7icO14buNw6Phu6U04buz4bqvNOG6vcO14bqv4buPNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThu6Xhu4M04buLw7R1NHXhu4lj4buPNOG6veG7r8OjNMO6xanDo+G7jzThu4loNOG7icO9xak04buP4buL4buJbDw04buJcnU04bunxIPhurk04bunw7Xhuq/hu4804bq7xKlo4buPNOG7i8Spw73DozThu4nDo8SpNOG7j+G7r3Dhurk04bun4buJ4buF4buNNOG7jeG7neG7pzTDqeG7r3Dhurk04bunxKlm4buPNOG7jXDEqTThu7NrNMOycsSpNGrhurnhu4k04bq54buxw6M04buP4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzThu4nDo8SpNOG7j+G7r3Dhurk8NOG7s2s04buJ4buRw6M0w6lr4buP4buJPDThu6Phu4804bq9bOG7j+G7iTRzNMOz4buJxak04buzeOG6uTThu7Phuq804bun4buJZjThu4vEqXDEqT5dL+G7p+G6uyJdL+G7p8O5Il0v4bunw6PDqcOyw6oi4bum4buJw6rDtTThurjhu4nEqeG7j+G7iXXhu4nFqT7hu7Phu48=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long