Cập nhật:  GMT+7
fb06x1667ax16dc0x125a2x17b3dx1579fx154efx13283x116ecxX7x162a9x14c8cx1550fx12e91x15924x14237xX5x11542xXax1747bx160d3xX2x1632axX3xX1x15fb7xX3x13e84x11014xX1x148f7x122acxX3xX1axX1x16309xX1axX3x1626fx12f3dx13514xX3xXex12c35xX3xX25xX26x12106xX3x11d1dxXcx16802xXexX3x14944xX32xX1axX3x16887x141cdxXdxX3xX1axX1xX27x172c7xX3xX4x15034xX6xX3x106b7x12471xX1exX3x102b3xX1x1099exX3xXcxX1xX3axX0x126c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1139axX10xX6x17e71xXaxX12xX4axXcx16c6ex13116xX3xXcxX1xX10xX1exX3xXexX1xfd6axX1axX1bxX3xX5x150dfx13725xX3xX4x11df7xX3xX39xfcf8xXdxX3xX35xX18xX3xXexX32xXexX3xX35xX32xX1axX3x15e44xX26x15108xX1axX3x120b7x17687xX79xX3x15f61xX26xX2exX3xX30xXcxX32xXexX3xX35xX32xX1axX3xX39xX3axXdxX3xX1axX1xX27xX40xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX1exX3xX4axX1xX4cxX3xXcxX1xX3axX3xX5x107fcxXdxX3xfcdexfd30xX26xX3xX1bxX3axXdxX79xX3xX92xX22xX1axX3xX35xX18xX1axX1bxX3xX4xX47xX4xX3xXex16bacxX3xX4xX1xX7cxX4xX79xX3xX4xX47xX3xX1axX1xX8fxX1axX3xX4x162e6xX3xXex1264axX39xX3xX5x12103xX1axX1bxX3xX1x146c0xX1exX3xXexX8fxX39xX3xX4x16729xX1axX1bxX3xX35x17388xX1axX1bxX3xX1xX27xX1axX1xX3xX35x138d9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x13be6xX3xX92x14712xXdxX3xX1axX1x15f96xX1axX1bxX3xXc0xX1xXe8xX3xXc0xX1x16ed3xX1axX79xX3xX92xXebxXexX3xX92xXf4xX3xX4xX43xX6xX3xX1axX1bx1077bx15f66xXdxX3xX1axX1bxX1xX1dxX1exX3xXex17780xXc1xX1axX3xX25xX26xXc1xX3xX1xX136x15582xX1axX1bxX3xX35xXebxXexX3xXcxXd7x11f97xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6x13987xX5xX10xX3xX7xXex16317xX5xX10xX9xXaxX39xX6xX141xX1bxXdxX1ax15c3bxX13xXbxX8dxX3xX6xX26xXexX1exXaxX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX39xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX52xX52xX39xX10xX64xXdxX6xX155xX15dxX6xX1exXbxX1xX26xXexX1xX1exX155xX92xX1axX52xX64xX6xXexX6xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX52xX13xX15xX2x17884xX15xX13xX52xX1exX141xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX52xXdxX39xX6xX1bxX10xX7x155aax161d9xX1cdxX1cex13c45x12a1bx17c4cxX2xX155xfd5dxXbxX1bxXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXax148b4xXdxX64xXexX1xX16exX3x178e1xX15xX15xXbxX8dx12d2fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX16exX3xX1bax104a5xX15xXbxX8dxX1eexXaxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xX52xXexX6xX15dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX15dxX5xX10xX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX39xX6xX141xX1bxXdxX1axX16exX13xXbxX8dxX3xX6xX26xXexX1exXaxX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX39xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX52xX52xX39xX10xX64xXdxX6xX155xX15dxX6xX1exXbxX1xX26xXexX1xX1exX155xX92xX1axX52xX64xX6xXexX6xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX52xX13xX15xX2xX1baxX15xX13xX52xX1exX141xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX52xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX1cdxX1cexX1cdxX1cexX1d1xX1f9xX1d3xX1axX1xX155xX1d6xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX64xXexX1xX16exX3xX1e9xX15xX15xXbxX8dxX1eexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX16exX3xX1baxX1f9xX1e9xXbxX8dxX1eexXaxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xX52xXexX6xX15dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1exX64xX163xXaxX12xXcxX32xXexX3xX96xX26x13c47xX3xXcx1142bxX3xX1axX27xX163xX79xX3xX96xX26xX2exX3xX30xXexX32xXexX3xX35xX32xX1axX3xX39xX3axXdxX3xX1axX1xX27xX40xX3xX35x10bdfxX3xX92xX22xX1axX3xX35xX18xX1axX1bxX3xX35xX136x117d3xX4xX3xX13xX2xX15xX3xX7xX26xXebxXexX3xX25xX26xX27xX3xX92xX116xXdxX3xXexXd7xX1axX1bxX3xXexX141x1121axX3xX1bxXdxX47xX3xX2xX15xX1e9xX3xXexX141xXdxX78xX26xX3xX35xX101xX1axX1bxX3x127c2xX1e9xX15xX15xX3xX1axX1bxX27xX1axX3xX35xX101xX1axX1bxX52xX7xX26xXebxXex13daexX3xXexX2axX3xX4xX47xX4xX3xX35xX14bxX1axX3xX92xX34fxX16exX3x17379xX1bxX8fxX1axX3xX1xX27xX1axX1bxX3xXcx10971x101d5xX4axX3xX35x12d22xX26xX3xXexX136xX3xX92xX27xX3xXbxX1xX47xXexX3xXexX141xXdxX10bxX1axX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1xX47xX1axX1xX3xXbxX1xX4cxX3xXcxX1xX3axX3xX364xX1e9xX15xX3xX7xX26xXebxXexX377xX1eexX3xX394xX73xX1axX1bxX3xXexX163xX3xX394xX4axX3x16484xXbdxXexX3xX61xX136xX1axX1bxX3xX364xX1e9xX15xX3xX7xX26xXebxXexX377xX1eexX3xX394xX73xX1axX1bxX3xXexX163xX3xX46xXf4xX1exX3xX1xXdxX10bxX39xX3xX46xXf4xX1exX3xX393xXdxX1axX1xX3xX364xX1baxX15xX3xX7xX26xXebxXexX377xX1eexX3xXcxX22xXbxX3xX35xX1exX27xX1axX3xX92xXdx15adaxX1axX3xXexX1xX73xX1axX1bxX3xX25xX26xX8fxX1axX3xX35xX18xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX1axX1xX47xX1axX1xX3xX4axX1xX4cxX3xXcxX1xX3axX3xX364xX13xX15xX3xX7xX26xXebxXexX377xX1eexX3xX394xX47xX1axX3xX15dxX18xX3xX394xX388x14e45xX394xX3x120cex13120xX3x1055axX61xX3d4xXcxX3xX364xX1e9xX15xX3xX7xX26xXebxXexX377xX3xX92xX27xX3xX394xX46xX394xX394xX3xX46xX47xX1exX3xX4axX1xX4cxX3xXcxX1xX3axX3xX364xX2xX15xX3xX7xX26xXebxXexX377xX155xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX15dxX5xX10xX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX39xX6xX141xX1bxXdxX1axX16exX13xXbxX8dxX3xX6xX26xXexX1exXaxX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX39xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX52xX52xX39xX10xX64xXdxX6xX155xX15dxX6xX1exXbxX1xX26xXexX1xX1exX155xX92xX1axX52xX64xX6xXexX6xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX52xX13xX15xX2xX1baxX15xX13xX52xX1exX141xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX52xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX1cdxX1cexX1cdxX1cexX1d1xX1cdxX1d3xX1baxX155xX1d6xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX64xXexX1xX16exX3xX1e9xX15xX15xXbxX8dxX1eexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX16exX3xX1baxX1baxX1baxXbxX8dxX1eexXaxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xX52xXexX6xX15dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1exX64xX163xXaxX12xXcxX141xX1exX1axX1bxX3xX13xX3xX1axX1bxX27xX163xX3xX1cexX6axX1e9xX52xX13xX79xX3xX5xX327xX1axX1xX3xX35xXbdxX1exX3xX46xX46xXcxX3xX46xX47xX1exX3xX4axX1xX4cxX3xXcxX1xX3axX3xX92xX27xX3xX35xXbdxXdxX3xX64xXdxX78xX1axX3xX4xX47xX4xX3xX35xX14bxX1axX3xX92xX34fxX3xX35xX101xX1axX1bxX3xX1xX27xX1axX1xX3xX4xXfcxX1axX1bxX3xX96xX26xX2exX3xX30xXcxX32xXexX3xX35xX32xX1axX3xX39xX3axXdxX3xX1axX1xX27xX40xX3xX35xX327xX3xXexX22xX1axX3xXexX6xX163xX3xXexX141xX6xX1exX3xXex14452xX1axX1bxX3xX25xX26xX27xX3xXexX116xXdxX3xX13xX2xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxX1xX1dxX1exX3xX4xX43xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX1xX26xX163xX78xX1axX3xXcxX6xX39xX3xX388xX73xX1axX1bxX79xX3xX61xXbdxX3xX61xXefxX6xX79xX3xX3d4xX1exX6xX1axX3xX61xXfcxX1axX1bxX3xX92xX27xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX46xX6xX155xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX15dxX5xX10xX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX39xX6xX141xX1bxXdxX1axX16exX13xXbxX8dxX3xX6xX26xXexX1exXaxX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX39xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX52xX52xX39xX10xX64xXdxX6xX155xX15dxX6xX1exXbxX1xX26xXexX1xX1exX155xX92xX1axX52xX64xX6xXexX6xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX52xX13xX15xX2xX1baxX15xX13xX52xX1exX141xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX52xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX1cdxX1cexX1cdxX1cexX1d1xX1d1xX1d3xX7xXc0xX155xX1d6xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX64xXexX1xX16exX3xX1e9xX15xX15xXbxX8dxX1eexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX16exX3xX1baxX1f9xX1e9xXbxX8dxX1eexXaxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xX52xXexX6xX15dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX15dxX5xX10xX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX39xX6xX141xX1bxXdxX1axX16exX13xXbxX8dxX3xX6xX26xXexX1exXaxX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX39xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX141xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX52xX52xX39xX10xX64xXdxX6xX155xX15dxX6xX1exXbxX1xX26xXexX1xX1exX155xX92xX1axX52xX64xX6xXexX6xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX52xX13xX15xX2xX1baxX15xX13xX52xX1exX141xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX52xXdxX39xX6xX1bxX10xX7xX1cdxX1cexX1cdxX1e9xX15xX15xX1d3xX13xX155xX1d6xXbxX1bxXaxX3xX7xXexX163xX5xX10xX9xXaxX1e2xXdxX64xXexX1xX16exX3xX1e9xX15xX15xXbxX8dxX1eexX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX16exX3xX1baxX1f9xX1e9xXbxX8dxX1eexXaxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xXexX141xX12xX0xXexX64xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX141xX12xX0xX52xXexX6xX15dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1exX64xX163xXaxX12xXcxXbdxXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1axX14bxXdxX3xX35xX32xX1axX3xXexX1xX125xX39xX79xX3xX4xX47xX4xX3xX35xX101xX1axX1bxX3xX4xX1x11fa8xX3xX35xX93xX26xX3xX8fxX1axX3xX4xX398xX1axX3xX1x10c34xXdxX3xXexX1xX125xX39xX3xXex1143dxX1axX1xX3xX1xX80dxX1axX1xX3xX7xX7cxX4xX3xXc0xX1xX804xX10xX79xX3xX35xX137xXdxX3xX7x111e2xX1axX1bxX3xX4xX43xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX35xX825xXdxX3xXexX136xX334xX1axX1bxX3xX92xX27xX3xX39xX1exX1axX1bxX3xX39xX26xX825xX1axX3xX4xX47xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX35xX80dxX1axX1xX3xXexX141xX6xX1axX1xX3xXexX1xX43xX3xX7x14e24xX3xX25xX26xX6xX1axX3xXexX8fxX39xX3xX4xX43xX6xX3xX4xXebxXbxX3xX43xX163xX79xX3xX4xX1xX7f6xX1axX1xX3xX25xX26xX163xX93xX1axX3xX35xX34fxX6xX3xXbxX1xX136xX14bxX1axX1bxX3xX92xX136xX14bxX1axX3xX5xXc1xX1axX3xXexX1xX1exX47xXexX3xX1axX1bxX1xX1dxX1exX155xX3x13b24xX327xX1axX1xX3xX35xXbdxX1exX3xX46xX47xX1exX3xX4axX1xX4cxX3xXcxX1xX3axX3xX4xXf4xX39xX3xX14bxX1axX3xX7xX860xX3xX35xX101xX1axX1bxX3xX1xX27xX1axX1xX3xX92xX116xXdxX3xX25xX26xX2exX3xX30xXcxX32xXexX3xX35xX32xX1axX3xX39xX3axXdxX3xX1axX1xX27xX40xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX47xX4xX3xX64xX1exX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX78xXbxX79xX3xXexXd7xX3xX4xX1xX7cxX4xX3xXexX141xX1exX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX93xX26xX3xX1axX125xX39xX3xX25xX26xX6xX3xX79xX39xX1exX1axX1bxX3xX39xX26xX825xX1axX3xX4xX47xX4xX3xX64xX1exX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX78xXbxX3xXexXdxX32xXbxX3xXex14780xX4xX3xXc0xXdxX1axX1xX3xX64xX1exX6xX1axX1xX3xX1xXdxX78xX26xX3xX25xX26xXf4xX3xX35xX10bxX3xX4xXfcxX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX113xX3xX92xX116xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX35xX80dxX1axX1xX3xXc0xX1xXe8xX3xXc0xX1xX125xX1axX3xXexX141xX1exX1axX1bxX3xX64xX34fxXbxX3xXcxX32xXexX3xX388xX1bxX26xX163xXc1xX1axX3xX35xX47xX1axX3xX35xX136xX334xX4xX3xX1axX1xXdxX93xX26xX3xX1xX14bxX1axX155xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX1exX64xX163xXaxX12xX456xX155xX394xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bùng phát ổ cúm gia cầm gần biên giới Việt Nam

Bùng phát ổ cúm gia cầm gần biên giới Việt Nam
2013-02-05 13:46:00

Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Thanh Dương cho biết, dịch cúm A(H5N1) đang bùng phát ở Campuchia, sát với biên giới Việt Nam dẫn tới nguy cơ dịch cúm gia cầm...

Hiệu quả giảm nghèo ở Tam Nông

Hiệu quả giảm nghèo ở Tam Nông
2013-02-05 11:38:00

PTO- Huyện Tam Nông có 19 xã và 1 thị trấn, trong đó có 12 xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 13 khu hành chính của 3 xã: Thọ...

Trao giải “Tiết kiệm MB, tri ân lộc vàng”

Trao giải “Tiết kiệm MB, tri ân lộc vàng”
2013-02-05 08:04:00

PTO- Từ 10-10-2012 đến 7-1-2013, Ngân hàng thương mại CP Quân đội (MB) đã tổ chức chương trình khuyến mại "Tiết kiệm MB tri ân lộc vàng" trên cả nước, thu hút đông đảo khách...

Chăm lo Tết cho đối tượng khó khăn

Chăm lo Tết cho đối tượng khó khăn
2013-02-05 07:46:00

PTO- Ban công tác nữ Công an tỉnh vừa tổ chức thăm, tặng quà cho 4 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long