Cập nhật:  GMT+7
2c92x6acdxa664x42c9xd83cx2cf3x5064x7ce3xd575xX7x76f2x629bxaf65x3adfxd366xd8d9xX5xabe4xXaxca62x359ax785cx3bbfxX3xa799xXdxX6x31a3xX3xX15xX1xX14xX3xXexa4aaxX15xX1xX3xX15xX17xX1xf0c8xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX4xbbf6xX4xX3xX17xXdxX6xX3x412dxX21xX15xX1xX3xX4x4e65xX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xe8e9xX15xX1xX3x6564xX1xX3dxX3xX49xX1x5174xX15xX0x6aeexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1ax8733xbd6dxXaxX12xX0xXdx8a1dxX17xX3xX7xcc84xX4xX9xXaxX52xX52xX4xcf0dx54e8xX6xX1axXbxX1xcb31xXexX1xX1axX74x5ce7xX15xX52xX63xX10xX7xX49xXexX1axXbxX52xX15xX10x47b5xX7xX52xb963x9aebx538dxX91xX52xX91x7c01xX63xX2xX2xX2xX90x88e0xdad5x9994xXexX2x7360xX9cxXa0xX2xX9bxX5xX2xX74x6b35xXbxX17xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xab11xXcxdb3axXcxX3x6f0cxX3x528exX17xX14xX64xX3xX8fxXc9xX2xX2xb24axX3x6d4bxX13xXcbx3d5bxX3xX1xX7axX64x7358xX15xX3x7f70x3eb2xX15xX3xa101xd38axXbxX3xXbxX1xe061xXdxX3xX1x694bxXbxX3xX7fx95e1xXdxX3xaeabx5414xXdxX3xXd9xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX1xe258xX15xX3xXexX6dx2cb7xX3xXex8b3axX15xX1xX3xXexec23xX3xX4xX1xb2d3xX4xX3xX49xX1xX30xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX7fxX14xX3xX75xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX15xX1xX14xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX17xX1xX28xX6xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xd21exX15xX17xX3xXc4xX1x51c5xX15xX17xX3x9436xX4fxX15xX3xc05exX1xX10axX15xX1xX3xX7fxX14xX3xXc4xX1xX154xX15xX17xX3xX158xX4fxX15xX3xXf6xX1axX14xX15xXd4xX3xX49xX1xX7axX3xca90xX7axX64xd7a0xXexX3xXcxXdxX17cxX15xXd4xX3x87d5xbdfexX3x53d1xXdxX15xX1xX3xXf6xe86axX6xXd4xX3xX1xX7axX64xXdexX15xX3xXe1xXe2xX15xX3xXe5xXe6xXbxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xXcxXf3xXdxX3xX63x5fc4xX3xX4xX3dxX3xX37x61b0xX15xX17xX3xX4xX1x6aebxX3xX13xX154xXdxX3xXc6xX21xX15xX1xX3xXcxX1xXdxX3xXc9xX3x70f7xX64xX3xX7fxXdxXe2xX15xX3xX13xXcxX158xX3xXcxX10axX15xX1xX3x564dxX64xXd4xX3xXcxX6dx3f3cx6c6dxX15xX17xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX7axX64xXe2xX15xX3xX17xXdxX30xX1axX3xXcxX10axX15xX1xX3xX1e8xX64xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xXf6xX6xXdxX3xX15xX17xX14exXdxX3xX15xX1xX14xX3xX37xX1eexXefxX4xX3xXexX6dxXdx896exX15xX3xX49xX1xX6xXdxX3xX185xX102xX64xX3xX63xX1baxX15xX17xX3xXexf010xX3xXexX1xX30xX15xX17xX3x9f27xX3xX15xX4fxX69xX3xX8fxX90xX8fxX90xX74xX3xe200xX6xX7axX3xX1x71c6xX15xX3xX8fxX3xXexX1xX30xX15xX17xX3xX185xX102xX64xX3xX63xX1baxX15xX17xXd4xX3xX15xX17xX14exXdxX3xX15xX1xX14xX3xX4xX1e8xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX14exX15xX17xX3xXc4xX1xX154xX15xX17xX3xX158xX4fxX15xX3xX15cxX1xX10axX15xX1xX3xX4xX3dxX3xX63xXdxXdexX15xX3xXexX1c6xX4xX1xX3xX7x32d4xX3xX63x7bb5xX15xX17xX3xX2xX9cxX90xX3xX69xX8fxXd4xX3xX15xf1acxX15xX3xX5xX30xXexX3xX17xe4abxX4xX1xX3xX1xX1axX6xXd4xX3xX5xXefxXbxX3xX69xX30xXdxX3xXbxbb82xXc9xX5xX14exXd4xX3xX7fxXf3xXdxX3xXexX10fxX15xX17xX3xX49xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1c6xX3xX185xX102xX64xX3xX63xX1baxX15xX17xX3xX2xX9bxX90xX3xXexX6dxXdxXdexX7axX3xX37xX1c0xX15xX17x9db0xX3xX15xX17xX14exXdxX3xX15xX1xX14xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX14exX15xX17xX3xXc4xX1xX154xX15xX17xX3xX158xX4fxX15xX3xXf6xX1axX14xX15xXd4xX3xX4xX3dxX3xX63xXdxXdexX15xX3xXexX1c6xX4xX1xX3xX7xX2acxX3xX63xX2afxX15xX17xX3xX2xX91xX9dxX3xX69xX8fxXd4xX3xX15xX2bcxX15xX3xX5xX30xXexX3xX17xX2c4xX4xX1xX3xX1xX1axX6xXd4xX3xX5xXefxXbxX3xX69xX30xXdxX3xXexX14exX15xXd4xX3xX7fxXf3xXdxX3xXexX10fxX15xX17xX3xX49xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1c6xX3xX185xX102xX64xX3xX63xX1baxX15xX17xX3xX2xX24exX90xX3xXexX6dxXdxXdexX7axX3xX37xX1c0xX15xX17xX3xX37xX186xX3xX1xX1axX14xX15xX3xXexX1xX14xX15xX1xX74xX3xXcxX6dxX1axX15xX17xX3xX37xX3dxXd4xX3xXf6xXf7xXdxX3xXd9xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX102xX15xX3xXexX6dxX107xX3xXexX10axX15xX1xX3xX1xa7ffxX3xXexX6dxXefxX3xX4xX1xX1axX3xX1xXf7xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX14exX15xX17xX3xXc4xX1xX154xX15xX17xX3xX158xX4fxX15xX3xXf6xX1axX14xX15xX3xX7xXebxX3xXexXdxX2bcxX15xX3xX9dxX90xX3xXexX6dxXdxXdexX7axX3xX37xX1c0xX15xX17xX305xX3xXcbxX17xX102xX15xX3xX1xX14xX15xX17xX3xXcxX188xX15cxXc4xX3xXcbxX17xX1axX2c4xXdxX3xXexX1xX1eexX25fxX15xX17xX3xX158xXdxXdexXexX3xXcbxX6xX69xXd4xX3xX15cxX1xXdxX3xX15xX1xX30xX15xX1xX3xXc4xX1x92f3xX3xXcxX1x7193xX3xX1xX3c5xX3xXexX6dxXefxX3xX9dxX90xX3xXexX6dxXdxXdexX7axX3xX37xX1c0xX15xX17xX3xX7fxX14xX3xXf6xXf7xXdxX3xX4xX1x36b0xX3xXexX1xXe6xXbxX3xX37x45bbxX3xXexX10axX15xX1xX3xX1xX3c5xX3xXexX6dxXefxX3xX9cxX90xX3xXexX6dxXdxXdexX7axX3xX37xX1c0xX15xX17xX3xX4xX1xX1axX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX14exX15xX17xX3xXc4xX1xX154xX15xX17xX3xX158xX4fxX15xX3xX15cxX1xX10axX15xX1xX3xX4xX154xX15xX17xX3xX7xX1baxX3xX15xX3c5xX3xX5xX1baxX4xX3xX4xXebxX3xX17xae10xX15xX17xX3xX4xX1e8xX6xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xXd4xX3xX7xX1baxX3xX17xXdxX437xXbxX3xX37xd915xX3xX4xX1e8xX6xX3xX6xX15xX1xX3xX10xX69xXd4xX3xX15xX1xX102xX15xX3xX63xX102xX15xX3xX7fxX14xX3xX4xX1xX1c6xX15xX1xX3xf033xX7axX64xX2bcxX15xX3xX37x7aa0xX6xX3xXbxX1xX1eexX25fxX15xX17xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xXf6xX6xXdxX3xX15xX17xX14exXdxX3xX15xX1xX14xX3xX1xX1axX14xX15xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX7fxX14xX3xX75xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX1xX234xX3xX1xXdxXdexX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x7b0exX15xX3xb4a2xXcxX1eexX25fxX15xX17xX3xXexX1xX102xX15xXd4xX3xXexX1eexX25fxX15xX17xX3xX30xXdxeecfxXd4xX3xX17xX3dxXbxX3xXbxX1xX548xX15xX3xX17xXdxX437xXbxX3xX37xX4cexX3xX15xX1xX45bxX15xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX4xX3dxX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX45xX15xX1xX3xX49xX1xX3dxX3xX49xX1xX4fxX15xX3xX64xXe2xX15xX3xXexX102xX69xX3xX10fxX15xX3xX37xX4f5xX15xX1xX3xX4xX7axXf7xX4xX3xX7xXebxX15xX17xXd4xX3xX15xX3c5xX3xX5xX1baxX4xX3xXbxX1xX30xXexX3xXexX6dxXdxX234xX15xX3xX49xXdxX15xX1xX3xXexX17cxXd4xX3xX185xX1axX30xX3xX37xX3dxXdxX3xX17xXdxX45xX69xX3xX15xX17xX1xf238xX1axX74xX74xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX52xX52xX4xX74xX75xX6xX1axXbxX1xX7axXexX1xX1axX74xX7fxX15xX52xX63xX10xX7xX49xXexX1axXbxX52xX15xX10xX8cxX7xX52xX8fxX90xX91xX91xX52xX91xX95xX63xX2xX2xX2xX90xX9bxX9cxX9dxXexX2xXa0xX9cxXa0xX2xX9bxX5xX8fxX74xXa8xXbxX17xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xXc4xX1xX30xXexX3xX75xXdxX234xX7axX3xXexX2c4xXdxX3xX5x9d3fxX3xX49xX1xX30xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xXd4xX3xXcxX6dxX1eexX1efxX15xX17xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX7axX64xXe2xX15xX3xX17xXdxX30xX1axX3xXcxX10axX15xX1xX3xX1e8xX64xX3xX13xX154xXdxX3xXc6xX21xX15xX1xX3xXcxX1xXdxX3xX75xXdxX234xX7axX3xX63xX1eexX25fxX15xX17xX3xX4xX30xX4xX3xX4x2e29xXbxX3xX1e8xX64xX3xXc6xX45xX15xX17xXd4xX3xX4xX1xX1c6xX15xX1xX3xX4eexX7axX64xX2bcxX15xX3xX1xX7axX64xXdexX15xX3xXe1xXe2xX15xX3xXe5xXe6xXbxXd4xX3xXf6xXf7xXdxX3xX63xX1axX6xX15xX1xX3xX15xX1xX102xX15xX3xXexX6dxX107xX3xXexX10axX15xX1xXd4xX3xXcbxX17xX102xX15xX3xX1xX14xX15xX17xX3xXcxX188xX15cxXc4xX3xXcbxX17xX1axX2c4xXdxX3xXexX1xX1eexX25fxX15xX17xX3xX158xXdxXdexXexX3xXcbxX6xX69xX3xX37xX186xX3xX1xX3c5xX3xXexX6dxXefxX3xX8fxX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX185xX102xX64xX3xX63xX1baxX15xX17xX3xX15xX1xX14xX3xX1efxX3xX15xX3dxXdxX3xX6dxXdxXe2xX15xX17xX3xX7fxX14xX3xX1xX3c5xX3xXexX6dxXefxX3xXexX10axX15xX1xX3xXexX6dxX1axX15xX17xX3xX4xX14exX15xX17xX3xXexX30xX4xX3xX185xX1axX30xX3xX15xX1xX14xX3xXexX2c4xX69xX3xXexX1xX2d6xXdxX3xX17xXdxX6xX15xX3xX4eexX7axX6xX74xX3xXc6xX1c0xX15xX17xX3xX4xX1xX1c6xX3xX69xX1axX15xX17xX3xX69xX7axXebxX15xX3xX4xX6afxXbxX3xX1e8xX64xXd4xX3xX4xX1xX1c6xX15xX1xX3xX4eexX7axX64xX2bcxX15xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX6afxXbxXd4xX3xX4xX30xX4xX3xX37xX25fxX15xX3xX7fxX4f5xX3xXexXdxX17cxXbxX3xXexX2afxX4xX3xX4eexX7axX6xX15xX3xXexX102xX69xXd4xX3xX1xX3c5xX3xXexX6dxXefxXd4xX3xX17xXdxX437xXbxX3xX37xX4cexX3xX4xX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX4xX3dxX3xX1xX1axX14xX15xX3xX4xX45xX15xX1xX3xX49xX1xX3dxX3xX49xX1xX4fxX15xX3xX185xX102xX64xX3xX63xX1baxX15xX17xX3xX15xX1xX14xX3xX1efxXd4xX3xX4xX3dxX3xX7fxXdxXdexX4xX3xX5xX14xX69xX3xX10fxX15xX3xX37xX4f5xX15xX1xX305xX3xX4xX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX3xX7xX6xX7axX3xX49xX1xXdxX3xX37xX1eexXefxX4xX3xX1xX3c5xX3xXexX6dxXefxX3xXexXdxX17cxXbxX3xXexX2afxX4xX3xX7fxX1eexXefxXexX3xX4eexX7axX6xX3xX49xX1xX3dxX3xX49xX1xX4fxX15xXd4xX3xX15xX3c5xX3xX5xX1baxX4xX3xX7fxX1eexX25fxX15xX3xX5xXe2xX15xX3xXexX6dxX1axX15xX17xX3xX4xX7axXf7xX4xX3xX7xXebxX15xX17xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX52xX52xX4xX74xX75xX6xX1axXbxX1xX7axXexX1xX1axX74xX7fxX15xX52xX63xX10xX7xX49xXexX1axXbxX52xX15xX10xX8cxX7xX52xX8fxX90xX91xX91xX52xX91xX95xX63xX2xX2xX2xX90xX9bxX9cxX9dxXexX2xXa0xX9cxXa0xX2xX9bxX5xX9cxX74xXa8xXbxX17xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX52xX52xX4xX74xX75xX6xX1axXbxX1xX7axXexX1xX1axX74xX7fxX15xX52xX63xX10xX7xX49xXexX1axXbxX52xX15xX10xX8cxX7xX52xX8fxX90xX91xX91xX52xX91xX95xX63xX2xX2xX2xX90xX9bxX9cxX9dxXexX2xXa0xX9cxXa0xX2xX9bxX5xX91xX74xXa8xXbxX17xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xX15cxee90xX15xX17xX3xXexX6dxX1axX15xX17xX3xX4xX1xX1eexX25fxX15xX17xX3xXexX6dxX21xX15xX1xXd4xX3xX37xX1c0xX15xX17xX3xX4xX1xX1c6xX3xXcxX6dxX1eexX1efxX15xX17xX3xX13xX6xX15xX3xXcxX7axX64xXe2xX15xX3xX17xXdxX30xX1axX3xXcxX10axX15xX1xX3xX1e8xX64xX3xX7fxX14xX3xX5xX186xX15xX1xX3xX37xX2c4xX1axX3xXcxX10axX15xX1xX3xX37xX1axX14xX15xXd4xX3xX1xX7axX64xXdexX15xX3xXe1xXe2xX15xX3xXe5xXe6xXbxX74xX74xX74xX37xX186xX3xXex5c27xX15xX17xX3xX15xX1xXdxX2bcxX7axX3xXbxX1xX548xX15xX3xX4eexX7axX14xX3xXexX1xXdxX17cxXexX3xXexX1xX1baxX4xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX30xX4xX3xX17xXdxX6xX3xX37xX21xX15xX1xX74xX74xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX63xX64xXaxX12xX0xXdxX69xX17xX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX52xX52xX4xX74xX75xX6xX1axXbxX1xX7axXexX1xX1axX74xX7fxX15xX52xX63xX10xX7xX49xXexX1axXbxX52xX15xX10xX8cxX7xX52xX8fxX90xX91xX91xX52xX91xX95xX63xX2xX2xX2xX90xX9bxX9cxX9dxXexX2xXa0xX9cxXa0xX2xX9bxX5xX9dxX74xXa8xXbxX17xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx621axX7axXexX1xX1axX6dxXaxX12xXcxX7ax32b4xX3xXa55xX15xX1xX0xX52xXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trọn tình đồng đội

Trọn tình đồng đội
2020-10-31 10:23:36

PTĐT - Suốt 8 năm qua, bà Lê Thị Tâm cùng các hội viên của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) vẫn hoạt động miệt mài giúp đỡ thân nhân liệt sĩ trong việc tìm kiếm, quy tập và...

Một số hình ảnh hoạt động tại Trung tâm Báo chí

Một số hình ảnh hoạt động tại Trung tâm Báo chí
2020-10-27 12:18:24

PTĐT - Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được đặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh - nơi diễn ra đại hội, hoạt động đến hết ngày 28/10/2020. Trung...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long