Cập nhật:  GMT+7
984exa6a0x129a5x109fcx11949xec4fxc773x159ddxc3c1xX7xe46cx115c5xd571x15691x132f0x12fadxX5xd9c7xXax11bfcxcf81x13760x163fbxX3x145d7xX1xd321xX3xXcxX1x11ce6x15cd8xX3xXcx125f5xX6xX15xX3xd6a8x1194fxaa9axX3xXexed1fxXexX3xXexX21xX26x16d38x1370cxX3xXexX1xX26xX3xXexd4b5xXdxX3xe434x13be7xX30xX3x162faxb149xXbxX0x15875xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15x151e2x1513bxXaxX12xX0xXdxb108xX31xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX43xX43xX4x126c0x14a46xX6xX15xXbxX1xX26xXexX1xX15xX65xa5cbxX30xX43xX54xX10xX7x13d24xXexX15xXbxX43xX30xX10x146a8xX7xX43xb59fxf001x10b55x115e8xX43xfb64xX83xX54xX80xX2xX81xX81xab97xX85x152f7xXexX2xX8exX82xX80xX80xX83xX5xX2xX65x13cdcxXbxX31xXaxX3xX43xX12xX0xXbxX12xX17xXcx112b2xXcxX3x1371exX3x153d5xX14xX30xX31xX3xX80xX83xX43xX83x10f37xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXbxX1x117d9xXdxX3xX1x149c1xXbxX3xX70xdfa4xXdxX3xX1xX26xX55xe44exX30xX3xX3bxX3cxX30xX3xX3fxX40xXbxX3xX70xX27xX3xX30xX1xX27xX3xXexX27xXdxX3xXexX21xXc7xX3xXexb41bxX3xX4xX1xedc7xX4xX3xX4xX1x146e5x124f0xX30xX31xX3xXexX21xb410xX30xX1xX3xb994xeda7xae2bxX30xX31xX3xXexX21x111afxX30xX31xX3xX55xX3cxX26xX3xXexX1xXf5xXf6xX30xX31x11778xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX10xX5axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX30xX1xXb3xX3xX30xX1xXdxX3xd4fbxf49fxX30xX31xX3x104fdxff0bxX3xX3fxXf5xXf6xX30xX31xX3xXaaxXf6xX30xXb3xX3xX1xX26xX55xXd1xX30xX3xX3bxX3cxX30xX3xX3fxX40xXbxX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX54xX55xXaxX12xXcxX38xXdxX3xX4xX1xXf5xXf6xX30xX31xX3xXexX21xXfcxX30xX1xXb3xX3xX131xX38xXdxX3xX54xXdxXd1xX30xX3xX5xX137xX30xX1xX3xX131xX38xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxXb3xX3xX1xX26xX55xXd1xX30xX3xX3bxX3cxX30xX3xX3fxX40xXbxXb3xX3xX30xX1xX27xX3xXexX27xXdxX3xXexX21xXc7xX3xX131xX137xX3xXexX21xX6xX15xX3xX80xX81xX81xX3xX7xX26xe232xXexX3xX25xX26xX27xX3xX70xXcbxXdxX3xXexXecxX30xX31xX3xXexX21x112c9xX3xX31xXdxX14xX3xX31xX102xX30xX3xX2xX81xX81xX3xXexX21xXdxXd1xX26xX3xX131xX132xX30xX31xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX10xX5axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX30xX1xXb3xX3xX30xX1xXdxX3xX131xX132xX30xX31xX65xX3xXcxX21xX15xX30xX31xX3xX131x148fdxX3xX4xX212xX3xX8cxX81xX3xX10xX5axX3xX1xX1dxX4xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX4xX212xX3xXexX1xX27xX30xX1xX3xXexe576xX4xX1xX3xX1xX1dxX4xX3xXexX40xXbxX3xXexXc3xXexXb3xX3xX1xX15xX27xX30xX3xX4x16a6cxX30xX1xX3xX131xdf68xX4xX3xX66xXdxXd1xXexX3xX76xX1xX212xX3xX76xX1xX108xX30xX3xX131xXf5xXc7xX4xX3xX30xX1xX40xX30xX3xX1xX1dxX4xX3xX66xXecxX30xX31xX3xXexX21xX1d3xX3xX31xXdxX14xX3xX8cxX81xX81xX65xX81xX81xX81xX131xX43xX7xX26xX1c1xXexX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX54xX55xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX65xX66xX6xX15xXbxX1xX26xXexX1xX15xX65xX70xX30xX43xX54xX10xX7xX76xXexX15xXbxX43xX30xX10xX7dxX7xX43xX80xX81xX82xX83xX43xX85xX83xX54xX80xX2xX81xX81xX8cxX85xX8exXexX2xX8exX82xX80xX80xX83xX5xX80xX65xX99xXbxX31xXaxX3xX43xX12xX0xXbxX12xXa5x16bb2xX55xX3xX5xX27xX3xX30xX108xX5axX3xXexX1xXf0xX3x136d0xX3xX4xX1xXf5xXf6xX30xX31xX3xXexX21xXfcxX30xX1xX3xX100xX101xX102xX30xX31xX3xXexX21xX108xX30xX31xX3xX55xX3cxX26xX3xXexX1xXf5xXf6xX30xX31xX116xX3xX54xX15xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXbxX1xXc3xXdxX3xX1xXc7xXbxX3xX70xXcbxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX30xX1xX27xX3xXexX27xXdxX3xXexX21xXc7xX3xXexXecxX3xX4xX1xXf0xX4xX3xX30xX1x11d5dxX5axX3xX5axX6xX30xX31xX3xX131xX2axX30xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX10xX5axX3xXexX1xXdxX2axX26xX3xX30xXdxX3cxX30xXb3xX3xX30xX1xXdxX3xX131xX132xX30xX31xX3xX70xe9eexX30xX31xX3xX7xX2e7xX26xXb3xX3xX70xX37fxX30xX31xX3xX136xX6xX3xX5axe624xXexX3xX5axX37fxX6xX3xXexX2axXexX3xXexX21xX26xX30xX31xX3xXexX1xX26xX3xX70xX26xXdxX3xX70x15c72xXb3xX3xX131xX102xX5axX3xX1c1xX5axX3xX70xX27xX3xX131xX391xX30xX31xX3xX70xXdxX3cxX30xX3xX4xX14xX4xX3xX10xX5axX3xX70xXf5xXc7xXexX3xX76xX1xX212xXb3xX3xX70xXf5xXf6xX30xX3xX5xX3cxX30xX3xXexX21xX15xX30xX31xX3xX1xX1dxX4xX3xXexX40xXbxX65xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX54xX55xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX65xX66xX6xX15xXbxX1xX26xXexX1xX15xX65xX70xX30xX43xX54xX10xX7xX76xXexX15xXbxX43xX30xX10xX7dxX7xX43xX80xX81xX82xX83xX43xX85xX83xX54xX80xX2xX81xX81xX8cxX85xX8exXexX2xX8exX82xX80xX80xX83xX5xX82xX65xX99xXbxX31xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX54xX55xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX65xX66xX6xX15xXbxX1xX26xXexX1xX15xX65xX70xX30xX43xX54xX10xX7xX76xXexX15xXbxX43xX30xX10xX7dxX7xX43xX80xX81xX82xX83xX43xX85xX83xX54xX80xX2xX81xX81xX8cxX85xX8exXexX2xX8exX82xX80xX80xX83xX5xX85xX65xX99xXbxX31xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX54xX55xXaxX12xX0xXdxX5axX31xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX43xX43xX4xX65xX66xX6xX15xXbxX1xX26xXexX1xX15xX65xX70xX30xX43xX54xX10xX7xX76xXexX15xXbxX43xX30xX10xX7dxX7xX43xX80xX81xX82xX83xX43xX85xX83xX54xX80xX2xX81xX81xX8cxX85xX8exXexX2xX8exX82xX80xX80xX83xX5xX8cxX65xX99xXbxX31xXaxX3xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cc9xX26xXexX1xX15xX21xXaxX12xXcxX1xX6xX30xX1xX3x120b9xXdxX10x9872xX30xX0xX43xXbxX12

Thanh Niên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao hơn 100 suất quà trung thu cho các bệnh nhi

Trao hơn 100 suất quà trung thu cho các bệnh nhi
2020-09-28 19:04:30

PTĐT - Ngày 28/9, Công đoàn Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy đã tổ chức Tết trung thu đồng thời trao tặng 110 xuất quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại trung tâm nhân...

Múa lân sư rồng – nét đẹp trong Tết Trung thu

Múa lân sư rồng – nét đẹp trong Tết Trung thu
2020-09-28 14:27:10

PTĐT - Đến thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh) mùa trung thu này, chúng tôi được nghe tiếng trống, tiếng xèng rộn rã và chứng kiến cảnh tập luyện khẩn trương của các thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long