Cập nhật:  GMT+7
a005xf165x116c8x12dc0xafc9x10511xef2cx100e0xd447xX7xb15dx10858x10b5bxcceex1313ex12be5xX5x11038xXaxda8fx100cexX1xXdxfe24x10757xX3xXex1268exXdxX3xde5bxX6x12f8axX3xd8c9xdf00xb966x103cdxX2xX2xede3xX3x122c7xXdxX16xX1dxX3xb438xf101xX4xX3xa68bx119a8xX1dxX3x1031bxX1xee34xX1dxf3a4xX3xX36xX1xc119xX3xX5xa387xX1dxX1xX3xXexddf6xX1dxX3axX3xX4x1133ax10b30xX1dxX3axX3xX1fxc326xX17xX0xX24xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc712xX10xX6xa007xXaxX12xXcxc42exX17xX1dxX3axX3xXexb15axX29xX3xdf74xde68xX3xe047x12f24xab1bxX3x12537xX1xX3exX3xXexX4bxb067xX1dxX3axX3xXcxX1xf2f1xX1fxX3x131d3xX46xX1dxX3xXcxX6axX17xX1dxX3axX3xX4bx12440xX1dxX3axX3xX1dxX1x1255cxX1dxX3xX32x11fa0xX1dxX1xfb57xX3xX1xX38xX29xX3xX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX2xX2xX27xXa1xX3xX4xX77xX4xX3xXexd908xX1dxX1xX3xX29xXdxX16xX1dxX3xX2exX2fxX4xX3xXexXdxX51xXbxX3xXex109e4xX4xX3xX4xX33xX3xXexX1xab42xX29xX3xX29xc0e7xXexX3xX1dxX3axe791xX1fxX3xX1dxX2fxX1dxX3axX3xX6axX77xX78xdcb4xX3xcef3xX2fxX1dxX3axX3xX76xX2fxXexX3xX32x126d1xX17xX3x10a01xX17x12337xXexX3xX1xXdx11f2bxX1dxX3xXexae57xX3xf9b6xX3xX3axXdxX4cxX3xX7xX77xX1dxX3axXa1xX3xX3axXdxd969xX6xX3xXexX6axX4bxX6xXa1xX3xX29xX70xX1fxX3xX3axXdxf5c7xX1dxX3xX29x10b2dxX1dxX3axXa1xX3xX1dxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xXexX41xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX76xXd8xX3xX4xX33xX3xXexX1xfa98xX3xXexX46xX1dxX3axX3xX5xXd4xX1dxX3xX29x123e3xX4xX3xX22xX23xc1e5xX22x12a83xX3xX32xXd8xX3xX13xX3xX89xXddxX3xX36xe940xX78xX3xX66xXddxXdxX3xXexcb4fxXdxX3xX2xX104xX1xX3xX4xX1xXdxX16xX17xXe8xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX78xX66xX1fxXaxX12xX0xXexX6xX76xX5xX10xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX29xX6xX6axX3axXdxX1dx104fbxX22xXbxXf7xX3xX6xX17xXexX78xXaxX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX29xX3axX3xXdxX66xX9xXaxX4xXexX5x1074bxX1bexeb98xX13xX78xX1dxXexX10xX1dxXexf5edxX5xX6xX4xX10xX63xX78xX5xX66xX10xX6axX2xX1c0xde95xX4xXexX6axX5xX1c0xX13xX1c0xXeaxX10x10003xX7xX1c0xb0a3xX66xXdxXexX2xX1c0xXdxX29xX3axa7e9x1099exf42axea97xX1e2xX1c0xX73xX1ebxd4edxX1c8xacacxX1edxd649xXaxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX24xX24xX66xX6xX1dxX3axX4xX78xX1dxX3axX7xX6xX1dxXe8xX89xX1dxX24xX6xX66xX29xXdxX1dxX24xX1d5xXbxX5xX78xX6xX66xX24xXeaxX10xX1dfxX7xX24xX22xX1bexX2x1182axX24xX2xX2xX24xXcxX1xX78xXdx112e6xX22xX1bexXexXdxX10xXexX233xX22xX1bexX154xX233xX22xX1bexXcxX1xXdxX10xX1dxX233xX22xX1bexXexX6xXdxX233xX22xX1bexX154xX233xX22xX1bexd6c0xXdxX233xX22xX1bexXbxX1xX6xX29xX233xX22xX1bexX154xX233xX22xX1bexXcxX233xX22xX1bexX73xX17xX78xX1dxX3axX233xX22xX1bexX233xX22xX156xX104xX22xX2xX233xX22x11f88xXe8xff29xX1c8xX1eexXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX2ex1183ex10907xX73xX1e2xX287xX154xX2exX286xXcxXcxX286xX1ecxX19fxX3xX7xXdxX5xX89xX10xX6axX3xX2xXbxXf7xX3xX7xX78xX5xXdxX66xfef6xX3xX2exX286xX287xX73xX1e2xX287xX154xX1f5xX1e2xb0e9xXcxX19fxX3xX7xXdxX5xX89xX10xX6axX3xX2xXbxXf7xX3xX7xX78xX5xXdxX66xX2a4xX3x10d90xX1ebxX73xXcxX63xX19fxX3xX22axX1bexX1bexXbxXf7xX2a4xX3xX63xX1e2xX1ebxX1eexX63xXcxX19fxX3xX22xX23xX23xXbxXf7xX2a4xX3xX2exX286xX287xX73xX1e2xX287xX154xXcxX286xX1c8xX19fxX3xX7xXdxX5xX89xX10xX6axX3xX2xXbxXf7xX3xX7xX78xX5xXdxX66xX2a4xX3xX2exX286xX287xX73xX1e2xX287xX154xX287xX1ebxX1eexX63xXcxX19fxX3xX7xXdxX5xX89xX10xX6axX3xX2xXbxXf7xX3xX7xX78xX5xXdxX66xXaxX12xX0xX24xXexX66xX12xX0xX24xXexX6axX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX12xba02xX1dxX1xX3xX29xXdxX1dxX1xX3xX1xa6bfxX6xX3xX21xXeaxX3axX17xa847xX1dxX19fxX3xXcxX1xX51xX3xX73xX4bxX94xX1dxX3axX27xX0xX24xXexX66xX12xX0xX24xXexX6axX12xX0xX24xXexX6xX76xX5xX10xX12xX0xXbxX12xa594xX51xX1dxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1axXdxX3xX1dxX6xX1fxXa1xX3xX29xXd8xXexX3xX36xX1xX1axXdxX3xX36xX1xX38xX1dxX3axX3xX36xX1xX3exX3xX5xX41xX1dxX1xX3xX4xX4bxX4cxX1dxX3axX3xX32xXd8xX3xX1fxX51xX17xX3xX5xXfexX4xX1xX3xX32xX38xX1dxX3axX3xX7x1067exX3xa7dcxX1dxX1xX3xX1xX4bxa6fdxX1dxX3axX3xXexX169xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX76xXd8xX3xX36xX1xXdxX51xX1dxX3xXexX6axX4cxXdxX3xX4xX1xX17xX1fxX143xX1dxX3xX1dxX1xXdxX16xX17xX3xX29xX70xX1fxX3xX1xX94xX1dxXa1xX3xX29xX4bxX6xX3xX4xX33xX3xXexX1xX143xX3xXf7xX17xXf9xXexX3xX1xXdxXfexX1dxX3xXexX41xXdxX3xX29xXd8xXexX3xX7xX1axX3xXexXb9xX1dxX1xX3xX89xb822xX1dxX3axX3xX1dx12a3cxXdxX3xX1dxX1xX4bxX3xX1f5xXddxX78xX3xX13xX6xXdxXa1xX3xX1f7xXd4xX1dxX3xX2exX77xXdxX3xX89xXddxX3xX63xXddxX3xX1eexXdxX6xX1dxX3axXe8xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX78xX66xX1fxXaxX12xXcxX41xXdxX3xX29xXdxX16xX1dxX3xXcxX6axX17xX1dxX3axXa1xX3xX32xX169xXdxX3xX3axXdxX33xX3xX369xX38xX1dxX3axX3xX2exX2fxX4xX3xX3axX70xX1fxX3xX29xX4bxX6xX3xX1xX78xX41xXexX3xX32xXd8xX1dxX3axX3xX1fxX51xX17xX3xX32xXdxX3xX1dxXd4xX1dxX3xX29xX4bxX6xX3xXexX41xXdxX3xX36xX1xX17xX3xX89xX74xX4xX3xX1dxXddxX1fxX3xX7xX3acxX3xX3axXdxX3aexX29xX3xX76xX169xXexXa1xX3xX4xX1xXb9xX3xX4x113b3xX1dxX3xXexX9axXbxX3xXexX6axX17xX1dxX3axX3xXexX41xXdxX3xX4xX77xX4xX3xXexXb9xX1dxX1xX3xXexX102xX3xa05bxX17xX3aexX1dxX3axX3xX2exab83xX1dxX1xX3xXexX169xXdxX3xX4c9xX17xX3aexX1dxX3axX3xXeaxX3axX121xXdxX3xX89xXddxX78xX3xX32xXd4xX29xX3xX89xXddxX3xX7xX77xX1dxX3axXe8xX3xXeaxX16xX1dxX3xX1dxX1xXdxXfexXexX3xX36xX1xX17xX3xX89xX74xX4xX3xX3axXdxX3aexX29xX3xX1dxX1xd898xX3xXf7xX17xX1axX1dxX3axX3xX4xX4acxX1dxX3xX22xX23xX154xX22xX277xX3xX32xXd8xX3xX13xXe8xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX78xX66xX1fxXaxX12xXcxX70xX1fxX3xXeaxX3axX17xX1fxXd4xX1dxX3xX89xXddxX3xXeaxX6xX29xX3xX76xXd8xX3xXexX6axX78xX1dxX3axX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX89xXddxX3xXexX1axXdxX3xX1dxX6xX1fxX3xX1xX4d0xX1dxX1xX3xXexX1xX51xX3xX3axX70xX1fxX3xX29xX4bxX6xX3xX4x10222xX1dxX3axX3xX1fxX51xX17xX3xX32xXdxX3xX1dxXd4xX1dxX3xX1xXdxXfexX1dxX3xXexX4bxX80xX1dxX3axX3xX29xX4bxX6xX3xX5xX169xX1dxX3xX89xXddxX78xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1axXdxX3xX89xXddxX3xX32xXd4xX29xX3xX7xX3acxX3xX3axXdxX3aexX29xX3xX76xX169xXexXa1xX3xX1dxX3axX17xX1fxX3xX4xX94xX3xX1dxX3axX9axXbxX3xX40fxX1dxX3axX3xXexX41xXdxX3xX4xX77xX4xX3xX89xX40axX1dxX3axX3xXexX6axX577xX1dxX3axX3xX4xX577xX1dxX3axX3xX3exXexX3xX32xXdxXe8xX3xXeaxX16xX1dxX3xX1dxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xX36xX1xX17xX3xX89xX74xX4xX3xX7xX3acxX3xXexX46xX1dxX3axX3xX5xXd4xX1dxX3xX29xX14fxX4xX3xXexX102xX3xX22xX156xX154xa488xX2xX3xX32xXd8xX3xX13xXe8xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX78xX66xX1fxXaxX12xX73xX74xX3xX76xX77xX78xX3xX4xX1xX78xX3xX4xX77xX4xX3xX89xX40axX1dxX3axX3xX1dxX3axXddxX1fxX3xX22xX23xX24xX2xX2xX3xX1dxX1xX4bxX3xX7xX6xX17xX19fxX3xX1c8xX1xX3exX6xX3xXcxX70xX1fxX3xX2exX2fxX4xX3xX76xXd8xX3xX1dxX3axXddxX1fxX3xX1dxX2fxX1dxX3axXa1xX3xX32xXd4xX29xX3xX4xX33xX3xX29xX4bxX6xX3xX89xXddxXdxX3xX1dxX94xXdxXe8xX3xX1eexXdxX33xX3xX1dxX1xX50dxXe8xX3xXeaxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xXexX1xXf9xXbxX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX2xX23xX3xX154xX3xX2xX277xX3xX32xXd8xXa1xX3xX4xX33xX3xX1dxX94xXdxX3xX2xX616xX3xX154xX3xX2x11f72xX3xX32xXd8xX3xX13xXa1xX3xX4xX6xX78xX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX104xX3xX154xX3xX616xX1bexX3xX32xXd8xX3xX13xXe8xX3xX1c8xX1xX3exX6xX3xX369xX38xX1dxX3axX3xX2exX2fxX4xX3xX76xXd8xX3xX89xXddxX3xX36xX1xX17xX3xX89xX74xX4xX3xX63xXddxX3xXeaxXd8xXdxX3xX4xX33xX3xX29xX4bxX6xX3xX89xXddxXdxX3xX1dxX94xXdxXe8xX3xX1eexXdxX33xX3xX369xX38xX1dxX3axX3xX32xX51xX1dxX3xX369xX38xX1dxX3axX3xXeaxX6xX29xX3xX4xXf9xXbxX3xX22xX3xX154xX3xX616xXe8xX3xXeaxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xXexX1xXf9xXbxX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX2xX277xX3xX154xX3xX22xX22xX3xX32xXd8xXa1xX3xX89xX40axX1dxX3axX3xX1dxX40fxXdxX3xX4xX33xX3xX1dxX94xXdxX3xX2xX6c2xX3xX154xX3xX2xX104xX3xX32xXd8xX3xX13xXa1xX3xX4xX6xX78xX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX6c2xX3xX154xX3xX22xX156xX3xX32xXd8xX3xX13xXe8xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX78xX66xX1fxXaxX12xX13xX77xX4xX3xXexXb9xX1dxX1xX3xXexX102xX3xXcxX1xX6xX1dxX1xX3xX63xX33xX6xX3xX154xX3xXcxX1xX102xX6xX3xXcxX1xXdxXd4xX1dxX3xX63xX17xX51xX3xX4xX33xX3xX29xX4bxX6xX3xX6axXddxX78xX3xX89xXddxX3xX66xX38xX1dxX3axX3xX89xXddxXdxX3xX1dxX94xXdxXe8xX3xX1eexXdxX33xX3xX1dxX1xX50dxXe8xX3xXeaxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xXexX1xXf9xXbxX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX1bexX3xX154xX3xX22xX616xX3xX32xXd8xX3xX13xXa1xX3xX4xX6xX78xX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX156xX3xX154xX3xX616xX2xX3xX32xXd8xX3xX13xXe8xX3xX369xXddxX3xXeaxc873xX1dxX3axX3xX32xX51xX1dxX3xX2exX4d0xX1dxX1xX3xXcxX1xX17xX9axX1dxX3xX4xX33xX3xX29xX4bxX6xX3xX6axXddxX78xX3xX89xXddxX3xX66xX38xX1dxX3axX3xX89xXddxXdxX3xX1dxX94xXdxXe8xX3xX1eexXdxX33xX3xX369xX38xX1dxX3axX3xX2exX2fxX4xX3xX4xXf9xXbxX3xX22xX3xX154xX3xX616xXe8xX3xXeaxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xXexX1xXf9xXbxX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX22xX3xX154xX3xX22xX6c2xX3xX32xXd8xX3xX13xXa1xX3xX4xX6xX78xX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX277xX3xX154xX3xX616xX22xX3xX32xXd8xX3xX13xXe8xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX78xX66xX1fxXaxX12xX7axX1xX17xX3xX89xX74xX4xX3xX4xX77xX4xX3xXexXb9xX1dxX1xX3xXcxX70xX1fxX3xXeaxX3axX17xX1fxXd4xX1dxX3xX4xX33xX3xX29xX4bxX6xX3xX6axXddxX78xX3xX89xXddxX3xX66xX38xX1dxX3axX3xX89xXddxXdxX3xX1dxX94xXdxXe8xX3xX1eexXdxX33xX3xX1dxX1xX50dxXe8xX3xXeaxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xXexX1xXf9xXbxX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX2xX277xX3xX154xX3xX22xX22xX3xX32xXd8xX3xX13xXa1xX3xX4xX6xX78xX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX277xX3xX154xX3xX616xX22xX3xX32xXd8xX3xX13xXe8xX3xXeaxX6xX29xX3xX76xXd8xX3xX1dxX3axXddxX1fxX3xX1dxX2fxX1dxX3axXa1xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1axXdxX3xX4xX33xX3xX29xX4bxX6xX3xX6axXddxX78xX3xX89xXddxX3xX66xX38xX1dxX3axX3xX6axX3aexXdxX3xX6axX77xX4xXa1xX3xX32xXd4xX29xX3xX4xX33xX3xX29xX4bxX6xX3xX6axXddxX78xX3xX89xXddxX3xX66xX38xX1dxX3axX3xX89xXddxXdxX3xX1dxX94xXdxXe8xX3xX1eexXdxX33xX3xX369xX38xX1dxX3axX3xX2exX2fxX4xX3xX32xX51xX1dxX3xX369xX38xX1dxX3axX3xX4xXf9xXbxX3xX22xX3xX154xX3xX616xXe8xX3xXeaxX1xXdxXfexXexX3xX32xXd8xX3xXexX1xXf9xXbxX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX22xX616xX3xX154xX3xX22xX23xX3xX32xXd8xX3xX13xXa1xX3xX4xX6xX78xX3xX1dxX1xXf9xXexX3xXexX102xX3xX616xX2xX3xX154xX3xX616xX22axX3xX32xXd8xX3xX13xX3xXe8xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX369xX13xX1f3xX253xXeaxX0xX24xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cẩm Khê giải quyết việc làm cho 2.000 lao động

Cẩm Khê giải quyết việc làm cho 2.000 lao động
2014-11-25 21:02:00

PTo- Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, từ đầu năm 2014 đến nay Trung tâm dạy nghề huyện Cẩm Khê đã mở các lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông...

Dân vận khéo từ những mô hình cụ thể

Dân vận khéo từ những mô hình cụ thể
2014-11-25 08:46:00

PTO- Thấm nhuần lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Trong những năm qua, hưởng ứng Phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" do Ban...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long