Cập nhật:  GMT+7
e9d3xfac2x11ed4x1273dx140fex1422fx13775x13a24xf42cxX7x14bb8x10e70x10cd4xfff7x13b49xf177xX5x11abfxXaxf011xeb47x15241xX3xf52fx144b7xXdxX3x11132xX5x153f2x10374xX3xX4xX1xXdx14c94xf2dfxfcf9xX3x14853x1487bxX6xX3xX1x12a32xX0x11881xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14062xed26xX16x13a38xXaxX12xX0xXdxX23x14c76xX3xX7xf154xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4x10b62x1458exX6xX3dxXbxX1x14fd3xXexX1xX3dxX4fxX26xX1dxX2dxX16xX10xX7x1607exXexX3dxXbxX2dxX1dxX10x12294xX7xX2dxX2x119fbx12eafx16a87xX2dxX6dx12ac1xX16x16a72xX2x13e0axX74xX2xX2x1139bxXexX2x16307xX2xX6dxX72xX6cxX5xX2xX4fx125d9xXbxX45xXaxX3xX2dxX12xX0xXbxX12x14ab4xXcx158e4xXcx13db9xX3xX8fx15715x15b25xX1dxX45xX3x124b7xX45xX55xX3fx143daxX1dxX3xXcxX1cxXexX3xXcxX1xf6e5xX1dxX1xX3xXex160a9xX3xX60xX1xXdxX3xX1xX3dxXa6xX1dxX3xXexX1xXa6xX1dxX1xX3xX26xXa6xX3x15906xX94xX6xX3xX26xXa6xX3dxX3xX7x100a2xX3xX16x13040xX1dxX45xX3xXbfx111d8xX3xXexX17xX3dxX3xX50xX94x13c7cxX4xX3xXbfx12d35xXexX3xXbxX1x1047dxX3xX23xXd8xXdxX3xXexX48xX3dxX1dxX45xX3xXbxX1xXe1xXexX3xXexX48xXdx10e10xX1dxX3xX23xX17xX1dxX45xX3xX5xX94xXd8xXdxX3xX45xXdxX6xX3dxX3xXexX1x13a01xX1dxX45xX3xXbfxX109xX3xXexX1x11b22xX3xX4x15088xX6xX3xXexX1xXa6xX1dxX1xX3xXbxX1x167a0xX3x1147dxXdxfef2xXexX3xXcxX48x14987x145bbxX3xX45xXdx1477exXbxX3xX1dxX45xX94xX95xXdxX3xX16x14264xX1dxX3xXbfxXdxX3xX5xX17xXdxX3xXexX1xX55x13554xX1dxX3xXexXdxX124xX1dxX3xX1x11406xX1dxX4fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xX0xXdxX23xX45xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX26xX1dxX2dxX16xX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX1dxX10xX67xX7xX2dxX2xX6bxX6cxX6dxX2dxX6dxX70xX16xX72xX2xX74xX74xX2xX2xX78xXexX2xX7bxX2xX6dxX72xX6cxX5xX72xX4fxX83xXbxX45xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xXcxX55xX3fxX3xX1dxX1xXdx14282xX1dxX12axX3xXexX17xXdxX3xX60xX1xX55xX3xX26x1302fxX4xX3xXbxX1xX94xX95xX1dxX45xX3xX122xX138xX1dxX3xX8dxX1xX12exX12axX3xX23x15b9cxX4xX3xX16xeb4fxX3xX23xX1ebxXexX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX3xX48xX1cxXexX3xXbfx14a07xXbxX12axX3xX1dxX1xX94xX1dxX45xX3xX26xX27xX6xX3xX1xX2bxX3xX5xX17xXdxX3xXbfx1463fxX3fxX3xX4xX14xX3xX26xXa6xX3xX4xX138xX3fxX3xX16xX17xXdxX12axX3xX4x155b1xX3xX1dxX14exXdxX3xX23x12381xX4xX3xX4xX6xX3dxX3xX1xX14exX1dxX3xX4x136aaxX3xXbfxX216xX55xX3xX1dxX45xX94xX95xXdxX4fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xX0xXdxX23xX45xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX26xX1dxX2dxX16xX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX1dxX10xX67xX7xX2dxX2xX6bxX6cxX6dxX2dxX6dxX70xX16xX72xX2xX74xX74xX2xX2xX78xXexX2xX7bxX2xX6dxX72xX6cxX5xX6cxX4fxX83xXbxX45xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xX13xX138xX3fxX12axX3xX4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXbxX1xX115xX3xX60x1361cxX1dxX3xX26xX27xX6xX3xX1xX2bxX12axX3xX60xX1xX109xX1dxX45xX3xX4xX1xXabxX6xX3xX23xXdcxXexX3xX5xX120xXdxX3xXbfxXdxX3xX1dxXa6xX3dxX4fxX3xX122xX27xX6xX3xX1xX2bxX3xX60xX1xX109xX1dxX45xX3xX4x13b65xX1dxX3xXbfxXdxX3xX50xXdcxX3xXbfxX94x10c6axX4xX3xX1dxX1caxX1dxX3xX1dxX45xX94xX95xXdxX3xX16xX138xX1dxX3xX50xX55xXdcxX4xX3xXbxX1xX23cxXdxX3xXbfxXdxX3xX16xX94xXd8xXdxX3xX5xX2ffxX1dxX45xX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX4fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xX0xXdxX23xX45xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX26xX1dxX2dxX16xX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX1dxX10xX67xX7xX2dxX2xX6bxX6cxX6dxX2dxX6dxX70xX16xX72xX2xX74xX74xX2xX2xX78xXexX2xX7bxX2xX6dxX72xX6cxX5xX6dxX4fxX83xXbxX45xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xX8fxXe1xX1dxX45xX3xX5xX94xX55xX3x127b0xX3xX5xXa6xX3xX16xX3dxX3xX4xX229xX3x10a8fxX55xXe1xX3xX1dxX1xXdx15fa8xX55xX3xX4xX14xX12axX3xX23xXdcxXexX3xX7xX120xX3xX1dxX45xX94xX95xXdxX3xX16xX138xX1dxX3xX23xX6xX1dxX45xX3xX4xX23cxX3xX45xXdxX6xX3xX7xX12exX4xX3xX48xX6xX3xX26xX27xX6xX3xX1xX2bxX3xX4xX1x143d8xX1dxX3xXexX1xX23cxX4fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xX0xXdxX23xX45xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX26xX1dxX2dxX16xX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX1dxX10xX67xX7xX2dxX2xX6bxX6cxX6dxX2dxX6dxX70xX16xX72xX2xX74xX74xX2xX2xX78xXexX2xX7bxX2xX6dxX72xX6cxX5xX7bxX4fxX83xXbxX45xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12x12cf2xX1ebxX4xX3xX16xX1efxX3xXbfxX94xX30axX4xX3xX4xX109xX1dxX45xX3xX1dxX1xX138xX1dxX3xX13xX109xX1dxX45xX3xXexX3fxX3xX13xX8dxX3xX23xX109xXdxX3xXexX48xX94xX95xX1dxX45xX3xX26xXa6xX3xX16xX112xX4xX1xX3xX26xXcbxX3xXbfxX109xX3xXexX1xX112xX3xX122xXdxX124xXexX3xXcxX48xX129xX3xX26x152d0xX1dxX3xX4xeb44xXexX3xX4xX14xX3xXexX1xX94xX95xX1dxX45xX3x118a9xX55xX3fxX1caxX1dxX3xf1eexX3xX45xXdxX23cxXdxX3xXbxX1xX138xX1dxX3xX4xXe1xX4xX1xX3xX45xXdx158fdxX6xX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX3xX1dxX1xX94xX1dxX45xX3xX26xX27xX6xX3xX1xX2bxX3xXexX1xX129xX3xX5xX17xXdxX3xX50xX112xX3x1382fxX3xX5xXd0xX1dxX45xX3xX3bexX55xX1caxX1dxX4fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xX0xXdxX23xX45xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX2dxX2dxX4xX4fxX50xX6xX3dxXbxX1xX55xXexX1xX3dxX4fxX26xX1dxX2dxX16xX10xX7xX60xXexX3dxXbxX2dxX1dxX10xX67xX7xX2dxX2xX6bxX6cxX6dxX2dxX6dxX70xX16xX72xX2xX74xX74xX2xX2xX78xXexX2xX7bxX2xX6dxX72xX6cxX5xX78xX4fxX83xXbxX45xXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX3dxX16xX3fxXaxX12xeb18xX1xX109xX1dxX45xX3xX4xX1xX27xX3xX5xXa6xX3xX1dxX14exXdxX3xX4xX229xX3xXbfxX109xX1dxX45xX3xX16xX138xX1dxX3xX4xX94xX3xX3bexX55xX6xX3xX5xX17xXdxX12axX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX3xX99xX45xX55xX3fxX9dxX1dxX3xXcxX1cxXexX3xXcxX1xXa6xX1dxX1xX3xXexX1xX94xX95xX1dxX45xX3xX5xXa6xX3xXexX55xX3fxX22xX1dxX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX3xXbfxX94xX30axX4xX3xX4xX1xX230xX1dxX3xXbfxXf5xX3xXbfxX94xX6xX12axX3xXbfxX229xX1dxX3xX4xXe1xX4xX3xXbfxX3dxXa6xX1dxX3xX60xX1xXe1xX4xX1xX3xXcxX48xX55xX1dxX45xX3xX94xX14exX1dxX45xX3xX26xXa6xX3xX3bexX55xX120xX4xX3xXexX22xX3xX16xXdxX3xX4xX1xX55xX3fxXf5xX1dxX3xXexXabxX3xXexX48xX55xX1dxX45xX3xXexX138xX23xX3xXexX1xXa6xX1dxX1xX3xXbxX1xX120xX3xX122xXdxX124xXexX3xXcxX48xX129xX3xXbfxXdxX3xXbfxX3c5xX1dxX3x15c3exX1efxX1dxX45xX4fxX3xX122xX129xX3xXexX1xX22xX12axX3xXexX129xX1dxX1xX3xXexX48xX17xX1dxX45xX1axX4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX5xX1cxX1dxX3xX4xX1xXdxX22xX23xX3xX26xX27xX6xX3xX1xX2bxX24xX3xX5xf8c3xX3xX48xX6xX3xX60xX1xX109xX1dxX45xX3xX1dxX1caxX1dxX3xX4cbxX23cxX3fxX3xX48xX6xX3xXexX48xX1caxX1dxX3xX1dxX1xX4e4xX1dxX45xX3xX4xX3dxX1dxX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX3xX3bexX55xX6xX1dxX3xXexX48xX230xX1dxX45xX3xX4xX115xX6xX3xXexX1xXa6xX1dxX1xX3xXbxX1xX120xX3xX1dxX1xX94xX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX3xX99xX45xX55xX3fxX9dxX1dxX3xXcxX1cxXexX3xXcxX1xXa6xX1dxX1xX12axX3xX1dxX1xX1cxXexX3xX5xXa6xX3xX60xX1xXdxX3xX122xXdxX124xXexX3xXcxX48xX129xX3xXbfxX6xX1dxX45xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xXbfxX1cxX55xX3xXbfxXf5xX3xXexX48xX4d1xX3xXexX1xXa6xX1dxX1xX3xXexX1xXa6xX1dxX1xX3xXbxX1xX120xX3xX5xX9dxX3xX1xXdcxXdxX3xX26xX3c5xX3xX26xXd8xXdxX3xX4xXdcxXdxX3xX1dxX45xX55x1084bxX1dxX3xX16xX138xX1dxX3xXexXdcxX4xX3xX122xXdxX124xXexX3xX99xX6xX23xX4fxX3xX99xX45xX94xX95xXdxX3xX16xX138xX1dxX3xX23xX3dxX1dxX45xX3xX23xX55xX120xX1dxX12axX3xX4xXe1xX4xX3xX4xX14exX3xX3bexX55xX6xX1dxX3xX4xX1x14fd9xX4xX3xX1dxX3f9xX1dxX45xX3xX4xX115xX6xX3xXexX1xXa6xX1dxX1xX3xXbxX1xX120xX3xX26xXa6xX3xX13xX109xX1dxX45xX3xXexX3fxX3xX13xX8dxX3xX23xX109xXdxX3xXexX48xX94xX95xX1dxX45xX3xX26xXa6xX3xX16xX112xX4xX1xX3xX26xXcbxX3xXbfxX109xX3xXexX1xX112xX3xX122xXdxX124xXexX3xXcxX48xX129xX3xX7xXd8xX23xX3xX26xXa6xX3dxX3xX4xX55xXdcxX4xX3xXbfxXf5xX3xXexX48xX23cxX3xX5xX17xXdxX3xX26xX27xX6xX3xX1xX2bxX3xXexX1xX109xX1dxX45xX3xXexX1xX3dxXe1xX1dxX45xX12axX3xX7xX17xX4xX1xX3xX7xX678xX3xX4xX1xX3dxX3xXbfxX94xX95xX1dxX45xX3xX99xX45xX55xX3fxX9dxX1dxX3xXcxX1cxXexX3xXcxX1xXa6xX1dxX1xX4fxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea38xX55xXexX1xX3dxX48xXaxX12xXcxX1efxX1dxX45xX3x13a8bxXdxX1dxX1xX0xX2dxXbxX12

Tùng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Giấc mơ của người cha mù

Giấc mơ của người cha mù
2017-08-22 09:14:36

PTĐT- Vượt qua quãng đường đất lầy lội, cheo leo, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Dương tại thôn 3, xã Bằng Doãn. Ngôi nhà nằm chênh vênh trên sườn đồi...

Cầu Phượng Vĩ đang xuống cấp nghiêm trọng

Cầu Phượng Vĩ đang xuống cấp nghiêm trọng
2017-08-21 10:50:32

PTĐT - Cầu Phượng Vĩ, nằm ở địa phận khu 10, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê là huyết mạch giao thông nối liền tỉnh lộ liên huyện giữa Cẩm Khê và Yên Lập...

Chào năm học mới

Chào năm học mới
2017-08-21 09:36:12

PTĐT- Năm học mới 2017 -2018 đã đến rất gần, các em học sinh háo hức được gặp lại bạn bè, thầy cô còn phụ huynh cũng tất bật chuẩn bị cho con những cuốn vở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long