Cập nhật:  GMT+7
c608x12b47x13fdax15b0cx160d9x12384x148bbx1554ex140cfxX7x17661x1413bxd678x15f8cx12260xffecxX5x1629dxXax1024ex16aefx173f5x144efxX3xX13x13bb6x178aexX15xX3xX4x1349dxX15xX3x14d3fxd4b6xX3x10d5fxX3xXex1857bxX3xXex102fexX15xX1xX3xXexfb92xfde8xX3xf65dxc648xX3xXex18434xX3x13de5xf95cx160adxX15xe69dxX3x14f54xX6x12c71xX0x1062axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146c5xX18x176acxd48axXaxX12xX0xXdxX3fxX3bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX41xX41xX4x17eaexX20xX6xX18xXbxX1xX38xXexX1xX18xX63xX31xX15xX41xX52xX10xX7x154ddxXexX18xXbxX41xX15xX10xd4c1xX7xX41x122f7x12ff2x128ecx1177axX41x1783ax1256dxX52xX2xX2xX80xX7exX7fxX80x16befxXexX2xX81xX7exX84x1679cxX7fxX5xX2xX63x12c92xXbxX3bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xdb02xXcxX13xXcxX3x114ecxX3xX3dxX3bxX19xX53xX3xX2xX83xX41xX84x15f42xX3xX7xX6xX38xX3xX1x18cb2xX15xX3xX2xX3xXexX1xX1dxX15xX3bxX3xXex1842dxX15xX1xX3xX15xX3bxX38xX53xd40exX15xX3xX1x1060cxX3xXexX2ex14708xX3xX4xX1xe319xX15xX3bxX3xX52xcd26xX4xX1xX3xcdbax12697x15cabxdc10xcdf3xXb8xX2xX84xX3xXex13814xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xXdexX15xX1xX3xX31xXdxXdexX15xX3xX4x126bdxX6xX3xXexX29xX15xX1xX3xX37xX38xX39xX15xX3bxX3xX3dxX6xX3fxXc3xX3x14c23xX18xX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX3xX53xXc3xX3xX20xX1dxX4xX3xX7x103f9xX3xX4xX10fxX6xX3xXexX29xX15xX1xX3xX122x16930xX3xX1xX18xX19xX15xX3xXexX1xX19xX15xX1xX3xX15xX1xXdxXdexX3fxX3xX31x108c1xX3xX31xX19xX3xXexX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX122xXefxX6xX3xXbxX1x18049xXcaxX15xX3bxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3fxX3bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX20xX6xX18xXbxX1xX38xXexX1xX18xX63xX31xX15xX41xX52xX10xX7xX74xXexX18xXbxX41xX15xX10xX7bxX7xX41xX7exX7fxX80xX81xX41xX83xX84xX52xX2xX2xX80xX7exX7fxX80xX8cxXexX2xX81xX7exX84xX92xX7fxX5xX7exX63xX97xXbxX3bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xXcxX2exX168x115a0xX4xX3xXexXd6xX15xX1xX3xX1xXd6xX15xX1xX3xX52xXefxX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xXf7xXb8xX2xX84xX3xX4xX14xX3xX15xX1xf39exX15xX3bxX3xX52xXdxdfcfxX15xX3xX20xXdxX26xX15xX3xXbxX1x10f1axX4xX3xXexXfdxXbxXc3xX3xX122x1752bxX38xX3xXexX1xX1dxX15xX3bxX3xX92xX41xX7exX7fxX7exX7fxXc3xX3xX122xX18xX19xX15xX3xX4xX1dxX15xX3xX20xX21xX3xX53xX3xXexX26xX3xX4xX10fxX6xX3xXexX29xX15xX1xX3xX3bxd505xX3fxX3xX80xX92xX3xX20xX1dxX4xX3xX7xfa98xXc3xX3xX122xXdxX32xX38xX3xX52xX168x123a0xX15xX3bxX3xX122xX142xX3xX5x13c5bxX15xX3xX122xX168xc8dexX15xX3bxX3xX31xX19xX18xX3xXexX29xX15xX1xX3xX37xX38xX39xX15xX3bxX3xX3dxX6xX3fxX3xX122x133bdxX3xX1xXe2xX3xXexX2exXe6xX3xX4x10927xX15xX3bxX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xca53xX15xX3bxXc3xX3xX4xX1xXeaxX15xX3bxX3xX52xXefxX4xX1xX63xX3x11acfxX6xX38xX3xX1xXcaxX15xX3xX2xX3xXexX1xX1dxX15xX3bxX3xXexX1xX6xX3fxX3xX3bxXdxX6xX3xX1xXe2xX3xXexX2exXe6xX3xXexX29xX15xX1xX3xX20xXfdxX15xXc3xX3xXexXd6xX15xX1xX3xX1xXd6xX15xX1xX3xX52xXefxX4xX1xX3xX20xXdexX15xX1xX3xX2fxX3xXexX29xX15xX1xX3xX37xX38xX39xX15xX3bxX3xX3dxX6xX3fxX3xX122xX142xX3xX4xXcaxX3xX20xX39xX15xX3xX122xX168xXe6xX4xX3xX74xXdxX281xX3fxX3xX7xX18xX1dxXexX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xX2a6xX6xX38xX3xX74xX1xXdxX3xXexX1xdf83xX4xX3xX1xXdxXdexX15xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX53xX3xX2xX83xX3xX15xX3bxX19xX53xXc3xX3xX15xX3bxX19xX15xX1xX3xX23xX3xXexX26xX3xXexX29xX15xX1xX3xX122xX142xX3xXexe989xX3xX4xX1xX212xX4xX3xX122xX14xX15xX3xX122xX18xX19xX15xX3xX4xX28bxX15xX3bxX3xXexX1dxX4xX3xXexX2exX2fxX3xX31xX32xX3x169bdxX38xX264xX3xX1xX168xXcaxX15xX3bxX3xX122xX247xX15xX3bxX3xXexX1xX269xXdxX3xXexX1xX32dxX4xX3xX1xXdxXdexX15xX3xX15xX3bxX1xXdxX264xX3fxX3xX4xX1dxX4xX3xX37axX38xX53xX3xX122xXefxX15xX1xX3xX31xX32xX3xXbxX1xX295xX15xX3bxX3xX4xX1xXeaxX15xX3bxX3xX52xXefxX4xX1xX3xXf3xXf4xXf5xXf6xXf7xXb8xX2xX84xX3xX4xX1xX18xX3xX122xX18xX19xX15xX3xXexX168xXcaxX15xX3bxX3xXexX32dxX3xX15xX1xX168xX3xX122xX14xX15xX3xX4xX1xX38xX53xX264xX15xX3xX3bxXdxX6xX3xX15xX168xX1e2xX4xX3xX15xX3bxX18xX19xXdxX3xXexX35xX3xX7xc7cdxX15xX3xX20xX6xX53xX41xX3xX4x18bd2xX6xX3xX74xX1xe2f8xX38xX3xX31xX32xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX53xX3xXexXfdxXdxX3xXexX29xX15xX1xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3fxX3bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX20xX6xX18xXbxX1xX38xXexX1xX18xX63xX31xX15xX41xX52xX10xX7xX74xXexX18xXbxX41xX15xX10xX7bxX7xX41xX7exX7fxX80xX81xX41xX83xX84xX52xX2xX2xX80xX7exX7fxX80xX8cxXexX2xX81xX7exX84xX92xX7fxX5xX80xX63xX97xXbxX3bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xX50xX1dxX4xX3xX7xX252xX3xXcxX2exX21bxX15xX3xfb29xX38xX3fdxX15xX3xX37xX38xX6xX15xX3bxXc3xX3xX20xX1dxX4xX3xX7xX252xX3xXf3xX1xX38xX53xX264xX15xX3xX74xX1xX18xX6xX3xXf6xXf6xXc3xX3xX50xXdexX15xX1xX3xX31xXdxXdexX15xX3xX13xX6xX3xX74xX1xX18xX6xX3xXexX29xX15xX1xX3x16ae4x17c37xX4xX3xX122xX21xX15xX3bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xdc58x12bacxX3xe493xXcxX1xX269xXdxX3xX3bxXdxX6xX15xX3xX1xXe2xX3xXexX2exXe6xX3xXexX29xX15xX1xX3xX37xX38xX39xX15xX3bxX3xX3dxX6xX3fxXc3xX3xX4xX1xX4dbxX15xX3bxX3xXexX28bxXdxX3xX122xX142xX3xXexX2exX39xXdxX3xX37axX38xX6xX3xX2ex16106xXexX3xX15xX1xXdxX32xX38xX3xX4xX39xX3fxX3xX4daxX4dbxX4xXc3xX3xX4xX1dxX4xX3xX53xXc3xX3xX20xX1dxX4xX3xX7xX252xX3xX5xX38xX28bxX15xX3xX122xX21xX15xX3bxX3xX31xXdxX264xX15xX3xX15xX1xX6xX38xX3xX4x19029xX15xX3bxX3xX5xXfdxX4xX3xX37axX38xX6xX15xXc3xX3xX31xX38xXdxX3xX31xX4e9xX3xX31xX19xX3xX37axX38xX53xX26xXexX3xXexX3fdxX3fxX3xX122xX247xX15xX3bxX3xX7xX212xX4xXc3xX3xX122xX247xX15xX3bxX3xX5xX295xX15xX3bxX3xX122xX281xX3xX4xX1xX202xX6xX3xX74xX1x11548xXdxX3xX20xXdexX15xX1xX3xX4xX1xX18xX3xX20xXdexX15xX1xX3xX15xX1xX3fdxX15xXc3xX3xX4xX55axX15xX3bxX3xX4xX39xX3xX15xX168xX1e2xX4xX3xX7xX1e2xX3fxX3xX31xX168xXe6xXexX3xX37axX38xX6xX3xX122xXfdxXdxX3xX52xXefxX4xX1xX63xX3xXf5xX1e2xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX21bxX15xX3xXexX2exX1dxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXdexX3fxX3xX4xX10fxX6xX3xX15xX3bxX168xX269xXdxX3xXexX1xX21bxX53xX3xXexX1xX38xXeaxX4xXc3xX3xX4xX1xX4dbxX15xX3bxX3xXexX28bxXdxX3xX7x142f2xX15xX3xX7xX19xX15xX3bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4e9xX3xX31xX19xX3xX3bxXdxX4dbxXbxX3xX7xX212xX4xX3xX20xX525xXexX3xX4xX212xX3xX74xX1xXdxX3xX15xX19xX18xX3xX37xX38xX39xX15xX3bxX3xX3dxX6xX3fxX3xX4xX21bxX15xXaxX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xX0xXdxX3fxX3bxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX41xX41xX4xX63xX20xX6xX18xXbxX1xX38xXexX1xX18xX63xX31xX15xX41xX52xX10xX7xX74xXexX18xXbxX41xX15xX10xX7bxX7xX41xX7exX7fxX80xX81xX41xX83xX84xX52xX2xX2xX80xX7exX7fxX80xX8cxXexX2xX81xX7exX84xX92xX7fxX5xX83xX63xX97xXbxX3bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX18xX52xX53xXaxX12xX2a6xX6xX38xX3xX74xX1xXdxX3xXexX2exX2fxX3xX31xX32xXc3xX3xX4xX1dxX4xX3xX53xXc3xX3xX20xX1dxX4xX3xX7xX136xX3xX7x160efxX3xX122xX168xXe6xX4xX3xXbxX1xX38xX15xX3xX74xX1xX406xX3xX74xX1xX38xX40bxX15xX3xXexX18xX19xX15xX3xX20xX21xX3xX15xX3bxX168xX269xXdxXc3xX3xX1xX19xX15xX1xX3xX5x12d6axX63xX63xX63xX3xX31xX19xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX156xX4xX3xX1dxXbxX3xX52xX156xX15xX3bxX3xX20xXdxXdexX15xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX53xX3xXexXfdxXdxX3xX15xXcaxXdxX3xX4xX168xX3xXexX2exX4dbxX3xX2xX83xX3xX15xX3bxX19xX53xX3xXexX1xX10xX18xX3xX37axX38xX53xX3xX122xXefxX15xX1xX63xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1046exX38xXexX1xX18xX2exXaxX12xX3dxX1xX38x1170fxX3xX37xX38xX53x121f8xX15xX1xX0xX41xXbxX12

Như Quỳnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội

Tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội
2020-09-11 10:17:25

PTĐT - Thời gian qua, dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với nhân dân cả nước, Hội Phật giáo tỉnh...

Gần 4 năm chờ… thủ tục

Gần 4 năm chờ… thủ tục
2020-09-09 08:01:28

PTĐT - Nơm nớp lo lắng là tâm trạng chung của những cán bộ Trạm y tế thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng khi họ phải làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long