Cập nhật:  GMT+7
1634xc188x5c25x7a12xc8afxceb4x8d12x415cx1d64xX7xccecx64cex95aex5686xd6aax21adxX5x5b69xXax9b4axd752xc688xXexX3xa2c2x8130xX17x5d03xX3xX17x57d2xX17xX1axX3xX1xXdxcc9bxX17xX3xX17xX6xbbccxX3x83c7xX3x696fxX18xX4xX3xX2cxbeb3xX3xX4xX1dxX3xXexX1x9aaaxX3xc506x58e7xXdxX3xX17xX1x4056xXexX3xXexb9dfx81dfxX17xX1axX3x2881x65d4xX3xX17xe50bx4c60xX3x5a58xb7a9xX6xX0x218cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xX0xXdxX4exX1axX3xX7xX44xX4xX9xXaxX54xX54xX4x2cd8xd407xX6xX45xXbxX1xX51xXexX1xX45xX76x9a45xX17xX54xX3axX10xX7x663cxXexX45xXbxX54xX17xX10x6ea6xX7xX54xX49x3920xX49x34d5xX54xd7dfxe1e8xX3axX49xX92xX96x8c59xX97xX2xX2xXexX2xX4axX2xX49xX92xX96xX5xX2xX76x7000xXbxX1axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67fdxX10xX6xX3axXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX2axX3xX2cxX18xX4xX3xX2cxX31xX3xX4xX1dxX3xX87xX1xa8a8xX3xX17xX4dxX17xX1axX3xX87x25adxX45xX3xX3axX3bxXdxX3xX17xX1xXdxd2dbxX51xX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX81x3beexXdxX3xX4exb5bdxX4xX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xXbxX1xca6cxX3xX77xXdxdec1xX17xX3xX2axX3xXex6accxX3xX94xdb0dx22a7xX94xX97xX3xad9axX31xX3x4165xX3xX81xX3bxX3xX17xX1xXdxXf4xX51xX3xX87xX1xXe2xX3xX17xX4dxX17xX1axX3xX11ex8276xX28xX3xX5xX3bxX3xX11exX14xXexX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX3axX3bxXdxX3xX17xX1xX40xXexX3xX87xX38xX3xXexX116xX3xX17xX4dxX4exX3xX2xX97xX97xX94xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xXexX136xX4exX3xb44cx2c0bxX3xX77xbd37xX45xX3xb6eaxX1xc439xX3xXex2814xX14xX17xX1axX3xXcxX1x6770xX28xX3xX81xX4dxX17xX3xb44bxX51x55dbxX4xX3xX1axXdxX6x44f1xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX2axX3xX2cxX18xX4xX3xX2cxX31xX3xX4xX1dxX3xX87xX1xXe2xX3xX17xX4dxX17xX1axX3xX87xXeaxX45xX3xX3axX3bxXdxX3xX17xX1xXdxXf4xX51xX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX81xXfdxXdxX3xX4exX101xX4xX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xXbxX1xX10cxX3xX77xXdxX110xX17xX3xX2axX3xXexX116xX3xX94xX119xX11axX94xX97xX3xX11exX31xX3xX121xX76xX3xXcxX1xX199xX3xX11exb629xX3xXc0xX3bxX3x4d96xX31xXdxX3xX4xX1dxX3xX4exX101xX4xX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xXbxX1xX10cxX3xX77xXdxX110xX17xX3xXexX116xX3xX94xX4axX11axX94xX97xX3xX11exX31xX3xX121xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xX20exX1xXdxXf4xX51xX3xX87xX1xXe2xX3xX17xX4dxX17xX1axX3xX11exX136xX28xX3xX5xX3bxX3xX11exX14xXexX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX3axX3bxXdxX3xX17xX1xX40xXexX3xX87xX38xX3xXexX116xX3xX17xX4dxX4exX3xX2xX97xX97xX94xX3xXexXfdxXdxX3xX17xX6xX28xX3xXexd76fxXdxX3xX2cxX18xX4xX3xX2cxX31xX3x5d82xX3axX45xX3xXe2xX17xX1xX3xX1xX192xX2axX17xX1axX3xX4xX199xX6xX3xX44xae1fxX6xX3xX13xX209xX17xX1axX3xX20exX6xX4exX3xX81x3622xX17xX1axX3xX18axXbxX3xXexX1xX40xXbxX3xX17xX1dxX17xX1axX3xXbxX1xX18fxX6xX3xXcxX136xX28xX3xX87xX110xXexX3xX1xX14xXbxX3xX81xXfdxXdxX3xX1xXdxX23xX51xX3xX101xX17xX1axX3xXbxX1x80f1xX17xa091xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xXcxX290xXdxX3xX4exXdxXf4xX17xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX1a8xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX11ex9150xX3xX3axX51xX28xX3xXexX44xX2adxX3xX11exX192xX14xX4xX3xX2xX92xX3xX17xX1axX3bxX28xX1a8xX3xX3axX187xX3xX77xX18axX45xX3xX7xaba5xX3xX4xX1dxX3xX4x9475xX17xX3xX87xXeaxX45xX3xX3axX3bxXdxX3xXexX1x60d7xX4exX3xX119xX3xX11axX4axX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX29axX11exX110xX17xX3xX87xX1xX45xXe2xX17xX1axX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX2xX9cxX11axX2xX119xX54xX119xX2edxX76xX3xX20exX1xX192xX3xX81x25aaxX28xX1a8xX3xX11exX14xXexX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX2axX3xX4exXdxXf4xX17xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xX4xX1dxX3xXexX1xX38xX3xX87xXeaxX45xX3xX3axX3bxXdxX3xX87xX1xX45xXe2xX17xX1axX3xX2xX4axX11axX2x99bfxX3xX17xX1axX3bxX28xX76xX3xX13xX136xX28xX3xX5xX3bxX3xX11exX14xXexX3xX17xX18xX17xX1axX3xX3axX3bxXdxX3xXexX44xX51xX17xX1axX3xX77xX2adxX17xX1xX3xX2axX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xX2cxX31xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xX20exX4dxX4exX3xX49xX92xX2xX9cxX1a8xX3xX4exXdxXf4xX17xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3x8e77xXe2xX28xX3xX44xX6xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX3axX3bxXdxX3xX87xe1cbxX3xX5xc281xX4xX3xX29axX94xX49xX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX2axX3xX87xX1xX51xX3xX81xX187xX4xX3xX20exX6xX4exX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xX2cxX31xX1a8xX3xX94xX119xX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX2axX3xX4xX18axX4xX3xXex360axX17xX1xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xX2cxX31xX1a8xX3xX94xX97xX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX2axX3xX87xX1xX51xX3xX81xX187xX4xX3xX2cxX18xX4xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xX2cxX31xX2edxX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xXexX136xX4exX3xX186xX187xX3xX77xX18axX45xX3xX18dxX1xX18fxX3xXexX192xX14xX17xX1axX3xXcxX1xX199xX28xX3xX81xX4dxX17xX3xX1a0xX51xX1a2xX4xX3xX1axXdxX6xX1a8xX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX97xX54xX119xX1a8xX3xX3axX45xX3xXe2xX17xX1xX3xX1xX192xX2axX17xX1axX3xX4xX199xX6xX3xX44xX2adxX6xX3xX13xX209xX17xX1axX3xX20exX6xX4exX3xX81xX2baxX17xX1axX3xX18axXbxX3xXexX1xX40xXbxX3xX17xX1dxX17xX1axX3xXbxX1xX18fxX6xX3xXcxX136xX28xX3xX87xX110xXexX3xX1xX14xXbxX3xX81xXfdxXdxX3xX1xXdxX23xX51xX3xX101xX17xX1axX3xXbxX1xX2ebxX17xX1a8xX3xX4xX18axX4xX3xXexX460xX17xX1xX3xX2cxX18xX4xX3xX2cxX31xX3xX81xX3bxX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xX2cxX31xX3xXexXdxX110xXbxX3xXexX42dxX4xX3xX4xX1dxX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX81xX3bxX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX1axX6xX28xX3xX1axX18xXexX3xX81xXfdxXdxX3xX17xXf4xX17xX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX11exX31xX3xX4xX6xX45xX3xX17xX1xX40xXexX3xXbxX1xX10cxX3xX77xXdxX110xX17xX3xX94xX119xX11axX94xX97xX3xX11exX31xX3xX121xd30axX3xX4xX1dxX3xX17xX2ebxXdxX3xX11ex20b1xX4xX3xX77xXdxX23xXexX3xX1axX6xX28xX3xX1axX18xXexX3xX81xXfdxXdxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX11exX31xX3xX4xX6xX45xX3xX17xX1xX40xXexX3xXexX44xX352xX17xX3xX94xX97xX3xX11exX31xX3xX121xX5aexX3xX11exX31xX3xafd5xX4exX3xXexX192xX2ebxX17xX1axX3xX11exX1a2xXdxX3xXexX1xX40xXbxX3xX17xX1xX40xXexX3xXexX44xX45xX17xX1axX3xX17xX1axX3bxX28xX3xXbxX1xX10cxX3xX77xXdxX110xX17xX3xX96xX9cxX11axX9cxX9cx3a47xX76xX3xXcxX1xae4exXdxX3xX1axXdxX6xX17xX3xX4xX1dxX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX11exX31xX3xXexX44xX352xX17xX3xX94xX9cxX3xX11exX31xX3xX121xX3xXexX116xX3xX2xX92xX11axX2xX3b8xX3xX1axXdxX624xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xXcxX44xX51xX17xX1axX3xXexX136xX4exX3xX186xX187xX3xX77xX18axX45xX3xX18dxX1xX18fxX3xXexX192xX14xX17xX1axX3xXcxX1xX199xX28xX3xX81xX4dxX17xX3xX1a0xX51xX1a2xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX4xXe2xX17xX1xX3xX77xX18axX45xX3xX11exX14xXexX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX17xX3bxX28xX3xX4xX345xX17xX3xX87xXeaxX45xX3xX3axX3bxXdxX3xXexX44xX45xX17xX1axX3xX17xX1xXdxXf4xX51xX3xX17xX1axX3bxX28xX3xXexXfdxXdxX1a8xX3xX44xXdxX352xX17xX1axX3xX87xX1xX51xX3xX81xX187xX4xX3xX2cxX18xX4xX3xX2cxX31xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX4xX1dxX3xX87xX1xXe2xX3xX17xX4dxX17xX1axX3xX87xXeaxX45xX3xX3axX3bxXdxX3xX11exX110xX17xX3xX87xX1xX45xXe2xX17xX1axX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX2xX94xX54xX119xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xXcxX1xX199xX3xX11exX209xX3xXc0xX3bxX3xX20exX31xXdxX3xX17xX1axX3bxX28xX3xX97xX54xX119xX3xX4xX1dxX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX1axX6xX28xX3xX1axX18xXexX3xX81xX3bxX3xX11exX5b8xX4xX3xX77xXdxX23xXexX3xX1axX6xX28xX3xX1axX18xXexX3xX81xXfdxXdxX3xX17xXf4xX17xX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX11exX31xX3xX4xX6xX45xX3xX17xX1xX40xXexX3xXbxX1xX10cxX3xX77xXdxX110xX17xX3xX94xX4axX11axX94xX97xX3xX11exX31xX3xX121xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xX186xX45xX3xXe2xX17xX1xX3xX1xX192xX2axX17xX1axX3xX4xX199xX6xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX81xX3bxX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX1axX6xX28xX3xX1axX18xXexX3xX87xX110xXexX3xX1xX14xXbxX3xX81xXfdxXdxX3xX11exX31xX3xX5efxX4exX3xXexX44xX45xX17xX1axX3xX87xX1xX209xX17xX1axX3xX87xX1xX18fxX3xX1axXdxXe2xX4exX3xXexX1xX40xXbxX1a8xX3xX1axXdxX1dxX3xXcxX136xX28xX3xX20exX6xX4exX3xX1axX136xX28xX3xX1xXdxX23xX51xX3xX101xX17xX1axX3xXbxX1xX2ebxX17xX3xXexX1xX10cxXdxX3xX4exX290xX17xX1xX1a8xX3xX17xX1xXdxXf4xX51xX3xX17xX1axX51xX28xX3xX4xX2ebxX3xX414xXe2xX28xX3xX44xX6xX3xX4xX1xX18axX28xX3xX17xX10cxX1a8xX3xX1x599fxX6xX3xX1xX45xX290xX17xX3xX2axX3xX87xX1xX51xX3xX81xX187xX4xX3xX3axX136xX17xX3xX4xX192xX3xX3axX45xX3xX17xX1xX51xX3xX4xaa09xX51xX3xX7xcb9cxX3xX3axX42dxX17xX1axX3xX11exXdxX23xX17xX3xXexX4dxX17xX1axX3xX4xX6xX45xX1a8xX3xX17xX1axX51xX28xX3xX4xX2ebxX3xX4xX6xX45xX3xX4xX1xX18axX28xX3xX44xX116xX17xX1axX3xX2axX3xX4xX18axX4xX3xXexX460xX17xX1xX3xXcxX44xX51xX17xX1axX3xX2cxX31xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX45xX3axX28xXaxX12xX20exX1axX45xX3bxXdxX3xX44xX6xX1a8xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX17xX1dxX17xX1axX3xX4xX345xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX38xX3xX1axX136xX28xX3xXexX2adxX17xX1xX3xXexX44xX290xX17xX1axX3xX4exX40xXexX3xX17xX192xXfdxX4xX1a8xX3xX87xXdxX23xXexX3xX7xX101xX4xX1a8xX3xX11exX31xXexX3xX50xX51x55d6xX3xX3axX45xX3xX7xX1a2xX4xX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX11exX1a2xXdxX3xX81xXfdxXdxX3xX4xX2ebxX3xXexX1xX38xX3xX17xX1axX192xX624xXdxX3xX87xX1xXdxX3xXexXdxX110xXbxX3xX414x39daxX4xX3xX5xX136xX51xX3xX81xXfdxXdxX3xX17xXf4xX17xX3xX17xX1xXdxX23xXexX3xX11exX31xX3xX4xX6xX45xX76xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc831xX51xXexX1xX45xX44xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXcxXcx801fxd887xX20exX0xX54xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trao nhà nghĩa tình nông dân

Trao nhà nghĩa tình nông dân
2023-06-06 15:07:00

baophutho.vn Ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Thanh Ba đã tổ chức bàn giao nhà “Nghĩa tình nông dân” cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Luyến ở khu 9, xã Hoàng Cương.

Hành trình về nguồn 2020

Hành trình về nguồn 2020
2020-06-07 07:02:38

PTĐT - Trong 2 ngày 5,6/6, Chương trình Hành trình về nguồn năm 2020 của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội lần thứ 15 đã được tổ chức tại...

Phải sống !

Phải sống !
2020-06-05 14:53:46

"Tôi vẫn nghĩ mình may mắn. May mắn vì được mọi người yêu thương, được các bác sĩ giúp đỡ. May mắn vì vẫn được sống để nhìn ngắm cuộc đời tươi đẹp".

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long