Cập nhật:  GMT+7
5ec0xfcbfx116a4x8dcbx10435x8c5axcd0exb70cx98ccxX7xf728xe906x8f1cx725fxbdc1xb25bxX5xa7fbxXaxb2f7xde30x8808xXdxX3x9f32xX17x10bd3xX3x8574xX1x116fexXdxX3xX4x110b9xX4xX3xX4x7169xX3x773exf647xX6x102e5xX3xXex100ccxX2axX1x69f2x8cd5xc9b4xXdxX3xX1xX14xXdxX3xdea6xX32xXdxX3x680dxXdx6925xX28xX3xX5xb6fdxX2axX3xXexX1xe33bxX3xacadxb579xX3xX2axX1xXdxf471x6565xX3x7fa1x9dc0xX3x10c60x1079fxX2x7220x1056dxX56xX57xX56xX56xX0xf5c8xX1xX2xX12xX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX7xXexe5daxX5xX10xX9xXaxX51xX6xd974xa9e5xXdxX2axX30xX56xXbx1047fxX3xX6xX28xXexb482xXaxX12xX0xXexX74xX12xX0xXex7edbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX80xX89xX6dxXaxX12xX0xXdxX51xX75xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX60xX60xX4x9c25xX3dxX6xX80xXbxX1xX28xXexX1xX80xXa9x87fdxX2axX60xX89xX10xX7xX53xXexX80xXbxX60xX2axX10xfa76xX7xX60xX2xX59xX56xbb6fxX60x10d66x5fd5xX89xXc9xX2xXcaxX57xX2xX2xX57xXexX2xXc9xda85xX2xXc9xXc7xX5xX2xXa9x7742xXbxX75xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXexX89xX12xX0xX60xXexX74xX12xX0xX60xXexX6xX3dxX5xX10xX12xX0xXbxX12xb71exXcxX31xXcxX3xX5axX3xfd54xX75x70e7xX6dxX3xXcaxX5axe4bbxX4bxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX17xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX2axX1xX3xXex7c0cxX3xX4xX1xX48xX4xX3xX31xX32xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX39xX32xXdxX3xX3dxXdxX3fxX28xX3xX5xX43xX2axX3xXexX1xX48xX3xX4axX4bxX3xX2axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX56xX57xX2xX59xX5axX56xX57xX56xX56xXa9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX80xX89xX6dxXaxX12xX100xX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX56xX57xX2xX56xX5axX56xX57xX2xX59xX4bxX3xX4xX21xX2axX3xX3dxX14xX4bxX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXdxbee8xX2axX3xX13xX14xXdxX3xX17xX17xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xXexX2dxX2axX1xX3xX39x10657xX3xX1xX80xX102xX2axX3xXexX1xX102xX2axX1xX3xXexX1dxXexX3xX2axX1xXdxX50xX51xX3xXb4xad00xX3xX4xX1x7c4axX2axX1xX3xXexX74xd2efxX3xX39xe2eaxf099xX4xX3xX75xXdxX6xX80xXa9xX3xX17x774fxX2axX75xX3xXexX21xX4xX3xX75xXdxX21xX80xX3xX89xX1d0xX4xX3xX3dxa60bxX2axX3xX5x90a7xX2axX1xX3xX4xX1xX1d4xX2axX1xX3xXexX74xX1daxX3xX4xX1xX80xX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXdxX196xX2axX3xX5xX28xX1e8xX2axX3xX39xX1ddxX1dexX4xX3xX4xX1x6d58xX3xXexX74x7136xX2axX75xXa9xX3xX13xX14xXdxX3xX2axX75xX1xXdxX196xX51xX3xXexX225xX4xX3xXexX129xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX27xX28xX21xX2axX3xXexX74xXdxX50xXexX3xX1xX229xX4xX3xXex1105cxXbxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xf752xX3xXexX74xX1ddxX25xX2axX75xX3xX4xX25exX6xX3xX31xX1faxX2axX75xX4bxX3xX4xX1xX1d4xX2axX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xX28xX255xXexX3xX4xX25exX6xX3xX100xX1xX102xX3xX2axX1ddx858exX4xX3xX75x1181bxX2axX3xXb4xX290xXdxX3xXexX1x9ad0xX4xX3xX1xXdxX50xX2axX3xX17xX1xX2dxX3xXexX1xX1daxX3xX57xd2daxX3xX4xX25exX6xX3xX19xX14xX3xX17xX1xX1d4xX2axX1xX3xXexX74xX1daxX3xXb4xX102xX3xX100xX75xX1xX1daxX3xX27xX28xX6dx893bxXexX3xXcx6ac2xX3xXc9xX3xX53xX1xf213xX6xX3x10727x8d9cxX3xXb4xX102xX3xX2d9xX2daxX2dax6576xX3xXb4xX255xX2axX3xX39xX14xX2axX75xX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXdxX196xX2axX3xXexX1d4xX4xX1xX3xX4xX29dxX4xX3xXexX1xX6xX51xX3xX75xXdxX6xX3xX7bx10d6exX6dxX3xX89xX29dxX2axX75xX3xX31xX1faxX2axX75xX4bxX3xX3dxX1faxX80xX3xXb4xX50xX3xX4xX1xX1d4xX2axX1xX3xX27xX28xX6dx66fbxX2axX4bxX3xX4xX1xX2ccxX3xX39xX14xX3xX2d9xX13xX17xX100xX4bxX3xX4xX25exX2axX75xX3xX4xX1dxX3xX53xX1xX1dxXdxX3xX39xX32xXdxX3xX39xX80xX102xX2axX3xX53xX2ccxXexX3xXexX80xX102xX2axX3xX89xX309xX2axXa9xX3xX17xca00xX2axX75xX3xXb4xX290xXdxX3xX39xX2d6xX4bxX3xX13xX14xXdxX3xX39x7907xX6dxX3xX51xX32xX2axX1xX3xXbxX1xX21xXexX3xX39xX14xX2axX75xX3xX4xX21xX4xX3xXbxX1xX80xX2axX75xX3xXexX74xX102xX80xX3xXexX1xXdxX3xX39xX28xX6xX3xX6dxX196xX28xX3xX2axX1ddxX290xX4xX4bxX3xX7bxX309xX6dxX3xX89xX29dxX2axX75xX3xXexX129xX3xX4xX1xX48xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXb4x9c4cxX2axX75xX3xX51xX32xX2axX1xX4bxX3xX75xX2d6xXbxX3xXbxX1xX43xX2axX3xX27xX28xX6xX2axX3xXexX74xX229xX2axX75xX3xXb4xX102xX80xX3xX7xX29dxX3xX2axX75xX1xXdxX50xXbxX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX74xXdxX3fxX2axX3xX53xXdxX2axX1xX3xXexX2ccxX5axX7bxX1b8xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX25exX6xX3xX39xX1daxX6xX3xXbxX1xX1ddxX25xX2axX75xXa9xX3xX13xX14xXdxX3xXb4xXdxX196xX2axX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX31xX1faxX2axX75xX4bxX3xd407xXcxXcxebe5xX3xXb4xX102xX3xX4xX21xX4xX3xX39xX80xX102xX2axX3xXexX1xX3fxX3xX5xX102xX51xX3xXexX1dxXexX3xX4xX1e8xX2axX75xX3xXexX21xX4xX3xXexX1xX6xX51xX3xX51xX1ddxX28xX4bxX3xXexX129xX2axX75xX3xX1xX1dexXbxX3xXbxX1xX1d0xX4xX3xXb4xX1d0xX3xX4xX1e8xX2axX75xX3xXexX21xX4xX3xX5xX1b8xX2axX1xX3xX39xX32xX80xX4bxX3xX4xX1xX2dxX3xX39xX32xX80xX3xX4xX25exX6xX3xXcxX1xX1ddx8d09xX2axX75xX3xXexX74xX29dxX4xX4bxX3xX19xX6xX2axX3xXcxX1xX1ddxX48bxX2axX75xX3xXb4xX1d0xX3xXcxX2dxX2axX1xX3xX25exX6dxXa9xX3xX13xX14xXdxX3xXb4xXdxX196xX2axX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX100xX1xX102xX3xX2axX1ddxX290xX4xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX1xX1dexXbxX3xXexX1xX6xX51xX3xX51xX1ddxX28xX3xX75xXdxX225xXbxX3xXcxX2dxX2axX1xX3xX25exX6dxX4bxX3xX13xX31xX100xa131xX4bxX3xd9ffxX19xX100xX4edxX3xXexX2dxX2axX1xX3xX7bxX309xX6dxX3xX89xX29dxX2axX75xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX1ddxX25xX2axX75xX3xXexX74xea5axX2axX1xX4bxX3xX39xX327xX3xX21xX2axX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX74xXdxX3fxX2axX3xX1bxXcxX5axX2d9xX13xX2e2xX3xX2axX309xX2axX75xX3xX4xX6xX80xX3xX1xXdxX50xX28xX3xX5xX29dxX4xX4bxX3xX1xXdxX50xX28xX3xX27xX28xX1faxX3xX1xX80xX32xXexX3xX39xX14xX2axX75xX3xX4xX25exX6xX3xX19xX14xX3xX51xX21xX6dxX3xX100xX1xX102xX3xX2axX1ddxX290xX4xX4bxX3xXexX1xX29dxX4xX3xX1xXdxX50xX2axX3xX27xX28xX6dxX3xX4xX1xX2ccxX3xX89xX309xX2axX3xX4xX1xX25exX3x10903xX3xX4xX25xX3xX7xX582xX4bxX3xX4xX1faxXdxX3xX4xX21xX4xX1xX3xXexX1xX25exX3xXexX1d0xX4xX3xX1xX102xX2axX1xX3xX4xX1xX1d4xX2axX1xX4bxX3xX7bxX309xX6dxX3xX89xX29dxX2axX75xX3xXb4xX102xX3xX4xX25exX2axX75xX3xX4xX1dxX3xX4xX1xX1d4xX2axX1xX3xX27xX28xX6dxX327xX2axX3xX4xX25xX3xX7xX582xXa9xX3xX13xX14xXdxX3xXb4xXdxX196xX2axX3xX4xX21xX4xX3xX39xX25xX2axX3xXb4xX1daxX3xX7xX29dxX3xX2axX75xX1xXdxX50xXbxX3xX39xX36exX6dxX3xX51xX32xX2axX1xX3xX4xX21xX4xX3xXbxX1xX80xX2axX75xX3xXexX74xX102xX80xX3xXexX1xXdxX3xX39xX28xX6xX3xXexcc3bxX2axX75xX3xX3dxX1ddxX290xX4xX3xX39xX21xXbxX3xX48xX2axX75xX3xX2axX1xX28xX3xX4xX43xX28xX3xXb4xX327xX3xXexX1xX1e8xX2axX75xX3xXexXdxX2axX4bxX3xX1xX1ddxX582xX2axX75xX3xXexX1xX1d0xX3xXb4x90efxX2axX3xX1xX2d6xX6xX4bxX3xX39xX102xX80xX3xXexX32xX80xX3xX2axX75xX28x694exX2axX3xX2axX1xX309xX2axX3xX5xX29dxX4xX2e2xX3xXexX1xX29dxX4xX3xX1xXdxX50xX2axX3xXexX1dxXexX3xX4xX21xX4xX3xX4xX1xX1d4xX2axX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX19xX13xX2d9xX13xX4bxX3xX19xX13xc98fxXcxXa9xX3xX13xX14xXdxX3xXb4xXdxX196xX2axX3xX53xX1xX1dxXdxX3xX4xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX27xX28xX6xX2axX3xX2axX14xXdxX3xX4xX1xX1d4xX2axX1xX3xXexX1xX29dxX4xX3xX1xXdxX50xX2axX3xXexX1dxXexX3xX4xX1e8xX2axX75xX3xXexX21xX4xX3xXexX28xX6dxX196xX2axX3xXexX28xX6dxX327xX2axX4bxX3xXbxX1xX129xX3xX3dxXdxX2ccxX2axX4bxX3xX75xXdxX21xX80xX3xX89xX1d0xX4xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xX28xX255xXexX4bxX3xX2axX309xX2axX75xX3xX4xX1xfaa1xXexX3xX5xX1ddxX1dexX2axX75xX3xX4xX1e8xX2axX75xX3xXexX21xX4xX3xX7bx694bxXexX3xX7bx10f42xXa9xX3xX1bxX2ccxXexX3xX27xX28xX1faxX3xX1xX102xX2axX75xX3xX2axX640xX51xX3xX39xX1b8xX3xX4xX2d6xX3xXexX60exX3xXd6xX56xX5axXd6xXcax5f99xX3xX4xX25xX3xX7xX582xX3xX1xX14xXdxX3xX39xX32xXexX3xXcx7492xX4axX428xX4bxX3xXexX74xX196xX2axX3xXd6xXcaxX72fxX3xX75xXdxX6xX3xX39xX510xX2axX1xX3xX1xX14xXdxX3xXb4xXdxX196xX2axX3xX39xX32xXexX3xX75xXdxX6xX3xX39xX510xX2axX1xX3xXb4xX640xX2axX3xX1xX2d6xX6xX2e2xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX17xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX39xX1ddxX1dexX4xX3xX4xX1e8xX2axX75xX3xX2axX1xX255xX2axX3xXcxX740xX4axX428xX3xX7bxX28xX6f6xXexX3xX7xX294xX4x106e5xX3xXcxX74xX80xX2axX75xX3xX2axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX4bxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX17xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xX39xX1b8xX3xX39xX1ddxX1dexX4xX3xXcxX2d0xX3xX13xX14xXdxX3xXexe701xX2axX75xX3xX19x8880xX2axX75xX3xX53xX1xX10xX2axX3xXb4xX102xX3xX17xX48bxX3xXexX1xXdxX3xX39xX28xX6xX3xX7bxX28xX6f6xXexX3xX7xX294xX4xX4bxX3xX17xX1xX25exX3xXexX1daxX4xX1xX3xX4f0xX19xX100xX4edxX3xXexX2dxX2axX1xX3xXexX7cexX2axX75xX3xX19xX7d3xX2axX75xX3xX53xX1xX10xX2axXa9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX80xX89xX6dxXaxX12xX100xX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX56xX57xX2xX59xX5axX56xX57xX56xX56xX4bxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX17xX19xX3xX1bxX1xX1dxXdxX3xXexXdxX2ccxXbxX3xXexX1d0xX4xX3xX89xX28xX6dxX3xXexX74xX510xX3xXb4xX102xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX28xX6dxX3xX2axX1xX3b7xX2axX75xX3xX53xX2ccxXexX3xX27xX28xX1faxX3xX39xX1b8xX3xX39xX32xXexX4bxX3xXbxX1xX6f6xX2axX3xX39xX6f6xX28xX3xX5xX28xX1e8xX2axX3xX5xX102xX3xX39xX25xX2axX3xXb4xX1daxX3xXcxX740xX4axX428xX3xX7bxX28xX6f6xXexX3xX7xX294xX4xXa9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX80xX89xX6dxXaxX12xX4axX290xXdxX3xXexXdxX2axX1xX3xXexX1xX43xX2axX3xX39xX80xX102xX2axX3xX53xX2ccxXexX4bxX3xX89xX309xX2axX3xX4xX1xX25exX4bxX3xX31xX32xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX39xX1b8xX3xXexXdxX2ccxX2axX3xX1xX102xX2axX1xX3xX3dxX43xX28xX3xX19xX17xX13xX3xX53xX1xX2d6xX6xX3xX4axX3xX2axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX56xX57xX2xX59xX5axX56xX57xX56xX56xX3xX75xX653xX51xX3xX2xX2xX3xX39xX653xX2axX75xX3xX4xX1xX1d4xX2e2xX3xX3dxX43xX28xX3xX31xX80xX102xX2axX3xX39xX32xXdxX3xX3dxXdxX3fxX28xX3xX39xXdxX3xX89xX29dxX3xX31xX32xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX6f6xXbxX3xXexX74xX196xX2axXa9xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd08xX28xXexX1xX80xX74xXaxX12xXf9xX1xX1ddxX25xX2axX75xX3xXcxX1xX1faxX80xX0xX60xXbxX12

Phương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Tăng mức trợ cấp đối với người có công

Tăng mức trợ cấp đối với người có công
2017-06-08 16:44:09

Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Những “chiến sĩ thời bình”

Những “chiến sĩ thời bình”
2017-06-07 07:48:21

PTĐT- Giữ vững danh hiệu tổ chức Hội 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh được Ban Thường vụ Hội CCB Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tặng Giấy khen, nhiệm kỳ qua, Hội CCB Sở Tài...

Chìa khóa mở cửa thành công

Chìa khóa mở cửa thành công
2017-06-07 07:42:39

PTĐT- Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên sản xuất hóa chất luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cháy nổ, Công ty CP Hóa chất Việt Trì đặc biệt chú...

Khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội

Khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội
2017-06-06 08:01:46

PTĐT- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ để đảm bảo sự bình...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long