Cập nhật:  GMT+7
e01fx1404dxe1dcx149afx17518x12ddex17fe1x1714ax16f10xX7x12fffx17fd3x18f69x19969x17a78x12903xX5x1326bxXax14678x191d6x186afxXdxX3xf9ccxf684xX1x151d5xX3xX7x13cf6xX3x176ddxe164xXexX3xX1x13e1fx117f9xXexX3x10b20xX14xX17xX18xX3xXex121f4xXdxX3x193bfxX17x16e11xX3xXexeecaxX17xX3x122e9xXdxX17xX1xX3xX5xXdx1068bxXexX3xX7x112d9xX33xX3xX18xXdxX6xX3xX28x13626xX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX0x116b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x19569xXaxX12x199bfxXcx13bdcx10984xX3x191a8xX18x197f1x14cd9xX3x110a3xX70x1a4b4xX3xXexX25xXdxX3x16f86xX14xX3x152d8xX1x163acxX3xX1x1109fxX75xX3xffa5xX87xX31xX17xX3xX7x14146xX3xXexX84xX17xX1xX33xX3xX13xX14xXdxX3xX1x11bbaxX3xXexX2ex14f5axX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX84xX17xX1xX3xXex1067cxX3xX4xX1x15ab6xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX3xX1fxX20xXexX3xX28x17612xX17xX1xX3xX18xXdxXd2xX3xX1fxX20xXexX3x19feexX87x1314exX3xX1xX24xX25xXexX3xX28xX14xX17xX18xX3xXexX1x1561dxXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXdexX87xX6xX3xX39xX74xX3xXbxX1x18cacxX1dxX17xX18xX3xX1xXffxfd09xX17xX18xX33xX3xX17xX1xXdxX40x15ca1xX3xX39x1a296xX3xX17xX1x17ba1xX17xX18xX3xX17xec64xX10fxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1xX10xX24x161a4xX3xX28x16303xX17xX18xX3xXexX1xXeexXdxX3xXexX36xX17xX3xX39xXdxX17xX1xX3xX4xXd2xX4xX3xXex17ec6xXbxX3xXexX1x162daxX33xX3xX4xXd2xX3xX17xX1xX31xX17xX3xX4x15b8bxX3xX17xX1xXdx1220cxX87xX3xX28xX152xX17xX18xX3xX18xX152xXbxX3xX4xX1xX24xX3xX4xXd2xX4xX3xX1xX24xX25xXexX3xX28xX14xX17xX18xX3xXexX2exXdxX3xX31xX17xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX33xX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX39xX74xX3x18d72xf462xX3x117cbxXdxX40xXexX3xX72xX6xX10fxX3xeecbxX17xX1xX3xX1x14eabxX17xX18x121a3xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6x145bcxX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX10fxX6xX2exX18xXdxX17x19fd2x15759xXbx18fc2xX3xX6xX87xXexX24xXaxX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX10fxX18xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX58xX58xX4xX1adxX1b5xX6xX24xXbxX1xX87xXexX1xX24xX1adxX39xX17xX58xX6axX10xX7xX1fxXexX24xXbxX58xX17xX10x142f6xX7xX58xX2x1913exX1c7x1807axX58xX202x16bacxX6ax1920fxX209xX204xX2xX2xX209xX209xXexX2xX202xX202xX77xX207xX207xX5xX2xX1adx15b89xXbxX18xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xXexX2exX12xX0xXexX6axX12xXcxX2exX87xX17xX18xX3xXexXffxX106xX17xX18xX3x10601x1a0b6xX3xX19cxX11bxX17xX3xX13xX31xX17xX33xX3xX82xX1x10f31xX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxe58exX3xX13xX14xXdxX3xX1xX9dxX3xXexX2exXa1xX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX19cxXdxX240xXexX3xX72xX6xX10fxX3xXexf356xX17xX18xX3xX7fxf052xX17xX18xX3xX1fxX1xX10xX17xX3xX4xX1xX24xX3xX4xXd2xX4xX3xXexX141xXbxX3xXexX1xX146xX33xX3xX4xXd2xX3xX17xX1xX31xX17xX3xX4xX152xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xXex118dcxX4xX1xX3xX1c9xX87x15543xXexX3xX7xe353xX4xX1adxX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2exX12xX0xX58xXexX6xX1b5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX24xX6axX75xXaxX12xXcxX106xXdxX3xX6axX90xX3xX4xX152xX3xXcxX2exX87xX17xX18xX3xXexXffxX106xX17xX18xX3xX23fxX240xX3xX19cxX11bxX17xX3xX13xX31xX17xX33xX3xX82xX1xX24dxX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxX255xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX9dxX3xXexX2exXa1xX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX19cxXdxX240xXexX3xX72xX6xX10fxX127xX3xXcxX1xXdxX20xX87xX3xXexXffxX106xX17xX18xX3xX72xX18xX36xX3xX19cxX11bxX17xX3xX13xX1aaxX17xX18xX33xX3xX6dxX1xX152xX3xXcxXffxX3xX5xX40xX17xX1xX3xXdexX87xX31xX17xX3xX1fxX1xX87xX3x10371xX361xX127xX3xXcxX1xXdxX20xX87xX3xXexXffxX106xX17xX18xX3xX23fxX240xX3xX8axX87xX6xX17xX18xX3x198acxX25xXdxX3xX70xX3xe535xX75xX3xX39xXdxX240xX17xX3xX7fxXcxX19cxX3xXcxX84xX17xX1xX3xX24dxX75xX33xX3xX82xX1xX84xX3xX1xX87xX75xX3xXexX2exXffxfbcbxX17xX18xX3xX7fxX14xX3xX4xX1xX84xX3xX1xX87xX75xX3xXdexX87xX31xX17xX3xX7xX90xX3xXexX84xX17xX1xX127xX3xX28xX12axX17xX18xX3xX4xX1xX2aexX3xX72xX18xX87xX75xe735xX17xX3xX13xX116xX87xX3xX37axXdxX157xX17xX3xX70xX3xX17xX18xX87xX75xX240xX17xX3xX7fxX2aexX3xXexX1xXffxX3xXcxX84xX17xX1xX3xX24dxX75xX33xX3xX82xX1xX24dxX3xXexX1axX4xX1xX3xX6axX6xX17xX1xX3xX6axX90xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX9dxX3xXexX2exXa1xX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX84xX17xX1xX3xX4xX1aaxX17xX18xX3xX28xX25xXdxX3xX6axXdxX40xX17xX3xX5x1137fxX17xX1xX3xX28xX25xX24xX3xX4xXd2xX4xX3xX7xX3a0xX33xX3xX1b5xX6xX17xX3xX17xX18xX74xX17xX1xX33xX3xX6axX24xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX40xXbxX33xX3xX4xXd2xX4xX3xXexX2exXffxXeexX17xX18xX3xX28xX25xXdxX3xX1xf295xX4xX33xX3xX4xX6xX24xX3xX28xf2fexX17xX18xX3xXexX2exX240xX17xX3xX28xX1axX6xX3xX1b5xX74xX17xX3xXexX84xX17xX1x17be7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX24xX6axX75xXaxX12x12304xX8axX87xX6xX3xX1c7xX3xX17xX11bxX10fxX3xX1xX24xX25xXexX3xX28xX14xX17xX18xX33xX3xX13xX14xXdxX3xX28xX430xX3xXexXdxX20xXbxX3xX17xX1xX141xX17xX3xX39xX74xX3xXexXffxX3xX39xX2b4xX17xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX74xX17xX18xX3xXexX2exX11bxX10fxX3xXexX1xX31xX17xX3xX17xX1xX31xX17xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX39xX106xXdxX3xX4xXd2xX4xX3xX17xX14xXdxX3xX6axX87xX17xX18xX1c6xX3xXcxX1xX36xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX39xX157xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX33xX3xX18xXdxXe0xXdxX3xX10fxX430xX3xX1fx16240xX3xX1xXdxX40xX87xX3xXdexX87xX31xX17xX3xX7xX90xX3xXexX2exX24xX17xX18xX3xX18xXdxX2b4xX75xX3xX1b5xXd2xX24xX3xXex18c82xX33xX3xXexX1xX24dxX3xXexX112xX4xX3xX28xXdxX3xXexX1xX11bxX10fxX3xX39xXdxX20xX17xX18xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX33xX3xX6axXdxX3xX4xX1xX87xX75xX146xX17xX3xX1xX74xXdxX3xX4x12fb0xXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX4xX152xX3xX6axX6xX17xX1xX3xXexX2aexX17xX1xX3xX39xX157xX3xXdexX87xX240xX33xX3xX5xX2b4xX75xX3xX10fxfdf9xX87xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXbxX1x10fd4xX10fxX3xX18xXdxXd2xX10fxX3xX28xX1axX17xX1xX3xX1a5xX72x16e64xX33xX3xX1c9xXdxX17xX3xX7xX6xX24xX3xX5xX25xXdxX3xX18xXdxX2b4xX75xX3xX1b5xXd2xX24xX3xXexX53exX487xX3xX37axX20xX17xX3xXexX1xXeexXdxX3xX28xXdxX146xX10fxX3xX17xX74xX75xX33xX3xX13xX14xXdxX3xX28xX430xX3xXexX4cxX10fxX3xX1fxXdxX20xX10fxX33xX3xX1fxX20xXexX3xX17xX56fxXdxX33xX3xX4xX152xX3xXexX1xX36xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX2aexX17xX1xX3xX1c9xXd2xX4xX3xX1c7x17ebex127f7xX1c7xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX4xX152xX3xX6axX6xX17xX1xX3xXexX2aexX17xX1xX3xXexX2exX240xX17xX3xX1b5xXdxX6xX3xX10fxX14xX3xX3a0xX3xX4xXd2xX4xX3xX17xX18xX1xX44xX6xX3xXexX2exX6xX17xX18xX3xXexX2exX240xX17xX3xXexX24xX74xX17xX3xXdexX87xX56fxX4xX1adxX3xX6dxX1xX56fxXdxX3xX1xXa1xXbxX3xX39xX106xXdxX3xX4xXd2xX4xX3xX1b5xX6xX17xX33xX3xX17xX18xX74xX17xX1xX3xX5xXdxX240xX17xX3xXdexX87xX6xX17xX3xXexXbaxX3xX4xX1xXbexX4xX3xX4xX1xX24xX3xX18x11691xX17xX3xX2xX209xX209xX3xXexX1xX31xX17xX3xX17xX1xX31xX17xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX5xX2b4xX75xX3xX10fxX594xX87xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX59exX10fxX3xX28xX146xX3xX18xXdxXd2xX10fxX3xX28xX1axX17xX1xX3xX1a5xX72xX5adxX1adxX3xX13xX14xXdxX3xX28xX430xX3xXexX2exX6xX24xX3xX2xX204xX3xX7xXbaxX3xXexXdxX20xXexX3xX1fxXdxX40xX10fxX3xX4xX1xX24xX3xX2xX204xX3xXexX1xX31xX17xX3xX17xX1xX31xX17xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX4xX152xX3xX1xX24xX74xX17xX3xX4xXe0xX17xX1xX3xX1fxX1xX152xX3xX1fxX1xX11bxX17xX33xX3xXexX27dxX17xX18xX3xX1xX74xX17xX18xX3xXexX2exX11bxX10fxX3xX7xX87xX2b4xXexX3xXdexX87xX74xX3xX4xX1xX24xX3xX4xXd2xX4xX3xXexX1xX31xX17xX3xX17xX1xX31xX17xX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX87xXbaxXdxX3xX4xX6xX24xX33xX3xX39xX141xX17xX3xX28xX14xX17xX18xX3xX24dxX17xX18xX3xX1xX14xX3xX1c9xX31xX75xX3xX17xX1xX74xX3xXexX4cxX17xX1xX3xX17xX18xX1xX44xX6xX487xX3xX39xX106xXdxX3xXexXbaxX17xX18xX3xX7xX56fxX3xXexXdxX157xX17xX3xX2xX60fxX202xX1adxX209xX209xX209xX1adxX209xX209xX209xX3xX28xX12axX17xX18xX3xX39xX74xX3xX60exX1c7xX209xX3xX1fxX18xX3xX18xX25xX24xX1adxX3xXcxX2exX24xX17xX18xX3xX17xX1xX116xX17xX18xX3xX17xX11bxX10fxX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX1xX10xX24xX33xX3xX4xXd2xX4xX3xX82xX1xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX39xX74xX3xX1xX24xXdxX3xX39xXdxX240xX17xX3xXexXdxX20xXbxX3xXexX112xX4xX3xXbxX1xXd2xXexX3xX1xX87xX75xX3xXexX2exX87xX75xX157xX17xX3xXexX1xX56fxX17xX18xX33xX3xX28xX25xX24xX3xX5xX51fxX3xf861x132fbxX56fxX17xX18xX3xX17xXffxX106xX4xX3xX17xX1xX106xX3xX17xX18xX87xX12axX17x13305xX33xX3xX805xX28xX157xX17xX3xX1dxX17xX3xX28xXd2xXbxX3xX17xX18xX1xX44xX6xX819xX3xX28xX146xX3xX1xX24xX25xXexX3xX28xX14xX17xX18xX3xX4xX24dxX6xX3xX13xX14xXdxX3xX28xXffxXa1xX4xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX141xX17xX3xXexX2exX24xX17xX18xX3xXexX24xX74xX17xX3xX1c9xX430xX3xX1xX14xXdxX1adxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX24xX6axX75xXaxX12xX49dxX72xX1xX31xX17xX3xX6axX1axXbxX3xX17xX74xX75xX33xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX9dxX3xXexX2exXa1xX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xX19cxXdxX40xXexX3xX72xX6xX10fxX3xX28xX430xX3xXexX27dxX17xX18xX3xX1b5xX282xX17xX18xX3xX1fxX1xX10xX17xX3xX4xX1xX24xX3xX207xX3xXexX141xXbxX3xXexX1xX146xX33xX3xX202xX3xX4xXd2xX3xX17xX1xX31xX17xX3xXexX84xX17xX1xX3xX6dxX1x1a192xX3xXcxX1xX469xX3xX4xX152xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xXexX2aexX4xX1xX3xX1c9xX87xX2b4xXexX3xX7xX2b8xX4xX1adxX3xX77xX3xXexX141xXbxX3xXexX1xX146xX3xX39xX74xX3xX207xX3xX4xXd2xX3xX17xX1xX31xX17xX3xX28xX430xX3xX1xX24xX74xX17xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xXexX56fxXexX3xX4xX36xX17xX18xX3xXexXd2xX4xX3xX1c9xX31xX75xX3xX6axX90xX17xX18xX3xX13xX14xXdxX3xX28xXffxXa1xX4xX3xX17xX1xX141xX17xX3xX1b5xX282xX17xX18xX3xX1fxX1xX10xX17xX3xX4xX24dxX6xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX9dxX3xXexX2exXa1xX3xX18xXdxX6xX3xX28xX4cxX17xX1xX3xX5xXdxX40xXexX3xX7xX44xX3xXexX84xX17xX1xX1adxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX24xX6axX75xXaxX12xX49dxX13xXffxX3a0xX17xX18xX3xXbexX17xX18xX3xX4xX87xX14xX4xX3xX39xX141xX17xX3xX28xX14xX17xX18xX3xX805xX19cxX4cxX3xX1b5xXdxX146xX17xX3xX28xXe0xX24xX3xXexX1xX31xX17xX3xX75xX240xX87xX819xX3xX6axX24xX3xX380xX75xX3xX1b5xX6xX17xX3xX199xXcxXcxX8axX3xXexX84xX17xX1xX3xXbxX1xXd2xXexX3xX28xX14xX17xX18xX33xX3xX13xX14xXdxX3xX28xX430xX3xX24dxX17xX18xX3xX1xX14xX3xX77xX3xXexX2exXdxX40xX87xX3xX28xX12axX17xX18xX3xX18xX152xXbxX3xXbxX1xX688xX17xX3xX28xX14xX17xX18xX3xX39xXdxX240xX17xX3xX4xXd2xX4xX3xX5xX90xX4xX3xX5xXffxXa1xX17xX18xX3xX5xX74xX10fxX3xX17xX1xXdxX40xX10fxX3xX39xX112xX3xX1b5xXe0xX24xX3xX39xX40xX3xX4xX1xX24dxX3xXdexX87xX75xX157xX17xX3xX1b5xXdxX146xX17xX3xX28xXe0xX24xX1adxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX24xX6axX75xXaxX12xX23fxX240xX3xX13xX24xX74xX17xX18xX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ bình yên những chặng đường

Giữ bình yên những chặng đường
2014-07-05 13:09:00

PTO- Là địa bàn thuận lợi cả về giao thông đường bộ và đường thủy, với nỗ lực của tập thể Công an huyện Thanh Thủy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp của các cơ quan...

Nghĩa tình biên giới

Nghĩa tình biên giới
2014-07-05 13:09:00

PTo- Chương trình kết nghĩa giữa Hội LHPN tỉnh và các đồn biên phòng là một trong những hoạt động cụ thể nằm trong chương trình phối hợp hoạt động "Vận động phụ nữ tham gia xây...

“Nuôi lợn nhựa” góp yêu thương

“Nuôi lợn nhựa” góp yêu thương
2014-07-05 13:08:00

PTO- Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN huyện Tân Sơn đã chọn hình thức "nuôi lợn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long