Cập nhật:  GMT+7
92bbxc64fxf116xfe87x114b1xa315xc9b8xa3cexf225xX7x112d0xd077x105cbx11a16xe5caxee4bxX5xe1eexXaxae7bx10b52xX1xe02fxX3xXcxX1x11e30xX3xc98bxXdx12382xb91fxX1xX3xX1bxXdxc603xXdxX3xa0c0xX6xX3xc85fxXdxb4e8xX1exX3xX1x10d07xX6xX1exX3xX26xcec6xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xadf2xXdxX2bxX1exX3xXexX2fxX1dxX1exX3x10120xa9d8xe336xX4xX3xX5xb361xX1exX3xXexX1x96d3xX3xf2acxX52xX0xd36cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2fxb747xf465xXaxX12xX0xXdxf403xX1bxX3xX7xbb65xX4xX9xXaxX55xX55xX4xef2cx11d7bxX6xX2fxXbxX1xX46xXexX1xX2fxX77xX3bxX1exX55xX66xX10xX7xc7cbxXexX2fxXbxX55xX1exX10xce5exX7xX55xX2xea18xfab8xf473xX55xX94xX93xX66xc140xX2x9945xX9axX93xX2xX2xXexX2xX95x11f4fxX93xX95xX9cxX5xX2xX77xfe6bxXbxX1bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx981axX10xX6xX66xXaxX12xX13xXcxaffaxXcxX3xe9f8xX3x11a4bxX34xX1exX1bxX3xcd76xcddfxX55xX2xX2xf703xX3xX88xdfb4xXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX3bx1217cxX1exX1bxX3xXexX1xXdxX3x10b9exX1xX46xX1exX1bxX3xX88xXdbxXexX3xX26xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xXexX2fxX1dxX1exX3xX45xX46xX47xX4xX3xX5xX4bxX1exX3xXexX1xX50xX3xX52xX52xXd8xX3xX1exfe62xX6cxX3xXd3xX9axX2xX93xXd8xX3xX78xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xf0fdxX1bxX46xX67x10942xX1exX3xXcxX1x118faxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXc1xX46xX67x11f1dxX1exX3x1101exXdbxX1exX3xXex11979xX3xXexe55cxX1exX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX147x11100xX3xX3bxXdxX1exX1xX3xX66x101c9xX3xX1exX1x9ff2xX1exX3x120c7xXdxX23xXdxX3xX26xX6xX3xXexX2fxX1dxX1exX3xX45xX46xX47xX4xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2fxX66xX67xXaxX12xX29xXdxX2bxX1exX3xX1xX2fxX6xX1exX3xX78xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xXexX2fxX1dxX1exX3xX45xX46xX47xX4xX3xX5xX4bxX1exX3xX52xX52xX3xX1exX1x12293xX6cxX3xXexfc3cxX2fxX3xX6cx103b5xXdxX3xXexX70xd964xde14xX1exX1bxX3xX147x99d8xX3xX147xef46xXdxX3xX1exX1bxde61xX3xX78xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xX4xX34xX4xX3xX4x103d7xXbxX3xX4xd0b3xX3xX147xXdxX144xX46xX3xX88xXdx1235dxX1exX3xX1xX19xX4xX3xXexX168xXbxXd8xX3xX1exX1bxX1xXdxX2bxX1exX3xX4xX50xX46xXd8xX3xX70xd21fxX1exX3xX5xX46xX67xX1f8xX1exXd8xX3xXexX70xX6xX46xX3xX66x11935xXdxX3xX88x10aa0xX3xX1exX11axX1exX1bxXd8xX3xX1excf21xX1exX1bxX3xX4xX6xX2fxX3xXexX70xac87xX1exX1xX3xX147xX1d2xXd8xX3xX4xX1xX46xX67xX2bxX1exX3xX6cxX1c4xX1exXd8xX3xX1exX1bxX1xXdxX1f8xXbxX3xX3bxd0a8xc3baxX3xXexX46xX67xX2bxX1exX3xXexX70xX46xX67xX144xX1exX3xX7xX22exX46xX3xX70xX1d2xX1exX1bxX3xXexbab1xXdxX3xX4xX34xX1exX3xX78xX1d2xX3xX147xX2fxX1dxX1exXd8xX3xX147xX2fxX1dxX1exX3xX3bxXdxX2bxX1exXd8xX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xXexX1xXdxXdbxX46xX3xX1exXdxX2bxX1exX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xa6b9xX3xXexX70xX1c9x1168axX1exX1bxXd8xX3xX147xX1c9xX1caxX1exX1bxX3xX5xX47xXdxX3xX4xX2a0xX6xX3xXc9xX23xX1exX1bxXd8xX3xX4xX1xf47axX1exX1xX3xX7xX34xX4xX1xXd8xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX46xX168xXexX3xX4xX2a0xX6xX3xX130xX1xX1dxX3xX1exX1c9xX26exX4xXd8xX3xX88xXdbxXexX3xX45xX46xX23xX3xXex1223axX3xX4xX1xX50xX4xX3xXexX1xX164xX4xX3xX1xXdxX1f8xX1exX3xX130xX1bxX1xX139xX3xX45xX46xX67xXdbxXexX3xXc9xX1c0xXdxX3xX1xX1d2xXdxX3xXc9xX2fxX1dxX1exX3xXexX2fxX1dxX1exX3xX45xX46xX47xX4xX3xX5xX4bxX1exX3xXexX1xX50xX3x9eebxX52xXd8xX3xX1exX1bxX1xX139xX3xX45xX46xX67xXdbxXexX3xX147xX1c0xXdxX3xX1xX1d2xXdxX3xXc9xX2fxX1dxX1exX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1ebxXbxXd8xX3xX1exX1x105d8xX1exX1bxX3xX6cxX1c4xX3xX1xX238xX1exX1xXd8xX3xX147xXdxX1cfxX1exX3xX1xX238xX1exX1xXd8xX3xX1exX1xX34dxX1exX1bxX3xX4xX34xX4xX1xX3xX5xX1dxX6cxX3xX1xX6xX67xXd8xX3xX6cxX26exXdxXd8xX3xX1bxX1c9xX2a5xX1exX1bxX3xX1exX1bxX1c9xX1caxXdxX3xXexX47xXexXd8xX3xX3bxXdxX1f8xX4xX3xXexX47xXexX77xX3xX29xXdxX2bxX1exX3xX1xX2fxX6xX1exX3xX1bxX1efxXbxX3xXbxX1xX4bxX1exX3xX4xX2a0xX1exX1bxX3xX4xX47xXd8xX3xX88xXdxX1f8xX1exX3xXexX2fxX1dxX1exXd8xX3xX1exX22exX1exX1bxX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX1ebxXexX3xX5xX1c9xf7b4xX1exX1bxX3xX147xX1d2xXdxX3xX1exX1bxX1d7xX3xX78xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1ebxXbxX3xX3bxX1dxX3xXexX46xX67xX1cfxX1exX3xX4xX1xX19xX1exX3xX1exX1xX34dxX1exX1bxX3xX78xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xe105xX46xX1ebxXexX3xX7xd11bxX4xX3xX147xX1cfxX3xX78xX2ebxX3xX7xX46xX1exX1bxX3xX4xX1xX2fxX3xX147xX1d2xXdxX3xX1exX1bxX1d7xX3xX78xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xX4xX1ebxXbxX3xXcxX70xX46xX1exX1bxX3xX1c9xX2a5xX1exX1bxX3xX4xX2a0xX6xX3xXc9xX2fxX1dxX1exX255xX3xX147xX221xX1exX1bxX3xXexX1xX1caxXdxX3xX1exX22exX1exX1bxX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX1ebxXexX3xX5xX1c9xX3d0xX1exX1bxXd8xX3xX1xXdxX1f8xX46xX3xX45xX46xX23xX3xX4xX1c4xX1exX1bxX3xXexX34xX4xX3xXexX46xX67xX2bxX1exX3xXexX70xX46xX67xX144xX1exX3xX6cxXdxX1f8xX1exX1bxX3xX4xX2a0xX6xX3xXc9xX2fxX1dxX1exX3xXexX70xX2fxX1exX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX147xX2fxX1c0xX1exX3xX1xXdxX1f8xX1exX3xX1exX6xX67xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2fxX66xX67xXaxX12xX0xXdxX6cxX1bxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX77xX78xX6xX2fxXbxX1xX46xXexX1xX2fxX77xX3bxX1exX55xX66xX10xX7xX88xXexX2fxXbxX55xX1exX10xX8fxX7xX55xX2xX93xX94xX95xX55xX94xX93xX66xX9axX2xX9cxX9axX93xX2xX2xXexX2xX95xXa4xX93xX95xX9cxX5xXd3xX77xXabxXbxX1bxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX2fxX66xX67xXaxX12xXc9xX1c0xXdxX3xX66xXdxX1f8xX1exX3xXcxX14fxX1exX1xX3xX147xX2fxX1dxX1exX3xdce5xX46xX23xX1exX1bxX3xXcxX70xX139xX3xX5xX1dxX3xXecxX6xX2fxX3xXc1xX23xXdxX3x121edxX22exX1exX3xX147xX15cxX3xX1bxXdxX1dxX1exX1xX3xX1bxXdxX23xXdxX3xX130xX1xX1ebxXexX3xX29xXdxX2bxX1exX3xX1xX2fxX6xX1exX3xX26xX34xX2fxX3xX4xX34xX2fxX3xX3bxXdxX2bxX1exX3xXexX2fxX1dxX1exX3xX45xX46xX47xX4xX3xX5xX4bxX1exX3xXexX1xX50xX3xX52xX52xXccxX3xX1exX11axX6cxX3xXd3xX9axX2xX93xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc07xX46xXexX1xX2fxX70xXaxX12xX558xX11axX1exX3xX29xX6xX1exX1bxX0xX55xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm vui trong những căn nhà mới

Niềm vui trong những căn nhà mới
2019-11-22 15:24:13

PTĐT- Tinh thần “kết nối – sẻ chia và lan tỏa” là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong năm 2019. Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, Hội...

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức trẻ cấp xã

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức trẻ cấp xã
2019-11-22 14:21:27

PTĐT - Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên vừa phối hợp khai giảng lớp bồi dưỡng cho công chức trẻ cấp xã năm 2019...

Chủ quán ăn đánh nhân viên phải nhập viện

Chủ quán ăn đánh nhân viên phải nhập viện
2019-11-22 14:19:13

PTĐT - Sáng 22/11, ngay sau khi Báo Phú Thọ nhận được phản ánh của gia đình người bị hại về việc bị chủ quán ăn Chung Nhung ở phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ đánh trọng...

Tập huấn bộ công cụ hướng nghiệp

Tập huấn bộ công cụ hướng nghiệp
2019-11-22 12:17:10

PTĐT - Ngày 22-11, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế ILO và Trường Đại học Hùng Vương ...

Cầu nối đoàn kết ở Đoan Hùng

Cầu nối đoàn kết ở Đoan Hùng
2019-11-22 07:57:18

PTĐT- Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đoan Hùng đã thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc đổi mới nội dung và...

Phù Ninh: Khởi công xây dựng nhà nhân ái

Phù Ninh: Khởi công xây dựng nhà nhân ái
2019-11-21 16:11:50

​PTĐT- Ngày 21/11, vừa qua, Huyện Đoàn Phù Ninh phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Nghiêm Đức Kông, khu Núi Voi,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long