Cập nhật:  GMT+7
977cx116fcxee1ex978cx100c6x1272bxcb45xb39dxac71xX7xc664x105bcx12fb2xf1fdx1386dxb3dexX5xfe63xXax122ecxXcxb9baxX3xX4xX1xf53axX4xX3xX4xX1x1143bx112d2xb475xd644xX3xXexdc9dxf275xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xd991xe189xX6xX3x10084xd30bxXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xXexXdx10a7fxXexX3xfd99xXdxca45x12b12xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xXex9c1bxX1fxX1xX3xd7f3xX1xf115xX3xXcxX1x10150x10b5axX0x13376xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13498xX10xX6x9d37xXaxX12xX4exXcxda2cxXcxX3xab73xX3xc452xX1x100b3xX42xX3xX1fx121e6xX1fxX20xX3xX4xX6xc827xX3x9d28xX3xXexX1xX18xX4xdb40xX3xXexX23xX6xX1fxX20xX3xc5e0xefa5xX3xX3fx9f3exX3xX1fxec49xX1fxX20xX3xX7xa4ccxX3xX69x12d71xX1fxX20xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xX4xee21xX1fxX20xX3xX4xe0c8xX4xX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xX8fxX90xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xX6xX1fxX3xXexX7fxc8f5xX1fxX87xX3xX1xXdxX41xX2dxX3xc21cxX2dx10238xX87xX3xX1xX24xX1fxX1xX3xXexX1xXc3xX1fxX1xX3xXexX1x10df6xXdxX3xXccxX2dxX10xX1fxX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xX5xX79xX2dxX3xX69xXc3xXdxX3xX2cxdd29xXdxX3xfce4x1167bxXdxX3xX42xc29bxXdxX3xX4xXadxX3xX1fxX1xX79xX1fxX87xX3xX42xX106xXdxX3xX1xb886xX3xX20xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX87xX3xee2fxc4a6xX1fxX20xX3xXex130b8xX3xX6exXdxX41xX1fxX3xX5x99daxX4xX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xX3xXbxX1xXfexXdxX3xX1xbe2fxXbxX3xX101xX102xXdxX3x11382x11397xX3xX123xX124xX1fxX20xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX14xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX23xX24xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX2dxX6xX3xX30xX31xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xXexX4axX1fxX1xX3xX4exX1xX50xX3xXcxX1xX54xX55xX3xXexb1b8xX3xXexX1xXadxX1fxX20xX3xae32xX3xX2cxX3cxX1fxX3xXexX1xXadxX1fxX20xX3xX2xX2xX57x9b52xb43dxX1b4xX1b5x12820xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10fcfxX7fxX69xX129xXaxX12xX6exXfexXdxX3xXexX1dxX142xX1fxX20xX3xX5xXc3xX3xXexac31xXexX3xX4xXcexX3xX4xXadxX4xX3xX3fxX1xXadxX4xX1xX3xX1xXc3xX1fxX20xX3xX2cxX6xX1fxX20xX3xX7xX9bxX3xX69xX9exX1fxX20xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xX42xX9exX4xX3xX2cxe820xX4xX1xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1xX7fxe8e3xXexX3xXexX23x112d7xX1fxX3xX2cxX90xX6xX3xX8fxXc3xX1fxX3xXexX4axX1fxX1xX3xX101xX102xXdxX3xXccxX2dxX129xX3xX42xX124xX3xXexX2dxX129xX218xX1fxX3xXexX23xX2dxX129xa303xX1fxX3xX101xXc3xX3xX101xd40exX1fxX3xX2cxX117xX1fxX20xX3xX2xX1b4xX1b8xX1b5xX1b5xX1b5xX3xX3fxX1xXadxX4xX1xX3xX1xXc3xX1fxX20xX3xXexX1xX6xX42xX3xX20xXdxX6xX1b8xX3xX6exe71dxX3xX2cxX213xXexX3xX69xX6xX1fxX1xX3xX1xXdxX41xX2dxX3xX30xX31xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX2cxXdxX41xX1fxX55xX3xX101xXc3xX3xXbxX1xXcexXdxX3xX7xX9bxX3xX69xX9exX1fxX20xX3xX2xX3xXexX23xX7fxX1fxX20xX3xc87cxX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xX8fxX90xX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX1fxX96xX1fxX20xX3xX5xX1dxX142xX1fxX20xX3xX1fxX1xX1dxb9c2xX3xX1c8xX24xX1fxX1xX3xX1fxX1dxX102xX4xX3xX1fxXdexX1fxX20xX3xX1fxX96xX1fxX20xX3xX5xX1dxX142xX1fxX20xX3xX42x11433xXexX3xXexX23x11831xXdxX87xX3xX1xX41xX3xXexX1xXfexX1fxX20xX3xX4xX1xXdxX3cxX2dxX3xX7xXadxX1fxX20xX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX31xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX2cxXdxX41xX1fxX55xX87xX3xX5xXdxX218xX1fxX3xXexX9exX4xX3xXexX23xX7fxX1fxX20xX3xX4xXadxX4xX3xXexX1xXadxX1fxX20xX3xX1a5xX87x98baxX87xe957xX87xb12cxX87xX2xX1b5xX3xX1fxX96xX42xX3xX1b4xX1b5xX1b4xX1b5xX87xX3xX42xX106xXdxX3xX1xX117xX3xX20xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xXbxX1xXcexXdxX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX2cxX1dxX142xX4xX3xXexXfexXdxX3xXexX1xXdxX269xX2dxX3xX2xX1b5xbd6cxX3xX5xX1dxX142xX1fxX20xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xX1fxX96xX1fxX20xX3xXexXdxX218xX2dxX3xXexX1xX9exX3xX7xX7fxX3xX101xX102xXdxX3xX4xXadxX4xX3xXexX1xXadxX1fxX20xX3xX4xXa8xX1fxX20xX3xX3fxeb17xX3xX1fxX96xX42xX3xX1b4xX1b5xX2xX34bxX1b8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX7fxX69xX129xXaxX12xX6exX269xX3xX2cxX213xXexX3xX69xX6xX1fxX1xX3xX1xXdxX41xX2dxX3xX30xX31xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xXexXdxX218xX2dxX3xX8fxXdxX269xX2dxX55xX3xX4xXadxX4xX3xX1xX117xX3xX20xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xXbxX1xXcexXdxX3xX4xXdexX3xX7xXcexX1fxX3xX5xX1dxX142xX1fxX20xX3xX2cxXdxX41xX1fxX3xX1fxX96xX1fxX20xX3xXexXdxX3cxXexX3xX3fxXdxX41xX42xX3xX1fxX1xXdxX23dxX2dxX3xX1xX1exX1fxX3xX7xX7fxX3xX101xX102xXdxX3xX4xXadxX4xX3xX1xX117xX3xX20xXdxX6xX3xX2cxX24xX1fxX1xX3xX2cxX1dxX142xX4xX3xX4xX124xX1fxX20xX3xX1fxX1xX244xX1fxX3xX2cxXdxX41xX1fxX87xX3xX2cxXdxX23dxX2dxX3xX1xe5efxX6xX3xXdxX1fxX101xX10xX23xXexX10xX23xX1b8xX3xX123xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX23xX24xX1fxX1xX3xX4xXdexX3xX34bxX1b5xX3xX20xXdxXcexXdxX3xXexX1xX1dxX14axX1fxX20xX3xX101xX102xXdxX3xX20xXdxXadxX3xXexX23xX90xX3xX2abxX1b4xX3xXexX23xXdxX41xX2dxX3xX2cx10e03xX1fxX20xX1b8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104f1xX2dxXexX1xX7fxX23xXaxX12xab3bxX1b8xXcxX0xX57xXbxX12

K.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thiệt hại 98,7 tỷ đồng do thiên tai, giông lốc

Thiệt hại 98,7 tỷ đồng do thiên tai, giông lốc
2020-06-09 11:00:31

PTĐT - Trong tháng 4 và tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 đợt thiên tai do mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Hành trình về nguồn 2020

Hành trình về nguồn 2020
2020-06-07 07:02:38

PTĐT - Trong 2 ngày 5,6/6, Chương trình Hành trình về nguồn năm 2020 của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội lần thứ 15 đã được tổ chức tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long