Cập nhật:  GMT+7
cbabx10907x11673xceb8x128efx15d85xe18dxcbd8x15374xX7x15d79xeb0exf307x10902x12953x148e8xX5xf144xXaxd486xXcx10691xX6x15f98xX3xXex13c95x116f3x13467xX3x10b61x10a1bxX3x10033x10499xX3xX20x1388fxX1axX3xX1bxX1x11ddfxX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xe95exX1axX1bxX3xXex112d0xea7exX3x131e8x152dfxX16xX3xXexX14x156caxX3xXexX14xe0b8xX3xX10xX37xX3xX37x12104xX3xX4x11402xXdxX3xXexX24xX1axX3xXexe901xXexX3xXcxfca3xX3xe5c8xXdx12061xXexX3xXcxX14x14c79xX0x132f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX16x1256dx125a5xXaxX12xX0xXdxX37xX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX63xX63xX4x16115xX20xX6xX16xXbxX1xX31xXexX1xX16xX85xe020xX1axX63xX74xX10xX7x139a0xXexX16xXbxX63xX1axX10x13ec9xX7xX63xd86fxX2xX2x11311xX63xd508x1187dxX74xX2xX2xX1dxXa5xXa0xXa0xX1dxXexX2x10647xXa3xX1dxX2xXa5xX5xX2xX85x13958xXbxX1bxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX16xX74xX75xXaxX12xd5b0x12234xXdxX3xX74xXdxX5cxX1axX3xX4xde7exX4xX3xX4xfdb5xX3x11eedxX31xX6xX1axX3xX20xXdfxX16xX3xX4xX1xe034xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xe46exXe3xX1axX1bxX3xXexX1xXf8x102a0xX1axX1bxX3xXexX14x13f1dxX3xXexXd6xXdxX3xXexd337xX1axX1xX3xXexX14xX6xX16xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX24xX1axX3xX1bxX1xX29xX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX16xX74xX75xXaxX12xX58xXcxXd5xXcxX3x111a1xX3x142aaxX1bxX24xX75xX3xX2xXa6xX63xXa5x1585bxX3x15cd7xXd6xXdxX3xX74xXdxX5cxX1axX3xX4xXdfxX4xX3xX4xXe3xX3xXe5xX31xX6xX1axX3xX20xXdfxX16xX3xX4xX1xXf0xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXf8xXe3xX1axX1bxX3xXexX1xXf8xX100xX1axX1bxX3xXexX14xX106xX3xXexXd6xXdxX3xXexX10dxX1axX1xX3xX158x14058xX3xXexX14xX6xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX24xX1axX3xX1bxX1xX29xX3xX1x10fcdxX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX3xX39xX3axX16xX3xXexX14xX3fxX3xXexX14xX43xX3xX10xX37xX3xX37xX49xX3xX4xX4cxXdxX3xXexX24xX1axX3xXexX54xXexX3xfb6dxX39xXcxXcx14637xfe3dx15f77xXcxXcx1205bxX156xX3xXexX1xX24xX1axX1xX3xXbxX1x111b8xX3xX5axXdxX5cxXexX3xXcxX14xX61xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX16xX74xX75xXaxX12xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX3xX39xXcxXcxX1e8xX1e9xX1eaxXcxXcxX3xX5axXdxX5cxXexX3xXcxX14xX61xX3xX158xXf8xX3fxX4xX3xXexX1xX24xX1axX1xX3xX5xX54xXbxX3xX1axX1bxX24xX75xX3xde01xX1exX63xXa3xX63xX2xXa6xXa6xX248xX85xX3xXd5xX36xX75xX3xX5xX24xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX3xX158x15c5bxX31xX3xXexXdxf2b3xX1axX3xX90xX24xX3xX74xX31xX75xX3xX1axX1xd19dxXexX3xX4x135dcxX6xX3xXexX10dxX1axX1xX3xX5ax11dc4xX1axX1xX3xX58xX1xX106xX3xX4x112d6xX3xX1e4xX1axX6xX75xX3xXexX1xX31xX21xX4xX3xXexX10dxX1axX1xX3xX58xX1xX106xX3xXcxX1xX1b0xX1edxX3xX4x12fb2xX3xX4xX1xf9f1xX4xX3xX1axdba5xX1axX1bxX3xX4xX1xX2b0xX37xX3xX7xX2a8xX4xX156xX3xX1axX31xX4cxXdxX3xX74xXf8xe5d6xX1axX1bxX156xX3xX74xXd6xX75xX3xX4xX1x11105xX3xX14bxX3xX74xXd6xX75xX3xX1axX1bxX1xef9exX3xX4xX1xX16xX3xXexX14xX43xX3xX10xX37xX3xX96xX1xX31xX75xX29xXexX3xXexX54xXexX3xXexX14xX26axX1axX3xX158x156b3xX6xX3xX20xX24xX1axX3xXexX1xX24xX1axX1xX3xXbxX1xX1f8xX3xX5axXdxX5cxXexX3xXcxX14xX61xX156xX3xXexX10dxX1axX1xX3xX58xX1xX106xX3xXcxX1xX1b0xX85xX3xdac8xXdxX5cxX1axX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX3xX158xX6xX1axX1bxX3xX1axX31xX4cxXdxX3xX74xXf8xX2c5xX1axX1bxX3xX90xX24xX3xX1bxXdxX3axX1axX1bxX3xX74xXd6xX75xX3xX4xX1xX16xX3xX2xX2xX1exX3xX10xX37xX3xX1xX1b0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX156xX3xXexX14xX16xX1axX1bxX3xX158xX2a8xX156xX3xXa6xXa6xX3xX10xX37xX3xX5xX24xX3xX1xX1b0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX96xX1xX31xX75xX29xXexX3xXexX54xXexX3xX90xX24xX3xX2xX2xX3xX10xX37xX3xX5xX24xX3xXexX14xX43xX3xX10xX37xX3xX37xX49xX3xX4xX4cxXdxX85xX3xX1eaxXe3xX3xX7x11cf2xX3xX90xX54xXexX3xX4xX1xX276xXexX3xX4xX27axX6xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX3xX158xX195xX3xd190xX31xX1f8xX1axX1bxX3xX4xX276xXbxX3xX1axX1bxX1xXdxX26axX37xX3xXexX14xX1b0xX1axX1bxX156xX3xX96xX1xX2a8xX3xX158xX3axX37xX3xX20xX3axX16xX3xX4xX31xX21xX4xX3xX7xX1f8xX1axX1bxX3xX90xX24xX3xX37xX4cxXdxX3xXexX14xXf8xX100xX1axX1bxX3xX1xX1b0xX4xX3xXexX54xXbxX3xX4xX1xX16xX3xX4xXdfxX4xX3xX10xX37xX3xX1axX1x1325bxX3xX1axXe3xXdxX3xX158xX36xX75xX85xX3xX1eaxX1xXf0xX1axX1xX3xX90xX61xX3xX90xX54xX75xX156xX3xX158xXd6xXdxX3xX74xXdxX5cxX1axX3xX4xXdfxX4xX3xX4xXe3xX3xXe5xX31xX6xX1axX3xX20xXdfxX16xX3xX4xX1xXf0xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXf8xXe3xX1axX1bxX3xXexX1xXf8xX100xX1axX1bxX3xXexX14xX106xX3xXexXd6xXdxX3xXexX10dxX1axX1xX3xX158xX195xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX20xX24xX1axX3xX1bxX1xX29xX3xX90xf3a5xXdxX3xXexdc25xX1axX1bxX3xXexX14xX2f9xX3xX1bxXdxXdfxX3xX1dxX1exX3xXexX14xXdxX5cxX31xX3xX158xX49xX1axX1bxX3xX4xX1xX16xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX16xX74xX75xXaxX12xX0xXdxX37xX1bxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX63xX63xX4xX85xX20xX6xX16xXbxX1xX31xXexX1xX16xX85xX90xX1axX63xX74xX10xX7xX96xXexX16xXbxX63xX1axX10xX9dxX7xX63xXa0xX2xX2xXa3xX63xXa5xXa6xX74xX2xX2xX1dxXa5xXa0xXa0xX1dxXexX2xXb1xXa3xX1dxX2xXa5xX5xXa0xX85xXb9xXbxX1bxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX16xX74xX75xXaxX12xXd5xX16xX24xX1axX3xX158xXdxX3xXexX1xX2b0xX37xX3xX4xXe3xX3xX7xX3a9xX3xX90xX54xXexX3xX4xX1xX276xXexX3xXexXd6xXdxX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX156xX3xX158xX21xX1axX1bxX3xX90xXdxX26axX1axX3xXexX1xX265xX75xX3xX4xX4cxX156xX3xX1axX1xX36xX1axX3xX90xXdxX26axX1axX3xXexXd6xXdxX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX3xXexXdxX29xXbxX3xXex13411xX4xX3xXexX54xX1axX3xXexX57cxX75xX156xX3xX1bxXdxX106xXbxX3xX158xX2c5xX3xX4xXdfxX4xX3xX10xX37xX3xX1axX1xX416xX3xX158x127a8xX3xX4xXdfxX4xX3xX10xX37xX3xX1axX1bxX24xX75xX3xXbxX1xXdfxXexX3xXexX14xXdxX59cxX1axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX16xX74xX75xXaxX12xXd5xX36xX75xX3xX5xX24xX3xX1xX16xXd6xXexX3xX158xX21xX1axX1bxX3x13f8axX3xX1axX1bxX1xX283xX6xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xXexX1x10f6axX4xX3xX4xX27axX6xX3xX4xXdfxX4xX3xXbxX1xX2a8xX1axX1bxX3xX90xXdxX26axX1axX156xX3xX1axX1xX24xX3xX20xXdfxX16xX3xX4xX27axX6xX3xX4xXdfxX4xX3xX4xXe3xX3xXe5xX31xX6xX1axX3xX20xXdfxX16xX3xX4xX1xXf0xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXf8xXe3xX1axX1bxX3xXexX1xXf8xX100xX1axX1bxX3xXexX14xX106xX3xXexXd6xXdxX3xXexX10dxX1axX1xX156xX3xX1bxX2a8xXbxX3xXbxX1xX265xX1axX3xX4xX1xX31xX1axX1bxX3xXexX6xX75xX3xXexX1xX5eaxX4xX3xX1xXdxX5cxX1axX3xX4xX4cxX1axX1bxX3xXexXdfxX4xX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3c5xX195xX3xX1xX21xXdxX156xX3xX158xX21xX1axX1bxX3xX90xXdxX26axX1axX156xX3xXexXd6xX16xX3xXexX1xX26axX37xX3xX158xX21xX1axX1bxX3xX5xX5eaxX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xXdfxX1axX3xX20xX21xX3xX1bxXdxXdfxX16xX3xX90xXdxX26axX1axX3xX90xX24xX3xX1xX1b0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXcxX14xX31xX1axX1bxX3xXexX36xX37xX3xX39xXcxXcxX1e8xX1e9xX1eaxXcxXcxX3xX90xXf8xX3fxXexX3xXe5xX31xX6xX3xX96xX1xX2a8xX3xX96xX1xX2b0xX1axX156xX3xXexXdxX29xXbxX3xXexX57cxX4xX3xX1xX1b0xX4xX3xX1xX24xX1axX1xX156xX3xX4xX1xX2d0xX6xX3xX20xX5cxX1axX1xX156xX3xX90xX31xXdxX3xX4xX1xXe3xXdxX156xX3xX1bxXdxX3axXdxX3xXexX14xXf0xX85xX85xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1208fxX31xXexX1xX16xX14xXaxX12xX322xX16xX6xd5a1xX1axX1bxX3x140b8xX31xX75xdd20xX0xX63xXbxX12

Hoàng Quý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gặp mặt kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam

Gặp mặt kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam
2021-04-18 15:05:11

PTĐT - Ngày 18/4, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Người khuyết tật Phú Thọ kết nối yêu thương tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Người khuyết tật...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long