Cập nhật:  GMT+7
8d13xed47xb424xb4b6x10fccx8e53xe608xc263xfc78xX7x11a86xd567x102d5xaf69xd870x10437xX5xaf30xXaxb38cx9718x11701xXdxX3xX1xb653xXdxX3xX13xX14xXdxX3xb9c4xXdxde9cx1071cxX3xX13xe53dxe56cx10043xX3xX1fxX18xX3xXcxf7e2x10f3dx10ef2xX26xX27xX3xX13xX14xXdxX3xe022xedf4xX4xX3xX37xf39bxX26xX27xX3x10386xX2ex946exX26xX27xX0xd267xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca5fxad25xa73ex10ffexXaxX12xX0xXdx92a3xX27xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX46xX46xX4xadc3xX1fxX6xX56xXbxX1xX22xXexX1xX56xX68x11029xX26xX46xX57xX10xX7xaa05xXexX56xXbxX46xX26xX10x8fd2xX7xX46x100a1xec9dxX83xX2xX46xcf0fx9514xX57x11437xX2xf534xae38xX88xX84xX83xXexX2x10825xX2xX84xX88xX89xX5xX2xX68xc4bexXbxX27xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xX57xXaxX12xd90cxXcxX13xXcxX3x102f2xX3x9571xX27xa9d3xX58xX3xX83xX89xX46xX8bx9e11xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xXcxX2dxX2exX2fxX26xX27xX3xX13xX14xXdxX3xX37xX38xX4xX3xX37xX3cxX26xX27xX3xX40xX2exX42xX26xX27xX3xXexa3a6xX3xX4xX1x10722xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX5xd03cxX26xX3xXexX1xXf1xX3x11247xX10dxXc8xX3xX26xX1xXdx111b2xX5dxX3xX79xb670xX3xX83xX84xX83xX84xXbdxX83xX84xX83xX8bxX68xX3xXcxX1xX6xX5dxX3xX57xa702xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xd53axX3xX2xX83x94e2xX3xee56xX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX13cxX14xXdxX3xX57xXdxX114xX26xX3xX4xX1xX56xX3xX8exX13axX94xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX73xXdx114ccxX26xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX1xX56xX14xXexX3xXexX14xXdxX3xX2xX89xX3x8da8xX1xXdxX3xX1fxX18xX3xXexX2dxX12bxX4xX3xXexX1xX22xX18xX4xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX56xX57xX58xXaxX12x11533xX12bxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xX136xX3xX13cx9406xX26xX27xX3xX4xX1xab31xX3xXbfxX27xX22xX58xca5bxX26xX3xb9d3xX22xX6xX26xX27xX3xc459xX26xX1xX3xe6f3xX3xXcxd306xX40xXc8xX3xX55xX1adxX3xXcxX1xX2exX3xX13xX25xX26xX27xX3xX22xdb55xX3xf601xX1xcde6xXdxX3xX4x10097xX4xX3xX4xX42xX3xb06cxX22xX6xX26xX3xXexc804xX26xX1xXc8xX3x10959xfc86xX26xX1xX3xX13cxX14xX56xX3xb642xd841xX3xaa77xXdxX1dcxX56xX3xX57xf2dcxX4x117c3xX13xXc1xX56xX3xXexX14xX56xfacbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX56xX57xX58xXaxX12xXbfxX1xXdxX114xX5dxX3xX79xX118xX3xX83xX84xX2xX8bxXbdxX83xX84xX83xX84xXc8xX3xXexX2dxX15dxX26xX3xX4xX42xX3xX7xX1f7xX3x10c6dxX13xabccxX3xX1dcxX26xX3xX4x11166xX26xX27xX3xX4xX1d8xX3xX13cxXedxXdxX3xX5dx93f3xXdxXc8xX3xX26xbf50xX26xX27xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xb182xXexX3xX5xX2exd1a3xX26xX27xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX3xX27xXdxX6xXdxX3xX13cxX56xX14xX26xX3xX83xX84xX2xX13axXbdxX83xX84xX83xX84xXc8xX3xX13cxd429xX26xX1xX3xX1xX2exX252xX26xX27xX3xX13cxfb27xX26xX3xX26xad9axX5dxX3xX83xX84xX8exX84xXaxX3xX13xX25xX26xX27xX3xX22xX1d4xX3xX13cxX1eexX3xX13cxXedxXdxX3xX5dxX252xXdxX3xX4xff3axX26xX27xX3xXexX1dcxX4xX3xX4xX1xX1e8xX3xX13cxX14xX56xXc8xX3xX1e2xX22xX25xX26xX3xX5xc3f8xXc8xX3xX79xXdxX21xX5dxX3xXexX2dxX6xXc8xX3xX27xXdxX1dcxX5dxX3xX7xX1dcxXexX3xX73xXdxX114xX4xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX114xX26xX3xX4xX1dcxX4xX3xX26xX1xXdxX114xX5dxX3xX73xX1ffxX3xX4xX1xX1adxX26xX1xX3xXexX2dxX288xXc8xX3xXexb082xXbxX3xXexX2dxX22xX26xX27xX3xX26xX27xX22xX1a7xX26xX3xX5xX12bxX4xX3xX26xX257xX26xX27xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xX261xXexX3xX5xX2exX266xX26xX27xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX3xX1f7xX3xXexX261xXexX3xX4xX25xX3xX4xX1dcxX4xX3xX1xX114xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX68xX3xXcxX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX114xX26xX3xXexX1d8xXexX3xX4xX2b4xX26xX27xX3xXexX1dcxX4xX3xX27xXdxX1dcxX56xX3xX57xX1ffxX4xX3xXexX2exX3xXexX2exX1f7xX26xX27xXc8xX3xX26xX257xX26xX27xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xX261xXexX3xX5xX2exX266xX26xX27xX3xX27xXdxX1dcxX56xX3xX57xX1ffxX4xXc8xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX114xX26xX3xX4xX136xX3xX1xXdxX114xX22xX3xX1e2xX22xX25xX3xX4xX2b4xX26xX27xX3xXexX1dcxX4xX3xX1xX266xXbxX3xXexX1dcxX4xX3xX73xX252xXdxX3xX4xX1dcxX4xX3xX57xX56xX6xX26xX1xX3xX26xX27xX1xXdxXbxX3xXexX2dxX56xX26xX27xX3xXexX1xX12bxX4xX3xXexX309xXbxXc8xX3xX2dxef6bxX26xX3xX26xX27xX1xX240xXc8xX3xX27xXdxX252xXdxX3xXexX1xXdxX114xX22xX3xX73xXdxX114xX4xX3xX5xXc1xX5dxX3xX4xX1xX56xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX7xX6xX22xX3xX79xX1xXdxX3xXexX1d8xXexX3xX26xX27xX1xXdxX114xXbxX68xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX13cxX14xXexX3xX57xX6xX26xX1xX3xX1xXdxX114xX22xX3xXcxXedxX3xX4xX1xXf1xX4xX3xX4xX42xX3xX7xX1f7xX3xX13xX25xX26xX27xX3xXcxX2dxX56xX26xX27xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX73x8e7bxX26xX27xX3xX5dxX14xX26xX1xXc8xX3xX89xX88xXc8xX94xe982xX3xX4xX1xXdxX3xX1fxX18xX3xXexX2dxX12bxX4xX3xXexX1xX22xX18xX4xX3xX1xX56xXc1xX26xX3xXexX1xXc1xX26xX1xX3xXexX1d8xXexX3xX26xX1xXdxX114xX5dxX3xX73xX1ffxXc8xX3xX2xX84xX84xX467xX3xX13cxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX1xX56xXc1xX26xX3xXexX1xXc1xX26xX1xX3xX26xX1xXdxX114xX5dxX3xX73xX1ffxX3xXexX2dxX1f7xX3xX5xX15dxX26xX68xX3xX1d6xX293xXexX3xX26xX14xXbxX3xX2xX94xX94xX3xX13cxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xXexX2dxX56xX26xX27xX3xX13cxX136xX3xX4xX136xX3xX2xX2xX83xX3xX4xX1dcxX26xX3xX1fxX18xXc8xX3xX27xXdxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX73xXc1xX3xX13axX8bxX3xX7xXdxX26xX1xX3xX73xXdxX15dxX26xX209xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX56xX57xX58xXaxX12xX0xXdxX5dxX27xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX46xX46xX4xX68xX1fxX6xX56xXbxX1xX22xXexX1xX56xX68xX73xX26xX46xX57xX10xX7xX79xXexX56xXbxX46xX26xX10xX80xX7xX46xX83xX84xX83xX2xX46xX88xX89xX57xX8bxX2xX8dxX8exX88xX84xX83xXexX2xX94xX2xX84xX88xX89xX5xX83xX68xX9cxXbxX27xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX56xX57xX58xXaxX12xXb8xX1xX1dcxXexX3xX1xX22xX58xX3xX26xX1xX459xX26xX27xX3xX79xX293xXexX3xX1e2xX22xX25xX3xX13cxX14xXexX3xX13cxX2exX266xX4xXc8xX3xXbfxX1xXdxX114xX5dxX3xX79xX118xX3xX83xX84xX83xX84xXbdxX83xX84xX83xX8bxXc8xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xXexX309xXbxX3xXexX2dxX22xX26xX27xX3xX5xX1eexX26xX1xX3xX13cxX14xX56xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX114xX26xX3xX27xXdxX459xX3xXedxX26xX3xX13cxX288xX26xX1xX3xX1e2xX22xX58xX3xX5dxX2b4xXc8xX3xXexcfa5xX26xX27xX3xX1fxX2exX252xX4xX3xX26xX257xX26xX27xX3xX4xX6xX56xX3xX4xX1xX261xXexX3xX5xX2exX266xX26xX27xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX3xX4xX1dcxX4xX3xX26xX27xXc1xX26xX1xX3xX1xX38xX4xXc8xX3xX1fxX309xX4xX3xX1xX38xX4xXc8xX3xX1xX114xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX68xX3xX1f9x11ac3xX26xX3xX79xX293xXexX3xX4xX1xd888xXexX3xX4xX1xd660xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX3xXexX2dxX56xX26xX27xX3xX26xX1xXc1xX3xXexX2dxX2exX2fxX26xX27xX3xX27xX634xX26xX3xX73xX252xXdxX3xXexX1xX12bxX4xX3xXexXdxX1b3xX26xX3xX26xX27xX1xX240xX3xX26xX27xX1xXdxX114xXbxX68xX3xXb8xX1xX261xX26xX3xX13cxX261xX22xX3xX13cxX293xX26xX3xX26xX297xX5dxX3xX83xX84xX83xX8bxXc8xX3xX4xX136xX3xX2xX84xX84xX467xX3xX27xXdxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX4xX136xX3xXexX2dxdfb6xX26xX1xX3xX13cxX18xX3xXexX1xX14xX4xX3xX7x1008dxX3xXexX2dxX1f7xX3xX5xX15dxX26xX3xXexX2dxX56xX26xX27xX3xX13cxX136xX3xX4xX136xX3xX83xX8bxX467xX3xX27xXdxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX4xX42xX3xX1xX459xX22xX3xX4xX136xX3xXexX2dxX6abxX26xX1xX3xX13cxX18xX3xXexXdxX293xX26xX3xX7xX6b8xXc8xX3xXbxX1xX261xX26xX3xX13cxX261xX22xX3xX8bxX467xX3xX27xXdxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX4xX136xX3xX1fxXc1xXdxX3xX27xXdxX25xX26xX27xX3xX1fxc57axX26xX27xX3xXexXdxX293xX26xX27xX3xX1bcxX26xX1xXc8xX3xX5dxX1f7xX3xX5dxX252xXdxX3xX8exX3xX26xX27xXc1xX26xX1xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX38xX4xX3xX73xXc1xX3xX8exX3xX26xX27xXc1xX26xX1xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX3xX7xX6xX22xX3xX13cxX14xXdxX3xX1xX38xX4xXc8xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX13cxX2exX266xX4xX3xX13cxXc1xX56xX3xXexX14xX56xX3xXexX56xXc1xX26xX3xX57xXdxX114xX26xX3xX4xX25xX3xX73xX240xX3xX79xXdxX293xX26xX3xXexX1xXf1xX4xX3xX73xXc1xX3xX79xX6b8xX3xX26xX297xX26xX27xXc8xX3xX89xX84xX467xX3xX2dxX6xX3xXexX2dxX2exX2fxX26xX27xX3xX4xX136xX3xX73xXdxX114xX4xX3xX5xXc1xX5dxX3xX7xX6xX22xX3xX2xX83xX3xXexX1xX1dcxX26xX27xX3xXexX1d8xXexX3xX26xX27xX1xXdxX114xXbxX68xX3xX13xX293xX26xX3xX26xX297xX5dxX3xX83xX84xX83xX8bxXc8xX3xX4xX136xX3xX2xX13axX8bxX3xX13cxX240xX3xXexXc1xXdxX3xX26xX27xX1xXdxX15dxX26xX3xX4xXf1xX22xX3xX79xX1xX56xX6xX3xX1xX38xX4xX3xX4xX246xX6xX3xX27xXdxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xXc8xX3xX8exX84xX84xX3xX13cxX240xX3xXexXc1xXdxX3xX4xX246xX6xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xXexX2dxX56xX26xX27xX3xX13cxX136xX3xX4xX136xX3xX26xX1xXdxX240xX22xX3xX13cxX240xX3xXexXc1xXdxX3xX4xX261xXbxX3xXexX1e8xX26xX1xXc8xX3xX4xX261xXbxX3xX1fxX18xX3xX73xXc1xX3xXbfxX1xXc1xX3xX26xX2exX252xX4xXc8xX3xX79xX2cbxX3xX79xX293xXexX3xXexX1xX15dxX5dxX3xX2xX84xX3xX4xX1xX2exX42xX26xX27xX3xXexX2dxX6abxX26xX1xX3xX1xX266xXbxX3xXexX1dcxX4xX3xX73xX252xXdxX3xX4xX1dcxX4xX3xX13cxX1d8xXdxX3xXexX1dcxX4xX3xX1e2xX22xX1d8xX4xX3xXexX293xX68xX3xX1d6xX293xXexX3xX26xX14xXbxX3xX83xX8bxX3xX13cxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX5dxX252xXdxX46xX3xX26xX297xX5dxXc8xX3xX2xX84xX84xX467xX3xX13cxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX73xXc1xX3xX171xX1xXdxX3xX1fxX18xX3xX1xX56xXc1xX26xX3xXexX1xXc1xX26xX1xX3xX26xX1xXdxX114xX5dxX3xX73xX1ffxX3xXexX2dxX56xX26xX27xX3xX13cxX136xX3xX89xX84xX467xX3xX13cxX25xX26xX27xX3xX73xXdxX15dxX26xX3xX73xXc1xX3xX171xX1xXdxX3xX1fxX18xX3xX1xX56xXc1xX26xX3xXexX1xXc1xX26xX1xX3xXexX1d8xXexX3xX26xX1xXdxX114xX5dxX3xX73xX1ffxX209xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX56xX57xX58xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13cxX1eexX3xX1fxX106xX22xX3xX2xX8exX3xX13cxX1a7xX26xX27xX3xX4xX1xX1adxX3xX73xXc1xX56xX3xX55xX171xX37xX3xX13xX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX26xX1xXdxX114xX5dxX3xX79xX118xX3xX83xX84xX83xX84xXbdxX83xX84xX83xX8bxXc8xX3xX1fxX106xX22xX3xX13cxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX57xX12bxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX13cxX25xX26xX27xX3xX1fxX18xX3xX4xX261xXbxX3xXexX2dxX15dxX26x914exX3xX55xX6xX26xX3xX4xX1xX261xXbxX3xX1xXc1xX26xX1xX3xX1xX38xXbxX3xXbxX1xXdxX15dxX26xX3xXexX1xXf1xX3xXbfxX1xX261xXexX3xX13cxX1eexX3xX1fxX106xX22xX3xX55xX1adxX3xXexX1xX2exXc8xX3xXb8xX1xX136xX3xX55xX1adxX3xXexX1xX2exXc8xX3xX1c3xX1d4xX3xX1fxX6xX26xX3xX79xXdxX21xX5dxX3xXexX2dxX6xX3xX73xXc1xX3xX171xX1xX246xX3xX26xX1xXdxX114xX5dxX3xX1c3xX55xX1d6xXcxX3xX13xX25xX26xX27xX3xX22xX1d4xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bcxX22xXexX1xX56xX2dxXaxX12xXb8xX1xX2exX42xX26xX27xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX0xX46xXbxX12

Phương Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cự Đồng lãnh đạo giảm nghèo bền vững

Cự Đồng lãnh đạo giảm nghèo bền vững
2023-09-21 08:04:00

baophutho.vn Từng là xã có tỉ lệ hộ nghèo cao của huyện Thanh Sơn, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của xã Cự Đồng chỉ còn 4,94%, hộ cận nghèo còn 4,43%, xã đứng thứ...

Đại hội Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh

Đại hội Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh
2020-05-24 12:43:02

PTĐT - Ngày 24/5, Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long