Cập nhật:  GMT+7
ae61xc48bx133f4x11a2dxbe9bx151cdx12afbxf175x13ae5xX7xda24x11c28x13fd6x11852x125b7xbd77xX5xb8f2xXaxbf58x13a94xX1x13ccbxX3x1147bxXdxc901xX1xX3xX1x10c3exc980xX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3x11246xc972xXdxX3xX1xd309xXdxX3xcaa5x141bfxX19x1378dxX3xX4xc73fxXbxX3xX4x13230xX3xX7x14b58xX0x11454xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed6cxX1dx10007x12b7fxXaxX12xX0xXdx15255xX32xX3xX7xc36fxX4xX9xXaxX3exX3exX4x14a8dx112e4xX6xX1dxXbxX1xc097xXexX1xX1dxX60xc998xX19xX3exX4fxX10xX7x11186xXexX1dxXbxX3exX19xX10xe80exX7xX3exd580x15389xX7bxX2xX3ex134c3xcbe5xX4fx14aedxX2xX83x136faxX7bxX7bxX80xXexX2x140d7xX2xX7cxeec4xX81xX5xX2xX60x1113exXbxX32xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX1dxX4fxX50xXaxX12xX13xXcxX2fxXcxX3xf2fdxX3xXcxX1xbb63xX4xX3xX1xXdxb6baxX19xX3x13eccxX1x134f9xX3xXexX1x11f0exX3xX86xX8fxXb5xXc1xXcxX3exXcxe1fbxX3xX4x13902xX6xX3xX4dxX2cxX3xXc1xX1x10b39xX19xX1xX3xXexX59xXc7xX3xX6bxd7bcxX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX2fxX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xX4xb86bxX4xX3xX4xX35xXbxd0f8xX3xXexXdx12874xX19xX3xXexb7f2xXdxX3xX2fxX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX27xX28xXdxX3xX61xXdx12158xX66xX3xXexX1dxX1exX19xX3x115e9xX66x1117dxX4xX3xX5x136f5xX19xX3xXexX1x135dbxX3x1390cx15003xX12cxX12cxX3xX4xXd3xX6xX3xX2fxX30xX19xX32xXfdxX3x13722xX66xX50xXbexX19xX3xXd3xX50xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX27x13092xX3xXexfa58xXbxX3xXexX59xX66xX19xX32xX3xX4xX1xXc3xX3xX27xX28xX1dxX3xX4xXf7xX4xX3xXex13317xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX4xX39xX3xX7xX3cxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX27xf43fxX50xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xXexXdxX101xX19xX3xX27xX2cxX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX61xX30xX1dxX3xX27xX30xX55xX3xX4xX1xX35xXexX3xX5xdf78x11455xX19xX32xXfdxX3xXexX1xdf41xXdxX3xX32xXdxX6xX19xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX11exX66xX50xX3xX27xXc7xX19xX1xX60xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX1dxX4fxX50xXaxX12xX2fxX101xX19xX3xX19xX32xX1exX50xX3xX7bxX81xX3exX8fxXfdxX3xX2xX7cxX7cx144e9xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xXdxXfdxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xX4xX39xX3xX7xX3cxX3xXexX59xXb9xX4xX3xXexX1xX66xX2cxX4xX3xX2fxX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xX1xX66xX50xXbexX19xX3xX27xX14dxX3xXexX166xX3xX4xX1xX129xX4xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX4xfa19xX19xX32xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxXfdxX3xXexX59xX1dxX19xX32xX3xX27xc812xX3xX4xX23dxX3xX1xX6xXdxX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xXexX166xX3xX4xX1xX129xX4xX3xXexX1xXdbxX3xX27xXdxX116xX55xX3xX61xX124xX66xX3xXexX59xXb9xX4xX3xXexXdxX101xXbxX3xX4dxX6xX19xX3xXcxX1xX1a0xX1a8xX19xX32xX3xX6bxb370xXfdxX3xX13xX1xX23dxX3xX4dxXdbxX3xXexX1xX1a0xXfdxX3xX4dxXdbxX3xXexX1xX1a0xX3xX19xX32xX6xX50xX3xXexX28xXdxX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX60xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX1dxX4fxX50xXaxX12xXcxX59xX1dxX19xX32xX3xXexX166xX19xX32xX3xX7xX120xX3xX86xf0a4xX3xX4xX1xXdxXfdxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xXexX59xXb9xX4xX3xXexX1xX66xX2cxX4xXfdxX3xX4xX23dxX3xX2xX8cxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3x14f07xX14dxXfdxX3xXexX1xXc7xX3xXexX59xX35xX19xXfdxX3xX7bxX2xX3xX4xX1xXdxXfdxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xX4xX39xX3xX11exX66xX6xX19xX3xX1xX1exX19xX1xX3xX4xX1xXdbxX19xX1xXfdxX3xX27xX39xX19xX3xX6bxXc7xX3xX7xXb9xX3xX19xX32xX1xXdxXbexXbxXfdxX3xX4fxX1dxX6xX19xX1xX3xX19xX32xX1xXdxXbexXbxX60xX3x13f23xX66xX6xX3xX27xXf7xX19xX1xX3xX32xXdxXf7xXfdxX3xX4xX229xX19xX32xX3xXexXf7xX4xX3xX4xX1xX66xX179xX19xX3xX61xXc7xX3xXexX166xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX27xX1a0xX1a1xX4xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xXdxXfdxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxXbexX19xX3xX19xX32xX1xXdx130a4xX55xX3xXexd984xX4xXfdxX3xX4xX1x147d7xXexX3xX4xX1x119acxXfdxX3xX27xX397xX19xX32xX3xX11exX66xX50xX3xXexX59xe78dxX19xX1xXfdxX3xX27xX30xX55xX3xX61xX30xX1dxX3xX19xX32xX66xX50xX393xX19xX3xXex13840xX4xXfdxX3xX27xX124xX50xX3xX27xXd3xX3xX19xX2cxXdxX3xX4fxX66xX19xX32xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX27xX397xX19xX32xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX124xX19xX3xXc1xX1xXc3xX3xXexX1xXc7xX3xX7xX120xX3xX86xX8fxX3xX6bxX1exX3xX4xXf7xX4xX3xX6bxd75cxX19xX3xX61xX30xX19xX3xX4xX1xXc3xX3xX27xX28xX1dxX3xX4xXd3xX6xX3xXcxX59xX66xX19xX32xX3xX1a0xX39xX19xX32xXfdxX3xX4xXd3xX6xX3xXexXc3xX19xX1xX3xX6bxX1exX3xX1xX66xX50xXbexX19xX60xX3xX4dxXf7xX1dxX3xX4xXf7xX1dxX3xX4xX1xXdbxX19xX1xX3xXexX59xXc7xX3xX27xXf7xX19xX1xX3xX32xXdxXf7xX3xX27xX397xX19xX32xX3xXexX3b0xX19xX1xX3xX1xX3b0xX19xX1xXfdxX3xX71xX101xXexX3xX11exX66xX30xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX1xXdxXbexX19xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xXc3xX3xXexXdxX393xX66xXfdxX3xX19xX1xXdxXbexX55xX3xX6bxX279xX3xXexX59xX1dxX19xX32xX3xX19xX1xXdxXbexX55xX3xX71x11713xX3xX11exX66xX6xX3xX6bxX1exX3xX2edxXf7xX4xX3xX27xXc7xX19xX1xX3xX27xX1a0xX1a1xX4xX3xX55xX279xX4xX3xXexXdxX393xX66xXfdxX3xXbxX1xX1a0xX39xX19xX32xX3xX1xX1a0xX105xX19xX32xXfdxX3xX32xXdxX30xXdxX3xXbxX1xXf7xXbxX3xXbxX1xX15xX3xX1xX1a1xXbxX3xX6bxX105xXdxX3xX50xX393xX66xX3xX4xX124xX66xX3xX19xX1xXdxXbexX55xX3xX6bxX279xX3xX55xX105xXdxXfdxX3xX1xX124xX66xX3xX1xX101xXexX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xXdxXfdxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xX27xXe4xX66xX3xX2edxXf7xX4xX3xX27xXc7xX19xX1xX3xX27xX1a0xX1a1xX4xX3xX71xX1xecbdxX66xX3xX27xX2cxXexX3xXbxX1xXf7xX3xXexX59xX1dxX19xX32xX3xX19xX1xXdxXbexX55xX3xX71xX496xX3xX7bxX7cxX7bxX7cxXb5xX7bxX7cxX7bxX8fxX60xX3xX2xX7cxX7cxX1e5xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xXdxXfdxX3xX27xX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xX61xX124xX66xX3xX27xXd3xX3xX7xX120xX3xX5xX1a0xX1a1xX19xX32xX3xXd3xX50xX3xX6bxXdxX393xX19xX3xX4dxXc1xX13axXfdxX3xX4dxXcx138acxXfdxX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX4fxX6xX19xX1xX3xX4xX1xXd3xX3xX4xX1xX120xXexX3xX19xX1xX1a0xba97xX3xX4dxXdbxX3xXexX1xX1a0xXfdxX3xX13xX1xX23dxX3xX4dxXdbxX3xXexX1xX1a0xXfdxX3xXc1xX1xXd3xX3xX19xX1xXdxXbexX55xX3xdb64xX50xX3xX61xX6xX19xX3xf223xXdxX116xX55xX3xXexX59xX6xX3xX27xXe4xX66xX3xX27xX1a0xX1a1xX4xX3xX61xX124xX66xX3xX27xXd3xX3xX7xX120xX3xX5xX1a0xX1a1xX19xX32xXfdxX3xX27xX397xX19xX32xX3xX19xX1xX51exX19xX3xX7xXb9xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX7xXb9xX3xX32xXdxX105xXdxX3xXexX1xXdxXbexX66xX3xX4xXd3xX6xX3xXexX166xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX2fxX30xX19xX32xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX1dxX4fxX50xXaxX12xX33fxX66xX6xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX27xX14dxX3xX5xXb9xX6xX3xX4xX1x108d0xX19xX3xX27xX1a0xX1a1xX4xX3xX19xX1xd5ffxX19xX32xX3xX27xfcf8xX19xX32xX3xX4xX1xXdbxX3xXexXdxX393xX66xX3xX61xXdxX116xX66xX3xX6bxXe4xX3xXbxX1xX179xX55xX3xX4xX1xX35xXexX3xX4xX1xXdbxX19xX1xX3xXexX59xXc7xXfdxX3xX27xX28xX1dxX3xX27xX129xX4xXfdxX3xX5xX120xXdxX3xX7xX120xX19xX32xXfdxX3xX4xX23dxX3xX19xX403xX19xX32xX3xX5xXb9xX4xXfdxX3xX66xX50xX3xXexXdbxX19xX3xX6bxX1exX3xX71xXdxX19xX1xX3xX19xX32xX1xXdxXbexX55xX3xX27xX116xX3xX5xX14dxX19xX1xX3xX27xX28xX1dxX3xXexX59xX1dxX19xX32xX3xX19xX1xXdxXbexX55xX3xX71xX496xX3xX55xX105xXdxX60xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX1dxX4fxX50xXaxX12x11c73xX6xX66xX3xX71xX1xXdxX3xX1xX1dxX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX27xX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX4xX35xXbxX3xX4xX39xX3xX7xX3cxXfdxX3xX13axX66xX50xXbexX19xX3xX66xd3ebxX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX150xXbxX3xXexX59xX66xX19xX32xX3xX4xX1xX66xX179xX19xX3xX61xXc7xX3xX4xX1xX1dxX3xX2fxX28xXdxX3xX1xX2cxXdxX3xX27xX28xXdxX3xX61xXdxX116xX66xX3xX2fxX30xX19xX32xX3xX61xX2cxX3xX1xX66xX50xXbexX19xX3xX5xX124xX19xX3xXexX1xX129xX3xX12bxX12bxX12cxX12bxXfdxX3xX19xX1xXdxXbexX55xX3xX71xX496xX3xX7bxX7cxX7bxX7cxX3xXb5xX3xX7bxX7cxX7bxX8fxX60xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144d2xX66xXexX1xX1dxX59xXaxX12xXcxX1xX66xX3xX13axX1exX0xX3exXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long