Cập nhật:  GMT+7
d9a7x13bb3x14038xfb54xddebx159d0x11495x1528cxff19xX7xf183x16204x134ebx114e8xdcc2x167a1xX5x10e13xXax11c86x1390ex16199xf621x12543xX3xX2x111a0xe81bx13c5axf4c4xX3x11153xXdxed67xXexX3xe235xX6x10b79xX3xXexX1x16aa1xX25xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX25x11123xX4xX3xX25x16a55xXdxX3xfa38x11efcxX1ex1091cx15adaxf5faxX2xX19xX1cxX3x13e8axf016xX3xX4x11775xX3x11d66xX19x102e5xX2x13a42x12500xX3xX15xX16x14985x120f7xXdxX3xXexXdxX29xX25xX3x14674xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX0xX1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106ccxX10xX6x14085xXaxX12x16677xXcx1053bxXcxX3xX3exX3xXcx11620xX15xX1xX3xXexf576xX3xX2xX4dxX3xX16xXdxX53xX3xX15xX16x1234fx13ee9xX3xX2xX4dxX1axX1bxX3xX43x1188axX15xX3x15a44xX3xX16xXdxX53xX3xX15xX16xX90xX91xX3xX2xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1x139c1xX15xX3xXexX1xX29xX25xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX25xX32xX4xX3xX25xX36xXdxX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX1cxX3xX43xX52x12fadxX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX91xX3xX15xX16xX6xX91xX3xX7xX6xf86axX3x169dcxX1xXdxX3xX15xX1xXbcxXbxX3xX4x11eb3xX15xX1xX3xXex14a74xXdxX3xX7axX90xX3xX23xeb1axX15xX16xX4bxX3xX7axX99xX15xX3xX15xX6xX91xX3xXex15a93xX15xX16xX3xX4x15545xX15xX16xX3xX43xX44xX3xX4xX47xX3xX49xX19xX4bxX2xX4dxX4exX3xX15xX16xX52xX53xXdxX3xXexXdxX29xX25xX3xX5bxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX4bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1301bx136b8xX75xX91xXaxX12xX39xX6xX3x10295xX20xX15xX1xX3xX4exX49xX4dx14f41xX3xfbe6xX156xX23xX4exX49xX4dxX167x13cb2x11973xX3xX156xX20xX15xX1xX3xX15xX1x15721xX15xX3xX15xX6xX25xX1cxX3x11550xX19xX3xXexXefxX115xXdxX1cxX3xX5xX90xX3xX4x11255xX15xX16xX3xX75xX17axX15xX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX1cxX3xX4xX47xX3xX43x12f5bxX6xX3xX4xX1xec3dxX3xXexX100xXdxX3xX1xXefxX91xX20xX15xX3xX39x13bc6xX25xX3x15edfxXdxX90xX15xX16xX1cxX3xXexX1aaxX15xX1xX3xX72xXfbxXdxX3xX3dxX52xdebcxX15xX16xX4bxX3xX23xX16xX90xX91xX3xX2xX182xX1axX1bxX1axX4ex11328xX4exX2xX1cxX3xX15fxX20xX15xX1xX3xX15xX1xX17axX15xX3xXexX85xX3xX23xX1xXbcxXexX3xX156xXfbxX15xX3xX15xX1xXbcxXbxX3xX4xXfbxX15xX1xX3xX13xX17axX15xX3xX15fxX6xX91xX3xX7axX90xX3xX23xX107xX15xX16xX3xX5bxX90xX3xX43xX52xXddxX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX91xX3xX15xX16xX6xX91xX3xX7xX6xXefxX3xXf1xX1xXdxX3xX15xX1xXbcxXbxX3xX4xXfbxX15xX1xX3xXexX100xXdxX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXbxX1x10e25xX3xX7axX90xX3xX23xX107xX15xX16xX4bxX3x142f2xX99xXexX3xf348xXefxXfbxX3x14e79xfdfaxXexX3xX15xX16xX1xXdxX20xX25xX3xX15xX16xX90xX91xX3xX2xX49xX1axX1bxX1axX4exX1dcxX4exX2xX3xX15fxX20xX15xX1xX3xX15xX1xX17axX15xX3xX75xX52xX1ccxX15xX16xX3xXexX80xX15xX1xX3xX5bxX36xXdxX3xX5bxXdxda22xXefxX7xX3xX13x162a0xe1d1xX13xX3exX39xX157xX1exX3exX4exX4bxX3xX72xXdxX20xX15xX3xX15fxX20xX15xX1xX3xX15xX1xX17axX15xX3xX43xX52xXddxX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX91xX1cxX3xX43xXdx1301exXefxX3xXexX28cxX1a5xX3xXexX100xXdxX3xX156xX20xX15xX1xX3xX5bxXdxX20xX15xX3xX78xX1xX115xXdxX3xX7axX90xX3xX23xX107xX15xX16xX4bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX157xX75xX91xXaxX12xXcxX80xX15xX1xX3xX43xX99xX15xX3xX9cxX3xX16xXdxX53xX3xX15xX16xX90xX91xX3xX2xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXexX3xX23xX6xX25xX3xX4xX47xX3xXexX115xX15xX16xX3xX4xX11axX15xX16xX3xX2xX4bxX167xX49xX1dcxX3xX4xX6xX3xX25xX32xX4xX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX3xX75xX157xX3xX5xX17axX91xX3xX15xX1xXdx14fd6xX25xX3xXexX28cxX157xX15xX16xX3xX15xX52xX36xX4xX1cxX3xXexX28cxX157xX15xX16xX3xX43xX47xX3xX7xX244xX3xX5xX52xXddxX15xX16xX3xX4xX6xX3xX25xX32xX4xX3xX25xX36xXdxX3xXexX80xX15xX1xX3xXexX85xX3xX15xX16xX90xX91xX3xX4exX49xX1axX2xX3xX43xX99xX15xX3xX15xX6xX91xX3xX5xX90xX3xX19xX2xX1dcxX3xX4xX6xX4bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX157xX75xX91xXaxX12xXcxX115xX15xX16xX3xX7xX244xX3xX15xX16xX52xX53xXdxX3xXexXdxX99xXbxX3xX257xe6ebxX4xX3xX16x11108xX15xX3xX5bxX90xX3xX15xX1xXbcxXbxX3xX4xXfbxX15xX1xX3xXexX85xX3xX5bx15901xX15xX16xX3xX75xX1a5xX4xX1xX3xX43xX6xX15xX16xX3xX43xX52xXddxX4xX3xXexX1xX10xX157xX3xX75x1237exXdxX3xX7x11c3axX4xX3xXf1xX1x11923xX10xX3xX169xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX91xX170xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX5xX90xX3xX1bxX1dcxX4bxX2xX167xX1dcxX3xX15xX16xX52xX53xXdxX1cxX3xXexX28cxX157xX15xX16xX3xX43xX47xX171xX3xX39xX14xX4xX1xX3xX5xX91xX3xXexXbcxXbxX3xXexX28cxXefxX15xX16xX3xXexX100xXdxX3xX15fxX20xX15xX1xX3xX5bxXdxX20xX15xX3xX167xX182xX2xX3xX15xX16xX52xX53xXdxX1cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX91xX3xXexXbcxXbxX3xXexX28cxXefxX15xX16xX3xXexX100xXdxX3xX4xX1ccxX3xX7x124f0xX3xXf1xX1xX14xX4xX3xX4exX1bxX4bxX182xX9cxX2xX3xX15xX16xX52xX53xXdxX1cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX91xX3xXexX100xXdxX3xX15xX1xX90xX1cxX3xX15xX1ccxXdxX3xX5xX52xXefxX3xXexX28cxX3bbxX3xX2xX167xX4bxX4exX167xX4dxX3xX15xX16xX52xX53xXdxX4bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX157xX75xX91xXaxX12xXcxX1xX10xX157xX3xX15fxX14xX157xX3xX4xX14xX157xX3xX4xe53fxX6xX3xX39x14f90xX4xX3x11d96xXefxXfbxX15xX3xX5x1580cxX3xX24fxX1xX14xX25xX3xX4xX1x1618exX6xX3xX15fxX20xX15xX1xX3xX169xX156xX11axX3xf74bxX3xXexX99xX170xX1cxX3xXexX28cxX157xX15xX16xX3xX7xX244xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX6xX3xX25xX32xX4xX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX3xX43xX6xX15xX16xX3xX43xXdxX2bbxXefxX3xXexX28cxX1a5xX1cxX3xX7xX244xX3xX4xX6xX3xX17axX25xX3xXexX80xX15xX1xX3xX5bxX36xXdxX3xX5bxXdxX28cxXefxX7xX3xX13xX291xX292xX13xX3exX39xX157xX1exX3exX4exX3xX5xX90xX3xX1bxX167xX3xX4xX6xX4bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX157xX75xX91xXaxX12xXcxX28cxX157xX15xX16xX3xXexXefxX3bfxX15xX3xXexX85xX3xX2xX4exX3exX2xX4dxX1axX1bxX1axX4exX1dcxX4exX2xX1cxX3xX4xXfbxX3xX15xX52xX36xX4xX3xX4xX47xX3xXexX1xX29xX25xX3xX2xX1dcxX4bxX1bxX2xX167xX3xX15xX16xX52xX53xXdxX3xX43xX52xXddxX4xX3xXexXdxX29xX25xX3xX4xX1xX4c9xX15xX16xX3xX5bxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXbxX1xde2fxX15xX16xX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX4bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX157xX75xX91xXaxX12xXcxX80xX15xX1xX3xX43xX99xX15xX3xX2xX9cxX3xX16xXdxX53xX3xX15xX16xX90xX91xX3xX2xX4dxX1axX1bxX1axX4exX1dcxX4exX2xX1cxX3xX156xX11axX3xX4ebxX3xXexX99xX1cxX3xX156xX11axX3xX4d0xXefxX244xX4xX3xXbxX1xX5b2xX15xX16xX1cxX3xX156xX11axX3xX39xX18fxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX115xX15xX16xX3xX4xX11axX15xX16xX3xX43xX44xX3xXexX1x11dddxX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xXexXdxX29xX25xX3xX5bxX32xX4xX3xX257xXdxX15xX3xXbxX1xX5b2xX15xX16xX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX3xX43xXddxXexX3xX2xX3xX5bxX90xX3xX4exX3xXexX100xXdxX3xX4exX4exX3xXexX1aaxX15xX1xX1cxX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXbxX1xX244xX3xX4xX1xX157xX3xX49xX19xX4bxX2xX4dxX4exX3xX15xX16xX52xX53xXdxX3xX5xX90xX3xX4xX14xX15xX3xX15fxX11axX1cxX3xX15xX1xX17axX15xX3xX5bxXdxX29xX15xX3xX91xX3xXexX99xX3xX43xX6xX15xX16xX3xXexX28cxX626xX4xX3xXexXdxX99xXbxX3xX43xXdxX2bbxXefxX3xXexX28cxX1a5xX3xX15fxX20xX15xX1xX3xX15xX1xX17axX15xX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX1cxX3xX4xX14xX4xX3xX15xX1xX17axX15xX3xX5bxXdxX29xX15xX3xX91xX3xXexX99xX3xXexX1xX626xX4xX3xX1xXdxX20xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX1xXdxX20xX25xX3xX5bxX4cdxX3xX15xX1xX52xX3xX5x14fbaxX91xX3xX25xdb7fxXefxX3xX15fxX20xX15xX1xX3xXbxX1xX1b7xX25xX1cxX3xX257xX258xXexX3xX15xX16xX1xXdxX20xX25xX1cxX3xXexX28cxXefxX91xX3xX5bxX99xXexX1cxX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xX5bxXdxX29xX15xX3xX4xX14xX4xX3xXexX115xX3xX39xX3axX1exX3cxX3dxX3exX2xX19xX3xX4xX11axX15xX16xX3xX43xf6c8xX15xX16xX1cxX3xX156xX6xX15xX3xX39xX1xX1aaxX3xX43xX100xX157xX3xXbxX1xX5b2xX15xX16xX3xX4xX1xX244xX15xX16xX3xX75xX1a5xX4xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX43xX1a5xX6xX3xXbxX1xX52xX1ccxX15xX16xX1cxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX626xX4xX3xX5xX52xXddxX15xX16xX3xX4xX18fxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5bxX90xX3xX253xXefxX17axX15xX3xX43xX11axXdxX4bxX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX291xXefxXexX1xX157xX28cxXaxX12xX156xX14xX157xX3xX78xX1xX3bbxX3xXcxX1x10285xX3xX43xXdxX20xX15xX3xXex108f0xX3xX169xXexX115xX15xX16xX3xX1xXddxXbxX170xX0xX1axXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Số hoá” giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh

“Số hoá” giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh
2023-12-08 13:07:00

Bộ Y tế đang xúc tiến phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an để có thể áp dụng các giấy chuyển viện, giấy hẹn khám lại vào hệ thống phần mềm bảo hiểm xã hội (VssID) và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long