Cập nhật:  GMT+7
e5f7xf449x1774ex157a5x166f2x139f8x1151cx1a786x1116axX7x13215x1636ex1231ax1a43ax18099x17d56xX5x12770xXax169a5x13b50xXdx131f7xXexX3x16e62xX6xfeb1xX3x184b5xX1xXdxX3x1bae1xX1xfef2xX20xX3xXexX1x18990xX1axX3x10348x13daaxX3xX4xX6xX3xX1ax17a9fxX4xX3xX1ax12d4dxXdxX3x17d3fx12f83xX13x179dfx199a5x184c7xX2x16391xX3xXex1739ex1b1a4xX20xX1cxX3xX4x133cdxX20xX1cxX3x122a4x14248xX20xX1cxX0x1a61exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15249xX10xX6x19f8bxXaxX12x19380xXcx1605bxXcxX3xX3dxX3xXcx1331fxX20xX1xX3xX4cx13ac8xX20xX3x18479xX3xX1cxXdxf777xX3xX20xX1cxf843x19ee4xX3xX2axX2axX51xf940x15ce0xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xX2axX2bxX3xX4xX6xX3xX1axX31xX4xX3xX1axX35xXdxX3xX38xX39xX13xX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX43xX20xX1cxX3xX2xX2axX3xX1cxXdxX7axX3x12451x166f8xX6xX85xX3xX4cx15bccxXbexX3xX5xX7exX3xX4xX6xX3xX4xX48xX20xX1cxX3xX4cxX4dxX20xX1cx17469xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d2axX43xX63xX7fxXaxX12xXcxX6exX20xX1xX3xXex15b0fxX3xX2xf53exX3xX1cxXdxX7axX3xX20xX1cxX7exX7fxX3xX2axX2xX51xX84xX3xX4cxX73xX20xX3xX76xX3xX1cxXdxX7axX3xX20xX1cxX7exX7fxX3xX2axX2axX51xX84xX85xX3xX4x196a6xX3xX2axX2bxX3xX4xX6xX3xX1axX31xX4xX3xX1axX35xXdxX3xX38xX39xX13xX3bxX3cxX3dxX2xX3fxX3x12aa1xXe5xX18x1490dxX3fxX136xX2axX3dxX136xX3fxX76xX2x13e23xX85xX3xX4cxXc3xXbexX3xX5xX7exX3xX4xX6xX3xX1axX31xX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX42xX43xX20xX1cxX3xX20x1948exX35xX4xX3xXex1225exXdx1aa81xX3xXe5xX31xX4xX3xecb5xXdxX6xX20xX1cxX3xX133xX2xX2xX3xX4xX6xX13fxX85xX3xX60x1b815xXdxX3xX3cxX160x17299xX20xX1cxX3xX133xX136xX3xX4xX6xX13fxX85xX3xXe5xX31xX4xX3xX18xXdxX20xX1xX3xX133x158fexX3xX4xX6xX13fxX85xX3xXcxX1x18509xXdxX3xXe5x101b9xX20xX1xX3xX133xX2xX3xX4xX6xX13fxX85xX3xX68xXdxX15xX20xX3xXe5xXdxX27xX20xX3xX133xX2xX3xX4xX6xX13fxXd5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX43xX63xX7fxXaxX12xXe5xX18xX136xX3fxX136xX198xX3dxXe5xX18xX136xX3fxX136xX84xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX165xXdxX3xXex19c9axX20xX1xX3xXe5xX31xX4xX3xX18xXdxX20xX1xX167xX3x1b0a3xX7exX3xX4xX1a1xX4xX3xXexX42xX160xX7axX20xX1cxX3xX1x1976axXbxX3x14115xX2xX3xX4cx14cb4xX3xX4cxX160xX210xX4xX3xX4xX1a1xX4xX1xX3xX5xX7fxX3xXexXf1xX3xXexX42xX160xX35xX4xXd5xX3x17d10xX73xXexX3xXbdxXbexX17dxX3x152a6x1b62bxXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX7exX7fxX3xX2axX2bxX3dxX2axX2xX51xX84xX3xX63xX160xX182xX20xX1cxX3xXexX6exX20xX1xX3xf374xX35xXdxX3x1a17ex17a72x13eb7xX25fxX3dxX38xX43xX13xX3dxX2axXd5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX43xX63xX7fxXaxX12xXe5xX18xX136xX3fxX136xX76xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX165xXdxX3xXexX1f3xX20xX1xX3xX68xXdxX15xX20xX3xXe5xXdxX27xX20xX167xX3xX18x11e40xX85xX3xX198xX2bxX3xXexXbex101c4xXdxX85xX3xX4cx16072xX6xX3xX4xX1xX1f3xX3xXexX165xXdxX3xX1xXbexX7fxX15xX20xX3xX18xX22xX1axX3xX66xX4dxX85xX3xXexX1f3xX20xX1xX3xX68xXdxX15xX20xX3xXe5xXdxX27xX20xfc7dxX3xX5xX7exX3xX213xX2xX3xX4x1862axX6xX3xXe5xX18xX198xX3fxX3fx1a0a0xX85xX3xX4cxX217xX3xX4cxX160xX210xX4xX3xX4xX1a1xX4xX1xX3xX5xX7fxX3xXexXf1xX3xXexX42xX160xX35xX4xXd5xX3xX230xX73xXexX3xXbdxXbexX17dxX3xX238xX239xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX7exX7fxX3xX2axX2xX51xX84xX3xX63xX160xX182xX20xX1cxX3xXexX6exX20xX1xX3xX25bxX35xXdxX3xX25fxX260xX261xX25fxX3dxX38xX43xX13xX3dxX2axXd5xX3xX60xXdxX15xX20xX3xX4cxX6xX20xX1cxX3xX4cxX160xX210xX4xX3xX4xX1a1xX4xX1xX3xX5xX7fxX85xX3xX4cxXdxXc3xXbexX3xXexX42xX2b1xX3xXexX165xXdxX3xXe5xX15xX20xX1xX3xX25bxXdxX27xX20xX3xX63xX217xX3xX4xX1xXdxX73xX20xX3xX68xXdxX15xX20xX3xXe5xXdxX27xX20xX3xX66xX1xX2e1xXd5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX43xX63xX7fxXaxX12xXe5xX18xX136xX3fxX136xX2e9xX3dxXe5xX18xX136xX3fxX84xX2bxX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX165xXdxX3xXexX1f3xX20xX1xX3xX60xX17dxXdxX3xX3cxX160xX182xX20xX1cxX167xX3xX201xX7exX3xX4xX1a1xX4xX3xXexX42xX160xX7axX20xX1cxX3xX1xX210xXbxX3xX213xX2xX85xX3xX4cxX217xX3xX4cxX160xX210xX4xX3xX4xX1a1xX4xX1xX3xX5xX7fxXd5xX3xX230xX73xXexX3xXbdxXbexX17dxX3xX238xX239xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX20xX1cxX7exX7fxX3xX2xXf4xX51xX84xX3xX63xX160xX182xX20xX1cxX3xXexX6exX20xX1xX3xX25bxX35xXdxX3xX25fxX260xX261xX25fxX3dxX38xX43xX13xX3dxX2axXd5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX43xX63xX7fxXaxX12xXe5xX18xX136xX3fxX84xX2xX3dxXe5xX18xX136xX3fxX76xX2xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX165xXdxX3xXexX1f3xX20xX1xX3xXe5xX31xX4xX3xX16dxXdxX6xX20xX1cxX167xX3xX2xX2bxX3xX4xX6xX3xX5xX7exX3xX213xX2xX3xX5xXdxX27xX20xX3xXbdxXbexX6xX20xX3xX4cxX73xX20xX3xX2acxX3xX63xX2b1xX4xX1xX3xX230xX1xXbexX3xX4x12ad2xX20xX1cxX3xX20xX1cxX1xXdxX15xXbxX3x112b7xXbexX6xX20xX1cxX3xX38xX1x1b95bxXbexX85xX3xX13xX49bxX20xX3xXcxX42xXbexX20xX1cxX85xX3xX4cxX217xX3xX4cxX160xX210xX4xX3xX4xX1a1xX4xX1xX3xX5xX7fxX3xX25bxX7exX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX42xX43xX20xX1cxX3x18acdxX1xXbexX3xXbxX1xX43xX20xX1cxX3xXex1634dxX6xXd5xX3xX230xX73xXexX3xXbdxXbexX17dxX3xX238xX239xXexX3xX20xX1cxX1xXdxX15xX1axX3xX63xX160xX182xX20xX1cxX3xXexX6exX20xX1xX3xX25bxX35xXdxX3xX25fxX260xX261xX25fxX3dxX38xX43xX13xX3dxX2axXd5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe5xX43xX63xX7fxXaxX12xXcxX6exX20xX1xX3xX4cxX73xX20xX3xX76xX3xX1cxXdxX7axX3xX20xX1cxX7exX7fxX3xX2axX2axX51xX84xX85xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX11axX3xXexX2acxX20xX1cxX3xX4xX48xX20xX1cxX3xX198xXd5xX136xXf4xX2axX3xX4xX6xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX1xX22xX20xX3xXexX42xX43xX20xX1cxX3xX20xX160xX35xX4xX3xX25bxX7exX3xX2xXd5xX136xX2e9xX3fxX3xX4xX6xX3xX20xX1xX22xXbxX3xX4xX17dxX20xX1xXd5xX3xX25fx16582xX3xX5xX160xX210xX20xX1cxX3xX4xX6xX3xX1axX31xX4xX3xX1axX35xXdxX3xXexX6exX20xX1xX3xXexXf1xX3xX20xX1cxX7exX7fxX3xX2axX2e9xX51xX136xX3xX4cxX73xX20xX3xX20xX6xX7fxX3xX5xX7exX3xX2xXd5xX3fxX2xX2axX3xX4xX6xXd5xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX260xXbexXexX1xX43xX42xXaxX12xXe5xX6xff43xX43xX3xX66xX1xXbexX5d0xX3xXcxX1xX43x1a123xX3xX4cxXdxX10xX5dbxe61bxX20xX3xXexXbex11cabxed0axX3xX133xXexX43xX5e1xX5e7xX20xX1cxX3xX1xX43xX5e6xX5dbxXbxX13fxX0xX51xXbxX12

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

100% điểm bầu cử thực hiện khai báo y tế

100% điểm bầu cử thực hiện khai báo y tế
2021-05-21 20:31:44

PTĐT - Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương án, giải pháp sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm...

Bé gái 7 tuổi tắc ruột do thói quen nuốt tóc

Bé gái 7 tuổi tắc ruột do thói quen nuốt tóc
2021-05-21 13:27:52

PTĐT - Các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật lấy thành công một khối dị vật tóc có kích thước lớn trong bụng bé gái 7 tuổi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long