Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDc6xKl44bqhZuG6v3jhuqFmw7Lhu7XhuqFodeG7m8Oz4bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oeG7heG7jWzhu5vhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oWhz4buN4bqh4buxw7Lhu6PhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7hWPhu53huqF2c+G6oeG6sTYvw7LDozc24buNxqHDs+G6oXbhu69mPsOgLy9mMuG7heG6p+G7neG7scOyeHfDsuG7nTLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvw6PhurHhurHhurUv4bqxw6Jn4bq3w6PhurHEg+G6o+G6o+G6o3fDo+G6seG6t+G6r+G6r+G6teG7l8OjMuG7meG7scOzw6DhuqEvN0jhu7nFqeG7m8Oz4bqhaOG7jeG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bul4bub4bqh4buFY+G7nTLhuqE04buaw7N4dOG7myDhuqHhu5tmw7LGoW8yw7Phu53DgzLDg+G7mzU24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgN1bhuq3hu5vDs+G6ocSDw6Ivw6PDozHhuqHhu4Thuqfhu5vhuqFGw7Lhu5HhuqFo4bqr4bud4bqh4buww7Lhu5/hu5vDs+G6oWbDsnPhu5vDs+G6oeG7l+G7s3fhuqHhu4Vj4bud4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oeG7ueG7peG7m8Oz4bqhLeG6oeG7tOG6sOG6oeG7heG6p+G7m+G6oeG7rHhzZuG6ocOz4buN4bqn4bqhV8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqHhuqFGQXjhuqHhu5vhuqvhu5vhuqFoY+G6oWbhu6PhuqFGcuG7m8Oz4bqhaOG7jWzhu5vhuqF2c+G6oeG6r+G6oy9GSC1XJuG6ocOz4bqg4buN4bqh4buE4bqn4bub4bqhRsOy4buR4bqhw7J44bqw4bqh4buww7Lhu5/hu5vDs+G6oWbDsnPhu5vDs+G6oeG7l+G7s3fhuqHhu4Vj4bud4bqhw4PhuqnhuqFXw7XGoeG6oeG7leG7jWrGoeG6oUZBeOG6oeG7m+G6q+G7m+G6oWbhuq1m4bqhd+G7keG7m8OyMeG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buxw7Jz4bqhw4Np4bub4bqh4buF4buNbeG7m+G6oXfDgeG6oeG7rHhi4bubw7PhuqHhu5rhuqfGoeG6oWhq4bub4bqhRuG6qeG6ocag4bqneOG6ocOD4bqp4bqh4buU4buNxKnhu5vhuqHDk+G7jeG6p+G7m8OzMOG6oWbhuq1m4bqh4buEdSDhuqHhu6x4c2bhuqHhu7HDsuG7n+G7m8OzMeG6ocOT4buN4bqn4bud4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhKuG7geG7m+G6oXdi4buNMeG6oeG7mnLhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhw4PhuqnhuqHhu7DDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oXfDsnLhu5sx4bqh4buaw7Phu53huqvhu43huqHDs+G7jeG6p+G7neG6oeG6sMSpeOG6oWbhur944bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oWbhuq1m4bqh4buF4buNbOG7m+G6oeG7scOy4bqt4bux4bqhaHPhu43huqHhu7HDsuG7o+G6ocOD4bun4buN4bqh4buFY+G7neG6oXZz4bqh4bqxMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OyaeG7neG6oWjhu6Mx4bqh4buE4bqn4bub4bqhRsOy4buR4bqhw7J44bqw4bqh4buww7Lhu5/hu5vDs+G6oWbDsnPhu5vDs+G6oeG7l+G7s3fhuqHhu4Vj4bud4bqhw4PhuqnhuqFXw7XGoeG6oeG7leG7jWrGoeG6oUZBeOG6oeG7m+G6q+G7m+G6oWbhuq1m4bqhd+G7keG7m8OyMeG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buxw7Jz4bqhw4PhuqnhuqFm4bqtZuG6oeG7hHUx4bqh4bubw7Phuqnhu5vDsuG6oWbhur/hu5vhuqF3w7Jp4bud4bqhZ3Hhu40x4bqh4buV4buNbcah4bqhaGrGoeG6oWbhuq1m4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu41s4bub4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oXfhu6/EqeG7m+G6oeG7heG7jW3hu5sx4bqhd8O1xqHhuqHGoeG7oeG7jeG6oeG7heG7jWzhu5vhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oXfDsnLhu5vDs+G6oeG7heG6reG7neG6oWbDsuG7neG6oWbDsuG7teG6oWbhuq1m4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu41s4bub4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oXfhu6/EqeG7m+G6oeG7heG7jW3hu5vhuqHhu4Xhu41qd+G6ocODw7ThuqF34buv4buPMeG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFn4buN4bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqHDg+G6qeG6oWfhu41u4bub4bqh4buF4buNauG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqHhu4Vj4bud4bqhaG3huqFmw7Lhu7XhuqFodeG7m8Oz4bqhd8Oy4bud4bqtd+G6oeG7r+G6p+G6oeG7lcOycOG7jeG6ocOy4budw6lm4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFo4buN4bqhw4Phuqnhu53huqHhu5XDsnjhuqHDg8OAZuG6oeG7m8OzeOG6sOG6ocOy4buNbcahMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3KsO94bubw7PhuqHhu5vDs3jhurDhuqHDsuG7jW3GoeG6oWfhu53huqFi4bubw7LhuqHDsuG7ueG7qeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oeG7hWPhu53huqF34buv4bud4bubw7PhuqHEg+G6seG6ocOz4buNxanhuqF34bun4buN4bqhaOG7ucawZuG6oeG6ruG6rWbhuqFow7Thu5vDsuG6oeG7l+G6qeG6ocODw73hu5vDs+G6oeG7heG7jW3hu5vhuqF3w4HhuqEq4buT4bqhd3jhurBq4bub4bqhw6LhuqFoauG7m+G6oSrhu5PhuqF3eOG6sGrhu5vhuqHDo+G6s+G6oTTDg8O94bubw7PhuqHhu5vDs3jhurDhuqHDsuG7jW3GoeG6oXbhu4nhuqFo4bu5xrBm4bqhd8Oy4bqn4bqw4bqhaMO64buN4bqhd8O94bqw4bqhd8OyaeG7neG6oWfhu41u4bub4bqh4buF4buNauG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqHhu4Vj4budNTLhuqFIw6lm4bqh4buF4buNbHcx4bqhZuG6rWbhuqF34buR4bubw7LhuqHhu6x4YuG7m8Oz4bqh4bua4bqnxqEx4bqh4buseGLhu5vDs+G6oeG7msOzY+G7jTHhuqHhu4TDteG7m8Oy4bqhSMO04bubw7Ix4bqh4buww7J54bqhOsSp4bubMeG6oeG7lMOy4bqt4bubw7LhuqHDkuG7n+G6p+G6oWjhuqfhu5vDs+G6oWbhu6PhuqF34bqpeOG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHhu6nhuqHhu5XDsnjhuqHDg8OAZuG6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhw4PhuqnhuqHhu5rhuqfGoeG6oeG7hOG7jW3hu5vhuqFIcuG7m8Oz4bqhZuG6v+G7m+G6oeG7scOyc+G7jeG6ocOyxrDhu7HhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7hHXhuqFodeG7jeG6oeG7hOG7jcSp4bub4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oeG7leG7jcSp4bub4bqh4buteOG6sGp34bqh4buVxKl44bqhw7Phu6Hhu43huqFm4bqtZuG6oXfhuql44bqhZ+G7jeG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhw4Phuqnhu53huqHhu4XFqeG6ocOz4bq/4bub4bqh4bubw7LDqnfhuqHDsuG7ncOpZuG6oXfDtcah4bqh4bub4bul4buN4bqhd+G7r3nhuqF34buv4bqt4bubw7Ix4bqhd8Oy4bud4bqtd+G6oeG7r+G6p+G6oeG7lcOycOG7jeG6ocODw73hu5vDs+G6oeG7m8OzeOG6sOG6ocOy4buNbcah4bqhaG3huqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6oeG6p+G7m+G6oXfhu53huqnhu5sy4bqh4buaw7Phu53huqnhu43huqHhu6/huqcx4bqhZuG6v+G7m+G6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqHhuq544bqwxKnhu5vhuqF3w7Jp4bud4bqhZ3Hhu43huqFn4buNbuG7m+G6oeG7heG7jWrhu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4buFY+G7nTHhuqHhu614YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oWbDssOpd+G6oWbDsuG7ieG6ocOD4buNbGbhuqHhu6/huqfhuqHhu5XDsuG7peG7jeG6oWbhu7XhuqfhuqF34bqpeOG6oXfDsnjhurBr4bubMeG6ocOz4buN4bqi4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6oeG7l+G7jcSp4bub4bqh4buX4bqrZuG6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqHhuq544bqwxKnhu5vhuqHDg+G7p+G7jeG6oWbDsuG7teG6oWbhuq1m4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oXfhu41s4bub4bqhaG3huqHhuq7huqDhuqHhu5fhurbhuqHhu5XDtOG7seG6oXfDssWp4buN4bqhZuG6rWbhuqF3w7Xhu5vDsuG6ocOyeHPhu5vDs+G6oWbhu6PhuqF3w7Jt4bqh4bquYuG6sOG6oeG7r+G6pzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bhuq1m4bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7r+G6qeG6oXbhu53huq13MeG6oeG7leG7jW3GoeG6oXfhu6/huqfhuqFn4bq94bub4bqhZuG7ueG6oXZz4bubw7PhuqF34bqr4buN4bqhw4PDveG7m8Oz4bqhw4Np4bub4bqh4buF4buNbeG7mzHhuqHDg8O94bubw7PhuqFm4bqg4bqn4bqhdnLhu5vDszHhuqHDg8O94bubw7PhuqF34buv4bu34bubw7Mx4bqhd8Oyw6rhu7Ex4bqh4buXdOG7m8Oz4bqh4buFw6jhuqHhu5t4cuG7jeG6oXfhu6904bubw7PhuqF3w7Lhu7XhurDhuqF2YuG7m+G6oWht4bqhZuG7o+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhuq3hu5vhuqFmw7Lhu7XhuqFodeG7m8Oz4bqhduG7peG6oXfhuq3hu5sx4bqhaGLGoeG6oeG7hWLhu53huqHhuqfhu5vhuqF34bud4bqp4bub4bqhZsOy4bud4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0h04bubw7PhuqF3w7LFqeG7jeG6oeG7leG7jW3GoeG6oXbhu53huq134bqhw4Phu41sZuG6ocOD4buB4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oWbhuq1m4bqhw7J04bqhZsOyQeG6p+G6oXfDsmnhu53huqHhu6144bqw4bqhd+G7r8O14bubw7Iy4bqhRuG7o+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqHhuq3hu5vhuqHhuq7huqDhuqHhu5fhurbhuqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6oeG6p+G7m+G6oXfhu53huqnhu5vhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqHDg+G6qeG6ocOy4bqr4bqhZ3jhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqHDsnThuqFmw7JB4bqn4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqhd8Oy4buN4bqhZnLhu5vDszHhuqFow6lm4bqh4buF4buNbHfhuqFm4bqtZuG6ocOydOG6oWjhuqfhu5vDs+G6oWbhu6PhuqF2w4DhuqFmczDhuqHhu4R14bqh4buaw7Phu53huqvhu43huqHDs+G7jeG6p+G7neG6oWbDsuG7teG6oWh14bubw7PhuqF3w7Jy4bubw7PhuqHhu4Xhuq3hu53huqHDg+G6qeG6oWhr4bqh4bubw7PDssO04bqhZuG6rWbhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqh4buX4buNxKnhu5vhuqHhu6144bqn4bub4bqhw7LDueG6oXfhu6/GsOG6oeG7m8Oz4bu54bqhZ+G6veG7m+G6oXfhu6/huq3hu5vDsjHhuqF34buveeG6oeG7hWPhu53huqHhu5XDsuG7jeG6oWbhu6PhuqHhurDEqXjhuqFm4bq/eDDhuqFW4bq74bub4bqhduG6qeG7m8Oz4bqh4buXw4Bm4bqh4buX4bu5xrDhu5vDszHhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7jWzhu5vhuqFmQXjhuqHDsnUx4bqhZkF44bqh4bub4bqr4bub4bqhaG3huqFB4bubw7PhuqFmQXjhuqHhu5XDsuG7jeG6oWbhu6PhuqHhurDEqXjhuqFm4bq/eDDhuqFXw7rhuqFmw7JBZuG6oXfhu6/DgGbhuqHhu4Xhuqfhu5vhuqHhu5vDs8Oy4buNxKnGoeG6oXd5ZjHhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqh4bqueOG6sMSp4bub4bqh4buF4bqt4bud4bqhZuG6reG7neG6ocODa+G6oeG7hOG6p+G7m+G6oUbDsuG7keG6oWjhuqvhu53huqHhu7DDsuG7n+G7m8Oz4bqhZsOyc+G7m8Oz4bqh4buX4buzd+G6oeG7hWPhu53huqFX4buveOG7m8Oz4bqh4bu54bul4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oeG7tOG6sOG6oeG7heG6p+G7m+G6oeG7rHhzZuG6ocOz4buN4bqn4bqhV8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqHhuqFGQXjhuqHhu5vhuqvhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jp4bud4bqhV+G7r3jhu5vDs+G6oXfhur3GoeG6oWfDgOG6oeG7heG6reG7neG6oeG7lMOy4buP4bqhd+G7ucaw4bubw7PhuqFXw7Lhu7XhurDhuqHDg2Thu5vhuqFX4buveOG7m8Oz4bqh4bu54bul4bubw7Mx4bqhw7J04buN4bqhw6PhuqPhuqHDs+G7jcWp4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHEg8OiL8Ojw6Mx4bqhw4PDtOG6oXfhu6/hu4/huqF34bq9xqHhuqHhu4Vj4bud4bqh4bup4bqhw4Phuqnhu53huqHhu5XDsuG7nWLhu5vDs+G6ocOjw6Mx4bqj4bqhaHXhuqHDg+G7k+G6oeG7hMSRZjDhuqHDo8Oj4bqzMcOi4bqhaHXhuqHhu5Xhu43hu5vDsuG6oUhy4bubw7Mx4bqhZuG6rWbDsuG6oWhi4bud4bqhVuG7neG7m8Oz4bqhV+G6oOG6oVfhur3hurDhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vDs+G6ocSD4bq14bqj4buVxqHhuqHDg2vhuqHhu7HDsuG7j+G6p+G6oUhy4bubw7PhuqFIcuG7m8Oz4bqh4bua4bqnxqEy4bqhVkFm4bqhw7Phu43hu6PhuqHGoeG6q+G7m8Oy4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu6nhuqHDg8O94bubw7PhuqHDs+G6v+G7m+G6oXfhur3GoeG6oeG7hWPhu53huqHGoeG6q+G7m8Oy4bqhZsOq4bux4bqhw6LhuqE0d0Fm4bqh4buX4bqp4bqhd8OB4bqh4bqzxIPhuqFoauG7m+G6oeG6teG6seG7lcah4bqhxqF1d+G6ocOz4buNxak1MeG6ocOz4buN4buBd+G6oWbDquG7seG6oeG6pTHhuqFmw6rhu7HhuqHDo+G6ozI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0fDgOG6oeG7heG6reG7neG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocSD4bqx4bqhw7Phu43FqeG6oXfhu6fhu40x4bqh4buFY+G7neG6oWfhu43huqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWbDsuG7teG6oeG6sGp44bqhd8OyaeG7neG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFX4bq94bqw4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hMSRZjHhuqHGocO54buN4bqhw7Phu43FqeG6oWjhu43huqFo4bu5xrBm4bqh4buVw7Lhu51i4bubw7PhuqHEg+G6t+G7lcahMuG6oUhq4bub4bqhw6PhuqPhuqHDs+G7jcWp4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHEg+G6pS/Do8OjMeG6ocODw7ThuqF34buv4buP4bqhd+G6vcah4bqh4buFY+G7neG6oeG7qeG6ocOD4bqp4bud4bqh4buVw7Lhu51i4bubw7PhuqHDo8SDMeG6r+G6oWh14bqhKuG7k+G6oeG7hMSRZjDhuqHDo8Ojw6Mx4bqz4bqhaHXhuqHhu5Thu43hu5vDsuG6oUhy4bubw7Mx4bqhZuG6rWbDsuG6oeG7hcWp4bqh4buF4buNbeG7m+G6oWbhuq1m4bqhd+G7keG7m8Oy4bqh4buEw7Xhu5vDsuG6oUjDtOG7m8Oy4bqh4oCT4bqh4buUw7Lhuq3hu5vDsuG6ocOS4buf4bqn4bqh4buVw7Lhu51i4bubw7PhuqHEg+G6t+G6o+G7lcah4bqhw4Nr4bqh4buxw7Lhu4/huqfhuqFIcuG7m8OzMuG6oVZBZuG6ocOz4buN4buj4bqhxqHhuqvhu5vDsuG6oeG7m8Oyw6p34bqh4bup4bqhw4PDveG7m8Oz4bqhw7Phur/hu5vhuqF34bq9xqHhuqHhu4Vj4bud4bqhxqHhuqvhu5vDsuG6oWbDquG7seG6oeG6peG6oTR3QWbhuqHhu5fhuqnhuqF3w4HhuqHhurXhurfhuqFoauG7m+G6ocOiw6Lhu5XGoeG6ocahdXfhuqHDs+G7jcWpNTHhuqHDs+G7jeG7gXfhuqFmw6rhu7HhuqHDo+G6ozHhuqFmw6rhu7HhuqHDo8OjMuG6oUfhu53huqFi4bubw7LhuqHDsuG7ueG7qeG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oeG7hWPhu50x4bqh4buVw7J44bqhw4PDgGbhuqHDs+G7jeG6ouG6p+G6oeG7hOG7jW3hu5vhuqFIcuG7m8Oz4bqhNOG7heG6p+G7neG6ocOzdMah4bqhw4PDveG7m8Oz4bqh4buF4buNbeG7m+G6oeG7scOy4buP4bqn4bqh4buExJFm4bqh4buteOG6v+G7m+G6oWhi4bud4bqhV+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFW4bqnNeG6oWbhu6PhuqHDs+G7jeG7o+G6ocah4bqr4bubw7LhuqFmw6rhu7HhuqHhurPhuqEt4bqh4bq1MeG6ocODw73hu5vDs+G6ocOz4bq/4bub4bqhd+G6vcah4bqh4buFY+G7neG6oWbDquG7seG6ocOi4bqhLeG6oeG6pTHhuqHDs+G7jeG7gXfhuqFmw6rhu7HhuqHDo+G6o+G6oS3huqHDo8OjMuG6oeG7hOG7jW3hu5vhuqFodeG7m8Oz4bqh4buvw6p34bqhxqHhuqvhu5vDsjLhuqFGw6rhu7HhuqFodeG6oeG7r+G7teG7jeG6oeG7r+G7neG6oXfDsuG7jcSp4bub4bqhd+G6p+G7jeG6oWbDquG7seG6oeG6rzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fhu6/hu53hu5vDs+G6ocSD4bqx4bqhaGrhu5vhuqHhurHDouG6ocOz4buNxanhuqF34buNauG7seG6oXfDsmnhu50x4bqh4buFY+G7neG6oWfhu43huqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWbDsuG7teG6oeG6sGp44bqhd8OyaeG7neG6ocOy4bu54bun4bubw7PhuqFX4bq94bqw4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hMSRZjHhuqHGocO54buN4bqhw7Phu43FqeG6oWjhu43huqFo4bu5xrBm4bqh4buVw7Lhu51i4bubw7PhuqHEg+G6o+G7lcahMeG6oWjhu43huqHDg+G6qeG7neG6oWjDqnfhuqHhu5fhu41r4bub4bqhZuG6rWbhuqF34buR4bubw7LhuqHhu5rhuqfGoeG6oVfhu6944bubw7PhuqHhu4R14bqhw4PhuqnhuqF2eOG6sOG6oeG6sGp44bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHhuq3hu7HhuqF3w7LDquG7seG6oeG7m8Oy4buNbHfhuqFo4bun4buNMeG6oXbhuqd44bqhaOG7o+G6oeG7l+G6qeG6ocahdXfhuqHDg8O94bubw7PhuqHhuq3hu7HhuqF3w7LDquG7sTLhuqFIauG7m+G6ocOj4bqj4bqhw7Phu43FqeG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqh4bqv4bqjL8Ojw6Mx4bqhw4PDtOG6oXfhu6/hu4/huqF34buveOG7m8Oz4bqhd+G6vcah4bqhw4PDveG7m8Oz4bqh4bqt4bux4bqhd8Oyw6rhu7HhuqHhu6nhuqHDg+G6qeG7neG6oeG7lcOy4budYuG7m8Oz4bqhw6Phuq8x4bq34bqhaHXhuqEq4buT4bqh4buExJFmMOG6ocOj4bqj4bq1MeG6o+G6oWh14bqh4buU4buN4bubw7LhuqFIcuG7m8OzMeG6oXfhu6/EqeG7m+G6oWjDqnfhuqHhu5fhu41r4bub4bqhRuG6p8ah4buxeGbDsuG7jeG6pzLhuqFWQWbhuqHDs+G7jeG7o+G6ocah4bqr4bubw7LhuqHhu5vDssOqd+G6oeG7qeG6oXfhu6944bubw7PhuqF34bq9xqHhuqHDg8O94bubw7PhuqHhuq3hu7HhuqF3w7LDquG7seG6ocOz4buNYsah4bqh4bqueHPhu5vDs+G6oWfhu7nhu6fhu43huqFmw6rhu7HhuqHhurPhuqE0d0Fm4bqh4buX4bqp4bqhZ+G7ueG7p+G7jeG6oeG6r+G6peG7lcah4bqhxqF1d+G6ocOz4buNxak1MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3R+G7neG6oWLhu5vDsuG6ocOy4bu54bup4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4buFY+G7neG6ocODw73hu5vDs+G6oeG7heG7jW3hu5vhuqFm4bqtZuG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oXfDgeG6oUjhuqnhuqHhu5rhurvhu5vDs+G6oWhq4bub4bqh4bua4buN4bubw7LhuqFXw7J44buB4bub4bqhZuG7o+G6ocOz4buN4buj4bqhxqHhuqvhu5vDsuG6oWbDquG7seG6oeG6s+G6oS3huqHhurUx4bqhw4PDveG7m8Oz4bqhw7Phur/hu5vhuqF34bq9xqHhuqHhu4Vj4bud4bqhZsOq4bux4bqhw6LhuqEt4bqh4bqlMeG6ocOz4buN4buBd+G6oWbDquG7seG6ocOj4bqj4bqhLeG6ocOjw6My4bqh4buE4buNbeG7m+G6oWh14bubw7PhuqHhu6/DqnfhuqHGoeG6q+G7m8OyMuG6oUbDquG7seG6oWh14bqh4buv4bu14buN4bqh4buv4bud4bqhd8Oy4buNxKnhu5vhuqF34bqn4buN4bqhZsOq4bux4bqh4bqvMuG6oVfDgeG6oWbDsuG7jWt44bqhxIPhuqUvw6PDo+G6oeG7qeG6oWbhuq1m4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhd8OB4bqh4buseGLhu5vDs+G6oeG7msOzY+G7jeG6oeKAk+G6oeG7lMOy4bqt4bubw7LhuqHDkuG7n+G6p+G6oWbhu6PhuqHDs+G7jeG7o+G6ocah4bqr4bubw7LhuqFn4bq/4bub4bqh4buXxKnhu5vhuqFmw6rhu7HhuqHhurMx4bqhw4PDveG7m8Oz4bqhw7Phur/hu5vhuqF34bq9xqHhuqHhu4Vj4bud4bqhaOG7jeG6oeG7rXjhuqfhuqFmw6rhu7HhuqHhurXhuqEt4bqhw6Ix4bqhw7Phu43hu4F34bqhZsOq4bux4bqh4bqlMeG6oWbDquG7seG6ocOj4bqjMuG6oeG7qOG6oWbhuq1m4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhd8OB4bqhSOG6qeG6oeG7muG6u+G7m8Oz4bqhaGrhu5vhuqHhu4TDteG7m8Oy4bqhV8OyeOG7geG7m+G6ocOD4bqp4bqh4buVw7J44bqhw4PDgGbhuqFX4bq94bqw4bqh4buaw7N44bqwxKnhu5vhuqF3w4HhuqF3c+G7jeG6ocSD4bqlL8Ojw6PhuqFm4buj4bqhxqHhu7nhuqfhuqHDg8OB4bqnMeG6ocah4bu54bqn4bqhd+G7neG6oWhq4bub4bqh4buvw6p34bqhd+G7nTIvMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OyaeG7neG6oSrhu41pd+G7m+G6p8ahKzYv4buxNw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Từ tháng 12 đổi giấy phép lái xe qua mạng

Từ tháng 12 đổi giấy phép lái xe qua mạng
2014-11-28 14:01:00

Thay vì phải mất 2 lần đi lại như hiện nay, từ tháng 12 tới đây, người dân khi có nhu cầu đổi giấy phép lái xe có thể đang ký tại nhà qua internet. Sau đó, đến chụp ảnh, hoàn...

Sức trẻ ở một cơ sở Đoàn

Sức trẻ ở một cơ sở Đoàn
2014-11-28 08:03:00

PTO- Cùng đi với Đoàn thanh niên cơ quan Báo Phú Thọ lên Chen, Chự, Hồ (xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn) trong chương trình Tình nguyện mùa đông, ĐVTN Sở Nông nghiệp và Phát triển...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long