Cập nhật:  GMT+7
xqAiU1EqN+G7qMSRxJFOUGJFIGU3OlDhu5pVUcOtVlEqxIM5XVEl4bqvUWXhu6ogUWIi4buqZVEmMioiUWXhu65RN+G6rTlR4bufIuG7tsOpUUIiIMagLyJT4buaxqBiUSo34buoxJHEkU5QYuG7o2Emw6xQ4buaxqAgOF1RxJFkKk5QLy8q4buSJeG7qGFiIsOpZSJh4buSaDkvJjrEkTZlYWIvOTppxJEvU8avVVUvw5rGrybDmlNVVcavUlJlU+G7pOG7pFXDmlM3U+G7kjViXVBRL+G7msagL2Lhu5rGoGJRKjfhu6jEkcSRTlBi4buxOuG7qCZQ4buaQkVwRVEtUUUiOmFRJeG7qmFRKuG7qmFRKsOq4buoUcSQ4bqpUeG7ucSDOV1ROV0iID5iUWjhu7BRQiLhu6plUWVkIHs5UTnEgzldUWUixIM54buQUWUwOSJRPyk5UTld4buww6xRVFMvxajhu5BRZWQoOVE/MuG7qFEl4buwOVFlMzkiUSrDoVHhu6RSUcOtVuG7kFFiIuG7geG6pzld4buQUWUiMlFlZOG7uDlRZSLDqeG6typRU1NRIsOpw6w+OeG7kFFlIuG7sDkiUWIi4bqvUT9WUWPDqeG7qFFVUlE5XeG7sMOsUTYixIM5XVFiIuG7qmVRxJEgOSJRN+G6rTlR4bqvOOG7kFEqIillUSZhUSYyKiJRZeG7rlE34bqtOVEqIuG7tsOpUUIiIOG7klHhu7ki4buBUWgjw6xRKiIzUSrDoDlRIsOpw6w+OVHhu7Xhu7Y4UUUi4buoYVFo4buwUWUiMlHDrVZRQiLhurlRRSLhuqFRKiLhu4Hhu6hRKsOhUcOtVlE54buwYVEqxIM5XVEl4bqvUSIpZVEmMioi4buSxqAvYuG7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGLhu6NhJsOsUOG7mkXDqcOsUTkiICg54buQUWVkYTldUeG7pFJRw61W4buQUWIi4buB4bqnOV1ROcOhIFFlZCg5USrDoVFVUcOtVsOVUUIi4bq5UeG7teG6tyrhu5BRIsOpw6w+OVFCIuG6u1Hhu7kgOSLDlFFw4bq1UcONw6nDrCg54buQUSLDqcOsPjlRRSLhu6g5IlHhu6Phu6hRaOG7sFFiIuG7geG6pzldUeG7o+G7rCoiUeG7seG7rCrhu5BRZSLhu7A5IlFiIuG6r1FIID5lUUVkMVE/VlEqxIM5XVEl4bqvUWXhu6ogUWIi4buqZVEmMioi4buSxqAvYuG7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGLhu6NhJsOsUOG7mkUiOmFRP+G7qjkiUV0g4buqUSrDquG7qFEqw6JRY8Op4buoOVEqIsOpw6woOVE4xIM54buQUWUxOSJRIjE5IlEmMioiUSU+OSJRZWQoOVE/MuG7qFEl4buwOVFlMzkiaCQ5USYgfTlRJSApOVFiIuG7hypRZeG7rGLhu5JR4buhMioiUSU+OSJRKsOhUcOtw6lRIuG7geG6pTldUV0g4buuOFFl4busIFE44bq3ZVHEkeG6r1Eiw6nDrD45w5VRRSLhu6g5IlFFIsOqw6zhu5BRReG7qDhR4bu5xIM5XeG7kFFlIjJRw61WUUIi4bq5UUUi4bqh4buQUcOMKDlR4bu1I2Lhu5BRZSLhu7A5IlFiIuG6r1FIID5lUUVkMeG7klFFw6nDrFE5IiAoOeG7kFE44bq3ZVHEkeG6r1Eiw6nDrD45USrDoVEqIiA8w6lRIuG7geG6pTldUTfhu7bDrFE34buoOVE5IuG7qDkiUWXhu6wgUSrhu6oqUSLhurdRKiJXOVE5w6nEgyBROSLhuqNRNy5RZSLDqeG6typRKuG7qipRIsOpw6w+OcOVUUUi4buoOSJR4buj4buo4buQUeG7seG7rFHhu7HDoOG7qOG7kFFF4bu2OVHEkMOiOeG7kFFwYeG7qDlR4bux4bq7OV3hu5BRQiLhurtR4bu5IDki4buQUeG7nz04UeG7syIo4buQUeG7teG7tjhRRSLhu6hhw5RROV3DqcOsUSrDolEq4buoYVE34bu2w6xRN+G7qDlRxJHhu6g5XVEq4buqKlEqw6JRxJHhuqlRKiJXOVE5w6nEgyBRY8Opw6xROMSDUTfhuqU54buQUSoi4buB4buoUWUi4buFKlEiID45UWVkID5lUT97UeG7qDlRZWHhu7A5UcSRIDkiUSLhuqEq4buSUUggPipRNiB7OFHEkWHhu6pl4buQUTYgPDhRKiIpUSYyKiJRJT45IlFl4busIFE44bq3ZVHEkeG6r1HDrVZRP1ZRKsSDOV1RJeG6r1EiKWVRJjIqIlEqw6FRJuG7uMOpUSIgPsOpUSoiw6pRY8Op4buoOVE5KDlRP1ZRZeG7qiBRYiLhu6plUSYyKiJRZWThuqlRN+G7rCDhu5JRcOG6sTldUWUi4bqnIOG7kFE44bq3ZVHEkeG6r1E5XeG7geG6pyBRKiJXOVE5w6nEgyBRKsOhUcOtw6lRIuG7geG6pTldUWXhu6ogUT/hu7A5UT97UWIi4bq9KlFo4bq9UUUpZVEqw6rhu6hROV3hu4HhuqcgUSoiVzlROcOpxIMgUSZ9UTfhu7A4UWIi4buqZVHEkSA5IlEmMioiUSU+OSLhu5LGoC9i4buaxqBiUSo34buoxJHEkU5QYuG7o2Emw6xQ4buaRWThu4HhuqUqUWUxOSJRIjE5IlE/w6Hhu5BRKuG7qipRPzLhu6hRYiLhu4HDojldUSpAOVFlICliUWXhur0qUWVkIHs5UTYi4buoIFFjw6nDrCllUTcgPmVRKuG7qipRJSA+OVFiIuG7qmJRYiLDoDld4buQUSoi4bqvOV1RJT45IlHhu6FF4bu14bufQlFlIjphUWUgOSJRZSJAOVEqIjNRP+G7rGFRZeG7rCBR4bufIjNRZSIyUSrDquG7qFFFMzkiUcOqw6xRaOG7sFEq4buqKlFoVzlRJeG7rjlRKiIzUT/hu6xhUSrDquG7qFHDieG7o+G7ueG7oVFlMzkiw5RRZWThu6o5IlFl4bu2OFE34buLUSoiw6pRY8Op4buoOeG7kFE3w6JRN+G7sFFlZGE5XVE2IiBRJjIqIlElPjkiUSrDoVHDrcOpUSLhu4HhuqU5XVFdIOG7rjjhu5BROSLhu7hlUTfhu7BRKuG7qipRw61WUSrDoVEmMioiUT9WUWPDqeG7qFFVUlE5XeG7sMOsUTYixIM5XVFl4buqIFFiIuG7qmVRJjIqIsOUUWUgKWJRZeG6vSpRY8Opw6wpZVE3ID5lUSoiM1E/4busYVFlZCB7OVE2IuG7qCBRP+G6sTldUSXhurdRKuG7qipRXSDhu64gUWIi4buqYlFiIsOgOV3hu5BRKiLhuq85XVEmMioi4buSUWVkYTldUT/DoVEqQDlRZSNiUWVkw6k5XVEqIjNRP+G7rGFRPz3DrFE44busOSJRZSLEgzldUWUgOeG7kFFlw6nDrCg5UWVkw6nDrDw5USLhu7A5XVE5XeG7sMOsUWg8USYgfTlRJSApOVFlMTkiUSIxOSJRJjIqIlElPjkiUeG7oUXhu7Xhu59C4buSUeG7syLEgzldUTkiI2JRN+G6rTlRP3tROcOpxIMgUTYiIFE2IsSDOV1RP+G7qmJR4buHOV1RKuG7qipRPyA8w6lRNiA+OVFoPFEqIlc5UTnDqcSDIOG7kFEqIjNRKsOiUcSR4bqpUT9WUT/hu4Hhuq0qUSoi4buHOV1ROSIjOVHhu6g5UWVh4buwOVEmMioiUSU+OSJRImHDnSpRP1ZRZSLhu6g4UV0g4buoUSoi4buBw6I5XVFlZDE5IlFdIOG7qjhRxJHhu6plUSYyKiJRJT45IlE44bqlIFE/4buB4bqtKlE5IiNiUTfhuq05UWg8UTnDqcSDIMOUUWVk4buB4bqlKlE2IiBROSIjYlE34bqtOVFiIuG7riBRNiLhu6ggUSXhu6phUWjhuqUgUSoiMDkiUWPDqcOsPDlRPzLhu6hRYiLhu4HDojld4oCm4buSxqAvYuG7msagYuG7msagYlEqN+G7qMSRxJFOUGJsw6llImFkUOG7mkPDieG7meG7uVHhu7Xhu5nhu7fGoC9i4bua

QUÂN LÂM

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bằng Luân nỗ lực về đích nông thôn mới

Bằng Luân nỗ lực về đích nông thôn mới
2019-08-15 16:18:28

PTĐT - Bằng sự vào cuộc và tích cực của cả hệ thống chính trị, hiện xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng đã đạt 18/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM). Địa phương đang nỗ lực...

Bánh trung thu handmade: Trào lưu kinh doanh thời vụ

Bánh trung thu handmade: Trào lưu kinh doanh thời vụ
2019-08-15 09:39:58

PTĐT - Cứ mỗi dịp gần đến Tết trung thu từ rằm tháng 6 âm lịch trở đi, trào lưu kinh doanh bánh trung thu handmade lại sôi động với hàng loạt sản phẩm. Bên cạnh các thương hiệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long