Cập nhật:  GMT+7
b470xc7fcx10c49x10a3exe1cbx10871xdbbexb65bx124b4xX7xbbbdxc188xd4d4x11c76x1299dxc688xX5xc7bexXaxe7faxf94cxeab1xX3xX7x11ee5x10334xX3xXbxX1x12fb4xf45dx127ddxX3xX18xX1xdfd8xX1dxX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3x100cbx11d44xXexX3xXexXdxc84ex11c2exX3xX4xX1xX35xX1cxX18xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xe13dxffefxX46x10e59xX3xX4x108c8xXbxX3xXexbbfcxX18xX1xX3xX2exb7abxXexX3x10466xX58xX0xfefexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d4ax12c7dx1049dx13063xXaxX12xX0xXdxX1dx132f3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX18xXexX10x128d4xX3xX6cxXexX1xX35xX1dxc1c5xX3xX6cxX1xXdxX6cxX10xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxf6c6xXdxX6cxXexX1x11072xX3xX2xe86cxXa1xXa1xXbxd714xbfa3xX3xX1xX10xXdxX73xX1xXexX9exX3xX14xXa1xddd9xXbxXa5xXa6xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX5bxX5bxX4x11754xX89xX6xX6bxXbxX1xX35xXexX1xX6bxXc0x10f74xX18xX5bxX6cxX10xX7xd77bxXexX6bxXbxX5bxX18xX10xX99xX7xX5bxcba8xXdbxd1d6xX14xX5bxX2xX2xX2xX6cxX2xX2x110e5xX2xXe6xX13xXa1xXexXdbxXddxX14xXe6xX5xXb2x13adcxX2xX2xX2xX6cxX2xXa1xb49axXdbxXdbxXddxXddxXexX2xX2xXa1xXe6xX5xX2xXf2xXdxXc0x12e4fxXbxX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX18xX1xX22xX1dxX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX2fxXexX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX35xX1cxX18xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xX3xX4xX4cxXbxX3xXexX50xX18xX1xX3xX2exX55xXexX3xX58xX58xXaxX3xX99xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX2xXa1xXa1xXa1xXaxX3xX1xX10xXdxX73xX1xXexX9xXaxX14xXa1xXb2xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1314fxX10xX6xX6cxXaxX12xe65axX6axc9dfx11ef2xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcbxee4cxX6xX3xX4xX22xX3x122b3xX35xX6dxe050xXexX3xX2exc129xX18xX1xX3xXbxX1xX34xX3xX6cxX35xX6dx12e9bxXexX3xXd1xX1a0xXexX3xX19dxX35xX17xX3xX2exe85dxX18xX1xX3xX73xXdxX1bbxX1exX3xXbxX1xea29xX18xX3xX1xX2fxX18xX73xX3xXcbx10574xX3xX4x1081axX18xX73xX3xX18xX1x13b2dxX18xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX47xX1xe834xd969xX18xX73xX3xXexX82x11424xX18xX1xX3xX1dxbdc0xXdxX3xXa5x11514xX3xX1dxeac1xXexX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xc931xX46xX47xX46xX49x11a8cxX3xXexX50xX18xX1xX3xX18xfb4bxX1dxX3xXdbxXa1xXdbxXdbxX3xX2exX55xXexX3xX58xX58xXc0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX6cxX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xX2exX22xX1exX3xX4xX22xX3xX13xX14xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX18xX1xX22xX1dxX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX2fxXexX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX35xX1cxX18xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xX3xX4xX4cxXbxX3xXexX50xX18xX1xX1exX3xX73xf5c0xX1dxX9exX3xX2xXdbxX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX3xX18xX1xX22xX1dxX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX2fxXexX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX35xX1cxX18xX3xX1xX2fxX18xX73xX3xXddxX3xX7xX6xX6bxXa6xX3xXdbxXe6xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX2fxXexX3xXexXdxX34xX35xX3xX4xX1xX35xX1cxX18xX3xX1xX2fxX18xX73xX3xX13xX3xX7xX6xX6bxXc0xX3xX47xX1bbxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX1e6xX55xX4xX3xX18cxX6axX18exX18fxX3xXexX50xX18xX1xX3xX4xX4cxXbxX3x12b8dxXdxX4cxX6dxX3xX4xX1xe711xX18xX73xX3xX18xX1xX1d8xX18xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xXa6xX3xX2exX1e6xX55xX4xX3xXexX1xX1e6xed53xX18xX73xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX2fxXexX3xX4xX1xX35xX1cxX18xX3xX46xX47xX46xX49xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX19dxX35xX6dxX3xX2exX1a4xX18xX1xX3xXexX2fxXdxX3xX18exX73xX1xX1a4xX3xX19dxX35xX6dxX1a0xXexX3xX7xb4cdxX3xXdbxXdbxX5bxXdbxXa1xXdbxX2xX5bxX18ex11495xXf2xX186x1190dxX18exX18fxX3xX18xX73xX1cfxX6dxX3xXf9xX3xXexX1xX1bbxX18xX73xX3xX2xXdbxX3xX18xX212xX1dxX3xXdbxXa1xXdbxX2xX3xX4x10b77xX6xX3xX186xX375xX18exX18fxX3xXexX50xX18xX1xX3xX89xX6xX18xX3xX1xX1cfxX18xX1xX3xX372xX35xX6dxX3xX2exX1a4xX18xX1xX3xX4xX1xf8e2xX18xX1xX3xX7xX1bbxX4xX1xX3xX1xX1f2xX3xXexX82xX55xX1exX3xXd1xX1xX35xX6dxX1a0xX18xX3xXd1xX1xX3b4xX4xX1xX3xXbxX1xX1bbxXexX3xXexX82xXdx11c9fxX18xX3xX18xX1d2xX18xX73xX3xX18xX73xX1xXdxX1afxXbxX1exX3xX18xX1d2xX18xX73xX3xXexX1xX1d2xX18xX3xXexX82xX34xX18xX3xX2exX1a4xX6xX3xX89xX1cfxX18xX3xXexX50xX18xX1xXc0xX3x10bf2xX1a0xXexX3xX19dxX35xX17xX3xX4xX1d2xX18xX73xX3xX18xX1xX1d8xX18xX3xXa5xX1a0xXbxX3xX1xX2fxX18xX73xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX22xX3xX73xXdxX1bbxX3xXexX82xX1a4xX3xXexX82xX6bxX18xX73xX3xX89xX6xX3xX18xX212xX1dxXc0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX6cxX6dxXaxX12xef0bxX32dxX3xX18exX18exXf2xX49xXcxX18exXcxX3xXexdc6fxX3xX4xX1xX30dxX4xX3xXexX82xX6xX6bxX3xX306xXdxX4cxX6dxX3xX4xX1xX30dxX18xX73xX3xX18xX1xX1d8xX18xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xX3xX2exX1e6xX55xX4xX3xX4xX1d2xX18xX73xX3xX18xX1xX1d8xX18xXa6xX3xX1xX1e6xea5axX18xX73xX3xX6cxb782xX18xX3xX4xX1bbxX4xX3xX4xX1xX393xX3xXexX1xX3daxX3xX7xX17xX18xX3xXa5xX35xX4cxXexX3xXexX1x12120xX4xX3xX1xXdxX1afxX18xX3xXcbxXdxX1afxX4xX3xX7xb657xX3xX6cx137d7xX18xX73xX3xXcbxX1cfxX3xXdxX18xX3xX89xXdxX3daxX35xX3xXexX82xX1e6xX18xX73xX3xX46xX47xX46xX49xX1exX3xXexX1xX30dxX3xX1xX2fxX18xX73xX3xX7xX6xX6bxX3xX2exX1e6xX55xX4xX3xX4xX1d2xX18xX73xX3xX18xX1xX1d8xX18xX3xX5xX34xX18xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xXexX1xX10xX6bxX3xX19dxX35xX6dxX3xX2exX1a4xX18xX1xXc0xX3xX47xX1xX393xX3xXexX82xX1edxX1exX3xXbxX1xX367xXdxX3xX1xX55xXbxX3xXcbxX4a0xXdxX3xX4xX1bbxX4xX3xX4xX1e7xX3xX19dxX35xX6xX18xX3xX4xX22xX3xX5xXdxX34xX18xX3xX19dxX35xX6xX18xX3xXexX464xX3xX4xX1xX30dxX4xX3xXd1xXdxX3daxX1dxX3xXexX82xX6xX1exX3xX73xXdxX1bbxX1dxX3xX7xX1bbxXexX3xX2exX1a4xX18xX1xX3xXd1x1308exX3xX4xX1bbxX4xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX1e6xX55xX4xX3xX4xX1d2xX18xX73xX3xX18xX1xX1d8xX18xX1exX3xXd1xX1a4xXbxX3xXexX1xff6exXdxX3xXbxX1xX1bbxXexX3xX1xXdxX1afxX18xX3xXcbxX1cfxX3xXa5xX4cdxX3xX5x12691xX3xX4xX1bbxX4xX3xXcbxXdxX3xXbxX1xX2fxX1dxX3xXcbx11b76xX3xX7xX4cdxX3xX6cxX4d0xX18xX73xX3xX89xXdxX3daxX35xX3xXexX82xX1e6xX18xX73xX3xX46xX47xX46xX49xX3xXcbxX1cfxX3xX4xX1bbxX4xX3xX19dxX35xX6dxX3xX2exX1a4xX18xX1xX3xXd1xX1xX1bbxX4xX3xX4xX393xX6xX3xXbxX1xX1bbxXbxX3xX5xX35xX1d8xXexX3xX4xX22xX3xX5xXdxX34xX18xX3xX19dxX35xX6xX18xXc0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX6bxX6cxX6dxXaxX12xX18cxX6axX18exX18fxX3xX4xX1bbxX4xX3xX1xX35xX6dxX1afxX18xX1exX3xXexX1xX1cfxX18xX1xX1exX3xXexX1xX1a4xX3xXexXdxX1a0xXbxX3xXexX4d0xX4xX3xX19dxX35xX6xX18xX3xXexX1c6xX1dxX1exX3xX1xX1f2xX3xXexX82xX55xX3xX4xX1bbxX4xX3xX4xX1xX393xX3xXexX1xX3daxX3xX7xX17xX18xX3xXa5xX35xX4cxXexX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xX3xX1xX6bxX1cfxX18xX3xXexX1xXdxX1afxX18xX1exX3xX18xX1c6xX18xX73xX3xX4xX6xX6bxX3xX4xX1xX4cxXexX3xX5xX1e6xX55xX18xX73xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xX3xX2exX3daxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX73xXdxX6xX3xX2exX1bbxX18xX1xX3xX73xXdxX1bbxX3xX32dxX3xXexX1xX30dxX3xX1xX2fxX18xX73xX3xX7xX6xX6bxX3xX4xX6xX6bxX3xX1xX1e7xX18xXa6xX3xX2exX1cxX6dxX3xX1dxX2fxX18xX1xX3xXexX35xX6dxX34xX18xX3xXexX82xX35xX6dxX5bbxX18xX1exX3xX19dxX35xX17xX18xX73xX3xX89xX1bbxX1exX3xXa5x10dc0xX4xX3xXexXdxX1a0xX18xX3xXexX1xX1e6xX1e7xX18xX73xX3xX1dxX2fxXdxX1exX3xX73xXdxX4a0xXdxX3xXexX1xXdxX1afxX35xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX46xX47xX46xX49xXc0xX3xX6axX367xX3xXexX82xX3b4xX3xXcbxX1cfxX3xX4xX4cxXbxX3xXd1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX3b4xX3xXexX1xX1e6xX32dxX18xX73xX3xX7xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX2exX2fxXexX3xX4xX1xX35xX1cxX18xX3xX46xX47xX46xX49xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX19dxX35xX6dxX3xX2exX1a4xX18xX1xXc0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe3dfxX35xXexX1xX6bxX82xXaxX12x123ebxX212xX18xX3x11f4axX6xX18xX73xX0xX5bxXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gia tăng giá trị nông sản địa phương

Gia tăng giá trị nông sản địa phương
2022-11-21 08:05:00

baophutho.vn “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Sau thời...

Không để người dân chờ đất tái định cư

Không để người dân chờ đất tái định cư
2022-11-21 07:32:00

baophutho.vn Tình trạng giải phóng mặt bằng (GPMB) trước, tái định cư (TĐC) sau đã diễn ra ở khá nhiều dự án do tính chất cấp bách của các dự án trọng điểm...

Lan tỏa thương hiệu chè an toàn

Lan tỏa thương hiệu chè an toàn
2022-11-17 09:41:00

baophutho.vn Xã Long Cốc, huyện Tân Sơn được thiên nhiên ban tặng cho địa hình, khí hậu thuận lợi để cây chè phát triển. Thời gian qua, cùng với phát triển...

Đất Thản mãi xanh

Đất Thản mãi xanh
2022-11-16 07:52:00

baophutho.vn Từng là một trong những xã miền núi gặp không ít khó khăn của huyện Phù Ninh, xã Trạm Thản - nơi gắn liền với chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long