Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurbhurjhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rOG7nOG7tEDhuqzhu5zhu6Thur7DmeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rE3Dik3hu5zhuqxVXeG6rF3huqwl4buQ4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqsT+G7tCXhuqxC4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq24buX4buj4bqn4buj4bqsLeG6rOG6teG6vMOZ4bqsw6Lhu5xR4bqsT+G7gOG7pOG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqg4bqsTeG7nOG7rMOZ4bua4bqsTlBN4buc4bqsTOG7mMOZ4buc4bqsw6Lhu4nFqeG7geG6pS3huqrhurrhuqwlUcOZ4buc4bqseyjhurzhuqw94bq84bqsIypd4buQJeG6rE9Qw5nhu5zhuqxA4bucw5ThuqxOKl3hu5gl4bqsTuG6vMOZ4buc4bqsJMOKTeG7nOG6rOG6uOG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4buc4bu0QOG6rOG7nOG7pOG6vsOZ4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqsXeG6rCXhu5DhuqwlxKhA4bqsJT0qw5nhu5rhuqwlPcOUw5nhuqxPUOG6vOG6rEzhur7DmeG6rCVRw5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDosOKTeG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4buc4bu0QOG6rCU9w5TDmeG6rE3hu6bhuqxPUOG6vOG6rE3hu5xR4bqsJeG7gOG7ouG6rE3Dik3huqxb4buCw4HhuqzFqeG7quG6rMOs4bui4buQKuG6oOG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG7nVnDmcOA4bqs4bqn4buww5nhu5rhuqzhu6Phu5zhur7DmeG7nOG6oOG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6teG6vMOA4bqs4bujPS7DmeG7muG6rMWpLlnDmeG7muG6oOG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rEDhu5zhu6zhuqzFqeG7ouG7mCXhuqzhu6M94bug4bqse+G6vuG6rCXhu5xQ4bqsJT3hu4rDmeG6rOG7q8OUw5nhuqzDrcSoQOG6oOG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhu6vDlMOZ4bqsw63EqEDhuqxP4buC4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxC4bqq4bqsw5nhu5rhur5d4bqsVeG7osOUw5nhuqwlOk3huqxU4buU4bqsJSjhuqzDmeG7muG6vl3huqwl4bui4buQQOG6rFsmTeG6rFXhu4jDmeG6rE0q4bus4bui4bqse8Od4bui4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsw5nhu5zhu6Lhu5bDmuG6rOG7nTPhu5vhu50tw6Lhu6TFqS1C4bqsJeG7gOG7ouG6rMOiWeG6rCThu7bhuqxNw4pN4buc4bqsVV3huqwlxKhA4bqsJT0qw5nhu5rhuqwt4bqs4bujPSrDmeG7muG6rCXDjMOa4bqsw6rhuqXGoeG7lzPhu4vhuqDhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4bqn4buA4bui4bqs4bucxq9N4bqs4bq/P8OZ4bua4bqsxakuWcOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6LDik3huqwlPS7hu7LDmeG7muG6rOG7nOG7tEDhuqwlPcOUw5nhuqwk4bq8KuG6rFThu5zhu6Lhuqzhu5zhu6Thur7DmeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rE3Dik3hu5zhuqxVXeG6rF3huqwl4buQ4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqsTy7hu7RN4bqsTOG6vsOZ4bqs4bua4bui4bq84buk4bqs4bua4buiPuG6vOG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rCMqXeG7ksOZ4bqsTeG7ikDhuqxb4buC4bqse8Od4bui4bqsTVnhuqwjKuG6vMOZ4bqsIyrhu4bDmeG6rFUi4bqsTVnhuqwk4bu24bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqi4bqs4bud4bq8KuG6rE/hu6bhuqxPLuG7tE3huqxPLuG6vOG6oOG6rE/hu6bDmeG6rHvhu5LhuqzDmVnhu6LhuqxVLirhuqwlPSbhuqwl4bui4buQQOG6rCU6TeG6rCUp4bqsJeG7nMOT4buk4bqsTuG7quG7ouG6rCQhTeG6rFThu5zhu6jDk+G6rMOJ4bqsw5nhu5rhur5d4bqsVOG7lOG6rCUo4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4buc4buk4bq+w5nhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqxNw4pN4buc4bqsVV3huqLhuqzhuqfhu67DmeG7muG6rCXhu5zhu7Lhu6LhuqDhuqxUIuG6rE3hurzDmuG6rFThu5Al4bqse+G6vuG6rCXhu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsw5nhu5rhu5zhu6LDlMOa4bqse+G7ouG7mE3huqwlKeG6rCXhu5zDk+G7pOG6rE7hu6rhu6LhuqwkIU3huqxU4buc4buow5Phuqwl4buA4bui4bqsw5nhu5zhur7huqDhuqzDmVnhu6LhuqxVLirhuqwlPSbhuqx74bq+4bqsTcOKTeG6rEzhu6Lhu5jDmeG6rEDhu5zDikDhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5zhu6zDmeG7muG6rE5QTeG7nOG6rMOi4buJxanhu4HhuqUt4bqq4bq64bqi4bqsw6Lhu5w74bqsT1bDmeG7muG6rCXhu5zhu7DDmeG7muG6rEzDiuG7pOG6rE3hu5zhu6ThuqxNWeG6rCMq4bq8w5nhuqxd4bqsJeG7kOG6rE9Q4bq84bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqzDmVnhu6LhuqxVLirhuqwlPSbhuqxM4bui4buQJeG6rMOZ4bua4bq8XeG6rFThu5zhu6LhuqwlPeG7tuG6rHvhu5LhuqwlKOG6rFThu5wq4bqsTcOKTeG7nOG6rFVd4bqsJcSoQOG6rCU9KsOZ4bua4bqse+G6vuG6rFThu5zhu6LhuqxN4bum4bqsTOG7iiXhuqxU4bug4bqsJT3hu6Lhu5gq4bqsTeG7nCHDmeG7muG6rHvhu6LDlMOa4bqsTy7hu7LDmeG7muG6rOG7nOG7sOG6rOG7nOG7ikDhuqzEguG7nOG7pOG6oOG6rCThu6wl4bqg4bqsVOG7nOG7puG6rCXhu5zhu7bhuqDhuqLhuqLhuqLhuq7huqx74bq+4bqsJeG7nClN4bqs4buc4bui4buYw5nhuqxNw4pN4bqsIypd4bqsT1DDmeG7nOG6rCXhu4Dhu6LhuqzFqeG7hMOZ4bqsTOG7hsOZ4bqsJOG7rOG6rOG6quG6qERCL8Oixakt4bq1w6LhuqfhuqzDmeG7muG6vl3huqzEkC/EkC9C4bqoQuG6quG6rE074bq84bqs4bq14bq8w5nhuqzDouG7nFHhuqxP4buA4buk4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqxN4buc4busw5nhu5rhuqxOUE3hu5zhuqzDouG7icWp4buB4bqlLeG6quG6uuG6rE074bq84bqsJVHDmeG7nOG6rHvhu5Lhuqx74bui4buYTeG6rCUqw4zDmeG6rCXhu5w74bqsIypd4bqsT1DDmeG7nOG6rE3Dik3hu5zhuqxVXeG6rCXhu5DhuqwlxKhA4bqsJT0qw5nhu5rhuqx74bq+4bqsIyrhu4bDmeG6rFUi4bqsJOG6vCrhuqxU4buc4bui4bqsVOG7kCXhuqwl4bucJk3huqxNw4pN4buc4bqsVV3huqwlxKhA4bqsJT0qw5nhu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQDMqJeG7nOG7pD3huqbhurbFqeG6vMyGw5nhuqzDreG6vMOZ4bua4bqwL0DhurY=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long