Cập nhật:  GMT+7
a910xc461xe458x11676x1136fxc6eex13247x13797xac56xX7xaf8cx1224exf394x108f3x145fex12f7fxX5xe662xXaxc487x1137cx14d6ex1487exX13xebb3xX3xd836x105ddxXbx116bexX3xXcxX1axb027xdc1axfd74xX3xX22x11677xX3x15019xXdx13b42xXexX3xX17xX6x13159xX3xX4xc465xX22x1380exX3xab49xed2exX22xX33xX3xc909xba53xXdxX3xc45bx12c36xd08fxX22xX33xX3xf31cxXdxX2exX3xX3axfd1cxX3xX3exfc67xX4xX1xX0x136faxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfab9xc1f9xadbbxX20xXaxX12xX0xXdxX2exX33xX3xX7xfe3axX4xX9xXaxX50xX50xX4xa9f3xX35xX6xX60xXbxX1xX1axXexX1xX60xX72xX3axX22xX50xX61xX10xX7xX44xXexX60xXbxX50xX22xX10x124c7xX7xX50xb22fxX2x124a7x13a31xX50xX2xX8dxX8dxX61xf851xfbbfx14320xX8fxX97xX97xX97xXexX2xX98xX97xc139xX97xX8fxX5xX2xX72xXbxX22xX33xXaxX3xX50xX12xX5fxfab7xX4xX3xXexX1xc26fxX2exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX35xX36xX22xX33xX3xX27xadc6xX22xX33xX3xX4xX1xX1axX22xX33xX3xX44x11992xXexX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX22xX25xX3xX8dxX97xX8dxX8dxX72xX3x14b66xX17xX33xX1axc06fxX22xX1cxX3xX27x12a7bxXecx13f61xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX27x10385xX60xX3xX5x1340axX4xX3xX2xX8fxX1xX3xX22xX33xX105xX20xX3xX8dxX98xX50xX2xX97x131bdxX3xX5xc7d5xX3xX35xXafxX4xX3xXexX1xXb4xX2exX3xX27xXc2xX22xX33xX3xX4xX1xX1axX22xX33xX3xX44xXcdxXexX3x13b08xXdxX36xXdxX3xX35x14536xX22xX33xX3xX3ex12ecdxX3xX22xX25xX3xX3axX49xX3xX3exX4cxX4xX1xX3xX4xX1x11836xX1axX3xd1b4xX3xXe3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX22xX25xXeexX3xX8dxX97xX8dxX8dxX3xX4xX1xb6f3xX22xX1xX3xXexX1x11034xX4xX3xX61xXdxX11dxX22xX3xX6bxX6xX3xXexef86xXdxX3xXexX6bxfcadxX3xX7xe0e6xX3xX4xe129xX6xX3x13f0bxXdx11303xX22xX3xX3exX60xX105xX22xX3xX35xX13dxX22xX33xX3xX3exX142xX3xX4xX1xX151xX1axX3xX154xX3xXe3xX13xXecxX19xXeexX3xX186xX3xXexX1xX189xX3xX3exX49xX3xf56exX1axX6xX5xX6xX3xX18cxX1axX2exXbxX1axX6bxX3xXe3x14506xX6xX5xX6xX20xX7xXdxX6xXeexX3xXexX1xX10xX60xX3xX1xd760xX22xX1xX3xXexX1xX172xX4xX3xXexX6bxdaf7xX4xX3xXexX1axX20xXcdxX22xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX18cxX142xX3xXexX1xXb4xX2exX3xX2exX6xX20xX3xX6bxX189xXdxX3xX3exe12dxX3xX3exX3fxX6xX3xX3ex13d31xXdxX3xXexX1axX20xX21xX22xX3xX35xX13dxX22xX33xX3xX3exX142xX3xX22xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX17xX6xX2exX3xX3axX105xX60xX3xX35xX36xX22xX33xX3xX19xX3xX4xX31xX22xX33xX3xX17xX1x11bf4xXexX3xX5fxX36xX22xX3xXe3xX3exX213xXdxX3xX3exX3fxX40xX22xX33xX3xX44xXdxX2exX3xX3axX49xX3xX3exX4cxX4xX1xXeexX11axX3xc733xX105xX22xX3xa9a3xX1axXafxX4xX3xX3axX105xX3xX1c2xX20xX6xX22xX2exX6xX6bxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xXcxX6bxX60xX22xX33xX3xX44xX1xXdxX3xX3exX13dxX11axX3xX35xX36xX22xX33xX3xX13xX3xX4xX13dxX3xX7xX1ddxX3xX33xX13dxXbxX3xX2ex1222fxXexX3xX4xX189xX6xX3x101c6xX22xX3xc3b6xX213xX3xXe3xX3exX213xXdxX3xX4xX1xX189xX3xX22xX1xX105xX3xX27xXc2xX22xX33xX3xX4xX1xX1axX22xX33xX3xX44xXcdxXexX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX22xX25xX3xX8dxX97xX8dxX8dxXeexX11axX3xXcxX6bxX1axX22xX33xX3xX266xX1axXafxX4xX11axX3xX2b5xX105xXdxX3xX5fx106ddxX4xX3xXcxX6bxX1axX22xX33xX3xX262xX60xX6xX3xX3axX105xX3xX15xX6bxX6xX22x1476dxX3xX4xXc2xX22xX3xX35xX36xX22xX33xX3xX5fxX3xX1xX213xXdxX3xXexX183xX3xX4xX142xX4xX3xX3exX213xXdxX3xXexX1axX20xX21xX22xX3xX13xX1axX7xXexX6bxX6xX5xXdxX6xX3xXe3xX3exX3fxX40xX22xX33xX3xX44xXdxX2exX3xX154xX3xb898xX1axX151xX22xXeexX11axX3xXcxX1xX142xXdxX3xX18cxX6xX22xX11axX3xacc2xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX22xX10xX7xX3xX3axX105xX3xX15xX22xX61xX60xX22xX10xX7xXdxX6xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX27xXc2xX22xX33xX3xX4xX1xX1axX22xX33xX3xX44xXcdxXexX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX22xX25xX3xX8dxX97xX8dxX8dxX3xX7x14df2xX3xX61xXdxX11dxX22xX3xX6bxX6xX3xXex11319xX3xX22xX33xX105xX20xX3xX8dxX97xX50xX2xX3xX3exXcdxX22xX3xXa1xX50xX8dxX50xX8dxX97xX8dxX8dxX3xXexX17exXdxX3xX2b2xX22xX3xX2b5xX213xX72xX3xX2xX8dxX3xX3exX213xXdxX3xXexX1axX20xX21xX22xX3xX22xX25xX3x1498bxX1ax10951xXexX3xX7xX2f9xX4xX3xX22xX1xX3e8xXexX3xX4xX1xX151xX1axX3xX154xX3xX7xX3a7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX105xX2exX3xX90xX3xX35xX36xX22xX33xX3xX3exX3e8xX1axX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX14xX6xX1axX3xX3axXc2xX22xX33xX3xX35xX36xX22xX33xX11axX3xX98xX3xX3exX213xXdxX3xX4xX13dxX3xXexX1xX105xX22xX1xX3xXexX16cxX4xX1xX3xX3e6xX1axX3e8xXexX3xX7xX2f9xX4xX3xX22xX1xX3e8xXexX3xX7xX3a7xX3xX33xXdxX105xX22xX1xX3xX3ax10459xX3xX3axX105xX60xX3xXcxX172xX3xX44xXcdxXexX72xX3xX1b4xXcdxXexX3xXexX1xX109xX4xX3xX33xXdxX36xXdxX3xX3exX3e8xX1axX11axX3xX96xX3xX3exX213xXdxX3xX3exX17exXexX3xXexX1xX172xX3xX1xX17exX22xX33xX3xX4xX6xX60xX3xX22xX1xX3e8xXexX3xX27xXc2xX22xX33xX3xX4xX1xX1axX22xX33xX3xX44xXcdxXexX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX22xX25xX3xX8dxX97xX8dxX8dxX3xX7xX3a7xX3xX33xXdxX105xX22xX1xX3xX346xX1axX20xcbf7xX22xX3xX61xX1ddxX3xe0f6xX60xX6bxX5xX61xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX90xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12x1224axX60xX3xX13xX1axX7xXexX6bxX6xX5xXdxX6xX3xX5xX105xX3xX4xX1xX189xX3xX22xX1xX105xX3xX4xX189xX6xX3xX4d2xX60xX6bxX5xX61xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX90xX3xX22xX18exX22xX3xX4xX1xX151xX1axX3xX154xX3xX4xX13dxX3xXa1xX3xX3axX462xX3xX61xX1ddxX3xX33xXdxX36xXdxX3xX3exX3e8xX1axX3xX22xX105xX20xX72xX3xX17xXcdxX1axX3xX13xX1axX7xXexX6bxX6xX5xXdxX6xX3xX4xX13dxX3xX2exX2abxXexX3xXexX6bxX60xX22xX33xX3xX22xX1xX13dxX2exX3xX96xX3xX3exX213xXdxX3xX4xX13dxX3xXexX1xX105xX22xX1xX3xXexX16cxX4xX1xX3xXexXafxXexX3xX22xX1xX3e8xXexX3xXexX17exXdxX3xX27xXc2xX22xX33xX3xX4xX1xX1axX22xX33xX3xX44xXcdxXexX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX8dxX11axX3xX3exX213xXdxX3xX4xX13dxX3xXexX1xX105xX22xX1xX3xXexX16cxX4xX1xX3xXexXafxXexX3xXexX1xX172xX3xXa1xX3xX7xX3a7xX3xX3exX3fx13472xX4xX3xX61xX1ddxX3xX22xX33xX105xX20xX3xX1xX213xXdxX3xX35xX13dxX22xX33xX3xX3exX142xX3xX22xX25xX3xX5xX3bxX22xX3xX22xX1xX3e8xXexX3xXexX1xXcdxX3xX33xXdxX3bxXdxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX17xX1x138d5xX3xX3exX13dxX11axX3xX4xX40xX3xX1xX213xXdxX3xX4xX189xX6xX3xX35xX13dxX22xX33xX3xX3exX142xX3xX22xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX17xX6xX2exX3xX61xX1ddxX3xX4d2xX60xX6bxX5xX61xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX90xX3xX5xX105xX3xX6bxX3e8xXexX3xX7xX142xX22xX33xX72xX3xX17xXcdxX1axX3xX2exX1axXafxX22xX3xX33xXdxX105xX22xX1xX3xX3axX462xX3xX61xX1ddxX3xX4d2xX60xX6bxX5xX61xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX90xX11axX3xXexX1xdbe0xX20xX3xXexX6bxXc2xX3xX1xX1axX3e8xX22xX3xX5xX1axX20xX29xX22xX3xX3axXdxX18exX22xX3xX1c2xX6xXdxX3xX2b5xX172xX4xX3xX19xX1xX1axX22xX33xX3xX4xX674xX22xX3xX5x11e03xXexX3xX3axX105xX60xX3xX5fxX142xX22xX3xX44xXcdxXexX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX8dxX11axX3xX1xX60xX2abxX4xX3xX3exX213xXdxX3xXexX1axX20xX21xX22xX3xX22xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX17xX6xX2exX3xXbxX1xX36xXdxX3xX33xXdxX105xX22xX1xX3xX4xX1xXdxXcdxX22xX3xXexX1xX2f9xX22xX33xX3xX186xX3xXexX6bxX242xX22xX3xXbxX5xX6xX20xd6c5xX60x1470dxX6fcxX3xX61xX105xX22xX1xX3xX4xX1xX60xX3xX8fxX3xX3exX213xXdxX3xXexX1xX1axX6xX3xX186xX3xXcxX172xX3xX44xXcdxXexX3xXe3xX22xXcdxX1axX3xX13xX1axX7xXexX6bxX6xX5xXdxX6xX3xX3axX105xX60xX3xX5fxX142xX22xX3xX44xXcdxXexXeexX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xX61xX1ddxX3xX35xX142xX60xX3xX4xX189xX6xX3xX4xX142xX4xX3xX4xX1xX1axX20xX18exX22xX3xX33xXdxX6xX11axX3xX4xX142xX4xX3xX3exX213xXdxX3xXexX1axX20xX21xX22xX3xX17xX1xX242xXexX3xX5fxX36xX22xX11axX3xX262xX105xX22xX3xX266xX1axXafxX4xX11axX3xXcxX6bxX1axX22xX33xX3xX266xX1axXafxX4xX3xX3axX105xX3xX13xX1axX7xXexX6bxX6xX5xXdxX6xX3xX7xX3a7xX3xX33xXdxX105xX22xX1xX3xX8fxX3xX3axX4cxX3xXexX6bxX16cxX3xX3exX674xX1axX3xXexXdxX18exX22xX3xX186xX3xX27xXc2xX22xX33xX3xX4xX1xX1axX22xX33xX3xX44xXcdxXexX3xX13xX14xX15xX13xX17xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX8dxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX1b4xX1xXdxX3xX3exX13dxX11axX3xX8fxX3xX3exX213xXdxX3xXexX1xX1axX6xX3xX186xX3xXcxX172xX3xX44xXcdxXexX3xX7xX3a7xX3xX33xX2abxXbxX3xX22xX1xX6xX1axX3xX186xX3xX1xX6xXdxX3xXexX6bxX242xX22xX3xXbxX5xX6xX20xX6faxX60xX6fcxX6fcxX3xX3exX21xX3xX3e6xX142xX4xX3xX3exX4cxX22xX1xX3xX8dxX3xX3axX462xX3xX4xXc2xX22xX3xX5xX17exXdxX3xX61xX1ddxX3xX4d2xX60xX6bxX5xX61xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX90xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX262xX6xXdxX3xX3axX462xX3xX22xX105xX20xX3xX22xX1xXdxX4ccxX1axX3xX44xX1xX36xX3xX22xXb4xX22xX33xX3xX7xX3a7xX3xX5xX105xX3xX7xX1ddxX3xX4xX17exX22xX1xX3xXexX6bxX6xX22xX1xX3xX4xX189xX6xX3xX27xXdxX29xXexX3xX17xX6xX2exX11axX3xXcxX1xX142xXdxX3xX18cxX6xX22xX11axX3xX2b5xX105xXdxX3xX5fxX2f9xX4xX3xXcxX6bxX1axX22xX33xX3xX262xX60xX6xX3xX3axX105xX3xX1c2xX20xX6xX22xX2exX6xX6bxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX61xX20xXaxX12xX17xX33xX60xX105xXdxX3xXa1xX3xX3axX462xX3xXe3xX35xX6xX60xX3xX33xXe7xX2exX3xX4xX1xX189xX3xX22xX1xX105xX3xX13xX1axX7xXexX6bxX6xX5xXdxX6xXeexX3xX22xX13dxXdxX3xXexX6bxX18exX22xX11axX3xX4xX1xX151xX1axX3xX154xX3xX3ax12c16xX22xX3xX4xXc2xX22xX3xX8dxX3xX7xX1axX3e8xXexX3xX61xX1ddxX3xXbxX5xX6xX20xX6faxX60xX6fcxX6fcxX3xX5xXdxX18exX22xX3xX44xX1xX1axX3xX3axX1ddxX4xX3xX3exX21xX3xXexX6bxX6xX22xX1xX3xX3axX462xX3xX3exXcdxX22xX3xX4d2xX60xX6bxX5xX61xX3xX19xX1axXbxX3xX8dxX97xX8dxX90xX72xX50xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX60xX1axX6bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xXcxXcxacfaxX27xX17xX0xX50xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long