Cập nhật:  GMT+7
e19dxedc5x140b6x15a1dx16d40x14119x178f8x16c3fxf552xX7x170f9x126c2x12c13x1209ax153d1x16bdbxX5x14695xXax12749x165e2x10668xXdxX3xXex17335x16e15x15dcfx1503fxX3x1247dxXdxede5xXexX3x129a7xX6x17487xX3xXex144daxXexX3xe9edxX3x1446dx16531xX4xX3xXexf019x17386xX1bxX3xX2cxeea5xX1bxf179xX3x14a4cx146c7xXbxX3xX1x15359xX1bxX38xX3x12ad8x1339dxX43x13be8xX3xXexX1xfd43xX1bxX38xX3xX2x11495xX0x1147axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100fcx13914x1398bxX19xXaxX12xX0xXdxX24xX38xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX51xX51xX4x15c14xX2cxX6xX61xXbxX1xX18xXexX1xX61xX73x14e6axX1bxX51xX62xX10xX7x111a9xXexX61xXbxX51xX1bxX10x12694xX7xX51x10d38xX2x11780xX8exX51xX2xX8exX8exX62x13a46xX4fx122ecxX4fxX8exX4fxX4fxXexX2x11dcfxX4fxX90xX8exX8exX5xX2xX73x15a3axXbxX38xXaxX3xX51xX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xX4x141f6xX3xX1bxX38xX18xX19xX3xX4x129eaxX3xX7ex161a6xX1bxX38xX3xX84xX1x12980xXdxX3xXex15eedxXbxX3xX2xX4fxX4fxX3xeb02xX14xXdxX3xX24xX3fxX1bxX1xX3xX1bxX1xef20xXexX3xXexX1xX3bxX3xX38xXdx11d56xXdxX73xX3xf4ecx14bbaxX1bxX1x15a5cxX3x124acxX1dxX51xX1dxXdxX10xXexX1bxX6xX24xe9a1x10170xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xe6d2xXdxX32xX1bxX3xXdfxX61x11e33xX1bxX3xX2cxXc3xX1bxX38xX3xXdfxX4axX3xXcxX1xX3bxX3xX38xXdxXf3xXdxX3xXf7xX43xX44xX43xX46xX108xX3xX7exe526xX6xX3xX4x120d4xX1bxX38xX3xX2cxXd8xX3xX2cxX36xX1bxX38xX3xX3axX3bxXbxX3xX1xX3fxX1bxX38xX3xX4xX4axX4xX3xXdfxX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x101c7xX18xXd8xX4xX3xX38xXdxX6xX3xXexX31xX61xX1bxX38xX3xXexX1xX4axX1bxX38xX3xX2xX4fxX51xX8exX4fxX8exX2xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXdfxXc3x13f03xX3xXdfxX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXexX27xXexX3xXexX141xX3xX7ex16d77xX3xXexX31x130c2xX3xX99xX97xX3xX3axX18xXd8xX1bxX38xX3xX99xXa0xX3xX84xX1xXdxX3xX4xX1x12103xX3xX4x1482cxX1bxX3xX2xX73xX8exX8exX8exX1a1xX99xX3xXdfxXdxX1axX24xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xXcxX1x11273xX3xX1xX3fxX1bxX38xX3xXdfxXdxX3xX3axX18xXd8xX1bxX38xX3xX62xX61xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX4xX1xX1bexX18xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXeaxXexX3xX2cxX3fxXdxX3xXexX31x14af2xXf3xX4xX3x14b5bxX24xX6xX1bxX3xX7exX125xX3xXcxX31xX18xX1bxX38xX3x13ec1xX18xXd8xX4xX3xXexX3fxXdxX3xX7exX1d9xX1bxX38xX3xX5xX61xX3fxXdxX3xXexX1xX200xX3xX2cxX6xX3x14dbexX61xX31xX5xX62xX3x14dcdxX18xXbxX3xX8exX4fxX8exX8exX3xXexX31xX61xX1bxX38xX3xXexX1xX4axX1bxX38xX3xX2xX4fxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xXcxX31xX23bxXf3xX4xX3xXdfxXc3xX1a1xX3xXdfxX61xX125xX1bxX3xX168xX18x110abxX1bxX3xX1xX18xXeaxX1bxX3xX5xX18xX19xX1fxX1bxX3xX7exXdxX32xX1bxX3xXfdxX6xX31xX84xX3xf1d1xX6xX1bxX38x13f4axX7xX10xX61xX3xX4x1387cxX1bxX38xX3xXexX27xXexX3xX1xX3fxX1bxX38xX3xXexX31xX61xX1bxX38xX3xXexX1xX4axX1bxX38xX3xX99xX51xX8exX4fxX8exX2xX1a1xX3xXexX141xX3xX99xX8exX3xX3axX18xXd8xX1bxX38xX3xX99xX97xX3xX62xX61xX3xX36xX1bxX1xX3xX1xX23bx176a7xX1bxX38xX3xXexX141xX3xX84xX3bxXexX3xX168xX18xX36xX3xX4x16693xX6xX3xX7exX1d9xX1bxX38xX3xX5xX61xX3fxXdxX3xX267xX61xX31xX5xX62xX3xX26dxX18xXbxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xX1dxX1bexX3xXexX31xX1c2xX3xX99xXa0xX3xXexX1xX3bxX3xX38xXdxXf3xXdxX3xX1xXdxX1fxX1bxX3xXexX3fxXdxX3xX5xX125xX3xX1xX3fxX1bxX38xX3xXexX1xXeaxXbxX3xX1bxX1xXeaxXexX3xX4xX316xX6xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXexX31xX61xX1bxX38xX3xX7exX1d9xX1bxX38xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxXcexX24xX3xX168xX18xX6xX3xX62xX23bxXf3xXdxX3xXexX1x16ef2xXdxX3xX1xX18xXeaxX1bxX3xX5xX18xX19xX1fxX1bxX3xX7exXdxX32xX1bxX3xX1bxX38xX23bxX3a1xXdxX3xX2c3xX125xX1bxX3xX24dxX18xXd8xX4xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xX2cxX36xX1bxX38xX3xX3axX3bxXbxX3xX1xX3fxX1bxX38xX3xXexX1xX4axX1bxX38xX3xX2xX4fxX51xX8exX4fxX8exX2xX1a1xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xX84xX1xX145xX1bxX38xX3xX4xX1d9xX1bxX3xX1bxXcexX24xX3xXexX31xX61xX1bxX38xX3xXexXd8xXbxX3xX2xX97xX3xXdfxX14xXdxX3xX24xX3fxX1bxX1xX3xX1bxX1xXeaxXexX3xX4xX1xX2abxX18xX3x1419cxX3xX7exXf3xXdxX3xX7exX1bexX3xXexX31xX1c2xX3xXexX1xX200xX3xX2xf114xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xXcxX18xX19xX3xX1bxX1xXdxX32xX1bxX1a1xX3xXdfxX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4axX61xX3xXdfxXd4xX3xX7xX6xX61xX3xX7exX125xX1bxX38xX3xX7ex1297axX1bxX3xX38xXdx11cf6xX3xX7exX1bexX3xXexX1xX3bxX3xX7xXd8xX3xX24xX14xXexX3xX306xX3xX13xX145xX1bxX38xX3xX22xX6xX24xX3xX437xX3xX84xX1xXdxX3xX1xXcbxX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX4axXdxX3xX11exX6xX1bxX3xX2xX99xX3xX2cxX2dxX4xX3xX7exX125xX3xX5x15e14xX1bxX3xX5xX23bx16cdaxXexX3xX3axX3bxXbxX3xXexX31xX32xX1bxX3xXfdxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1bxX10xX7xX1a1xX3x15e64xX19xX6xX1bxX24xX6xX31xX1a1xX3xX4e7xX6xX5xX6xX19xX7xXdxX6xX1a1xX3x16ec3xXdxX1bxX38xX6xXbxX61xX31xX10xX73xX73xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xXcxX31xX61xX1bxX38xX3xXexX1xX4axX1bxX38xX3xX2xX2xX51xX8exX4fxX8exX2xX3xXexXf3xXdxX1a1xX3xXdfxX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX24xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX27xX4xX3xXexX1xXdxX3xXdfxXeaxX18xX3xX7exX1d9xX1bxX38xX3xX5xX61xX3fxXdxX3xXexX1xX200xX3xX2cxX6xX3xX267xX61xX31xX5xX62xX3xX26dxX18xXbxX3xX8exX4fxX8exX8exX3xX7exXf3xXdxX3xXdfxXd8xXdxX3xXexX1xX316xX3xX24xX3fxX1bxX1xX1a1xX3xX38x14d2axX24xX3xX22xX1xX2dxXexX3xX60xX36xX1bxX3xX7exX125xX3xX4faxX6xX18xX62xXdxX3xX46xX31xX6xX2cxXdxX6xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xX22xX3bxX18xX3xX1bxX1xX2dxX1bxX3xXexX1xX32xX24xX3xXexX1xXeaxXexX3xX2cxX3fxXdxX1a1xX3xX24dxX18xX6xX1bxX38xX3xX2c3xX36xXdxX3xX7exX125xX3xXdfxX58bxX1bxX38xX3xXdfxX14xXdxX3xX1bxX1xXdx15505xX18xX3xX84xX1xX36xX3xX1bxXcexX1bxX38xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX27xX4xX3xXexX27xXexX3xX3axX18xXd8xX1bxX38xX3xXexX31xX32xX1bxX3xX2cxX36xX1bxX38xX3xX3axX3bxXbxX3xX1xX3fxX1bxX38xX3xXexX1xX3bxX3xX38xXdxXf3xXdxX3xX7exX125xX3xX7exXcexX1bxX38xX3xX84xX1xXd4xXdxX3xX1bxX1xXc3xX24xX3xX2xX4fxX4fxX3xXdfxX14xXdxX3xX24xX3fxX1bxX1xX3xX1bxX1xXeaxXexX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xX2cxX36xX1bxX38xX3xX3axX3bxXbxX3xX1xX3fxX1bxX38xX3xXexX1xX4axX1bxX38xX3xX2xX4fxX51xX8exX4fxX8exX2xX1a1xX3xXdfxX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX60xX1d6xX3xX7exX485xX1bxX3xXdfxX200xX1bxX38xX3xXdfxX4c9xX18xX73xX3xX26dxX4axX4xX3xXdfxX14xXdxX3xX24xX3fxX1bxX1xX3xX1bxX1xX23bxX3xX60xX31xX6x15fb2xXdxX5xX1a1xX3xXcxX2abxX19xX3xX60xX6xX1bxX3xX22xX1xX6xX1a1xX3xXfdxX1xX4axXbxX3xX7exX125xX3xX44xXexX6xX5xX19xX3xXdfxX5edxX18xX3xXexX1xXcexX1bxX38xX3xXexXdxX3bxX1bxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX19xXaxX12xfdb8xX3xX84xX1xX18xX3xX7ex12306xX4xX3xX4xX1xX2abxX18xX3xX437xX1a1xX3xX44xX31xX6xX1bxX3xXdfxX200xX1bxX38xX3xXdfxX4c9xX18xX3xX7exXf3xXdxX3xX7exX1bexX3xXexX31xX1c2xX3xX8exX8exX3xXexX1xX3bxX3xX38xXdxXf3xXdxX73xX3x1479exX3bxXbxX3xX7xX6xX18xX3xXdfxXc3xX3xX5xX4c9xX1bxX3xX5xX23bxX4cexXexX3xX5xX125xX3xX22xX1xX2dxXexX3xX60xX36xX1bxX1a1xX3xX46xX18xX7xXexX31xX6xX5xXdxX6xX1a1xX3xX2c3xX125xX1bxX3xX24dxX18xXd8xX4xX1a1xX3xX24dxX6xXexX6xX31xX73xX51xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4faxX61xX18xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXcxXcxX72exX1dxX22xX0xX51xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long