Cập nhật:  GMT+7
7999x8209xe89fxb55ax11703xc2d1xaf9bxeac2x8b8exX7xcb99x8e27xf190xec5dx89fcxaeecxX5x7e48xXaxe9abx11babx9f76xXexX3xe16fxXdxa32dxX3xXexe423xad25xX3xX1xc226xXexX3xX4x10becxXexX3xXexb4e4xX24xXdxX3xXbxX1xeca8xXbxX3xXexX28x1089bxf259xX3xX7x9e19xX34xX17xX3xdf0ex7cb1xX34xX17xX0x1242exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6xf954xXaxX12xff33xX24xX34xX17xX3xX2xdd10xX40xd570x9c30xX3xXcxX1xf585x9f74xX3x12707x128d7xX1cxX34xX3x814cxX3xaf8exd8fex116a1xX4xX3xX6dxcf32xX34xX1xX3xX7xX24xXexX3xX17xXdxX6xX66xX3xXexX1xX37xX34xX17xX5exX3xX13xa90axX3xX6dxX37xX34xX17xX3xX6xX34x9bd8xX3xX4xX1xX66xX3x9398xXdx127a3xXexX3x96c6xe7d4xX6xX3xX96xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1xX20xXexX3xX4xX24xXexX3xXexX28xX24xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX28xX33xX34xX3xX7xX37xX34xX17xX3xX3bxX3cxX34xX17xX5exX3xX65xX66x10761xX34xX3xX17xXdxX24xXbxX3xX28xX6xX34xX1xX3x10899x1144dxX3xX6dxX6xX66xX3xbc1axXcfxXdxX3xX6cxX1xX1dxX63xc1adxX34xX3xdab6xb2bexX34xX1xX3xXcx980fx8537xX34xX17xX5exX3xXexa9e9xX34xX1xX3xXeexXefxX34xX1xX3xa3c0xX1xX20xX4xX90xX3xX9bxX1cxX3xX1xX1dxX63xXebxX34xX3xX13xX6xX3xXeexd12axX3xX6cxXcxX104x9940xX3xX3bxX1cxX3xaac1xX87xXdxX90xX11cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2xXaxX12xX0xXdxd309xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX34xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxc7ddxXdxX52xXexX1xdc17xX3xX2x12224xX5bxX5bxXbxXdcxb07axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xX5dxX5dxf04bxXbxXdcxX161xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX11cxX96xX6xX66xXbxX1xX1dxXexX1xX66xX11cxX9bxX34xX40xX52xX10xX7xb390xXexX66xXbxX40xX34xX10xX154xX7xX40xX15cxaaefxX2xa0ebxX40xX2xX2xX5dxX52xX197xX2xX2xX15cx10660xX5bxX1a3xXexX2xX2x8313xX15cxX5xX1a9x7a8exX2xX5bxX5dxX15cxX11cxdb7bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1xX20xXexX3xX4xX24xXexX3xXexX28xX24xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX28xX33xX34xX3xX7xX37xX34xX17xX3xX3bxX3cxX34xX17xXaxX3xX154xXdxX52xXexX1xX9xXaxX2xX15cxX5bxX5bxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX5dxX5dxX16dxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX66xX34xXaxX12xa765xcf29xX4xX3xX5xXf4xc128xX34xX17xX3xX4xX1x9539xX4xX3xX34xc3eaxX34xX17xX3xX96xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1xX20xXexX3xX4xX24xXexX3xXexX28xX24xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX28xX33xX34xX3xX7xX37xX34xX17xX3xX3bxX3cxX34xX17xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX52xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xX65x8881xX5exX3xX9bxX1cxX66xX3xX5bxX1xX2xX5dxX3xX34xX17xX1cxX63xX3xX2xX5bxX40xX5dxX5exX3xXex7ce3xX3xX4xX37xX34xX17xX3xXexX24xX4xX3xX4xX62xX6xX3xXcxX1xX62xX63xX3xX65xX66xX1cxX34xX3xX6axX3xX65xX6xX34xX17xX3xX5xX1cxX13axX3xX34xX1xXdxXebxX13axX3xX9bxX6exX3xXexX1xX117xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xXdxXebxX34xX3xXexX1cxX1dxX3xX4xX27axX3xX17xX14xX34xX3xX7xeb6axX3xX65xX22fxX34xX17xX3xX18cxXdxe1c7xX13axX3xXeex89cbxX5bxcf45xX5bxX197xX15cxX5bxX2xX5dxX3xX6cxX18cxX1xX37xX34xX17xX3xX17xX14xX34xX3xX96xXdxX2e2xX34xX3xX18cxXdxX2e2xX13axX3xX7xX66xX24xXexX90xX3xX4xX27axX3xX52x113e3xX1dxX3xX1xXdxXebxX1dxX3xX18cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX24xXexX3xXexX28xX24xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xX34xX33xX34xX3xX18cxXdxX2e2xX13axX3xXexX28xX6xX11cxX3x1076axX1dxX24xX3xXexX28xX117xX34xX1xX3xX18cxXdxX2e2xX13axX3xXexX28xX6xX5exX3xX5xX220xX4xX3xX5xXf4xX225xX34xX17xX3xX4xX1xX22bxX4xX3xX34xX22fxX34xX17xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xXdxXebxX34xX3xXexX1cxX1dxX3xXexX28xX33xX34xX3xX65xX6xX34xX17xX3xX7xd960xX3xX52xX6exX34xX17xX3xX1xXebxX3xXexX1xX2d9xX34xX17xX3xX1xX20xXexX3xX4xX24xXexX3xX9bxX1cxX66xX3xX1xX6xXdxX3xX18cxX1xX66xX6xX34xX17xX3xX4xX62xX6xX3xXexX1cxX1dxX11cxX3xXe3xX3cxX34xX17xX3xXexX1xXf5xXdxX5exX3xX1xX20xXexX3xX4xX24xXexX3xX7xX6xX34xX17xX3xXexX1cxX1dxX3xX13axX6xX34xX17xX3xX7xX2d9xX3xX1xXdxXebxX1dxX3xX3bx12886xX1adxX5bxX1a9xX5bxX2e8xX11cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX52xX63xXaxX12xXcxX1xXf5xXdxX3xX65xXdxX2e2xX13axX3xX18cxXdxX2e2xX13axX3xXexX28xX6xX5exX3xXexX28xX33xX34xX3xXexX1cxX1dxX3xXeexX2e6xX5bxX2e8xX5bxX197xX15cxX5bxX2xX5dxX3xX4xX27axX3xX5dxX3xX34xX17xXf4xXf5xXdxX11cxX3xXcxX28xX66xX34xX17xX3xX65xX27axX5exX3xX37xX34xX17xX3xX21fxX33xX3xXcxXdxX98xX34xX3xXeexXdxXebxXexX3xX6cxX55xX121xX3xX2xX199xX1a3xX15cxX5exX3xXexX28xX20xX3xXexXcfxXdxX3xXcxX104xX11cxX3xXeexXdxXebxXexX3xXcxX28xX117xX5exX3xX104xX1xX20xX3xXcxX1xb1b7xX90xX3xX5xX1cxX13axX3xX65xXcfxXdxX3xX52xXdxXebxX34xX3xXbxX1xXf4xf39axX34xX17xX3xXexXdxXebxX34xX11cxX3xX6dxfd91xX34xX3xXexX28xX33xX34xX3xXexX1cxX1dxX3xX3bxX3d8xX1adxX5bxX1a9xX5bxX2e8xX3xX4xX27axX3xX15cxX3xX34xX17xXf4xXf5xXdxX5exX3xX37xX34xX17xX3xX21fxX33xX3xXeexX22fxX34xX3xX3bxXcfxX34xX1xX3xX6cxX55xX121xX3xX2xX199xX1a3xX2xX5exX3xXexX28xX20xX3xXexXcfxXdxX3x971exX1xX66xX24xXdxX3xX6dxX1x1056axX1dxX5exX3xX3bxXf4xX34xX17xX3xX3d8xX33xX34xX90xX3xX5xX1cxX3xX4xX1xX62xX3xXbxX1xXf4xX47cxX34xX17xX3xXexXdxXebxX34xX3xX9bxX1cxX3xX5xX1cxX3xX34xX17xXf4xXf5xXdxX3xX9bx8cb2xX34xX3xX1xX1cxX34xX1xX3xXexX1cxX1dxX11cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX52xX63xXaxX12xX0xXdxX13axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX34xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX52xXexX1xX159xX3xX5dxX16dxX199xXbxXdcxX161xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xX197xX2e8xX199xXbxXdcxX161xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX11cxX96xX6xX66xXbxX1xX1dxXexX1xX66xX11cxX9bxX34xX40xX52xX10xX7xX18cxXexX66xXbxX40xX34xX10xX154xX7xX40xX15cxX197xX2xX199xX40xX2xX2xX5dxX52xX197xX2xX2xX15cxX1a3xX15cxX16dxXexX5dxX5dxX2xX197xX5xX1a3xX1adxX2xX5bxX5dxX2xX11cxX1b3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1xX20xXexX3xX4xX24xXexX3xXexX28xX24xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXexX28xX33xX34xX3xX7xX37xX34xX17xX3xX3bxX3cxX34xX17xXaxX3xX154xXdxX52xXexX1xX9xXaxX5dxX16dxX199xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX197xX2e8xX199xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX66xX34xXaxX12xX21fxX1cxX13axX3xX9bxXdxXebxX4xX3xX9bxdd5exXdxX3xX4xX24xX4xX3xX65xX2d9xXdxX3xXexXf4xX225xX34xX17xX3xX4xX27axX3xX5xXdxX33xX34xX3x120dcxX1dxX6xX34xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX52xX63xXaxX12xX6dxX1xX62xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1cxX1dxX3xX34xX27axXdxX3xXexX28xX33xX34xX3xX18cxX1xX37xX34xX17xX3xXdcxX1dxX30fxXexX3xXexX28xX117xX34xX1xX3xX65xXf4xX225xX4xX3xX17xXdxX30fxX63xX3xX4xX1xX22bxX34xX17xX3xX13axXdxX34xX1xX3xX34xX17xX1dxX3cxX34xX3xX17xX2d9xX4xX3xX4xX62xX6xX3xX5dxX5bxX5bxX13axX197xX3xX4xX24xXexX3xX65xX6xX34xX17xX3xX4xX1x108d6xX3xXexX28xX33xX34xX3xXexX1cxX1dxX11cxX3xX2e6xXdxX33xX34xX17xX3xXexX1cxX1dxX3xX13axX6xX34xX17xX3xX7xX2d9xX3xX1xXdxXebxX1dxX3xXeexX2e6xX5bxX2e8xX5bxX197xX15cxX5bxX2xX5dxX3xX18cxX1xX37xX34xX17xX3xXdcxX1dxX30fxXexX3xXexX28xX117xX34xX1xX3xX65xXf4xX225xX4xX3xX17xXdxX30fxX63xX3xXexXf5xX3xX5xXdxX33xX34xX3xX628xX1dxX6xX34xX3xX65xX98xX34xX3xXbxX1xXf4xX47cxX34xX17xX3xXexXdxXebxX34xX3xX9bxX1cxX3xX4xX1xX22bxX34xX17xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX1xX1dxX63xX33xX34xX3xX13axX37xX34xX11cxX3xX6dxX487xX34xX3xX4xX1xX62xX3xXexX1cxX1dxX3xX3bxX3d8xX1adxX5bxX1a9xX5bxX2e8xX3xXdcxX1dxX30fxXexX3xXexX28xX117xX34xX1xX3xX65xXf4xX225xX4xX3xX17xXdxX30fxX63xX3xX4xX1xX22bxX34xX17xX3xX34xX1xX4ffxX34xX3xX65xX22fxX34xX17xX3xX18cxXdxX2e2xX13axX5exX3xX17xXdxX30fxX63xX3xX4xX1xX22bxX34xX17xX3xX34xX1xX4ffxX34xX3xX4xX1xX1dxX63xX33xX34xX3xX13axX37xX34xX3xX13axX24xX63xX3xXexX28xXf4xX69bxX34xX17xX3xX9bxX1cxX3xX4xX1xX22bxX34xX17xX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX1xX1dxX63xX33xX34xX3xX13axX37xX34xX3xX9bx9635xX3xX13axX24xX63xX3xXexX1xX62xX63xX3xX34xX87xXdxX3xX65xfde2xX6xX11cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX66xX52xX63xXaxX12xX4c9xX1xX6xXdxX3xX34xX1xX4ffxX34xX3xX9bxX60fxXdxX3xX4xX47cxX3xX628xX1dxX6xX34xX3xX4xX37xX34xX17xX3xX6xX34xX5exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX62xX3xXexX1cxX1dxX3xX4xX1xX66xX3xX96xXdxX98xXexX5exX3xX4xX27axX3xX1x1158bxX34xX3xXexX28xXf4xX60fxX4xX3xX65xX2e2xX3xX13axX1dxX6xX3xX4xX24xXexX3xX4xX62xX6xX3xX34xX1xX6xX1dxX3xXexX28xX33xX34xX3xX7xX37xX34xX17xX3xX3bxX3cxX34xX17xX3xX34xX1xXf4xX34xX17xX3xX18cxX1xX37xX34xX17xX3xX4xX27axX3xX1xX225xXbxX3xX65xX3cxX34xX17xX3xX13axX1dxX6xX3xX96xX24xX34xX5exX3xX18cxX1xX37xX34xX17xX3xX4xX27axX3xX17xXdxX30fxX63xX3xXexXf5xX3xX1xX27axX6xX3xX65xX47cxX34xX3xX4xX1xX22bxX34xX17xX3xXexX9cxX3xX1xX225xXbxX3xXbxX1xX24xXbxX11cxX3x10b91xXdxX24xX3xX4xX62xX6xX3xX13ax113ffxXdxX3xX18cxX1xX2d9xXdxX3xX4xX24xXexX3xX13axX1dxX6xX3xX96xX24xX34xX3xXexXcfxXdxX3xXexX1cxX1dxX3xX5xX1cxX3xX5dxX5bxX11cxX5bxX5bxX5bxX3xX65xX3cxX34xX17xX40xX13axX197xX11cxX3xX3bxXdxXebxX34xX3xX5xX220xX4xX3xX5xXf4xX225xX34xX17xX3xXexX1xX1dxX87xX4xX3xXcxX1xX62xX63xX3xX65xX66xX1cxX34xX3xX6axX3xX6cxX6dxX6exX4xX3xX6dxX55xX872xXcxX90xX3xX65xXddxX3xX5xX4ffxXbxX3xX96xXdxX33xX34xX3xX96xX72xX34xX3xX7xX220xX3xX9bxXdxXebxX4xX3xX9bxX1cxX3xX63xX33xX1dxX3xX4x9071xX1dxX3xX4xX24xX4xX3xXexX1cxX1dxX3xXexX28xX33xX34xX3xX34xX10xX66xX3xX65xX4ffxX1dxX3xX6xX34xX3xXexX66xX1cxX34xX5exX3xX1xX225xXbxX3xXexX24xX4xX3xX9bxX60fxXdxX3xX4xX47cxX3xX628xX1dxX6xX34xX3xX4xX1xX22bxX4xX3xX34xX22fxX34xX17xX3xX65xX2e2xX3xX65xXdxX798xX1dxX3xXexX28xX6xX3xX5xX1cxX13axX3xX28xd459xX11cxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123a6xX1dxXexX1xX66xX28xXaxX12xX3bxX1dxX63xX3xX21fxX33xX0xX40xXbxX12

Huy Lê

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Đã uống rượu bia không lái xe”

“Đã uống rượu bia không lái xe”
2023-05-05 08:04:00

baophutho.vn Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), từ đầu năm tới nay, lực lượng Cảnh sát giao thông...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long