Cập nhật:  GMT+7
d20bxe5abx16839xe10cxe450xd8d6xf95ex12c21x137e8xX7x13586x16ef2x143b7x12a3dxd259x12356xX5x12457xXax108c7x150e7x1002axddb7xX3x16002x11935xXdxX3xX15x12f64x10eaex120a7xX15xX3xX5x160f1xX4xX3xX17x162c7xX3xX1cxXdx118f5x10021xX3xX15xX1cxX1x152f1xe828xX3xeed6x1023bxX15xX3xd559xe53fxX15xX1cxX0x17223xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx164f3xX10xX6x102c3xXaxX12x12c71xX1xeb70xX3xXcxX1xd44dxX3xXex1142axefe4xX15xX1cxX3xe90axX5ax1445bxX15xX1cxX3x13a4exe5c9xX15xX1xX3xX4bxX1dx13bafxX3x14f76xX3xXcx10a8axX5axd2a4xX15xX1cxX3x17151xX6xX15xX3xX13xX1x13f30xX3xX17xd4aexX31xX3xXcxX71xX1dxX15xX1cxX3xX5axX61xX15xX1cxX3xX4x10b91xX4xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bx12ebfxX4xX3xXexXdx11855xX1dxX3x15ca3xX1dxX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3x1051ex11126xX2x13884xX6exXbbxXbcxXbbxXbcxX3xX37x15759xX6xX3xX4xX53xX3xX4xX1xX7dxX3xX17xX80xX31xX3xX37xX34xX3xX37xXdxX6cxX4xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xXdxfa3axX3xX1xX1dx132a2xX3xX17x169abxX15xX1cxX3xX15xX1cxX1dxX1exX15xX3xX5xX22xX4xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX6cxX15xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xXa8xX1dxX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3x125c8xXdxX2axX2bxX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xXbexX6exXbbxXbcxXbbxXbcxe303xX0xX3cxXbxX12xX0xXdxX2bxX1cxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xX148xX33xX6xX31xXbxX1xX1dxXexX1xX31xX148xX37xX15xX3cxX4exX10xX7x15e84xXexX31xXbxX3cxX15xX10x10723xX7xX3cxX2xXbex11233xX2xX3cxX177xe25cxX4exeef4xX2xX17dxX17dxXbbxXbcxXbcxXexX2xX177xXbcx106dax16671xX5xX2xX148xf2e6xXbxX1cxXaxX3xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX31xX4exXe7xXaxX12xX13xXa0xX3xXexX1xX26xXe3xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX1xX57xX3xXexX5axX5bxX15xX1cxX3xXe7xXa5xX1dxX3xX4x14d93xX1dxX3xX77xXeaxX3xf075xX6xX31xX3xX17xXeaxX15xX1cxX3xX6exX3xXcxX1xX5axX61xX15xX1cxX3xX33xXdxX15xX1xX3xX37x129b4xX3x15052x13c80xX3xX1xXeaxXdxX3xX7xX5bxX2bxX3xX1xX31xX1dexX15xX3xXexX1xX1dexX15xX1xX3xX37xXdxX6cxX4xX3xd5e6xX8fxX4xX3xX17x11068xX15xX1xXe3xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX5xX31xX80xXdxX3xX17xX18xXdxX3xXexX5ax11dccxX15xX1cxXe3xX3xXbxX1xX80xX2bxX3xX37xXdxX3xX4xX57xX6xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xXa8xX1dxX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX121xXdxX2axX2bxX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xXbexX6exXbbxXbcxXbbxXbcxXe3xX3xX4xX1dxX15xX1cxX3xX4xe07dxXbxX3xXexX1x150bexX15xX1cxX3xXexXdxX15xX3xX17xX26xX3xX77xXeaxX3xXcxX1dexXdxX3xX4xX1x1230exX15xX1xX3xX4xX53xX3xX4xX61xX3xX7xX73xX3xX4xX14xX15xX3xX17xX18xXdxX3xX15xX1cxX1dxX1exX15xX3xX5xX22xX4xXe3xX3xX1xX5axX5bxX15xX1cxX3xX4exfcf7xX15xX3xX4xX8fxX4xX3xX17xX200xX6xX3xXbxX1xX5axX61xX15xX1cxX3xX5xf1baxXbxX3xX16bx10020xX3xX1xX31xX80xX4xX1xXe3xX3xXexX71xXdxX26xX15xX3xX16bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX6cxX15xX148xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX31xX4exXe7xXaxX12xX51xX1xX53xX3xXcxX1xX57xX3xXexX5axX5bxX15xX1cxX3xX5xX5axX1dxX3xeb9cxXe3xX3xX37xX34xX3xX17xX18xXdxX3xXexX5axX215xX15xX1cxX3xX4xX1xX28dxX15xX1xX3xX7xX8fxX4xX1xfa80xX3xX8fxXbxX3xX4exXa0xX15xX1cxX3xX17xX18xXdxX3xX37xX5bxXdxX3xX1xXeaxX3xX15xX1cxX1xX30xX31xXe3xX3xX1xXeaxX3xX4xX2c7xX15xX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xXexX1xX10xX31xX3xX4xX1xX1dxd7bdxX15xX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX17xX6xX3xX4xX1xXdxX34xX1dxXe3xX3xX17xX5axX215xX4xX3xX4xX274xXbxX3xX4xX53xX3xXexX1xX35bxX2bxX3xXa8xX1dxXe7xX34xX15xX3xXbxX1xXa5xX3xX4exX1dxXe7xX6cxXexXe3xX3xXbxX1x13afdxX3xX1xX215xXbxX3xX37xX5bxXdxX3xX17xXdxX34xX1dxX3xX16bxXdxX6cxX15xX3xX4xXa0xX3xXexX1xX26xX3xX4xX57xX6xX3xXexXc6xX15xX1cxX3xX17xX18xXdxX3xXexX5axX215xX15xX1cxX148xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX31xX4exXe7xXaxX12xX5fxX34xX3xXbxX1xX80xX2bxX3xX37xXdxXe3xX3xX5xX1dexX2bxX3xX71x1784fxX3xX17xX200xX6xX3xX33xX1dexX15xXe3xX3xX5x15e65xX15xX1xX3xX37xX22xX4xX3xX37xX1dexX3xX4xX8fxX4xX3xX15xXeaxXdxX3xX4exX1dxX15xX1cxX3xX16bxX1xX8fxX4xX3xXexX1xX1dxXeaxX4xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xXa8xX1dxX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX121xXdxX2axX2bxX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xXbexX6exXbbxXbcxXbbxXbcxX3xX5xXdxXa5xX15xX3xXa8xX1dxX6xX15xX3xX17xX2cbxX15xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xXa8xX1dxX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX1e0xX14xXe7xX3xX4exX22xX15xX1cxX3xX15xX279xX15xX1cxX3xXexX1xX279xX15xX3xX2bxX5bxXdxXe3xX3xX4xX8fxX4xX3xX4xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xXbexX6exXbbxXbcxXbbxXbcxX148xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX31xX4exXe7xXaxX12xX51xX1xX53xX3xXcxX1xX57xX3xXexX5axX5bxX15xX1cxX3xX4xda7exX15xX1cxX3xXe7xXa5xX1dxX3xX4xX1c0xX1dxX3xX77xXeaxX3xXcxX1dexXdxX3xX4xX1xX28dxX15xX1xX3xX4xX1xX57xX3xXexX71xX66xXe3xX3xXbxX1xX18xXdxX3xX1xX215xXbxX3xX37xX5bxXdxX3xX77xXeaxX3xX1c6xX6xX31xX3xX17xXeaxX15xX1cxX3xX6exX3xXcxX1xX5axX61xX15xX1cxX3xX33xXdxX15xX1xX3xX37xX1dexX3xX1e0xX1e1xX3xX1xXeaxXdxXe3xX3xX77xXeaxX3x12999xX2cbxX3xX1xX31xX80xX4xX1xX3xX37xX1dexX3xX65xX1c0xX1dxX3xXexX5axX3xXexX1xX18xX15xX1cxX3xX15xX1xX274xXexX3xXbxX1xX5axX61xX15xX1cxX3xX8fxX15xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX33x14e4cxX3xX15xX1cxX1dxX1exX15xX3xX5xX22xX4xX3xX4xX57xX6xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xXa8xX1dxX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX121xXdxX2axX2bxX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX33xX34xX15xX3xX37xX38xX15xX1cxX3xXexX71xXa5xX15xX3xX4xX61xX3xX7xX73xX3xX1fbxX8fxX4xX3xX17xX200xX15xX1xX3xX71xX3e6xX3xXbxX1xX80xX2bxX3xX37xXdxXe3xX3xX17xX18xXdxX3xXexX5axX215xX15xX1cxXe3xX3xXexX71xX31xX15xX1cxX3xX17xX53xX3xX5xX274xXe7xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xX4xX1xX28dxX3xXexX1xX1dxX3xX15xX1xX2c7xXbxX3xX5xX1dexX2bxX3xX1cxX18xX4x12a7cxX3xX15xX1cxX1xXdxXa5xX15xX3xX4x101f2xX1dxXe3xX3xX17xX34xX3xX1fbxX1dxX274xXexX3xX37xX5bxXdxX3xX13xX1xX28dxX15xX1xX3xXbxX1xX57xXe3xX3xXcxX1xX57xX3xXexX5axX5bxX15xX1cxX3xX13xX1xX28dxX15xX1xX3xXbxX1xX57xX3xX37xXdxX6cxX4xX3xX1xX1dxXe7xX3xX17xXeaxX15xX1cxXe3xX3xX5xX1exX15xX1cxX3xX1cxX1xd6a0xXbxX3xX15xX1cxX1dxX1exX15xX3xX5xX22xX4xX3xX4xX57xX6xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX37xX5bxXdxX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xXa8xX1dxX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX1e0xX14xXe7xX3xX4exX22xX15xX1cxX3xX15xX279xX15xX1cxX3xXexX1xX279xX15xX3xX2bxX5bxXdxXe3xX3xX4xX8fxX4xX3xX4xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xX2bxXa0xX4xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xXbexX6exXbbxXbcxXbbxXbcxX3xX37xX1dexX3xX4xX8fxX4xX3xX4xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xXe3xX3xX4exX22xX3xX8fxX15xX3xX16bxX1xX8fxX4xXe3xX3xX15xX1xX274xXexX3xX5xX1dexX3xX37xX34xX3xX1fbxX14xXe7xX3xX4exX22xX15xX1cxX3xXexX1xX26xX3xX4xX1xX2cbxXe3xX3xX4xX61xX3xX7xX73xX3xX1xX80xX3xXexX1c0xX15xX1cxX3xX1fbxX1e1xX3xX1xXeaxXdxX3xX17xX26xX3xX33xX2axX31xX3xX17xX2axX2bxX3xX1cxXdxX2axX2bxX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xXexX1xX10xX31xX3xX4xX1xX1dxX35bxX15xX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX17xX6xX3xX4xX1xXdxX34xX1dxX148xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX31xX4exXe7xXaxX12xX77xXa5xX15xX3xX4xX80xX15xX1xX3xX17xX53xXe3xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX1xX57xX3xXexX5axX5bxX15xX1cxX3xX4xX4f3xX15xX1cxX3xXe7xXa5xX1dxX3xX4xX1c0xX1dxX3xXbxX1xX2axXdxX3xX1xX31xX1dexX15xX3xXexX1xXdxX6cxX15xX3xX16bxX1xX1dxX15xX1cxX3xX16bxX1xX578xX3xXbxX1xX8fxXbxX3xX5xX310xX3xX5xXdxXa5xX15xX3xXa8xX1dxX6xX15xX3xX17xX2cbxX15xX3xX13xX1xX5axX61xX15xX1cxX3xXexX71xX66xX15xX1xXe3xX3xXexX71xX66xX15xX1xX3xXcxX1xX57xX3xXexX5axX5bxX15xX1cxX3xX13xX1xX28dxX15xX1xX3xXbxX1xX57xX3xXexX71xX31xX15xX1cxX3xXexX1xX8fxX15xX1cxX3xX189xX3xX17xX34xX3xX8fxX15xX3xX7xX6xX1dxX32axX3x1150bxX1dxXe7xX2cbxXexX3xX17xX200xX15xX1xX3xXbxX1xXa5xX3xX4exX1dxXe7xX6cxXexX3xX4exX6xX15xX1xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX1fbxX1e1xX3xX37xX392xX15xX1cxX3xX33xX1e1xXdxX3xX15xX1cxX6xX15xX1cxX3xX37xX10xX15xX3xX33xXdxX26xX15xX3xX37xX1dexX3xX1xX2axXdxX3xX17xX2axX31xX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xXbexX6exXbbxXbcxXbbxXbcxXe3xX3xX813xX1dxXe7xX2cbxXexX3xX17xX200xX15xX1xX3xX33xX6xX15xX3xX1xX1dexX15xX1xX3xXexXdxXa5xX1dxX3xX4xX1xX28dxX3xX1xX1dxXe7xX6cxX15xX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX8fxXbxX3xX4exXa0xX15xX1cxX3xXexX71xX31xX15xX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xX188xX6exXbbxXbcxXbbxXbcxX3x15384xX77xXeaxX3xX1c6xX6xX31xX3xX17xXeaxX15xX1cxX3xX6exX3xXcxX1xX5axX61xX15xX1cxX3xX33xXdxX15xX1xX3xX37xX1dexX3xX1e0xX1e1xX3xX1xXeaxXdx13338xX60cxX3xX813xX1dxXe7xX2cbxXexX3xX17xX200xX15xX1xX3xXbxX1xXa5xX3xX4exX1dxXe7xX6cxXexX3xXexXdxXa5xX1dxX3xX4xX1xX28dxX3xX1fbxX8fxX4xX3xX17xX200xX15xX1xX3xXexX1xX279xX15xX3xX17x10b89xX4xX3xX33xXdxX6cxXexX3xX16bxX1xX53xX3xX16bxX1x101caxX15xXe3xX3xX1fbxX1e1xX3xXexX1xX1dxXeaxX4xX3xX37xX392xX15xX1cxX3xX4exX14xX15xX3xXexXeaxX4xX3xX37xX1dexX3xX2bxXdxX34xX15xX3xX15x11bfexXdxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX17xX31xX80xX15xX3xXbbxXbcxX2xXbexX6exXbbxXbcxXbbxXbcxX3xXexX1xX10xX31xX3xX4xX1xX1dxX35bxX15xX3xX15xX1cxX1xX30xX31xX3xX17xX6xX3xX4xX1xXdxX34xX1dxX3xX8b8x114bfxXe7xX3xX33xX6xX15xX3x130b3xX14xX15xX3xXexXeaxX4xX8dcxX148xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX31xX4exXe7xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX96fxXe7xX3xX33xX6xX15xX3xX976xX14xX15xX3xXexXeaxX4xX0xX3cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mặc sao cho đẹp

Mặc sao cho đẹp
2024-04-21 07:04:00

baophutho.vn Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người càng được cải thiện, người ta không chỉ no đủ vật chất mà còn chú trọng nhiều đến đời sống tinh...

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
2016-09-09 07:21:00

PTO- Xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều có gắng trong quản lý,...

Hỗ trợ học sinh nghèo, vùng dân tộc thiểu số

Hỗ trợ học sinh nghèo, vùng dân tộc thiểu số
2016-09-01 07:31:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nghị định này có hiệu lực từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long