Cập nhật:  GMT+7
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4buZKTzGoOG6reG6peG7psag4bu2KT/GoEDDoMag4bqt4bql4bqxxqDhu7ZX4bq1xqAxw6Dhuq3GoDBYMsag4bqtKSMzxqDhu7bDmuG7tsagw6Lhuqnhu4M/4bqtxqBAfTIpxqDhu7ZkVcag4buZKT4yKcag4bq1KWTDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bDk+G7tFUz4bq1KeG6qeG6rSkzw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu6Lhu5ov4buc4buc4buc4bu4UOG7nOG7nuG7nlThu5rhu5rhuq3hu5xT4bug4bueVOG7nDDhu5zDkyLhurUo4buWxqAvw5Thu6/FqDIpxqBA4bukM8ag4buTVTLGoOG7mcO5w4LhuqbGoOG6rSnDmTIpxqDhurUpYcag4bq+PDvhuq3GoOG6rOG6pXvGoOG6reG6pVUzxqDDujxX4buDxqDhu7Ypw6kyKMagMilZMsag4bu2KTPGoOG7tsOa4bu2xqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMagQGXhurHhu7bGoCll4bq3MijGoOG7tik+MinGoOG6p8Oa4bu2KcOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w7kjVeG7uOG7lsOUdyjDmeG7g8ag4bui4buaL1BPxqDhu5NVMsag4buZw7nDguG6psag4bqtKcOZMinGoOG6tSlhxqDhur48O+G6rcag4bqs4bqle8ag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG7tik8xqDhuq3huqXhu6bGoOG7tik/xqBAw6DGoOG6reG6peG6scag4bu2V+G6tcagMcOg4bqtxqAwWDLGoOG6v8OZxqDhu7ZX4bq1xqDDujxX4buDxqDhu7Ypw6kyKMagMilZMsag4bu2KTPGoOG7tsOa4bu2xqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMagKWXhurcyKMag4bu2KT/GoEDDoMag4bqtKSMzxqDDguG6qeG7gz/huq3GoEB9MinGoOG6p2HGoFHhu6Iv4bui4bua4buc4bucL8OC4buXLeG6rOG6rCjGoOG7tmRVxqDhuqwpZMag4bqtZcSDMijGoOG7mSk+MinGoOG6tSlkxqDhur86xqDhuq0p4bq74bu2xqApPDsyxqDhu7YpP8agQMOgxqDhu7YpPjIpxqDhuqfDmuG7tinGoEBhPMag4bq/xIM8xqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMag4bqtKVUxxqAoPFXGoOG7tik8PzLGoOG6reG6pVUyKcag4bu04bumM8ag4bq/O8ag4bqs4bqhxqDDouG6qWHhu7bGoOG6v8OZxqAww5kxxqAyKTw7Mcag4bq/Y8agw6Lhuqlh4bu2xqDhuq0/xqDhurfGoOG7mVUx4bq14bqp4bu2KTxVT8agKDzhuqvhurXGoOG7tOG7pDLGoOG7r8OZM8ag4bqnVeG6qcagMijDmeG7g8ag4bue4buaL+G7oC/hu5xUUlDGoEDFqMag4bq1KWPhu7bGoOG6vzwmMk/GoOG7h+G6qVfhuq3GoDIoxJFPxqDhuq0pOTzGoOG6vzw74bu2xqDhuq3huqUmMsagQH1VxqDhu7TDmTLGoOG6v8OZxqDDguG6qeG7gz/huq3GoEB9MinGoOG6p2HGoOG7oFQv4bui4bua4bucUC/DguG7ly3huqzhuqwoxqDhu7ZkVcag4bqsKWTGoOG6rWXEgzIoxqDhu5kpPjIpxqDhurUpZMag4bu2KTPGoOG7tsOa4bu2xqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMag4bqtKVUxxqAoPFXGoOG7uFYyxqDhu7Y5MijGoCk3Vcag4bqt4bqp4buDPzLGoOG6reG6pTMyKMag4bu24bqpw6Dhu7bGoCApw5oyKMag4bu2KTw/Msag4bu2KWEyKMag4bq0KcOa4bq1T8ag4bu2KWEyKMagdmlPxqDhu7YpPD8yxqDhuq3huqVVMinGoOG7tOG7pjPGoOG6vzvGoOG6rOG6ocagw6Lhuqlh4bu2xqDhur/DmcagMMOZMcagMik8OzHGoOG6v2PGoMOi4bqpYeG7tsag4bqtP8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bDk+G7tFUz4bq1KeG6qeG6rSkzw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu6Lhu5ov4buc4buc4buc4bu4UOG7nOG7nuG7nlThu5rhu5rhuq3hu5xT4bug4bueVOG7nDDhu6LDkyLhurUo4buWxqAvw5Thu5nDmjLGoOG7tMOgxqDhu7YpPjIpxqDhuqfDmuG7tinGoOG7k1UyxqDhu5nDucOC4bqmxqDhuq3huqVVM8ag4bqtPDoyxqDhuq3huqXhurHGoOG7tlfhurXGoDHDoOG6rcagMFgyxqDhu7YpM8ag4bu2w5rhu7bGoEBhPMag4bqtZeG6sTIow5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pTMyKMagQOG6seG6rcagMsOZ4buDT8ag4bqs4bq0xqDhur48O+G6rcag4bqs4bqle8ag4bu2NMag4bui4bucxqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMagQGXhurHhu7bGoOG7tik8xqDhuq3huqXhu6bGoOG6reG6peG6scag4bu2V+G6tcagMcOg4bqtxqAwWDLDk8ag4bqs4bqlMzIoxqBANE/GoOG7tjTGoFLGoEBhPMag4bqtZeG6sTIoxqApZeG6tzIoxqDhuq3huqXhurHGoOG7tlfhurXGoOG6rSkjM8agw4Lhuqnhu4M/4bqtxqBAfTIpxqBR4buixqDhur/Dmcag4buc4bugxqBAYTzGoOG6rWXhurEyKMagKWXhurcyKMag4bqtKSMzxqDDguG6qeG7gz/huq3GoEB9MinGoOG7oFRPxqDhur/EgzzGoOG6reG6oTIoxqDhuqdhxqDhuq08OjLGoOG6reG6pSYyxqDhu57hu5rGoOG6reG6pTw74bqpxqBAw6EyKMOTxqB3KeG6r8agMMOZMcag4bqtYeG6rcag4bu2OTIoxqDhuq3DmuG7tsag4bu2KeG6qcOdMsag4bu0fU/GoEDhurHhuq3GoOG7tik8xqDhuq3huqXhu6bGoDBYMsagMsOZ4buDxqDhu7g8LjLGoOG6pVXGoDIpVTIpxqDhu7YpNDIoT8ag4bu2KT4yKcag4buHw5rhu7ZPxqBA4bqrMijGoEBhPMag4bqtZeG6sTIoT8ag4buc4bua4buaxKjGoEBhPMag4bqtZeG6sTIoxqBAZeG6seG7tsagKWXhurcyKMag4bu2KT/GoEDDoMag4buDJjLGoOG6rVYxT8ag4bq1KVcyxqAgKeG6tzxPxqDhuq08Msag4bqtZeG6tzIoxqDhuq3huqnhu4M74bqtxqBAYTzGoOG6v8OZM8ag4bu2w5rhu7bGoOG7tilkxqDhuq3huqVlw6MyKE/GoOG7tik+MinGoOG6p8Oa4bu2Kcag4bu2ZFXGoOG7l+G7pjIoT8agdynDmcagMmXEg+G7tsag4bq/w5nGoMOC4bqpVjLGoEDDoDzDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq1w63huqnhuq0pM+G6peG7lsOUw4LhuqlmMinGoOG7mSk8w5Uv4bq1w5Q=

Quỳnh Chi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ Thanh Sơn

Sức trẻ Thanh Sơn
2022-05-19 11:24:00

baophutho.vn Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Sơn luôn khắc ghi lời dạy Bác Hồ “Đâu cần...

Người mẹ đặc biệt ở làng trẻ SOS

Người mẹ đặc biệt ở làng trẻ SOS
2022-05-17 16:01:00

baophutho.vn Bà Nguyễn Thị Ngọc, năm nay đã 58 tuổi, là người mẹ lớn tuổi nhất trong Làng trẻ SOS tại thành phố Việt Trì. Bà đã dành trọn cả cuộc đời để yêu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long