Cập nhật:  GMT+7
1760x4ea3x2de4x435ex4bb3x74f6x8998x6890x27d2xX7x9ddbx9319xac7ex3fcfx41a3x63d5xX5x3285xXax7bb2xa76dxb718xX3x84d8x5ed8x513cxa2f4xX3xX6xX18xX3xX19xXdxa9a0xXdxX3xXexX1xXdx9a41x3dc9xX3xX18xX1x8776xX18xX3xX7x4a92xX3xXexX1xX6xa316xX3xX19xXdxX6xX3xX13xX16x7a1dxX3xXcx69cbxX27xX18xX19xX3x6a80x450fxX18xX19xX3x3ec6xX1x56d1xX6xX3x2c35xad06xX4fxX0x4c27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6x9934xXaxX12x3faexX2fxX3xX49xXdxb1e1xX18xa331xX3xXexX1x396dxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3x310fx9b78xX18xX19xX3xace7xX3xX7x1d9axX3xX64xXdx74e3xX18xX3xX3fxX6xX3xX8dx5000x6063xX3xXexX3fxX27xX18xX19xX3xXexX27x4e57xX18xX3xXexX1x8ae4xX18xX19xX3x4b04xX3xXexX20xXdx4f95xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa1xX64x2c89xXaxX12xXcxX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX26xX18xX3xX4xX1xa275xX3xa96bxa06fxXa1xX3xX4x6bcaxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX1xbc83xX18xX1xX3xXexX3fxb592xX3xX8dxXa0xX3xXcxXdx3584xX27xX3x7e6exX6xX18xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3x364dxXdexXdxX3xX1xX14xXdxX3xX4exX4fxX4fxX3xX4xXe2xX6xX3xX106x7682xX18xX19xX6exX3xX1xX17xX34xX3xX18xX6xXccxX3x904exX2x50d6xX52xX126x8553xX6exX3xX106xX117xX18xX19xX3xXe2xXccxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xXex5368xX3xX4xX1x7d66xX4xX3xX3cxX14xXdxX3xX18xX19xX1xXf0xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3xXexX1xX6xX34xX3xX19xXdxX6xX3xX13xX6xX18xX3xX16xX1x4643xXbxX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xX49xX1xXa1xXb0xX3xX4exX4fxX4fxX3xX124xX8dxX8exX18xX19xX3xX2xX129xXb9xX3xX106xXdexXdxX3xXexX44xX20xX18xX19xX3xXcxX3fxXabxX18xX3xX106xXdexXdxX3x2761xX27xX6xX18xX19xX6exX3x39ccxXccxX3xX8dxXdx904axX18xX3xX13xX14xX3xX16xX1xXeaxX18xX1xX3xXexX3fxXf0xX6exX3xX13xXeaxX3xXexX1xX44xX3xX106xX117xX18xX19xX3xXe2xXccxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX6exX3xX13xX14xX3xXexX3fxX44xae57xX18xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX1xXe2xX3xXexX3fx535dxX3xX3cxX14xXdxX3xX18xX19xX1xXf0xXb9xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xXfaxX5xX10xX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxX34xX6xX3fxX19xXdxX18x7362xX92xXbxb4d7xX3xX6xX27xXexXa1xXaxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX34xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX52xX52xX4xXb9xXfaxX6xXa1xXbxX1xX27xXexX1xXa1xXb9xX8dxX18xX52xX64xX10xX7xX49xXexXa1xXbxX52xX27xXbxX5xXa1xX6xX64xX10xX64xX52xX49xXdxX34xX6xX18xX1xX52xX92x9804xX2x978cx818axX27fxX126xX282xX2xX126xX52xX13xXa1xX282xX16xXa1xX18xX19xX282xX6xX18xX282xX13x1a40x4823xa894xXb9x7104xXbxX19x1c5dxab98xXdxX64xXexX1xX9xX281xX27fxX27fxXaxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX3fxX12xX0xXexX3fxX12xX0xXexX64xX12xX13xX14xX3xXexX3fxX44xX1f9xX18xX19xX3xXcxX3fxXabxX18xX3xX106xXdexXdxX3xX1b3xX27xX6xX18xX19xX3xXbxX1xXb0xXexX3xXfaxXdxXf7xX27xX3xXexXdexXdxX3xX1xX14xXdxX3xX18xX19xX1xXf0xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX3fxX12xX0xX52xXexX6xXfaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa1xX64xXccxXaxX12x502fxX1xXb0xXexX3xXfaxXdxXf7xX27xX3xX49xX1xX6xXdxX3xX34xXdexX4xX3xX3cxX14xXdxX3xX18xX19xX1xXf0xX6exX3xX13xX14xX3xXexX3fxX44xX1f9xX18xX19xX3xXcxX3fxXabxX18xX3xX106xXdexXdxX3xX1b3xX27xX6xX18xX19xX3xX18xX1bfxX27xX3xX3fx85cfxX6exX3xXddxX2bxXccxX3xX5xXa0xX3xX3cxX14xXdxX3xX18xX19xX1xXf0xX3xX3fxX17axXexX3x7279xX27xX6xX18xX3xXexX3fx7920xX18xX19xX6exX3xX106xX117xX18xX19xX3xX27x5515xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xXccxX1bfxX27xX3xX4xXabxX27xX3xX4xXb0xX4xX3xXddxXdexXdxX3xXfaxXdxXf7xX27xX3xXddx1bf7xX3xX4xX6xXa1xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXabxX18xX3xXexX3fxXb0xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX26xX34xX6exX3xX7xXb0xX18xX19xX3xX7xX27xbd3fxXexX3xX5xX2fxX6xX3xX4xX1xX365xX18xX3xX4xXb0xX4xX3xXddx756fxX18xX19xX3xX4xX1xXeaxX3xX4xX4bxX3xXddxXe2xX3xXexXdxX1bfxX27xX3xX4xX1xX27x9d18xX18xX3xXddxXf7xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX3xXexX1xX6xX34xX3xX19xXdxX6xX3xX13xX6xX18xX3xX16xX1xX17axXbxX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xX49xX1xXa1xXb0xX3xX4exX4fxX4fxXb9xXb9xXb9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa1xX64xXccxXaxX12xXcxXdexXdxX3xX3cxX14xXdxX3xX18xX19xX1xXf0xX6exX3xXcxX1xX44x9aa8xX18xX19xX3xXexX44xX20xX18xX19xX3xX106x5d9bxX18xX19xX3xX296x927fxX18xX3xX3cxXdxX6cxX27xX6exX3xX1baxXccxX3xX8dxXdxX1bfxX18xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xX106xX117xX18xX19xX6exX3xX30cxX1xX4bxX3xX13xXeaxX3xXexX1xX44xX3xX106xX117xX18xX19xX3xXe2xXccxX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX6exX3xXcxX1xX14cxX3xXexX3fxX44xX1f9xX18xX19xX3xXcxX1xX44xX72xX18xX19xX3xXexX3fxX2fxX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXddx21c7xX3xXbxX1xX148xX3xXfaxXdxX6cxX18xX6exX3xX35exX27xXb0xX18xX3xXexX3fxXdxX26xXexX3xX30cxX1xX44xX45xX18xX19xX3xX1xX44xX20xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexXb0xX4xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3xX13xX6xX18xX3xX16xX1xX17axXbxX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xX49xX1xX4bxX6xX3xX4exX4fxX4fxX3xX8dxXa0xX3xX1b3xX27xXccxX3xXexX3fxX20exX18xX1xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3xX13xX6xX18xX3xX16xX1xX17axXbxX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xX49xX1xX4bxX6xX3xX4exX4fxX4fxX6exX3xXddxXf7xX3xX4xXb0xX4xX3xXddxXdexXdxX3xXfaxXdxXf7xX27xX3xX18x8930xX34xX3xX8dx3d5exX18xX19xX3xXccxX1bfxX27xX3xX4xXabxX27xX6exX3xXexXdxX1bfxX27xX3xX4xX1xX27xX3e6xX18xX6exX3xXbxX1xX44xX45xX18xX19xX3xXbxX1xXb0xXbxX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX6exX3xXex3a96xX3xXddxX4bxX3xXbxX1xXb0xXexX3xX1xX27xXccxX3xX64xX2bxX18xX3xX4xX1xXe2xX6exX3xXddxX39bxX3xX4xX6xXa1xX3xXexX3fxXb0xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX26xX34xX3xXexX3fxXa1xX18xX19xX3xX8dxXdxX26xX4xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3xXexX1xX6xX34xX3xX19xXdxX6xX3xX13xX6xX18xX3xX16xX1xX17axXbxX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xX49xX1xXa1xXb0xX3xX4exX4fxX4fxXb9xXb9xXb9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa1xX64xXccxXaxX12xXcxXdxX6cxXbxX3xXddxX4bxX6exX3xX3cxX14xXdxX3xX18xX19xX1xXf0xX3xXddxX4c6xX3xXexXdxX6cxX18xX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXfax739cxX3xXbxX1xXdxX6cxX27xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3xXexX1xX6xX34xX3xX19xXdxX6xX3xX13xX6xX18xX3xX16xX1xX17axXbxX3xX1xXa0xX18xX1xX3xXcxX3fxX27xX18xX19xX3xX44xX45xX18xX19xX3xX49xX1xXa1xXb0xX3xX4exX4fxX4fxX3xX124xX8dxX8exX18xX19xX3xX2xX129xXb9xX3xX67xX2fxX3xX49xXdxX6cxX18xX6exX3xXexX1xX72xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX26xX27xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX7xX2fxX3xX8dxX8exX18xX19xX3xX92xX3xX7xX95xX3xX64xXdxX99xX18xX3xX3fxX6xX3xX8dxXa0xXa1xX3xXexX3fxX27xX18xX19xX3xXexX27xXabxX18xX3xXexX1xXb0xX18xX19xX3xXb4xX3xXexX20xXdxXb9xX52xXb9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa1xX64xXccxXaxX12xXcxX1xX10xXa1xX3xX296x9d07xX296xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Một vùng biên

Một vùng biên
2015-06-13 09:00:00

PTo- Đây là lần thứ 2 đoàn công tác của huyện Thanh Ba trở lại đồn biên phòng Pa Vệ Sử, thực hiện sơ kết 1 năm chương trình kết nghĩa giữa Hội LHPN huyện và đồn biên phòng.

Dân chủ trong sinh hoạt Đảng

Dân chủ trong sinh hoạt Đảng
2015-06-11 07:45:00

PTO- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được xác định rõ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long