Cập nhật: 09/12/2022 14:44 GMT+7
6076x9dd2xab3ex6383xbdbaxf250x7658x60a3xe83fxX7xf244x7fd9x87d2x9dcdxbe1exddb3xX5x860fxXax6951x6a7bxb6ffxXdxX3xX1x9964xXdxX3x6f93xX18xXdxX3xX1bxa5d0x7e29xX3xabbexc932xX1xeb7exX3x7a93xXdxb52cxXexX3xd775xX6x7f49xa66cxf442xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xba70xX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xc6b3xX6xX0xc7c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xba38xXaxX12xX2dxX24xcd5axX3dxX3xad48xX4axX2x6d3axed26xX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX30xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xX3xXex70f0xX3xX4xX1x8ebcxX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xf1a2xX14xXdxX3x94fexXdxbc73xX21xX3xX5xf126xX23xX3xXexX1xX9exX3xX2dxX1x6668xXexX68xX3xX23xX1xXdxX2axX2fxX3xce6bxb027xX3xX67x9ee6xX67xX67xX30xX67xXcaxX67x9b12xf5e0xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxf463xX23xXaxX12xX0xXdxX2fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX23xXexX10x9b5cxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxd394xXdxX5cxXexX1xf27axX3xX2xXcaxXcaxXcaxXbx665bx8da2xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX10cxX3xa7dcx69d3xX67xXbxX113xX114xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX4axX4axX4xXd2xXadxX6xXe7xXbxX1xX21xXexX1xXe7xXd2x74ebxX23xX4axX5cxX10xX7xXc6xXexXe7xXbxX4axX23xX10xX107xX7xX4axX67xX67xX11fxX64xX4axX2xX2xX2xX5cxa02cxX2xX11fxX11fxX152x72ccxX152xXexX152xX67xX157x7418xX5xXd1xX30xXdxX2fxX24xX30xX152xX2xX11fxX11fxXd2xce23xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX30xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xXcaxXcaxXcaxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11exX11fxX67xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX31x7349xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX139xXdx877exX23xX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX30xX3xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xX3xXadxXdxXafxX21xX3xX5cxXdx9508xX23xX3xX139x7070xX23xX3xX23xX24xX1xX2axX3xX4xX1xX61xXe7xX3xX2fxa229xX23xX24xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXe7xX5cxX3dxXaxX12xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX30xX3xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xX3xX5xX61xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX113xd523xX3xX1xX18xXdxX3xX139x8870xXdxX3xX1x9280xX23xX3xX67xXcaxXcaxX3xX1xX18xXdxX3xX139xXdxX1eaxX23xX3xX5xX61xX3xX4xX1e1xX4xX3xX4xX1xX21xX3dxX1eaxX23xX3xX24xXdxX6xX68xX3xb3b8xX21xa79bxX23xX3xXexe144xX23xX1xX3xX23xX24xX21xX3dxX2axX23xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXa9xX295xX3xX1xXe7xX61xX23xX3xXexX1xX61xX23xX1xX3xX113xX21xXbcxXexX3xX7xda1dxX4xX3xX23xX1xXdxX2axX2fxX3xX139xc8dcxX3xd583xX21xa683xX4xX3xXexb2aaxX3xXexX14xXdxX3xX23x7939xX29cxX4xX3xXadxX14xX23xX3xX24xXdxX6xXdxX3xXa9xXe7xX14xX23xX3xX2xX64xXd1xXcaxX30xX2xX64xXd1xX157xX3xX139xX61xX3xX2xX64xXd1xX152xX30xX2xX64xX15dxX64xX68xX3xX1xXdxX2axX23xX3xXa9xX6xX23xX24xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX2ffxX23xX24xX68xX3xX1xa498xX4xX3xXex7dccxXbxX68xX3xX5xX61xX2fxX3xX139xXdxX2axX4xX3xXexXfdxX1eaxX23xX3xXa9xX26xX6xX3xXadxX61xX23xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xXdxX2fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX23xXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xX10cxX3xX2xXcaxXcaxXcaxXbxX113xX114xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX10cxX3xXd1xX152xXcaxXbxX113xX114xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX4axX4axX4xXd2xXadxX6xXe7xXbxX1xX21xXexX1xXe7xXd2xX139xX23xX4axX5cxX10xX7xXc6xXexXe7xXbxX4axX23xX10xX107xX7xX4axX67xX67xX11fxX64xX4axX2xX2xX2xX5cxX152xX2xX11fxX11fxX152xX11fxX152xXexX11exX11fxX157xX64xX5xX67xX30xXdxX2fxX24xX30xX152xX67xXcaxXcaxXd2xX16axXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX30xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xXcaxXcaxXcaxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXd1xX152xXcaxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xafa1xX6xX3xX2fxX2f1xXexX3xX47xX31xX1bxX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX30xX3xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xX3xX23xX1xXdxX2axX2fxX3xXc6xXc7xX3xX67xXcaxX67xX67xX3xc4caxX3xX67xXcaxX67xXd1xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXe7xX5cxX3dxXaxX12xX2dxX1xXdxX2axX2fxX3xXc6xXc7xX3xX67xXcaxX67xX67xX30xX67xXcaxX67xXd1xX68xX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX30xX3xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xX3xXexXdxX303xXbxX3xXexX2fbxX4xX3xX113xX2c5xX3dxX3xX5cxa435xX23xX24xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX1bxX18xXdxX3xX23xX24xX61xX3dxX3xX4xX61xX23xX24xX3xX139xX20xX23xX24xX3xX2fxX14xX23xX1xX68xX3xX1xXe7xX14xXexX3xXa9xX18xX23xX24xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX23xX1xX2c5xX23xX3xX5cxX2c5xX23xX3xX23xX24xX61xX3dxX3xX4xX61xX23xX24xX3xXfdxX18xX23xX24xX3xXfdxX295xXdxX68xX3xXexX229xX23xX24xX3xX4xX30ax976bxX23xX24xX3xX24xX2f1xX23xX3xXc6xX303xXexX3xX139xX29cxXdxX3xX4xX1e1xX4xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX4xX1x74ffxX23xX1xX3xXexXfdxX26xX3xX113xX295xX3xX1xX18xXdxX68xX3xX4xX1e1xX4xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX1xX18xXdxX3xXexXfdxXe7xX23xX24xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX68xX3xXexX1xX30axX599xX23xX24xX3xX113xX21xX3dxX1eaxX23xX3xX2c3xX21xX6xX23xX3xXexX2c5xX2fxX3xXexX1xX53dxX4xX3xX1xXdxX2axX23xX3xX4xX1e1xX4xX3xX1xXe7xX14xXexX3xXa9xX18xX23xX24xX3xX23xX24xX1xb28fxX6xX3xXexX2c9xX23xX1xX3xXa9xb5cfxX23xX24xX3xXa9xX18xXdxX68xX3xX24xXdxd3e8xXbxX3xXa9x7aa1xX3xX23xX1xX6xX21xX3xX139xX30axeb95xXexX3xXc6xX1xc47dxX68xX3xX139xX30axX2a0xX23xX3xX5xX1eaxX23xX3xXexXfdxXe7xX23xX24xX3xX4xX21xX18xX4xX3xX7xX2ffxX23xX24xX68xX3xX24xX63bxXbxX3xXbxX1xXb3xX23xX3xX113xX2c5xX3dxX3xX5cxX53dxX23xX24xX3xX2c3xX21xX1eaxX3xX1xX30axX2a0xX23xX24xX68xX3xXa9xX26xX6xX3xXbxX1xX30axX2a0xX23xX24xX3xX23xX24xX61xX3dxX3xX4xX61xX23xX24xX3xXa9xX9axXdxX3xX2fxX29cxXdxX68xX3xXbxX1xX1e1xXexX3xXexXfdxXdxXafxX23xXd2xX3x9308xe736xXdxX3xX4xX1e1xX23xX3xXadxX18xX68xX3xX1xX18xXdxX3xX139xXdxX1eaxX23xX3xXc6xX1xa8cdxX23xX24xX3xX23xX24xX237xX23xX24xX3xXbxX1xX1e1xXexX3xX1xX21xX3dxX3xX139xX6xXdxX3xXexXfdx77abxX3xX23xX1eaxX21xX3xX24xX30axX2a0xX23xX24xX68xX3xXexX1xX30axX599xX23xX24xX3xX113xX21xX3dxX1eaxX23xX3xXexX21xX3dxX1eaxX23xX3xXexXfdxX21xX3dx8469xX23xX68xX3xX24xXdxX1e1xXe7xX3xX5cxX2fbxX4xX3xX139xX6f3xX3xXexXfdxX21xX3dxX6f3xX23xX3xXexX1xX2ffxX23xX24xX3xX5xX26xX4xX1xX3xX7x64faxX68xX3xX24xX63bxXbxX3xXbxX1xXb3xX23xX3xX139xX21xX23xX3xXa9xX2f1xXbxX3xXexX2c9xX23xX1xX3xX1xX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX24xXdxX20xX6xX3xX23xX1xX2c5xX23xX3xX5cxX2c5xX23xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX30axX29cxX4xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX30xX3xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xXdxX2fxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX31xX10xX23xXexX10xXfdxXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX107xXdxX5cxXexX1xX10cxX3xX2xXcaxXcaxXcaxXbxX113xX114xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX10cxX3xX11exX11exXd1xXbxX113xX114xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX4axX4axX4xXd2xXadxX6xXe7xXbxX1xX21xXexX1xXe7xXd2xX139xX23xX4axX5cxX10xX7xXc6xXexXe7xXbxX4axX23xX10xX107xX7xX4axX67xX67xX11fxX64xX4axX2xX2xX2xX5cxX152xX2xX11fxX11fxX152xX152xX11fxXexX2xX11fxX11fxX5xX2xXcaxX30xXdxX2fxX24xX30xX152xX67xX67xX152xXd2xX16axXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX30xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX21xX3dxX2axX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX47xX6xXaxX3xX107xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX2xXcaxXcaxXcaxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11exX11exXd1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX5cxXdxX2axX23xX3xX1bxX18xXdxX3xX1bxX20xX21xX3xX23xX24xX1xX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX30xX3xX31xX6xX2fxXbxX21xX4xX1xXdxX6xX3xXex6802xX23xX1xX3xXexXfdxX6xXe7xX3xX24xXdxXbcxX3dxX3xXc6xX1xX10xX23xX3xX4xX1xXe7xX3xX4xX1e1xX4xX3xX4xX1e1xX3xX23xX1xX2c5xX23xX3xX4xX63bxX3xXexX1xX61xX23xX1xX3xXexX5b7xX4xX1xX3xX113xX21xXbcxXexX3xX7xX2f1xX4xX3xXexXfdxXe7xX23xX24xX3xX23xX229xX2fxX3xX67xXcaxX67xX67xXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xXe7xX5cxX3dxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXa9xX295xX3xXexXdxX303xX23xX3xX1xX61xX23xX1xX3xXadxXb3xX21xX3xX47xX31xX1bxX3xX23xX1xXdxX2axX2fxX3xXc6xXc7xX3xXa9xXb3xX21xX3xX24xX61exX2fxX3xX2xX64xX3xXa9xX61exX23xX24xX3xX4xX1xX5b7xX68xX3xX47xX6xX23xX3xXcxX1xX30axX599xX23xX24xX3xX139xX2fbxX3xX24xX61exX2fxX3xX152xX3xXa9xX61exX23xX24xX3xX4xX1xX5b7xX3xX139xX61xX3xXexX1xX6b6xX23xX24xX3xX2c3xX21xX6xX3xX2dxX24xX1xX26xX3xX2c3xX21xX3dxX303xXexX3xX4xcaa7xX6xX3xXa9xX14xXdxX3xX1xX18xXdxXd2xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb55axX21xXexX1xXe7xXfdxXaxX12xX2dxXdxX23xX1xX3x797fxXdxX6xX23xX24xX0xX4axXbxX12

Ninh Giang

Các tin đã đưa

Vong nô huyễn hoặc bản thân

Vong nô huyễn hoặc bản thân
2022-12-02 10:08:00

baophutho.vn Phận vong nô phản quốc, sống nhờ ở đậu ngoại bang bằng những hoạt động chống phá quê hương, Tổ quốc mình nhưng xem ra bè lũ khủng bố Việt Tân...

Vinh danh tội phạm!

Vinh danh tội phạm!
2022-11-29 16:02:00

baophutho.vn Mới đây, một tổ chức tự xưng là “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” (tiếng Anh: Vietnam Human Rights Network, viết tắt là VHRN) tại Mỹ đã tuyên bố...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long