Cập nhật: 20/07/2022 18:16 GMT+7

Hội nghị giao ban khối Đảng

Chiều 20/7, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị giao ban khối Đảng

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Sáu tháng đầu năm 2022, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, đảm bảo tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức linh hoạt, sinh động, phù hợp. Trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao công tác thông tin thời sự; nắm tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức điều tra dư luận xã hội đợt một năm 2022. Xây dựng và triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”. Xây dựng hướng dẫn đấu tranh phản bác các biểu hiện sai trái, bất mãn, cơ hội chính trị của văn nghệ sĩ, trí thức; triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đã hoàn thành việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, có tính liên thông, mở và có tính khả thi cao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Căn nhà cấp uỷ” cho gia đình đảng viên có nhiều cống hiến trong tổ chức Đảng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh nhằm hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong sáu tháng, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 189 đảng viên và 721 tổ chức đảng; đã thi hành kỷ luật 145 đảng viên và năm tổ chức Đảng.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đổi mới; đã chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 một cách đồng bộ trên địa bàn. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm. Công tác tham mưu cấp ủy tỉnh được tăng cường, qua đó khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hoàng Công Thuỷ đánh giá cao những kết quả đạt được của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thời gian qua, đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính nêu gương, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai sơ kết, đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; tăng cường phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; phối hợp với MTTQ triển khai hiệu quả mô hình “Căn nhà cấp uỷ”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; quan tâm kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm; kiểm tra ở lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; chỉ đạo tổ chức Đại hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đối với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, đồng chí yêu cầu chủ động tham mưu xây dựng lịch tiếp công dân của lãnh đạo Tỉnh uỷ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; chuẩn bị các điều kiện ra mắt, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác cụ thể của Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Văn phòng Tỉnh uỷ nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Thường trực, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh duy trì và thực hiện tốt chương trình làm việc năm 2022; văn bản hóa kịp thời các kết luận, quyết định của cấp uỷ đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Lê Thương


Lê Thương

Các tin đã đưa

Trao Huy hiệu Đảng tại huyện Thanh Ba

Trao Huy hiệu Đảng tại huyện Thanh Ba
2022-11-28 20:00:00

baophutho.vn Ngày 28/11, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên...

Giao ban khối Đảng năm 2022

Giao ban khối Đảng năm 2022
2022-11-28 13:52:00

baophutho.vn Ngày 28/11, đồng chí Hoàng Công Thủy- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng năm 2022, triển khai phương hướng,...

Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo

Triển khai nhiệm vụ công tác Khoa giáo
2022-07-19 12:19:00

baophutho.vn Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Khoa giáo sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022.

Chiêu trò mượn gió bẻ măng

Chiêu trò mượn gió bẻ măng
2022-07-14 19:10:00

baophutho.vn Kích động, xúi giục người dân sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc, chai chứa xăng tấn công, bắt giữ, làm bị thương cán bộ công an- hành vi vô...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long