Cập nhật:  GMT+7
d981xe457x10250xe544x12a93xe8b1x10ebfx152c3x13d93xX7xdc73x15619xef71xeb4axeb60x13228xX5x10533xXaxebf1x12677xe1a7xXdxX3x1064cx10701xX1x11c3cxX3xX18xXdxX6xf459xX3xeb31xX6xX17xX3xXexe7fax134c5xX4xX3xXex14916xfd79x12839xX17xX3xX4x150e2xX17xX18xX3xXex11b5exX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1x146e4xX17xX1xX3xXbxX1xdc09xX3xX17x116dax10873xX4xX3xX17xX18xX1fx11d74xXdxX0x1161fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15209xX1fx11f3axX2cxXaxX12xX0xXdx14b15xX18xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX52xX52xX4x1514dxX21xX6xX1fxXbxX1xX2bxXexX1xX1fxX74x15302xX17xX52xX63xX10xX7x10700xXexX1fxXbxX52xX17xX10x11e74xX7xX52xed3dxX2xX2xX2xX52x150a0x108b5xX63x151c2xX2xX95xf0bexe769x15473x13fabxXexX2xX9dxX9cxed23xX9dxX8fxX5xX2xX74x13167xXbxX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1fxX63xX2cxXaxX12x1287cxX36xX4xX3xe724x11885xXdxX3xX21xXdx10832xX2bxX3xXexX1xX6xX69xX3xX63xX27xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX3xXexXc9xXdxX3xXc8xXdxXcexX69xX3xX4xe787xX2bxX3xfc89xX1x11296xX3xXcxX1x11250xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1fxX63xX2cxXaxX12xXfaxXcxdad0xXcxX3xef8exX3x1515fxX18xX4fxX2cxX3xX2xX9dxX52xX97x15228xX3x115dfx112dbxX3xX21xX6xX17xX3xX4xX31xX17xX18xX3xXexX36xX4xX3xX7fx10fbfxX3xX4xX36xX4xX3xXex12eccxX3xX4xX1xfff0xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX3fxX17xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX17xX48xX49xX4xX3xX17xX18xX1fxX4fxXdxX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX18xXdxX6xX1fxX3xX21xX6xX17xX3xXexX26xX27xX4xX3xXexX2bxX2cxX2dxX17xX3xX7fxX139xX3xX4xX31xX17xX18xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX3fxX17xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX17xX48xX49xX4xX3xX17xX18xX1fxX4fxXdxX3x13bc9xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dx128f7xX3xX17xe6dexX69xX3xX8fxX9axX8fxX9axX126xX3xXexX26xXdxXcexX17xX3xX85xX1xX6xXdxX3xX17xX1xXdx13a69xX69xX3xX7fx13aefxX3xX17xX1b3xX69xX3xX8fxX9axX8fxX2xX74xX3xXfaxX1x120c9xX3xXc4xX1xX45xX3xX17xX1xXdxX1caxX69xX3xX128xX129xX3xX21xX6xX17xX126xX3xXfaxX1xX1dcxX3xXc4xX1xX45xX3xXexX1axX4xX1xX3xX11bxX3xXcxX140xX17xX18xX3xXcxX1xX48xX3xX85x144aaxX3x13052xXdx15963xX17xX3xX1xXdxX1caxXbxX3xX13xfea0xX2bxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXfaxX1xX6xX17xX3x116e0xX17xX1xX3xda9ex10e28xX17xX3xX63xX27xX3xX7fxX4fxX3xX4xX1xX45xX3xXexX26x15515xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX74xX3xXcxXc9xXdxX3xXc8xXdxXcexX69xX3xX4xXf7xX2bxX3xXfaxX1xXfcxX3xXcxX1xX100xX3xX4xX1dcxX3xX5x15289xX17xX1xX3xXc8xXc9xX1fxX3xX227xdaa4xX3xX11dxX18xX1fxXc9xXdxX3xX7fxX1cexX126xX3xX20bxXdxX20dxX17xX3xX1xXdxX1caxXbxX3xX4xX36xX4xX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xX1xX216xX2bxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexe10dxX17xX1xX74xX74xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1fxX63xX2cxXaxX12xX11dxX1b3xX69xX3xX8fxX9axX8fxX9axX3xX4xX1dcxX3xX9cxX9axX9axX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX3xX1xX1fxXc9xXexX3xXc8xX14xX17xX18xX3xXexXc9xXdxX3x14b99xXdxX1caxXexX3xX11dxX6xX69xX126xX3xX97xX97xX3x10c88xX2bx13476xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1dcxX3xX4xX36xX4xX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX3fxX17xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX1xX1fxXc9xXexX3xXc8xX14xX17xX18xX3xXexXc9xXdxX3xX17xX48xX49xX4xX3xXexX6xX74xX3xe816xXdxX36xX3xXexX26xX1axX3xX18xXdx10fb2xXdxX3xX17xX18x11711xX17xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX3fxX17xX1xX3xXbxX1xX45xX3xXexX4fxXdxX3xXexX26xee28xX3xX8fxX8fxX9axX3xXexX26xXdxX1caxX2bxX3xX128xX227x12e3cxf462xX3xXexX129xX3xX5xX1caxX3xX18xXdxX32cxXdxX3xX17xX18xX331xX17xX3xXexX26xX1fxX17xX18xX3xX17xX1b3xX69xX3xX2e5xX2bxX6xX3xXc8xXc9xXexX3xX9dxX2x136cfxX74xX3xX20bx13b48xX17xX1xX3xX7fxX27xX4xX3xX2cxX3xXexX2dxX3xXc8xXc9xXexX3xXexX26xX20dxX17xX3xX9cxX8fxX3xXexX26xXdxX1caxX2bxX3xX128xX227xX366xX126xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX26xXdxXcexX17xX3xX85xXdxX17xX1xX3xXexX2dxX3xX11bxX3xfde3xX25cxX3xX1xX14xXdxX3xX94xX97xX126xX9cxX3xXexX26xXdxX1caxX2bxX3xX128xX227xX366xX367xX3xX18xXdxX36xX1fxX3xX63xX1cexX4xX3xX11bxX3xXc8xX4fxX1fxX3xXexXc9xX1fxX3xXc8xXc9xXexX3xX97xX9axX126xX95xX3xXexX26xXdxX1caxX2bxX3xX128xX227xX366x126fexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1fxX63xX2cxXaxX12xXc4xed47xX17xX18xX3xXexX26xX1fxX17xX18xX3xX17xX1b3xX69xX3xX2e5xX2bxX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX3xXbxX1xXf7xX17xX3xX5xX49xX17xX3xXex12a3cxXbxX3xXexX26xX2bxX17xX18xX3xX1xX358xXbxX3xXexX36xX4xX3xX7fxX49xXdxX3xX4xX1xX3fxX17xX1xX3xX2e5xX2bxX2cxX139xX17xX3xXc8xX1axX6xX3xXbxX1xX48xX228xX17xX18xX126xX3xXc8xX228xX17xX3xX7fxX1axX3xX7xX27xX3xX17xX18xX1xXdxX1caxXbxX3xX4xX31xX17xX18xX3xX5xX44bxXbxX3xXexXc9xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX21xX14xX3xX17xX18xX4fxX17xX1xX3xXexX26xX2bxX17xX18xX3xX48xX228xX17xX18xX74xX3xX8fxX3xX1xX1fxXc9xXexX3xXc8xX14xX17xX18xX3xX17xX140xXdxX3xX21xX44bxXexX3xXexX26xX1fxX17xX18xX3xX17xX1b3xX69xX3xX8fxX9axX8fxX9axX3xX4xX45xX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX3xXc8xX1dcxX3xX5xX4fxX3xX1x10bc2xX3xXexX26xX358xX3xX2d8xXdxX1caxXexX3xX11dxX6xX69xX3xXexX26xX1fxX17xX18xX3xXbxX1x10bb7xX17xX18xX3xX4xX1xX2e7xX17xX18xX3xX63xX1axX4xX1xX3xXc4x12768xX2d8x134caxX366xX11bxX2xX95xX3xX7fxX49xXdxX3xX2xX2xX9cxX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xX1xX4efxX3xXexX26xX358xX3xXexXdxX139xX17xX3xX69xda0cxXexX126xX3xX7fxX44bxXexX3xXexX48xX3xX2cxX3xXexX2dxX126xX3xX17xX1xX2bxX3xX2cxX2dxX2bxX3xXbxX1x109dbxX69xX126xX3xXc8xX4fxX1fxX3xXexXc9xX1fxX126xX3xXexX44bxXbxX3xX1xX2bx141e2xX17xX3xXexX26xX1axX3xX18xXdxX36xX3xX1xX228xX17xX3xX9bxX126xX9cxX3xXexX26xXdxX1caxX2bxX3xX128xX227xX366xX3xXc8xXcexX3xX144xX17xX18xX3xXbxX1xX1dcxX3xX7fxX49xXdxX3xXc8xXc9xXdxX3xX63xX1axX4xX1xX3xXc4xX516xX2d8xX518xX366xX11bxX2xX95xX126xX3xX1xX4efxX3xXexX26xX358xX3xX4xX36xX4xX3xXexX291xX17xX1xX3xX69xXdxX139xX17xX3xXcxX26xX2bxX17xX18xX3xX4xX1xX1axX2bxX3xX32cxX17xX1xX3xX1xX48xX265xX17xX18xX3xX21xX265xXdxX3xX5xX41dxX3xX5xX1cexXexX3xX7fxX49xXdxX3xX18xXdxX36xX3xXexX26xX1axX3xX18xXf7xX17xX3xX95xX3xXexX26xXdxX1caxX2bxX3xX128xX227xX366xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1fxX63xX2cxXaxX12xX11dxX1b3xX69xX3xX8fxX9axX8fxX9axX126xX3xXexX291xX17xX1xX3xXfaxX1xXfcxX3xXcxX1xX100xX3xX4xX1dcxX3xX8fxXa2xX3xX4xX1xX48xX228xX17xX18xX3xXexX26xX237xX17xX1xX126xX3xX63xX27xX3xX36xX17xX3xX7fxXdxX1caxX17xX3xXexX26xX358xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX3xXc8xX48xX358xX4xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX1caxX17xX3xX7fxX49xXdxX3xXexX140xX17xX18xX3xX18xXdxX36xX3xXexX26xX1axX3xX18xXdxX32cxXdxX3xX17xX18xX331xX17xX3xXexX1xX27xX4xX3xXexX2dxX3xXc8xXc9xXexX3xXexX26xX20dxX17xX3xX2xX126xX94xX3xXexX26xXdxX1caxX2bxX3xX128xX227xX366xX74xX3xXc4xX36xX4xX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX3xX7fxX139xX3xX4xX228xX3xX21xX32cxX17xX3xX4xX1xX569xXbxX3xX1xX4fxX17xX1xX3xXexX2e7xXexX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX2bxX44bxXexX3xX4xX45xX6xX3xX11dxX1xX4fxX3xX17xX48xX49xX4xX3xX7fxX4fxX3xX2e5xX2bxX2cxX3xXc8xX1axX17xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX228xX3xX2e5xX2bxX6xX17xX3xX4xX1xX144xX4xX3xX17xX1b3xX17xX18xX3xXc8xX1axX6xX3xXbxX1xX48xX228xX17xX18xX74xX3xXc4xX36xX4xX3xX4xX1xX48xX228xX17xX18xX3xXexX26xX237xX17xX1xX126xX3xX63xX27xX3xX36xX17xX126xX3xX7fxXdxX1caxX17xX3xXexX26xX358xX3xXbxX1xXdxX3xX63xX27xX3xX36xX17xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX3xXc8xX25cxX3xXc8xX1dcxX17xX18xX3xX18xX1dcxXbxX3xX17xX18xX2bx1465fxX17xX3xX5xX27xX4xX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xXexX1xX27xX4xX3xX7fxX4fxX1fxX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX26xXdxXcexX17xX3xX85xXdxX17xX1xX3xXexX2dxX11bxX3xX3caxX25cxX3xX1xX14xXdxX126xX3xXexfaf9xX17xX18xX3xX21xX48xX49xX4xX3xX17xX331xX17xX18xX3xX4xX6xX1fxX3xX4xX1xX569xXexX3xX5xX48xX358xX17xX18xX3xX4xX2bxX14xX4xX3xX7xX2e7xX17xX18xX3xX4xX1xX1fxX3xX17xX18xX48x107c0xXdxX3xX63xX331xX17xX126xX3xX17xX1xX569xXexX3xX5xX4fxX3xX4xX36xX4xX3xXc8xX2e7xXdxX3xXexX48xX358xX17xX18xX3xX2cxX2dxX2bxX3xXexX1xX2dxX3xX85xX1xX2bxX3xX7fxX27xX4xX3xX17xX31xX17xX18xX3xXexX1xX31xX17xX126xX3xX69xXdxX139xX17xX3xX17xXfcxXdxX74xX74xX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX1fxX63xX2cxXaxX12xXfaxX1xX36xXexX3xX21xXdxXcexX2bxX3xXexXc9xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX126xX3xX5xX25cxX17xX1xX3xXc8xXc9xX1fxX3x13110xX2cxX3xX21xX6xX17xX3xXc4xX31xX17xX18xX3xXexX36xX4xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX3xXc8xX139xX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX26xX1fxX17xX18xX3xX17xX1b3xX69xX3xX8fxX9axX8fxX2xX126xX3xX4xX36xX4xX3xX21xX14xX3xX17xX18xX4fxX17xX1xX126xX3xXc8xX1axX6xX3xXbxX1xX48xX228xX17xX18xX3xX4xXf7xX17xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX1cexX4xX3xX2e5xX2bxX36xX17xX3xXexX26xXdxX1caxXexX3xX7fxX4fxX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX1caxX17xX3xX17xX18xX1xXdxX20dxX69xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX1xX45xX3xXexX26xX48xX228xX17xX18xX3xX4xX45xX6xX3xX118xX32cxX17xX18xX126xX3xX4xX1xX3fxX17xX1xX3xX7xX36xX4xX1xX3xXbxX1xX36xXbxX3xX5xX2bxX44bxXexX3xX4xX45xX6xX3xX11dxX1xX4fxX3xX17xX48xX49xX4xX3xX7fxX139xX3xX4xX31xX17xX18xX3xXexX36xX4xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX367xX3xXexX1b3xX17xX18xX3xX4xX48xX7adxX17xX18xX3xX1xXdxX1caxX2bxX3xX2e5xX2bxX32cxX3xX2e5xX2bxX32cxX17xX3xX5xX209xX126xX3xXbxX1xX506xX17xX18xX3xX17xX18xX77fxX6xX126xX3xXc8xX569xX2bxX3xXexX26xX6xX17xX1xX3xX7fxX49xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX1xX1fxXc9xXexX3xXc8xX14xX17xX18xX3xX7fxXdxX3xXbxX1xXc9xX69xX126xX3xXbxX1xX2e7xXdxX3xX1xX358xXbxX126xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x123b1xX3xXexX1xX31xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX18xXdxX216xX6xX3xX4xX36xX4xX3xX4xX228xX3xX2e5xX2bxX6xX17xX3xX7fxX4fxX3xXc8xX1axX6xX3xXbxX1xX48xX228xX17xX18xX367xX3xXc8xX556xX2cxX3xX69xXc9xX17xX1xX3xX1xX1fxXc9xXexX3xXc8xX14xX17xX18xX3xX85xXdxXcexX69xX3xXexX26xX6xX126xX3xX18xXdxX36xX69xX3xX7xX36xXexX367xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX63x140f8xXdxX3xX3caxX2bxX3xX1xX48xX49xX17xX18xX126xX3xX4xX1xX2bxX2cxXcexX17xX3xXc8xX140xXdxX3xX69xX1cexX4xX3xXexXdxX20dxX2bxX3xX7fxXdxX1caxX17xX3xXexX26xX358xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX36xX4xX3xXexX140xX3xX4xX1xX144xX4xX3xXfaxXc4xXfaxX11dxX11dxX367xX3xXc8xX6xX3xX63xXc9xX17xX18xX3xX1xX1dcxX6xX3xX17xX18xX2bxX74cxX17xX3xX7fxXdxX1caxX17xX3xXexX26xX358xX126xX3xX69xX265xX3xX26xX14xX17xX18xX3xXc8xX2e7xXdxX3xXexX48xX358xX17xX18xX3xX7fxX4fxX3xXbxX1xX48xX228xX17xX18xX3xXexX1xX144xX4xX3xX7fxX44bxX17xX3xXc8xX14xX17xX18xX3xX17xX1x156b9xX69xX3xXc8xXc9xXexX3xX1xXdxX1caxX2bxX3xX2e5xX2bxX32cxX3xX4xX6xX1fxX74xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX2bxXexX1xX1fxX26xXaxX12xX322xXdxX6xX17xX18xX3xX11dxXdxX17xX1xX0xX52xXbxX12

Giang Ninh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra
2024-02-22 07:59:00

baophutho.vn Xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ...

Sức trẻ và cống hiến

Sức trẻ và cống hiến
2021-03-12 16:02:27

PTĐT - Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tháng thanh niên năm nay được triển khai với nhiều đổi mới về nội dung và cách thức thực hiện.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long