Cập nhật:  GMT+7
27cax91dcx7488x39fcx9af8x395exa83axaaf2x49efxX7x665bx960ax8721x89b6x2dc7x5b40xX5x5e10xXaxa045xXcx3221x56e5x9806xX3x89dcx5b95xX3xXcxX1x8d75xX3xXexXdx40f6xXbxX3x51c0x377dx7476xX15xX3x4d06x9d75xXdxX3x7f64xXdx54cdxb49axX3xX24x5c20xX15xX16xX3x4671x9302xX15xX16xX3xX7xX33xX15xX3x9354xaaabxX4x3aeexX3x506axaaacx497axX6xb249xX6xX0x7085xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4a17xX10xX6xbb49xXaxX12xX24xX33xX15xX16xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX7xX33xX15xX3xa239xXdx8c07xXexX3x49e9xX6x747exX3xX4xX25xXdxX3xXexX47x8e52xX15xX16xX3xa822xX30xX6xX15xX3xX1xX71xX3xX1x3cf3xX30xX3xX15xX16xX1x3000xX3xX49xX26xX3xX1x2966xXbxX3xXexa922xX4xX3xXexX47xX30x77abxbb50xX15xX3xXexX1x46baxX15xX16xX3xX49xa79cxXdxX3xX24xX33xX15xX16xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX7xX33xX15xX3xX40xX41xX4xX43xX3xX45xX46xX47xX6xX49xX6xa087xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX10xX6xX5exXaxX12xX37xX1xXdxXa2xX30xX3x8af4xX4cxXe4xacabxX3xXexX2axXdxX3xXcxX47x7afcxX3xX7xb7adxX3xXcxX47xX30xX15xX16xX3xX1dx70d9xX15xX16xX3xX24xX33xX15xX16xXe7xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX74xX16xX30xXa1x6f2axX15xX3x31dbxX1x2a05xX3xXcxX47xX7exX15xX16xX3xX29x9263xX3xXexX1x3765xX15xX3xX76x87cdxXexX3xXexXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xX15xX3xX29xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX24xX33xX15xX16xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX7xX33xX15xX3xX40xX41xX4xX43xX3xX45xX46xX43xX47xX6xX43xX49xX6xXe7xX3xX5exX25xX3xX29x8f7bxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX46xXdxX43xXexX21xX4xX1xX3xX118xX1xXdxX43xX5xX19xXbxXe7xX3xX37xX1xaa1bxX3xXexX91xX4xX1xX3xX24xX33xX15xX16xXe7xX3xX37xX1xX17exX3xXexX91xX4xX1xX3x9241xXa1xX3xX2dxX6xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXexX47xX6xX3xX5bxX2axX3xX49xXdxX71xX15xX3xX40xX41xX4xXe7xX3xX5ex8c86xX15xX3xX29x5d69xX30xX3xX29xX6xX15xX16xX3xXf2xX3xXexX1x8821xX76xX3xX6fxXdxX71xXexX3xX74xX6xX76xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX5exXa1xXaxX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX76xX6xX47xX16xXdxX15x7692x9a12xXbx835bxX3xX6xX30xXexX25xXaxX12xX0xXexX47xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX76xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1f8xX4cxX4cxX49xX25xX49xXc8xX49xX15xX4cx5cfaxXbxX5xX25xX6xX5exX10xX5exb45fxX6fx4902xX6fxX4cxXexX1xX6xX15xX1xX4cxX1f9xa354xX2xX1f9xX23exXe4xX23exXe4xX4cxXcxX25xX15xX16xX43xX18xXdxX43xXcxX1xX30xXc8x8169xXbxX16xXaxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX47xX12xX0xXexX47xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX74xX16xX30xXa1xX115xX15xX3xX118xX1xX11axX3xXcxX47xX7exX15xX16xX3xX49xX26xX3xX29xX162xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX46xXdxX43xXexX21xX4xX1xX3xX118xX1xXdxX43xX5xX19xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX47xX12xX0xX4cxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX5exXa1xXaxX12xX24xX162xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX46xXdxX43xXexX21xX4xX1xX3xX118xX1xXdxX43xX5xX19xXbxX3xX29xX123xX3xXexX1xX46xX15xX16xX3xX2dxX9bxX25xX3xX49xXacxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX74xX16xX30xXa1xX115xX15xX3xX118xX1xX11axX3xXcxX47xX7exX15xX16xX3xX76xX38xXexX3xX7xXa7xX3xX15xX41xXexX3xX5xXacxX15xX3xX49xXa2xX3xXex860fxX15xX1xX3xX1xX327xX15xX1xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX1x5618xX6xX3xX40xX41xX4xXe7xX3xXexX327xX15xX1xX3xX1xX327xX15xX1xX3xX24xX33xX15xX16xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX7xX33xX15xX3xX40xX41xX4xX43xX3xX45xX46xX43xX47xX6xX43xX49xX6xX3xXexX47xX25xX15xX16xX3xXexX1x9dc8xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX16xX1b7xX15xX3xX29xX127xXa1xXe7xX3xXexX327xX15xX1xX3xX1xX327xX15xX1xX3xX24xX2axXdxX3xX1xX38xXdxX3xXe4xX3xX4xX17exX6xX3xX24xX33xX15xX16xX3xX2dxX2axX15xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX5exXa1xXaxX12xX24xX162xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX46xXdxX43xXexX21xX4xX1xX3xX118xX1xXdxX43xX5xX19xXbxX3xX2dxX26xXa1xX3xXex4c3bxX3xX76xX25xX15xX16xX3xX76xX30xXa7xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX24xX33xX15xX16xX3xXexX1c3xX15xX16xX3xX4xX1dxX36cxX15xX16xX3xX1xXfbxX15xX3xX15xX8bxX6xX3xXexX47xX6xX25xX3xX29xX14xXdxX3xXexX1xX46xX15xX16xX3xXexXdxX15xXe7xX3x630bxXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX71xX76xX3xX4xX46xX15xX16xX3xXexX9bxX4xX3xX49xX26xX3xXexX1c3xX15xX16xX3xX4xX1dxX36cxX15xX16xX3xXbxX1xXa7xXdxX3xX1xX97xXbxXe7xX3xX1xX97xXbxX3xXexX9bxX4xX3xXexX47x7776xX15xX3xX4xX9bxX4xX3xX5exXdxX115xX15xX3xX29xX26xX15xX3xX29xX6xX3xXbxX1xX1dxXfbxX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX29xX9bxX15xX16xXe7xX3xXexX1xX11axX4xX3xX29xb229xXa1xX3xX82xX30xX6xX15xX3xX1xX71xX3xX1xX8bxX30xX3xX15xX16xX1xX91xXe7xX3xX1xX97xXbxX3xXexX9bxX4xX3xXexX47xX30xXa1xXa2xX15xX3xXexX1xXa7xX15xX16xX3xX16xXdxX8bxX6xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX1xX336xX6xX3xX40xX41xX4xX3xX49xX26xX3xX6fxXdxX71xXexX3xX74xX6xX76xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX5exXa1xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX74xX16xX30xXa1xX115xX15xX3xX118xX1xX11axX3xXcxX47xX7exX15xX16xX3xX1xX25xX6xX15xX3xX15xX16xX1xX445xX15xX1xX3xX29xX162xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX46xXdxX43xXexX21xX4xX1xX3xX118xX1xXdxX43xX5xX19xXbxX3xX7xX6xX15xX16xX3xXexX1xX1c3xX76xX3xX6fxXdxX71xXexX3xX74xX6xX76xXe7xX3xX40exX1x34e4xX15xX16xX3xX29xX91xX15xX1xX3xX24xX33xX15xX16xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX7xX33xX15xX3xX6fxXdxX71xXexX3xX74xX6xX76xX3xX4xX25xXdxX3xXexX47xX7exX15xX16xX3xX82xX30xX6xX15xX3xX1xX71xX3xX1xX8bxX30xX3xX15xX16xX1xX91xX3xX49xX26xX3xX1xX97xXbxX3xXexX9bxX4xX3xXexX47xX30xXa1xXa2xX15xX3xXexX1xXa7xX15xX16xX3xX49xXacxXdxX3xX24xX33xX15xX16xX3xX37xX38xX15xX16xX3xX7xX33xX15xX3xX40xX41xX4xX43xX3xX45xX46xX43xX47xX6xX43xX49xX6xXe7xX3xX76xX25xX15xX16xX3xX76xX30xXa7xX15xX3xX82xX30xX6xX15xX3xX1xX71xX3xX16xXdxX8bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX24xX33xX15xX16xX3xX7x4a8dxX3xX29x9d71xX15xX16xX3xX16xX5bfxXbxX3xXexX19xX4xX1xX3xX4x989axX4xX3xX4xX1xX25xX3xX49xXdxX71xX4xX3xX4xX17exX15xX16xX3xX4xXa7xX3xX49xX26xX3xXbxX1xX9bxXexX3xXexX47xXdxX2fxX15xX3xX82xX30xX6xX15xX3xX1xX71xX3xX16xXdxX8bxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1dxXacxX4xX3xX49xX26xX3xX15xX1xX127xX15xX3xX5exX127xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1dxXacxX4xX3xX6fxXdxX71xXexX43xX3xX40xX41xX4xXc8xX0xX4cxXbxX12xXcxX47xX1dxXacxX4xX3xX29xX5bfxXe7xX3xX24xX25xX26xX15xX3xX29xX123xX3xX1xX38xXdxX3xX29xX26xX76xX3xX49xXacxXdxX3xX24xX25xX26xX15xX3xX29xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX24xX33xX15xX16xX3xXexX6xX3xX5exX25xX3xX194xXa1xX3xX49xXdxX445xX15xX3xXcxX47xX30xX15xX16xX3xX1dxXfbxX15xX16xX3xX24xX33xX15xX16xXe7xX3xXcxX47xX1dxXf2xX15xX16xX3xX18xX6xX15xX3xX24xXa7xXdxX3xX15xX16xX25xX2axXdxX3xXcxX47xX30xX15xX16xX3xX1dxXfbxX15xX16xX3xX5bxX25xX26xX15xX16xX3xX18xX327xX15xX1xX3x6429xX30xX127xX15xX3xX5exX1b3xX15xX3xX29xX1b7xX30xX3xX29xX2fxX3xXexX327xX76xX3xX1xXdxX2fxX30xX3xXexX327xX15xX1xX3xX1xX327xX15xX1xX3xX6fxXdxX71xXexX3xX74xX6xX76xX3xX16xX1b7xX15xX3xX29xX127xXa1xX3xX49xXa2xX3xX4xX46xX15xX16xX3xXexX9bxX4xX3xX1fbxX127xXa1xX3xX5exX5cdxX15xX16xX3xX24xX33xX15xX16xXe7xX3xXexX47xX6xX25xX3xX29xX14xXdxX3xX49xXa2xX3xXexX327xX15xX1xX3xX1xX327xX15xX1xX3xX82xX30xXa7xX4xX3xXexX21xXe7xX3xX40exX1xX30xX3xX49xX5cdxX4xX3xX49xX26xX3xX15xX1xX8bxX15xX16xX3xX49x69d4xX15xX3xX29xXa2xX3xX1xX6xXdxX3xX2dxX445xX15xX3xX4x298axX15xX16xX3xX82xX30xX6xX15xX3xXexX127xX76xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX5exXa1xXaxX12xX24xX25xX26xX15xX3xX4x8ac5xX15xX16xX3xX4xX5bfxX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX30xX38xX4xX3xX5xX26xX76xX3xX49xXdxX71xX4xX3xX49xXacxXdxX3x7a2exX123xX15xX1xX3xX29xX2axX25xX3xX76xX38xXexX3xX7xXa7xX3xX2dxX38xXe7xX3xX15xX16xX26xX15xX1xX3xXf2xX3xXcxX47xX30xX15xX16xX3xX1dxXfbxX15xX16xX3xX49xX26xX3xXexX1xX1c3xX76xX3xX76xX38xXexX3xX7xXa7xX3xX4xXfbxX3xX7xXf2xX3xX49xX1c3xX15xX3xX1xX5bfxX6xXe7xX3xX40exXdxX15xX1xX3xXexX21xX43xX3xX1fbxX123xX3xX1xX38xXdxX3xX4xX17exX6xX3xXcxX1xX17exX3xX29xX46xX3xX5bxX26xX3xX74xX38xXdxX3xX49xX26xX3xXexa592xX15xX1xX3xX6a3xX30xX33xX15xX16xX3xX74xXdxX15xX1xXc8xX4cxXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX25xX5exXa1xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX6fxX234xX6fxX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thủ tướng phát biểu nhân Ngày ASEAN

Thủ tướng phát biểu nhân Ngày ASEAN
2012-08-08 17:12:00

Nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN (1967-2012), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu mong muốn ASEAN tiếp tục phát triển vững vàng và thành công hơn nữa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long