Cập nhật:  GMT+7
d4adxde97x11785x12e48x12cfdx1504fx12cd0xdb65x16d9axX7x15ee5x10c7cx164cdxe769x148f6x16577xX5x1109bxXaxfc8ex10b5exX1x13c77x14554x13ba3x116f4xX3xXex164a9x14773xX17xX1xX3x1322dxXcxXdx138cbxXbxX3xX7x134cdxX4xX3xX10x1593cxX3x122ebxX23xX17xX3xXexX1bxX15x12751xX17xX18xX3x121cbxX3xX13xX1xXdxX6xX3xX7x148fbxX3xda51xf171xe01axX3xXexX1xX15xX16xX17xX18x13809xX0x16c98xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1588cxX10xX6xeb07xXaxX12x137d8xX18x155abxX42xX3xf267xX2xX4ex105a4x167b2xX3xX5dx16b06xXdxX3xX13xX1x12db6xX3xXexX1xf94cxXbxX3xX2dx14f60xX3xf5e2xX13xXcxf1e9x1075fxX3xX1xX44xX42x140b1xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xe7d6xX16xX17xX3xXbxX1xdb93xXdxX3xX1xfa58xXbxX3xX17xX1xX65xX3xXexX65xXdxX3xXexX1bxX9axX3xX13x13ed0xX17xX18xX3xXexX42xX3xXcxX63xX5dxX5dxX3x17004xX6xdd17xX42xX3xX13x14d04xX1bxXbxXbcxX1bxX6xXexXdxXbcxX17xX3x117f6xXdxX87xXexX3xX63xX6xX2bxX3xXexe4acxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xXcxXdxX23xXbxX3xX7xX27xX4xX3xX10xX2bxX3xX2dxX23xX17xX3xXexX1bxX15xX34xX17xX18xX3xX38xX3xX13xX1xXdxX6xX3xX7xX40xX3xX42xX43xX44xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX4cxX3xXex12b3cxXdxX3xeba9x14384xX3x143ebxX43xX17xX3x12930xX15xX16xX17xX18x103e2xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xXbcxX60xX42xXaxX12xX0xXdxX2bxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax11decxXdxX60xXexX1xf361xX3xX6bx10e2exX15dxXbxX117x105f3xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15axX3x14375xeffex1149bxXbxX117xX161xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4exX4exX4xX123xXb8xX6xXbcxXbxX1xX44xXexX1xXbcxX123x10a54xX17xX4exX60xX10xX7x10115xXexXbcxXbxX4exX17xX10xX155xX7xX4exX16cxX16cxX68xX16bxX4exX2xX2xX2xX60xX68xX2xX68x12c6dxX1a2xX2xX2xXexX16dx10982xX16dxX5xX16cxX38x10718xX68xX16dxX6bxX16bxX6bx164b8xX1a8xX6bxX15dxX16bxX16bxX16cxX16bxX38xX15dxX10xXb8xX15dxX10xX123x136c8xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xXcxXdxX23xXbxX3xX7xX27xX4xX3xX10xX2bxX3xX2dxX23xX17xX3xXexX1bxX15xX34xX17xX18xX3xX38xX3xX13xX1xXdxX6xX3xX7xX40xX3xX42xX43xX44xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX4cxXaxX3xX155xXdxX60xXexX1xX9xXaxX6bxX15dxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX16bxX16cxX16dxXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXbcxX17xXaxX12xX5dxX6fxXdxX3xX13xXcxX81xX3xX1xX44xX42xX87xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX90xX16xX17xX3xXexX1bxX6xXbcxX3x174d6xX44xX65xX3xXexX114xXdxX3xX2dxXdx10c4bxX2bxX3xXexX1bxX15xX34xX17xX18xX3xX5xX40xX3xX117xX118xX3xX11axX43xX17xX3xX11exX15xX16xX17xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xXbcxX60xX42xXaxX12xXcxX114xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX6cxX3xX5xX118xX17xX1xX3xX2dxX114x13e09xX3xX5dxX6fxXdxX3xX13xXcxX81xX3xX2dxX7cxX3xX1xX44xX42xX87xX17xX6cxX3xX2dxX114xXdxX3xX60xXdxX87xX17xX3xX17xX1xX65xX3xXexX65xXdxX3xXexX1bxX9axX3xX2dxX118xX3xXexX1bxX6xXbcxX3xX2xX1a2xX6bxX3xX7xX44x1625exXexX3xX258xX44xX65xX3xX4xX1xXbcxX3xX2xX1a2xX6bxX3xX1xX2a9xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2bxffb1xX2bxX3xX17xXbcxX17xX3xX186xX65xX3xXexXdxX262xX44xX3xX1xX2a9xX4xX3xXexX1xX44xX6fxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX2dxXdxX262xX2bxX3xXexX1bxX15xX34xX17xX18xX3xX5xX40xX3xX18cxX1xX44xX3xX63xdff2xX42xX3xX186xX65xX3xX18cxX1xX44xX3xf84dxX44xX2e0xXexX3xX2bx12038xXdxX3xX7xX44xX2e0xXexX3xXexX1bx150d7xX3xX18xXdxX32axX3xX16bxX1b3xX1b3xX3xX17xX18xX1xX1cxX17xX3xX2dxdaccxX17xX18xX3xX186xe633xXdxX3xXexXd1xX17xX18xX3xX18xXdxX32axX3xXexX1bxX344xX3xX1xX16xX17xX3xX15dxX1b3xX3xXexX1bxXdxX87xX44xX3xX2dxX355xX17xX18xX123xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xXbcxX60xX42xXaxX12xX20xXcxXdxX23xXbxX3xX7xX27xX4xX3xX10xX2bxX3xX2dxX23xX17xX3xXexX1bxX15xX34xX17xX18xX4cxX3xX5xX65xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX2dxX15xX9axX4xX3xX5dxX6fxXdxX3xX13xXcxX81xX3xX1xX44xX42xX87xX17xX3xXexX1bxXdxX262xX17xX3xX18cxX1xX6xXdxX3xX2dx114c5xX44xX3xX2dx16240xX17xX3xXexX1bxXbcxX17xX18xX3xX17xX1xXdxX3d9xX44xX3xX17x14328xX2bxX3xX258xX44xX6xX123xX3xX13xX32axX4xX3xXbxX1xX2f9xX17xX3xX258xX44xX65xX3x10fb9xX3xX17xX18xX1xfcd3xX6xX3xX5xX65xX3xX17xX18xX44xX355xX17xX3xX2dxX6fxX17xX18xX3xX186xXdxX43xX17xX3xX18cxX1xece5xX4xX1xX3xX5xX87xX3xX4xX32axX4xX3xX10xX2bxX3xXexXdxX23xXbxX3xXex1573exX4xX3xX186xX74xX17xX18xX3xXb8xX15xX35axX4xX3xXexX1bxX43xX17xX3xX1xX65xX17xX1xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX186xX15xX9axXexX3xX18cxX1x16f18xX6cxX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX433xX4xX3xX1xX2a9xX4xX3xXexX78xXbxX6cxX3xX1bx1643cxX17xX3xX5xX44xX42xX87xX17xX3xX186xX65xX3xX17xX44xXaaxXdxX3xX60xX15x12415xX17xX18xX3xX15xX35axX4xX3xX2bxX16xX3xXexX1bx17369xX3xXexX1xX65xX17xX1xX3xX17xX1xX74xX17xX18xX3xX4xXaaxX17xX18xX3xX60x11ab9xX17xX3xX4xX457xX3xX41fxX4xX1xX3xX4xX1xXbcxX3xX18xXdxX6xX3xX2dxX1cxX17xX1xX3xX186xX65xX3xX117xX118xX3xX1xX6fxXdxX123xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1404cxX44xXexX1xXbcxX1bxXaxX12xX63xXdxX17xX1xX3x165e2xXdxX6xX17xX18xX0xX4exXbxX12

Ninh Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao ban cộng tác viên dư luận

Giao ban cộng tác viên dư luận
2022-08-30 14:17:00

baophutho.vn Ngày 30/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội tháng tám cấp tỉnh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long