Cập nhật:  GMT+7
3d0ex9d3cx3ecbxa69exd207x8acdxdcd0xce39xcbffxX7x8ceexdcc2xec58xf658xd767x85f2xX5x8f5axXaxa367xfc3dxfda5x56bbxX1xX3xXexXdxd3ccxXex9b0exX1axX3xcc75xd301xX1cxX3xf6aexX1xfe81xX3xXcxX1x4f84xX3x680fxe99bxac49xX4xX3xX4xb232xXbxX3xXex75cbxX4xX1xX3xecb1xX6xX15xX1xX0x73a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeec5xX10xX6xf258xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xXcxXdxX1axXexX1cxX1axX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX1xf4e0xX15xX1xX3xX5xdbb5xXbxX3xXexfb4fxX3xXexX1xX20xX15x5373xX3xX2xX2xX3exb448xeefexX86xX2x7e92xX3xa898xX6x6d8exX3xb990xe39exXexX3xX15x4953xX90xX3xX7x8e3dxX15xX3xX39xX8exX31xXexcb00xX3xX2bxX95xX15xX81xX3xXexX99xXdxX3xX4xX20xX4xX3xXexX1x4bb9xX15xX81xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3xX39xX20xX4xX3x7fd8x7efbxX3xX15xX1xXdxXc4xX8exX3xX5x6fc8xX15xX1xX3xXc3x9e35xX4xX3xXexX1xb30cxXdxX3xX7xXd2xXa0xX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3xXex7ee3xaec4xX3x6673xX3xX39x706exX3xX1xX91xXdxXa0xX3xX1axXdxX15xX1xX3xXex3e53xXa0xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xfcddxX8ex8c9fxX4xX3xXbxX1xef3cxX15xX81xXa0xX3xXc3xX95xX15xX3xX1xX1cxX20xXa0xX3xX81xXdxX99xXdxX3xXexXe5xX35xd8d6xX3xXexXe5xX1cxX15xX81xX3xXexc09bxX15xX1xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xXa0xX3xXexXe5xX1cxX15xX81xX3xX15xX2cx59f8xX4xX3xXc3xX72xX3xX103xX8exX105xX4xX3xXexXf8xbe93xX3xX1axX14xX15xX1xX3xXcxXdxX1axXexX1cxX1axX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX2bxXebxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX2bxXb1xX15xX81xX3xX2bxX99xX1cxX3xX15xX81xX2cxXd7xXdxX3xX50xab9axX15xX81xX3xa9c8xX14xX8exX3xXexX1xX35xX4xX1xX3xXc3xX72xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xXbxX3xX1xX8exX181xX3xX1xXdx637axX8exX3xX39xX20xX4xX3xX90xXdxX15xX1xX3xe88axXexX35xX4xX1xX3xX39xX6xX15xX1x5faexX8axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX1cxX50xX181xXaxX12xX0xXdxX90xX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxafc7xX10xX15xXexX10xXe5xXaxX3xX7xXexX181xX5xX10xX9xXax9fe5xXdxX50xXexX1xfcc1xX3x84e6xX87xX87xXbxX39xX14bxX3xX1xX10xXdxX81xX1xXexX1ebxX3xdd69xee2dxX2xXbxX39xX14bxXaxX3xX7xXe5xX4xX9xXaxX3exX3exX4xX8axa2abxX6xX1cxXbxX1xX8exXexX1xX1cxX8axXc3xX15xX3exX50xX10xX7xX1axXexX1cxXbxX3exX15xX10xX1e6xX7xX3exX86xX86xX1fdxX1edxX3exX2xX2xX2xX50xX86xX2xX1fdxX87xdbadxX1fdxX87xXexX2xX1fcx101a3xX23axX5xX1edxXe8xX2xX8axb878xXbxX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xXexXdxX1axXexX1cxX1axX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xXbxX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX6xX15xX1xXaxX3xX1e6xXdxX50xXexX1xX9xXaxX1edxX87xX87xXaxX3xX1xX10xXdxX81xX1xXexX9xXaxX1fcxX1fdxX2xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xX20dxX5xX1cxX4xX1axX103xX8exX1cxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXe5xXdxX4xX1xX50xX6xX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX1cxX50xX181xXaxX12xXcxX35xX4xX1xX3xX39xX6xX15xX1xX3xXcxXdxX1axXexX1cxX1axX3xX5xX72xX3xX50xX31xX8exX3xX1xXdxX19dxX8exX3xX4xX1xb7a5xX15xX81xX3xX90xXdxX15xX1xX3xXexX72xXdxX3xX1axX1xX1cxX99xX15xX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3xXexX1xX105xX15xX81xXa0xX3xX8exX181xX3xXexX35xX15xXa0xX3xX4xb87axX3xX7xX105xX3xX5xX2cxX2dxX15xX81xX3xX15xX81xX2cxXd7xXdxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX50xab4exXdxX3xXc3xX72xX3xXexX2cx99e5xX15xX81xX3xXexX20xX4xX3xX5xX13exX15xX8axX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxXdxX1axXexX1cxX1axX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX1xXdxX19dxX15xX3xX4xX30cxX3xX81x7380xX15xX3xX86xc89bxX87xX3xX15xX81xX1x9315xX15xX3xX15xX81xX2cxXd7xXdxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX50xX323xXdxX3xXc3xX72xX3xX1xX32bxX15xX3xX2xXa0xX1edxX3xXexXe5xXdxX19dxX8exX3xX5xX2cxX2dxXexX3xXexX1xX35xX4xX1xX8axX3xf59bxf0aexX181xX3xX5xX72xX3xX4xX1cxX15xX3xX7xX105xX3xX31xX15xX3xXexX2cxX2dxX15xX81xXa0xX3xX2bxX2cxX6xX3xXcxXdxX1axXexX1cxX1axX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xXc3xX72xX1cxX3xXexX105xXbxX3xX2bxX359xX8exX3xX4xX20xX4xX3xX1fxX20xX1cxX3xX392xX99xX15xX81xX3xX2bxXe6xX6xX3xXbxX1xX2cxX32bxX15xX81xX3xX4xX30cxX3xX1xX1cx74e8xXexX3xX2bxX91xX15xX81xX3xX8exX181xX3xXexX35xX15xX3xXc3xX72xX3xX1xXdxX19dxX8exX3xX103xX8exX99xX3xXexXe5xX14xX15xX3xX15xXc4xX15xX3xXexX99xX15xX81xX3xX7xX105xX3xX15xX72xX181xX8axX0xX3exXbxX12xX0xX3exX20dxX5xX1cxX4xX1axX103xX8exX1cxXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX1cxX50xX181xXaxX12xXcxXe5xX2cxX13exX4xX3xX2bxX30cxXa0xX3xX1axX14xX15xX1xX3xd1e8xX6xX15xXbxX6xX81xX10xX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX2bxXebxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX44bxX6xX4xX10xX20dxX1cxX1cxX1axX3xX4xX31xXbxX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX6xX15xX1xXa0xX3xXexXe5x58baxX3xXexX1xX72xX15xX1xX3xX90xX91xXexX3xXexXe5xX1cxX15xX81xX3xX23axX3xX20dxX20xX1cxX3xX392xX99xX15xX81xX3xX2bxXe6xX6xX3xXbxX1xX2cxX32bxX15xX81xX3xX4xX99xX3xX15xX2cxX13exX4xX3xX4xX30cxX3xX5xX2cxX2dxX15xX81xX3xX15xX81xX2cxXd7xXdxX3xXexX1xX10xX1cxX3xX50xX323xXdxX3xX2bxXb1xX15xX81xX3xX2bxX99xX1cxX3xX15xX1xX31xXexX8axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX1cxX50xX181xXaxX12xXcxX35xX15xX1xX3xX2bxXf8xX15xX3xX1fcxX3exX2xX86xXa0xX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX2bxXebxX3xXbxX1xX20xXexX3xXexXe5xXdxbfc9xX15xX3xX1fdxX3xX1axX14xX15xX1xX3xXexXe5xX14xX15xX3xX15xXc4xX15xX3xXexX99xX15xX81xX3xX90xX3eaxX15xX81xX3xX39xXebxX3xX1xX91xXdxX3xX44bxX6xX4xX10xX20dxX1cxX1cxX1axXa0xX3xXcxXdxX1axXexX1cxX1axXa0xX3x9761xX1cxX8exXexX8exX20dxX10xXa0xX3xX23xX1cxX50xX4xX6xX7xXexX14bxX3xXexXe5xX1cxX15xX81xX3xX2bxX30cxX3xX44bxX6xX15xXbxX6xX81xX10xX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xXc3xX72xX3xXcxXdxX1axXexX1cxX1axX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xX2bxXebxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX4xX31xXbxX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX6xX15xX1xX8axX3xX13xX1x4fedxX15xX81xX3xX2bxXe6xX15xX1xX3xX7xXd2xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexXe5xXdxX512xX15xX3xX1xXdxX19dxX8exX3xX103xX8exX99xX3xX4x6c20xX6xX3xX1fxX20xX1cxX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX39xX8exX3xX1xX2cxX13exX15xX81xX3xX2bxX6xX3xX1axX14xX15xX1xXa0xX3xX2bxX6xX3xX15xXc4xX15xX3xXexX99xX15xX81xX3xX4xX5c7xX6xX3xX20dxX20xX1cxX3xX4xX1xX35xX3xX1xXdxX19dxX15xX3xX2bxX3eaxXdxX8axX3x5c94xX8exX6xX3xX2bxX30cxXa0xX3xX81xX30cxXbxX3xXbxX1xX359xX15xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX1xXdxX19dxX15xX3xXexX105xXexX3xX90xff85xX4xX3xXexXdxX14xX8exX3xX90xX481xX3xXe5xX91xX15xX81xX3xX4xX20xX4xX1xX3xXexX1xX2e3xX4xX3xXexXdxXf8xXbxX3xX4xX77xX15xX3xX15xX81xX2cxXd7xXdxX3xX7xe971xX3xX50xX62fxX15xX81xXa0xX3xX15xX1xX31xXexX3xX5xX72xX3xX2bxX91xX4xX3xX81xXdxX99xX3xXe8xX3xX1axX1xX20xX15xX3xXexX1xX35xX15xX1xX3xX81xXdxX99xX3xXexXe5xb37dxX3xXexX8ex636bxXdxXa0xX3xX2cxX6xX3xXexX1xX35xX4xX1xX3xX4xX20xX4xX3xX15xXc4xX15xX3xXexX99xX15xX81xX3xX4xXb1xX15xX81xX3xX15xX81xX1xX19dxX3xX7xX105xX14bxX3xX2bxX2cxX6xX3xXexX1xXb1xX15xX81xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX35xX15xX1xX3xXexX1xX105xX15xX81xX3xX4xX5c7xX6xX3xX392xX99xX15xX81xXa0xX3xee97xX1xX72xX3xX15xX2cxX13exX4xX3xXc3xX72xX3xX4xX5c7xX6xX3xXexX129xX15xX1xX3xX23xX1xX25xX3xXcxX1xX29xX3xXexX13exXdxX3xX2bxXb1xX15xX81xX3xX2bxX99xX1cxX3xX4xXb1xX15xX81xX3xX4xX1xX25xX15xX81xX3xXexXe5xX1cxX15xX81xX3xXexX129xX15xX1xXa0xX3xXexXe5xX1cxX15xX81xX3xX15xX2cxX13exX4xX3xXc3xX72xX3xX103xX8exX105xX4xX3xXexXf8xX8axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4bbaxX8exXexX1xX1cxXe5xXaxX12x74baxX95xX15xX3x62f0xX6xX15xX81xX0xX3exXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Chuyển đổi số và tiện ích của người dân

Chuyển đổi số và tiện ích của người dân
2022-11-14 07:23:00

baophutho.vn Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội cũng như đời sống, hướng đến phục vụ người...

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
2022-10-29 07:59:00

baophutho.vn Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long