Cập nhật: 29/08/2022 07:41 GMT+7

Tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Xác định việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 là một giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện Tam Nông đã có nhiều giải pháp nhằm hướng đến xây dựng chính quyền số,hướng đến xây dựng chính quyền số.

Tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Cán bộ bộ phận một cửa cửa UBND huyện Tam Nông hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Tam Nông đã ban hành Đề án về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025”; đầu tư xây dựng Bộ phận một cửa huyện theo hướng hiện đại; xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện đã có 9/12 xã, thị trấn đầu tư, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, trang thiết bị đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định. Phấn đấu hết năm 2022, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận một cửa.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tam Nông tiếp nhận tổng số 16.296 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 8.207 hồ sơ, đạt 50,4%; tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện đạt trên 98% và được xếp trong nhóm các huyện có tỷ lệ cao của tỉnh.

Ông Đặng Đức Hải - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Huyện tuyên truyền lợi ích dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống loa phát thanh. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện, xã, thị trấn đều có công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Bên cạnh đó, huyện đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử từ huyện đến cơ sở. 100% cơ quan Nhà nước của huyện, xã, thị trấn đã bố trí cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin; 12/12 UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, thành lập 148 tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ sở, tại địa phương. Huyện cũng thường xuyên cử cán bộ, Tổ công nghệ thông tin về kiểm tra, hướng dẫn cho cán bộ xã, thị trấn thực hiện thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở các xã, thị trấn có tỷ lệ thực hiện DVCTT còn thấp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn chủ động rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực cơ quan giải quyết nhằm phát hiện vấn đề còn có những bất cập cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ để đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết, công khai trên Cổng DVCTT của tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện. Nhờ đó việc triển khai DVCTT mức 3, 4 cấp huyện, cấp xã của huyện có sự chuyển biến tích cực.

Tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Người dân đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận một cửa của UBND huyện Tam Nông

Chị Đào Thị Kim Liên, khu 8, xã Lam Sơn cho biết: “Trước đây, khi đi làm TTHC tôi rất ngại vì phải đi lại vài lần mới xong việc. Nhưng giờ thì nhanh, gọn, những thủ tục còn thiếu được cán bộ hướng dẫn, bổ sung một lần”.

Theo Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025”, huyện sẽ đầu tư trên 4,2 tỷ đồng cho việc tu sửa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của bộ phận một cửa 12 xã, thị trấn; trong đó đến năm 2025 sẽ nâng cấp hoạt động 3 xã lên một cửa hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt từ 50% trở lên.

Thời gian tới, huyện Tam Nông tiếp tục đề ra các giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giải quyết TTHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bảo Khánh


Bảo Khánh

Các tin đã đưa

Đồng hành cùng khách hàng chuyển đổi số

Đồng hành cùng khách hàng chuyển đổi số
2022-11-28 19:45:00

baophutho.vn Quá trình chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong ngành điện, số hóa và công nghệ thông tin...

Nỗi lo bị đồ gia dụng rình mò

Nỗi lo bị đồ gia dụng rình mò
2022-08-22 08:22:00

Khi Amazon mua công ty robot hút bụi iRobot, nhiều người nhanh chóng tìm cách hạn chế hãng thu thập thông tin cá nhân của mình.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long