Cập nhật:  GMT+7
b87ex11154x1258ex13ec3x13d65x169a4x141d7x11124xbac3xX7x11b29x102f9xc691x1294cxea37xcb80xX5xfbedxXax14ecdxXcx1161ax11c15x16244x15837xX3x14459xX15x13613xX4xX3x15302xX15x102a0xf8b8xXexX3xXexdb1dxcb56xX3xX7x13350xX3xX7xX1bxX16xX17xX3xX16xX17x135bbxc8d4xXdxX3xXexX14xc092xXdxX3x134e6xd934xXexX0xe68exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7abxX10xX6xecbaxXaxX12xd4cexXdxc8ecxXdxX3xec93xX1xX32xX6xX3xX1xe9bfxX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX7xc3f3xX3xX51x1509fxX16xX17xX3xX59xd696xX16xX1xX3xXexX1xXdxde97xX16xX3x16f9ax164dbxX16xX3xf173xX3x13df8xX6xX26xX3xebc4xX29xX4xX3xX3bx14ec1xX3xXexX25xX26xX3xX59xXdxX21xX26xX3xX16xX1x10b40xX16xX17xX3xX1xX33xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX4xe6c6xX3xX59xX1xd539xX3xX16xX81xX16xX17xX3xX16xX15x149d3xXdxX3xX51x1302dxff03xX16xX17xX3xX7xX29xX3xX7xX1bxX16xX17xedb7xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xe619xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX26xX6xX14xX17xXdxX16x13e48x168e1xXbxde95xX3xX6xX15xXexX32xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX26xX17xX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX26xXdxX51xX51xX5xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxc8e0xXdx171b9xX6xX16xX3xdb6dxX6xX16xX17xX3xX1xX20xX3xX80xX5fxX16xX17xX3xX14xdc7cxX16xX17xX3xX4xX38xX4xX3xX16xX1xX33xX3xX59xX1xX32xX6xX3xX1xX5fxX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX7x13b51xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX3cxX20xX3xX26xe017xXexX3xX1xX33xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX17xXdxX1bxX16xX17xX3xXexX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxXexX3xXexX14xX32xX16xX17xX3xX51xXafxXdxX3xX86xX17x12ad1xX16xX3xX4exX33xXc8xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX3fxX3fxX26xX10xX51xXdxX6xXc8xXd0xX6xX32xXbxX1xX15xXexX1xX32xXc8xX80xX16xX3fxX51xX6xXexX6xXdxX26xX6xX17xX10xX7xX3fxXe2x15ab5xX2xbac4xX1a9xceb8xX3fxX32xX14xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX3fxXdxX26xX6xX17xX10xX7x16a87xX1bex13221xX1abxX1c0xX2xefecxX5xX32xX17xX32xXc8xd8afxXbxX17xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax15728xXdxX51xXexX1xXe1xX3xX1adxX1a9xX1a9xXbxXe4x16507xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe1xX3xXe2x16086xX1adxXbxXe4xX1e2xXaxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX51xX12xX10dxXdxX10fxX6xX16xX3xX113xX6xX16xX17xX3xX1xX20xX3xX80xX5fxX16xX17xX3xX14xX121xX16xX17xX3xX4xX38xX4xX3xX16xX1xX33xX3xX59xX1xX32xX6xX3xX1xX5fxX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX7xX142xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX3cxX20xX3xX26xX14exXexX3xX1xX33xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX17xXdxX1bxX16xX17xX3xXexX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxXexX3xXexX14xX32xX16xX17xX3xX51xXafxXdxX3xX86xX17xX176xX16xX3xX4exX33xXc8xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xX3fxXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda1fxX32xX51xX20xXaxX12xX8axX38xX4xX3xX16xX1xX33xX3xX59xX1xX32xX6xX3xX1xX5fxX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX3bxced5xX3xX51xX29xX16xX17xX3xX26xX14exXexX3xX59xX76xX16xX1xX3xXexX1xXdxX7dxX16xX3xX80xX81xX16xX3xX84xX3xX80xe489xX3xXexX14xX76xX3xX4xX6xX32xX3xX16xX1xX3cxXexX3xXexf0f9xXdxX3xX86xX6xX26xX3xX8axX29xX4xX3xX80xX33xX32xX3xX3bxeeb6xX15xX3xX16xX81xX26xX3xXe2xX1a9xX2xXe2xXc8xX3x142c9xX2d2xX3xXexX14xX76xX3xX16xX33xX20xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX26xX29xX4xX3xX16xXbcxX56xX4xX3xXd0xXdxX8fxX16xX3xX1x16385xX16xX3xX1c0xXc8xX1a9xX1a9xX1a9xX26xXc8xX3xX86xX1xXdx17058xX26xX3xX80xX71xX3xX4xX1xX76xX16xX1xX3xX4xbad6xX6xX3xX59xX76xX16xX1xX3xX5xX33xX3xXexX25xX26xX3xX59xXdxX21xX26xX3xX16xX1xX9cxX16xX17xX3xX1xX33xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX4xXabxX3xX59xX1xXafxX3xX16xX81xX16xX17xX3xX16xX15xXb8xXdxX3xX51xXbcxXbdxX16xX17xX3xX7xX29xX3xX7xX1bxX16xX17xX3xXd0xX7dxX16xX3xX16xX17xX32xX33xXdxX3xX1xX32cxX3x11f1bxe61axXexX3xXcxX14x137cexXdxXc8xX3xX4exX5fxX3xX7xX142xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX71xX4xX3xX5xf9cfxXbxX3xX3bxX38axXexX3xX1xX6xXdxX3xX59xX76xX16xX1xX3xXexX1xXdxX7dxX16xX3xX80xX81xX16xX3xX59xX1xX38xX4xX3xXexX14xX32xX16xX17xX3xXexX1xX38fxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX56xXdx16168xX3xdff8xX4xXdxX10xX16xX4xX10xX3xda15xX6xXdxX5xX20xX3xX3bxXbcxX6xX3xXexXdxX16xXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xX10dxXdxX10fxX6xX16xX3xX113xX6xX16xX17xX3x14c85xX3xX26xX14exXexX3xX16xX1xX33xX3xXexX1xXdxX7dxX16xX3xX80xX81xX16xX3xX4xX339xX6xX3xfbfaxX2e2xXdxX3xX1xX5fxX4xX3xX86xXb8xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX32cxXbxX3xX80xX33xX3xX8axX31exX3xX59xX1xX76xX3xXcxX10xXe4xX6xX7xX3xX80xX33xX3xX4x12093xX16xX17xX3xX5xX33xX3xX17xXdxX38xX26xX3xX3bxX1bxX4xX3xX4xX339xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX176xX26xX3xXcxX1xXdxX7dxX16xX3xX80xX81xX16xX3xX86xX6xX26xX3xX8axX29xX4xX3xXexX2e2xXdxX3xXexX1xX33xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX86xX6xX26xX3x12d46xXdxX16xX1xX3d5xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX40dxX3xXexXdxX16xX3xX14xX121xX16xX17xX3xX16xX1xX9cxX16xX17xX3xX16x1190bxX3xX5xX29xX4xX3xXexX25xX26xX3xX59xXdxX21xX26xX3xX7xX29xX3xX7xX1bxX16xX17xX3xX16xX17xX32xX33xXdxX3xXexX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxXexX3xX7xX142xX3xX3bxXbcx141bexX4xX3xX3bx16731xX16xX3xX3bxX38xXbxXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xXax14f03xX3cxXexX3xX4xXabxX3xXexX1xX8fxX3xX5xX32xX33xXdxX3xX16xX17xXbcxX38fxXdxX3xX7xX142xX3xXexX25xX26xX3xXexX1xX3cxX20xX3xX26xX14exXexX3xX1xX33xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX17xXdxX1bxX16xX17xX3xX3bxX2d2xX6xX3xX4xX2f2xX15xX3xXexX14xX32xX16xX17xX3xX80xX33xXdxX3xX16xX81xX26xX3xXexX56xXdxXc8xX3xX389xX14exXexX3xX1xX33xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX16xX1xXbcxX3xXexX1xX21xX3xX4xXabxX3xXexX1xX8fxX3xXex147cbxX16xX3xXexX2e2xXdxX3xXexX14xX32xX16xX17xX3xX51xXafxXdxX3xX86xX17xX176xX16xX3xX4exX33xX3xX80xX33xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX1xbc69xX16xX17xX3xXexX6xX3xX80xX33xXdxX3xX16xX17xX1xX25xX16xX3xX16xX81xX26xX3xX38xX16xX1xX3xX7xX38xX16xX17xXaxX3d5xX3xXb8xX16xX17xX3xX51xX29xX3xX3bxX32xX38xX16xXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xX54xXdxX1bxX16xX17xX3xX16xX1xXbcxX3xX16xX1xXdxX4e1xX15xX3xX16xX1xX33xX3xX59xX1xX32xX6xX3xX1xX5fxX4xX3xX59xX1xX38xX4xX3d5xX3xX113xX6xX16xX17xX3xXexX1x153d3xX6xX3xX16xX1x15ea9xX16xX3xX14xX121xX16xX17xX3xX5xX32xX33xXdxX3xX16xX17xXbcxX38fxXdxX3xXd0xXdxX21xXexX3xX14xX3cxXexX3xX76xXexX3xX80xX4e1xX3xX7xX29xX3xX7xX1bxX16xX17xXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xXaxX8axXabxX3xX5xX142xX3xX80xX33xXdxX3xX51xX2e2xX16xX17xX3xX7xX1bxX16xX17xX3xX59xX1xXb8xX16xX17xX3xX4xX2f2xX16xX3xX26xXb8xXdxX3xXexX14xXbcxX38fxX16xX17xX3xX16xX1xXbcxX3xXexX14xX38xXdxX3xX3bxX3cxXexXc8xX3xX389xX14exXexX3xX7xX1bxX3xX51xX2e2xX16xX17xX3xX7xX1bxX16xX17xX3xX4xXabxX3xXexX1xX8fxX3xXexX56dxX16xX3xXexX2e2xXdxX3xXexX14xX32xX16xX17xX3xX16xX1xX9cxX16xX17xX3xX26xXb8xXdxX3xXexX14xXbcxX38fxX16xX17xX3xX4xX29xX4xX3xX59xd0caxX3xX59xX1xX3a3xX4xX3xX16xX17xX1xXdxX32cxXexXaxX3d5xX3xXb8xX16xX17xX3xX17xXdxXafxXdxX3xXexX1xX76xX4xX1xXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xX86xX6xX26xX3xX8axX29xX4xX3xX5xX33xX3xX5xX71xX4xX3xX3bxX2d2xX6xX3xX7xX84xX3xX1xX9cxX15xX3xX16xX1xX9cxX16xX17xX3xX3bxXdxX4e1xX15xX3xX59xXdxX32cxX16xX3xX5xf604xX3xXexXbcxX84xX16xX17xX3xX16xX1xX3cxXexX3xX3bxX1bxXdxX3xX80xX56xXdxX3xX1xX32xX2e2xXexX3xX3bxX14exX16xX17xX3xX1exX15xX6xX16xX3xX7xX38xXexX3xX80xX44dxX3xXexX14xX71xXc8xX3xX86xXabxX3xX4xXabxX3xXd0xX4e1xX3xX26xX38axXexX3xX14xX3cxXexX3xXbxX1x10033xX16xX17xXc8xX3xX292xX2f2xX15xX3xX59xX1xXb8xX16xX17xX3xX59xX1xX76xX3xX86xX6xX26xX3xX8axX29xX4xX3xX59xX1xXb8xX16xX17xX3xXb8xX3xX16xX1xXdxd2dbxX26xX3xX16xX7dxX16xX3xX1exX15xX6xX16xX17xX3xX3bxX2b5xX16xX17xX3xX80xX33xX3xdb28xX16xX3xX3bxX2d2xX16xX1xXc8xX3xX86xX1xXdxX77bxX15xX3xX3bxX14exX16xX17xX3xX59xX1xX76xX3xX14xX3cxXexX3xX1xXdxX21xX26xX3xX59xX1xXdxX3xXe4xXafxX20xX3xX14xX6xX3xXexX2e2xXdxX3xX3bxX176xX20xXc8xX3xX86xX1xXdxX32cxXexX3xX3bxX14exX3xXexX2e2xXdxX3xX86xX6xX26xX3xX8axX29xX4xX3xX4xXabxX3xXexX1xX8fxX3xXe4xX15xX1bxX16xX17xX3xXexX56xXdxX3xX26xc082xX4xX3xX40dxX3xX1bexX1a9xX3xX3bxX14exX3xX8axX3xX16xX7dxX16xX3xX59xX1xXb8xX16xX17xX3xX59xX1xX76xX3xX84xX3xX3bxXabxX3xX14xX3cxXexX3xX59xX1xXb8xX3d5xX3xX16xX1xX38fxX3xX3bxXabxX3xX4xX38xX4xX3xX16xX1xX33xX3xX59xX1xX32xX6xX3xX1xX5fxX4xX3xX59xX1xXb8xX16xX17xX3xX17xX38axXbxX3xXd0xX7ecxX4xX3xXe4xX2e2xX3xXexX5fbxX3xX26xX38axXexX3xX3bxX3cxXexX3xX59xX1xXdxX3xX1xX5fxX3xXexX1xX15xX3xX38xX16xX1xX3xX7xX38xX16xX17xX3xX1xX56dxX16xX17xX3xX16xX17xX32xX2e2xXdxXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xX86xX17xX32xX33xXdxX3xX14xX6xX3d5xX3xX26xX33xX16xX3xX3bxX7dxX26xX3xX4xXabxX3xXexX1xX8fxX3xXd0xX6xX32xX3xXbxX1xX339xX3xX86xX6xX26xX3xX8axX29xX4xX3xXexX56xXdxX3xX1c0xX3xXexX1xX38xX16xX17xX3xX16xX7dxX16xX3xX4xX38xX4xX3xX16xX1xX33xX3xX59xX1xX32xX6xX3xX1xX5fxX4xX3xX4xXabxX3xXexX1xX8fxX3xXexX1xX10xX32xX3xX51xcca6xXdxX3xX80xX44dxX3xXexX14xX71xX3xX5xXdxX7dxX16xX3xXexX71xX4xX3xXexX14xX32xX16xX17xX3xXexX1xX38fxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX51xX33xXdxXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX44dxX16xX17xX3xX5xX7dxX16xX3xX59xX21xX3xX1xX32xX2e2xX4xX1xX3xXe4xX176xX20xX3xX51xX29xX16xX17xX3xX26xX14exXexX3xX3bxX33xXdxX3xX1exX15xX6xX16xX3xX7xX38xXexX3xXexX1xXdxX7dxX16xX3xX80xX81xX16xX3xX84xX3xX86xX6xX26xX3xX8axX29xX4xX3xX3bxX8fxX3xXexX81xX16xX17xX3xX4xXbcxX38fxX16xX17xX3xX1xX32xX2e2xXexX3xX3bxX14exX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7dxX16xX3xX4xX7ecxX15xX3xX80xX44dxX3xXexX14xX71xXc8xX3xX86xX21xX15xX3xX1exX15xX1bxX4xX3xX1xX14exXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXbxX1xX7dxX3xX4xX1xX15xbea1xX16xX3xX59xX21xX3xX1xX32xX2e2xX4xX1xX3d5xX3xX3bxX33xXdxX3xXexX1xXdxX7dxX16xX3xX80xX81xX16xX3xX4xX339xX6xX3xX1xX5fxX3xX7xX142xX3xXd0xX3a3xXexX3xX3bxX2f2xX15xX3xX1xX32xX2e2xXexX3xX3bxX14exX16xX17xX3xXexX5fbxX3xX16xX81xX26xX3xXe2xX1a9xXe2xX1a9xXc8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX32xX51xX20xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX2ffxX86x13b43xX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thúc đẩy kinh tế số phát triển

Thúc đẩy kinh tế số phát triển
2024-02-23 09:17:00

baophutho.vn “Kinh tế số đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và cách làm của chúng tôi. Từ tiêu thụ truyền thống, bán hàng trực tiếp hoặc qua hệ thống đại...

Công nghệ rút tiền bằng vân tay

Công nghệ rút tiền bằng vân tay
2013-05-23 13:58:00

Tại diễn đàn công nghệ thường niên lần thứ 14 tổ chức tại Tokyo hôm 14/5, hãng Fujitsu của Nhật Bản đã trình làng nhiều công nghệ và dịch vụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long