Cập nhật:  GMT+7
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR8OtKCZZ4buIVCnhu4hLTuG7iDY04buOJlnhu4g2w50oJlnhu4g24buyJuG7iMOZ4buy4buuJuG7iDbhuq/hu4hVOuG7iMOa4bugN+G7iMOd4buy4buuN+G7iOG6t+G7suG7iDLDneG7kCrhu4gyw53DlTLhu4glN1E2Ri/DnUpHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRuG7sipZ4buINTRVROG7ii8vVeG7gFThu44/MsOdNzbDnT/hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0tLxKgvSktLw5pOxKjhu4xNxKjEqMSoNkrDkk1Mw5JMJUrhu4AyJlnhu4rhu4gvR+G7nz424buI4bqz4bukVDXhu7I24buk4buI4bq34buy4buIMsOd4buQKuG7iDLDncOVMuG7iCU3UTbhu4Dhu4jhu4JlJsOd4buIVcOdYTLhu4gqw5Qm4buIw53hu7Ymw53hu4RGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijLDtOG7pOG7jsOa4buKR8OtYVXhu4h3w53DlTbhu4g2w53hu44mw53hur7hu4jhu7M0N8Oi4busJuG7iMOd4bu2JsOd4buI4bq3w5Thu4jhu7PDnSgmWeG7iDbhu7Im4buIw5nhu7Lhu64m4buINuG6r+G7iOG7gjbDnTc+VeG7iGk+4buI4buzw50oJlnhu4g24buyJuG7iOG6t8OU4buI4buzNDfDouG7rCbhu4g2w50oJlnhu4Thu4jhurfDo+G7juG7iFUoJlnhu4hUKeG7iMOa4buOJsOd4buINcOVVcOd4buIS07hu4g2NOG7jiZZ4buINsOdKCZZ4buINuG7sibhu4jDmeG7suG7ribhu4g24bqv4buI4bq34buy4buIMsOd4buQKuG7iDLDncOVMuG7iCU3UTbhu4jDmVbhu4gmWeG6oSLhu7Lhu4gk4buyJsOd4buIw5o/4buOJsOd4buIw5rhu7hVw53hu4jhurdh4buIMzfhu5ImWeG7iFXDlT/hur7hu4gmWeG6oSLhu7Lhu4gyw53DlTbhu4jDncOUJsOd4buIMzfhu5ImWeG7iFXDlT/hur7hu4gmWeG6oSLhu7Lhu4gzN+G7kiZZ4buIVcOVP+G7iCTDnSgmWeG7iDLDncOVNuG7iMOdw5Qmw53hu4g14buSJuG7iDLDnVIq4buIMzfhu5ImWeG7iFXDlT/hu4g2NOG7qibhu4hVw5VV4buINjThu44mWeG7iDbDnSgmWeG7iDbhu7Im4buIw5nhu7Lhu64m4buINuG6r+G7iCbDlMOi4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8OtYeG7iDbDnVbhur7hu4hVw5VV4buINjThu44mWeG7iOG6s+G7pFThu4hU4bu44buIVeG7kibDneG7iFTDlT/hu4hVOuG7iMOa4bugN+G7iMOd4buy4buuN+G7iOG6t+G7suG7iDLDneG7kCrhu4gyw53DlTLhu4glN1E24buIJMOd4buy4buIVTcmWeG7iFXhu6Ay4buIJj7hu7Lhu4jDmjcmWeG7iCTDneG7suG7qjfhu4jDmuG7nirhur7hu4g2NDvhu4hVw51b4buy4buIw5nhu7Lhu64m4buINuG6r+G7iFUi4buIVOG7kFXhur7hu4jDmXvhu7Lhu4g2w53huqEwJlnhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buzNOG6oV1V4buIw5k64bq+4buIJlnDlMOi4buIS8SoLcOTLUvEqEtK4bq+4buI4buhWcOd4bu44buIw5nhu7gmw53hu4jDk8SoL0vEqEtKL+G7oeG7iy3DrXfhu4g14bqv4buO4buIw5l74buy4bq+4buIVHvhu4g1NyZZ4buIKj424buINSnhu4jDmeG7suG7rDfhu4hVw6Hhu47hu4jhu6FZw53hu7jhu4jDmeG7uCbDneG7iErDkkovS8SoSkwv4buh4buLLcOtd+G7iDM3w6Lhu4jDmeG7uCbDneG7iFXDneG7suG7iDbhu7Lhu7A24buINsOd4buy4buIw53DlCbDneG7iOG7ozdRNuG7iHg34buSJlnhu4hVw5U/4buIw5nhuqEgVeG7iMOtw53hu7Qmw53hu4gyw53DoeG7iFThu44m4buIw53DlCbDneG6vuG7iDY0PyZZ4buIw5k64buIVTrhu4gmw53hu7Lhu6w34buIMzfDouG7iMOZ4bu4JsOd4buIKl3hu7Lhu4gl4buy4buqJuG7iDM34buOJuG7iMOZ4buwJuG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iFU3Jlnhu4hV4bugMuG7iMOa4bu4VcOd4buI4bq3YeG7iDM34buSJlnhu4hVw5U/4buI4bq1N8Oi4buqJuG7iFThu7Lhu6om4buIWeG7sl3hu7Lhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4bq24buy4buuVeG7iFUoJlnhu4hUKeG7iFXDlVXhu4g2NOG7jiZZ4buI4bqz4bukVOG7iOG6t+G7suG7iDLDneG7kCrhu4glw5Thu4gkw503w6Lhu7Am4buIVcOVP+G7iMOZVuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCThu7Imw53hu4jDmj/hu44mw53hu4jDmuG7uFXDneG7iOG6t2Hhu4gzN+G7kiZZ4buIVcOVP+G7iCTDnSgmWeG7iDbDncSDVeG7iMOd4buy4buuJuG7iDLDncOVNuG7iMOdw5Qmw53hu4g14buSJuG7iDLDnVIq4buIMzfhu5ImWeG7iFXDlT/hu4g24buQ4buy4buIVcOVVeG7iOG6s+G7pFQ14buyNuG7pOG7iFU64buIw5rhu6A34buIw53hu7Lhu6434buI4bq34buy4buIMsOd4buQKuG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfDrcOgJlnhu4g2w53hu6Q/4buIaT7hu4jhu7PDnSgmWeG7iDbhu7Im4buI4bq3w5Thu4jhu7M0N8Oi4busJuG7iDbDnSgmWeG6vuG7iFXDlVXhu4g2NOG7jiZZ4buINsOdKCZZ4buINuG7sibhu4jDmeG7suG7ribhu4g24bqv4buI4bq34buy4buIMsOd4buQKuG7iDLDncOVMuG7iCU3UTbhu4jDneG7suG7ribhu4jDmeG7jiZZ4buIw5nhuqEgVeG7iGk+4buI4buzw50oJlnhu4g24buyJuG7iOG6t8OU4buI4buzNDfDouG7rCbhu4g2w50oJlnhu4gyw50p4buy4buIw50gMuG7iOG6t13hu7Lhu4hVw5VV4buIVVvhu4gzN+G7jibhu4hVOuG7iDbDnVIq4buIMzfDouG7rCbhu4jhurXhuq/hu4gl4bql4bq+4buIJlnhu5Qm4buIVcOd4buaJuG7iDY0N8Oi4buIVVEy4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0bhu7IqWeG7iDU0VUThu4ovL1Xhu4BU4buOPzLDnTc2w50/4buA4bq3Ji/DmuG7pDUkNj8yLybhu6ThurM1L0tLS8SoL0pLS8OaTsSo4buMTcSoxKjEqDZKw5JNTMOSTCVL4buAMiZZ4buK4buIL0fDrOG7jibDneG7iDXDlVXDneG7iFXDlVXhu4g2NOG7jiZZ4buINsOdKCZZ4buINuG7sibhu4jDmeG7suG7ribhu4g24bqv4buI4bq34buy4buIMsOd4buQKuG7iDLDncOVMuG7iCU3UTbhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijLDvT83NFXhu6Thu4pH4buzw53hu6Q/4buI4buz4buz4bq04bq24buhRi8yRw==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiếu chip cho máy làm chip

Thiếu chip cho máy làm chip
2022-05-05 09:29:00

​ Trang WSJ dẫn lời nhiều nhà sản xuất thiết bị làm chip cho biết, bản thân họ cũng đang gặp vấn đề về nguồn cung ứng kinh kiện. Thời gian giao hàng của một số thiết bị phục vụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long