Cập nhật: 05/06/2021 09:22 GMT+7

Khuyến học, khuyến tài theo gương Bác

Trao tặng Giấy khen cho học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc học tập và học tập suốt đời là tài sản vô cùng quý giá của nhân dân ta; là kim chỉ nam cho việc xây dựng xã hội học tập. Người chỉ ra rằng “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Mục đích của việc học tập là “Học để làm việc, học để làm người, học để làm cán bộ, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.

Quán triệt những lời dạy quý báu của Người, học tập tấm gương đạo đức, tinh thần tự học và học tập thường xuyên học tập suốt đời của Bác, trong những năm qua, Hội Khuyến học huyện Tam Nông đã coi việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài và là yêu cầu chiến lược quyết định sự thành công của việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ/TTg ngày 20/02/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập từ nay đến năm 2020”, Hội Khuyến học huyện Tam Nông đã chủ động tham mưu với UBND huyện quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính là: Công tác tuyên truyền vận động từ huyện đến xã, đến khu dân cư và từng hộ gia đình; củng cố các TTHTCĐ; đẩy mạnh việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng khuyến học; chuẩn bị các mẫu biểu, các văn bản, các tiêu chí xây dựng XHHT, bản kê khai đăng ký gia đình, dòng họ, khu dân cư học tập. Đặc biệt quan tâm tới vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong hệ thống chính trị ở địa phương tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; củng cố, tổ chức phát triển hội, hội viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất kinh phí cho hoạt động; chỉ đạo đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; kiểm tra giám sát, động viên phong trào thi đua.

Sau gần 5 năm tổ chức thực hiện Quyết định số 281/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay trên địa bàn huyện số gia đình đạt tiêu chí Gia đình học tập được công nhận là 17.230/ 20.835, đạt tỷ lệ 82,6%; số dòng họ đạt tiêu chí được công nhận dòng họ học tập là 135/162, đạt tỷ lệ 83,4%; số cộng đồng được công nhận đạt tiêu chí cộng đồng (khu dân cư) học tập là 110/135, đạt tỷ lệ 81,5%; số đơn vị đạt tiêu chí đơn vị học tập là 132/142, đạt tỷ lệ 93%.

Để đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, Hội Khuyến học huyện đã củng cố tổ chức ở 12/12 xã, 451 chi hội ở các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, dòng họ... Số hội viên khuyến học 29.157/81.237 dân, đạt 34% dân số. Hiện nay 12/12 xã đều đã xây dựng được Trung tâm học tập cộng đồng. Tính từ năm 2015-2020, các TTHTCĐ đã mở được 37 chuyên đề với trên 41.000 lượt học viên tham gia. Chú trọng vận động các nguồn ủng hộ, tài trợ cho hoạt động khuyến học khuyến tài đạt kết quả. Bằng công tác xã hội hóa, được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, 5 năm qua quỹ khuyến học các cấp hội đã thu được trên 4 tỷ đồng hỗ trợ khen thưởng cho trên 4.750 lượt học sinh giỏi, giáo viên giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tới trường. Sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện luôn ở tốp dẫn đầu so với các huyện trong tỉnh, trong đó có đóng góp không nhỏ của hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào học tập suốt đời theo gương Bác, các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập đã thực hiện theo các tiêu chí do UBND tỉnh ban hành và đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu xuất sắc.

Về Gia đình học tập tiêu biểu như: Gia đình nhà giáo Nguyễn Hữu Mai ở khu 3, xã Hương Nộn, là gia đình có 5 thế hệ cùng học tập; gia đình có 4 con cháu là thạc sỹ, 12 người qua đại học, các cháu, chắt là học sinh giỏi các cấp. Gia đình ông Trần Quang Thiều ở khu 6, xã Tề Lễ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhà nghèo đông con nhưng thấy sự học là quan trọng ông bà nuôi dạy 6 con thành đạt, 5 con đỗ đại học, 01 con đỗ cao đẳng. Ông tuy về hưu vẫn mở lớp dạy học miễn phí cho hàng chục cháu mỗi năm, các cháu chắt của ông bà đều chăm ngoan học giỏi…

Về Dòng họ học tập tiêu biểu trong phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời cũng có rất nhiều. Điển hình như dòng họ Phạm Đình khu 2, xã Hồng Đà có 45 hộ, 184 khẩu, quỹ khuyến học của dòng họ đã có trên 32,5 triệu đồng. Hàng năm thưởng cho hàng chục các cháu đỗ đại học, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Dòng họ Hạ xã Hùng Đô có 115 hộ, 460 khẩu là dòng họ lớn của xã với phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời được quan tâm. Vì vậy trong họ có trên 75% đạt tiêu chí gia đình học tập; trong họ có trên 65% gia đình có con học đại học, nhiều gia đình có 3-4 con đại học…

Về Cộng đồng học tập tiêu biểu ở các khu dân cư, trường học, cơ quan cũng phát triển khá mạnh. Nhiều cộng đồng coi đây là một tiêu chuẩn thi đua, là tiêu chuẩn xét công nhận khu dân cư văn hóa. Các khu dân cư đã khuyến khích sự học, tạo điều kiện duy trì phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; động viên con cháu trong khu chăm ngoan, học giỏi. Cộng đồng học tập đã trở thành phong trào mang tính xã hội hóa cao. Điển hình như khu 4, xã Hương Nộn do ông Trần Văn Tứ làm Chi hội trưởng chi hội Khuyến học. Chi hội có 186 hộ, 562 khẩu. Số học sinh trong khu đỗ đại học hàng năm là 5-6 cháu; số học sinh trong khu đạt học sinh giỏi các cấp hàng năm từ 50-60 cháu. Quỹ khuyến học của khu sau khi thưởng cho học sinh giỏi các cấp còn dư gần 10 triệu đồng. Chi hội khuyến học khu 5, xã Thượng Nông là Cộng đồng điển hình cho việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, học tập thường xuyên; Vận động tốt phong trào “tiếng trống khuyến học” cho học sinh; tích cực động viên mọi người xây dựng cơ sở vật chất để học tập suốt đời. Số gia đình trong khu đạt danh hiệu học tập từ năm 2016 đến nay đạt trên 86%...

Có được kết quả trên là do huyện Tam Nông đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, hội viên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều giải pháp cụ thể, tích cực, sáng tạo, hiệu quả.

Đặng Văn Bảng


Đặng Văn Bảng

Các tin đã đưa

Khuyến học nơi vùng cao

Khuyến học nơi vùng cao
2021-05-30 14:07:24

baophutho.vn Cách trung tâm huyện 6km, Mỹ Thuận là xã cửa ngõ của huyện vùng cao Tân Sơn. Tuy đời sống còn nhiều khó khăn...

Học theo trào lưu!

Học theo trào lưu!
2021-05-25 10:30:53

baophutho.vn Chờ cả nửa tiếng mới thấy ông Huấn tới. Đến bên bàn mấy anh em ngồi ông cất tiếng: Xin lỗi mấy anh em nhé. Chả là hôm nay tôi phải đưa cả hai...

Điểm sáng khuyến học

Điểm sáng khuyến học
2021-02-28 07:15:44

PTĐT - Phát huy truyền thống hiếu học, những năm qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) ở xã Vân Đồn luôn được củng cố, phát...

Tết ấm cho em

Tết ấm cho em
2021-02-06 10:48:41

PTĐT - Một chiếc áo mới, giỏ quà bánh hay những phần học bổng là tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ mà thầy cô, bạn bè, các nhà hảo tâm dành tặng những học sinh có hoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long