Cập nhật:  GMT+7

Công khai, minh bạch trong kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

Kê khai tài sản là một trong những biện pháp nhằm giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, qua đó xác minh tài sản, thu nhập, kiểm tra tính trung thực và ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và các bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ở cấp, ngành mình; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo đúng quy định.

Công khai, minh bạch trong kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh Phú Thọ tham gia Hội thảo chuyên đề về công tác kiểm soát, xác minh tài sản thu nhập

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu: Cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn cũng như các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch trong kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; trong đó chú trọng xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Việc kê khai tài sản (đối với những người thuộc diện phải kê khai tài sản) đã được tiến hành thường niên, đảm bảo theo quy định của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ở một số đơn vị, việc kê khai tài sản còn mang tính hình thức, chưa hiểu rõ và thực hiện đúng, đủ quy định. UBND tỉnh đã giao cho cơ quan Thanh tra tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập của tỉnh. Thanh tra tỉnh cũng đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện rà soát lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, thực hiện kê khai, tiếp nhận và công khai bản kê khai theo quy định.

Qua tổng hợp cho thấy, tổng số người kê khai thuộc diện Thanh tra tỉnh kiểm soát là 4.906 người. Trong năm 2023, UBND tỉnh đã phê duyệt số lượng đơn vị, cá nhân xác minh tài sản thu nhập thuộc Thanh tra tỉnh kiểm soát và giao Thanh tra tỉnh tổ chức, tiến hành xác minh TSTN tại 10 cơ quan đơn vị với tổng số người được xác minh là 250 người.

Đối với người được xác minh TSTN năm 2023, đã cơ bản thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan theo mẫu kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; không tẩy xoá, sửa chữa bản kê khai; rà soát trước khi nộp bản kê khai cho cơ quan quản lý để bàn giao cho bộ phận tiếp nhận theo quy định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một số đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt về những nội dung như: Việc phân biệt đối tượng kê khai; phương thức kê khai; lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai; việc giao đơn vị đầu mối hướng dẫn và tiếp nhận và bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Công khai, minh bạch trong kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

Khen thưởng đội ngũ cán bộ thanh tra có thành tích xuất sắc năm 2023, đây là một trong những lực lượng chủ chốt trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bởi vậy, qua xác minh tài sản, thu nhập còn có tồn tại như: Bản kê khai chưa đúng mẫu, thông tin mô tả về tài sản chưa cụ thể theo hướng dẫn tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP; còn có trường hợp kê khai thiếu tài sản: Chủ yếu là các tài sản như đất nhờ đứng tên hoặc bố mẹ cho từ lâu, hoặc tiền gửi tiết kiệm của người thân nhờ đứng tên, kê khai thiếu hợp đồng cho thuê nhà, xe, bảo hiểm... Các cá nhân được xác minh tài sản đã thực hiện việc giải trình, làm rõ một số nội dung kê khai đảm bảo theo yêu cầu và tính trung thực đầy đủ rõ ràng của bản kê khai.

Để triển khai hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cần nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản luôn gắn liền với công tác PCTN, TC; từ đó quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác PCTN, TC nói chung, việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản nói riêng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, nhìn chung việc thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai TSTN đã cơ bản được thực hiện đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn có đơn vị gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng kê khai để lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; chưa ghi đầy đủ các thông tin trong bản kê khai. Bộ phận hướng dẫn, tiếp nhận bản kê khai tài sản của các cơ quan, đơn vị đôi khi còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Trong công tác xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, lực lượng thực hiện công tác này còn mỏng trong khi số lượng người xác minh lớn. Vì vậy, việc thực hiện xác minh tài sản, thu nhập thường mới chỉ dừng lại ở kiểm soát trên cơ sở nghiên cứu, xem xét bản khê khai tài sản, thu nhập, các báo cáo, tài liệu liên quan của người có nghĩa vụ kê khai; chưa thực hiện được việc đi xác minh thực tế tài sản, nguồn gốc và sự biến động về tài sản...

Đồng chí Trần Việt Hùng - Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định: Việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy được tinh thần tự giác, trung thực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tuy nhiên, để công tác này thật sự hiệu quả, trong thời gian tới các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong diện phải kê khai tài sản, thu nhập nghiêm túc, trung thực khi thực hiện kê khai. Có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, bài bản, thường xuyên của các cơ quan liên quan trong giám sát, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, cơ quan báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát để việc kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo công khai, minh bạch.

Việt Hà


Việt Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long