Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9L4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pWvhu6/huqXhu7fGocOsdeG6peG6qmlC4bqlc+G7g+G7t+G6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bqlw4DGoeG6tnd14buX4bqldMOq4bub4bqlxqDhur/hu5vhuqXGoOG6veG6pS3huqVyReG6pXXhu5vhu5F04bql4bqp4bqn4bqldeG7h3ThuqV14buX4bq9QuG6pcOAxqHhur11xqHhuqVz4buL4bu3xIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r+G7tj3Dmi3huqVV4buX4bq9QuG6peG6rcOpLcSRw6HhuqVL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pWvhu6/huqXhu7fGocOsdeG6peG6qmlC4bqlc+G7g+G7t+G6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bqlw4DGoeG6tnd14buX4bqldMOq4bub4bqlxqDhur/hu5vhuqXGoOG6veG6pcOA4buv4bqla8ah4bqya+G6pXJF4bqldeG7m+G7kXThuqXhuqnhuqfhuqV14buHdOG6pXXhu5fhur1C4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pXPhu4vhu7fhuqXhuqzhur3huqVtw7l14bqldcah4buLdeG6pUt54bqlw4DGoeG7m+G6pW3huqDhurnhuqV14buHdOG6peG6qeG6p+G6rWPhuqVr4bqu4bq54bqlJEpVTOG6pcOA4buhdcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89eOG7m+G6pWzDguG6pWvDueG6pWvhurtr4bqlbeG7sXXhu5fhuqVrxqHhu53huqU/QuG6peG6rOG7m+G7j3XhuqVKPTzhuqU94buhdcah4bql4bquQjnhuqU84bub4bqlPUHhu6d14buX4bqlU+G7meG6pS3huqXhu7bGocO54bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqXGoE1VTOG6pcOA4buhdcahYeG6pVXhu5fhuqBC4buZdeG6pcag4bqgQuG6pcagw7rhur114buX4bqlLeG6pUrhu53huqXDgMah4bq24bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG6rkLhuqU84bub4buRw4DhuqU9QeG7o8Og4bqlS8ODdeG7l+G6pWzDguG6pWvDueG6pXThu63DgOG6pcOB4bur4bqlbeG7sXXhu5fhuqVrxqHhu53huqV14buX4bqgQuG7j3XhuqVz4bq94bqlc+G7gXXGoeG6pW3DqsO64bqlw4Dhu6F1xqHhuqXhu7nhuqDhurnhuqVr4bq7a+G6pcOAxqF54bub4bqlckRh4bqlbcOq4bub4bqlbOG7m+G7kXXhuqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rhuqV04butw4DhuqXDgeG7q+G6pWt34bql4bu54bqg4bq5dcOh4bqlbXd14bql4bqs4buf4bqla+G6ruG6ueG6pT1B4bqgdeG7l+G6peG6tnd14buX4bql4bqs4bq94bqla+G6ruG6ueG6pcOA4buhdcahYeG6pWvhurtr4bqlasOqdeG6pcah4bq9deG7l8Oh4bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq7a+G6pcOAQcO6deG7l+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqVy4bubdcah4bqlbMO64bq5dcah4bqla+G6ruG6ueG6pUvhu6l14buX4bqlw4BCw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9L4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pWvhu6/huqXhu7fGocOsdeG6peG6qmlC4bqlc+G7g+G7t+G6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bqlw4DGoeG6tnd14buX4bqldMOq4bub4bqlxqDhur/hu5vhuqXGoOG6veG6pW3hurbDvWvhuqXDgMah4bq9dcah4bqlc+G7i+G7t+G6pXXhu5fhur1C4bql4bqtw6ktxJEt4bqtw6nDqWPDoOG6peG7uOG6oOG6ueG6peG6qeG6p+G6pXXhu4d04bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l8Oh4bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVyxqHhu6l14buX4bqldeG7l+G6tHXhu5fhuqV04buz4bqlQeG7rXXhu5fhuqXhuqzDtOG6peG7ueG6oELhuqV04bup4bqla+G6sHXhu5fhuqV1xqHhurbhuqVr4bq7a+G6pXXhu5fhur11xqHhuqV14buXxqHDtOG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHDoeG6pW3hurvhu7fhuqXhurJ14buX4bqldcah4bqg4bqla8Os4bqg4bqlw4DGoeG7n+G6pcOAQeG6tnl14buX4bql4bqs4bq94bqlcsah4bq/4bqldeG7h3Xhu5fhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOAw6DhuqVNw7V14bqldeG6uULDoeG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlbeG7geG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pcOA4buv4bqlxqHDveG7t+G6pWvhu6l14buX4bqlw4BC4bql4buX4buxdOG6pWThuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pcOAxqHhur11xqHhuqXhuqzhu5vhu4914bql4bqseOG7m+G6pcOAQeG7j3XhuqXhuqnhuqfhuqfhuqVr4bq7deG6pWrhu63DoeG6pWvhu6l14buX4bqldcahaXXDoeG6pcOA4buvdeG7l+G6pcOB4bur4bqlbcOqw4DhuqXDgEHhu4914bqlY+G6p+G6p+G6pcOAReG6pW3hu7F14buXw6DhuqU8eOG7m+G6pXV24bqlc8OCa+G6pWvhuq7hurnhuqV04bujdcahw6HhuqVL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pW3hu4HhuqVt4bq2w71r4bqldcah4buLdeG6pcOAxqHhu5vhuqVr4bupdeG7l+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXDgEHhu6d14buX4bqlbeG7m+G7k3ThuqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqzhur3huqV14buXw7rhur3hu5vhuqXDgOG7oXXGocOh4bqlw4BBw7p14buX4bqlbcO54bqldcah4bubw7ThuqDhuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pXThurl14buX4bqlw4Dhu511xqHhuqXDgMah4buJdOG6pXTDicOh4bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oOG6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pWvhurnDusOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPDgOG6uWpzbuG6pcOBw4BCc24zw6J04bq5QeG7l+G7m3U54bqp4bu34bqq4bql4bq54bqgw4DDusOi4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6r8SD4bubdOG7l+G6pcOBQWszw6IvL2vDoGrhurnDuuG7t8ah4bqgw4DGocO6w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6rWThuqnDqS9iZWzhuqnhuq1i4bqn4bqr4bqn4bqnw4DhuqvEkWVj4bqnc+G6rcOgceG7t+G7l8Oi4bqlL+G6r8SDL8OAbOG6r8SDL8OAQeG6r8SDw4BB4bqvxIPDgGzhuq/Egy/DgGzhuq/Egy/DgEHhuq/Egy/DgOG6uWpzbuG6r8SD4bu34bqvPcOq4bub4bqlauG6oOG7r+G7m+G6pXPhu5nDoeG6pW3hu7F14buX4bqla8ah4bud4bqlPOG7m+G6pT1B4bundeG7l+G6pVPhu5nhuqVt4buB4bql4bu3xqHhurvDgOG6pWrhu5vhu5PhuqDhuqXhuqzhur3huqXDgGZ14buX4bqlS3nhuqXDgMah4bub4bqlbeG6oOG6ueG6pWvhuq7hurnhuqUkSlVM4bqlw4Dhu6F1xqHhuqXDgGZ14buX4bqla8ahw7rhuqVtd3XhuqXhuqzhu5/huqVsxKl14bqlbcOs4bqg4bql4bu3xqHDunXhu5fhuqXDgEHhur3DuuG6pcOAxqHhu5vhuqVt4bqg4bq54bqlcsah4bur4bub4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bua4bua4bua4bqldeG7h3ThuqXhuqnhuqfhuq1jw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9V4buX4bqgQuG7mXXhuqXGoOG6oMO1xIMv4bu34bqv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hải Hà 20 năm vững bước

Hải Hà 20 năm vững bước
2016-07-19 08:19:00

PTO- Vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, trong giai đoạn nước ta bắt đầu đổi mới, nền kinh tế chuyển mình từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN...

Thanh Ba: Nâng cao hiệu quả sản xuất vụ mùa

Thanh Ba: Nâng cao hiệu quả sản xuất vụ mùa
2016-07-18 10:06:00

PTO- Vụ mùa năm nay huyện Thanh Ba phấn đấu gieo cấy 3.200ha lúa; 300ha ngô, 100ha lạc và 300ha rau các loại. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long