Cập nhật:  GMT+7
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG7uWbhur3huqc9w7JwPcOS4bq84bqs4bqsPeG6p+G6qSg9OTThurs94bqs4buBKD1N4bqtKcOyTeG6reG7jz3DkuG6reG7hz3hurk8PcOh4buL4bq9PeG7o2M9w7N74bq9PeG7oeG7jTPDsj3Dsm/hu5Xhur3huqc94bqnPD3hurnhu4nhur094bq94bqtM8OyPeG6u+G6qeG6t+G6vT3hu7ddOcOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7sk3DksOBw5I9LT3DkuG6rcOgw6o94buZ4buJOT3DsuG6q+G6veG6reG7rj3DoeG6seG6vT3DoTThu409w7Lhuq0p4bq94bqnPSUkLyokKiThu649w7N74bq9PeG6ueG7mWrhur3huqc9w7Jv4buV4bq94bqnPTnhu5EoPeG7uWbhur3huqc9w7JwPcOS4bq84bqs4bqsPeG6puG6qSg9OTThurs94bqs4buBKD1N4bqtKcOyPU3huq3hu489w5Lhuq3hu4c9WOG7oX09w4Fo4bq94bqnPeG6uOG7meG7i+G6veG6p+G7rj3huq3hu41w4bqz4bq9PeG7uTbhurs9w4nhuq3huq9ZPcOhfT3Dslvhur3huqc94bq54bqv4bq9PcOyb+G6r+G6vT0qKuG7rirFqD3Ds8OqPeG7o+G7ieG6qT05w7Xhur3huqc9w6lyVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6rOG6qeG6s+G6vT3hur0ocOG7rj3DsuG6rcOgw6o9w7Lhuq1n4bq94bqnPcOp4bqvPeG6u8Os4bqpPeG6veG6pzxwPeG7uWbhur3huqc9w7JwPTnhu43hur3huqc9OTNtPTo6JFYkJCQ9buG7jXs9w7Jv4buV4bq94bqnPeG6pzw9w7M+OeG6rT1vKD3DsuG6rWM9w7Jv4buZxKnhur3huqfhu6494bqn4bqp4budPeG7o+G7neG6veG6pz3DsuG6rWM9beG6rTThur09w7NnPSU94buj4bq3PcOze+G6vT3hurnhu5lq4bq94bqnPTnhu43hur3huqc9OTNtPcOyb+G7leG6veG6pz3huqc8PcOp4bqt4buNPeG7o8ahOT1t4bqt4bqrKD3hu7ddOVY9w5Jvw6rhur3huqc9w7Lhuq3EqeG6qT3huqfhuqko4bq9PcOy4buJ4bqp4buuPeG6u8O0OT3DsuG6qeG6r+G7jT054buRKD05ZuG6veG6pz3DsnA9w7PEgz1t4bqtM+G6vT3DoTPhu4094bq94buNZuG6qT0l4buuKj3Dsm/huqnhurPhu4094bqnPD3DocOjPcOyb+G7leG6veG6p+G7rj3hur0y4bq94bqnPTlm4bq94bqnPeG7oeG7jTPDssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOze+G6vT3hu6Hhu40zw7I94bq54bqv4bq9PSYkJD3Dsm/huqnhurPhu409buG7jXs9w7Jv4buV4bq94bqnL+G6vVvhurtWw50vbeG7ssOdbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbcO64buNw7Lhuq3Dqm8j4buy4buiKMyG4bq9PeG6uCjhur3huqfDnS9t4buy

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Thanh Thuỷ có 36 di tích lịch sử được xếp hạng

Thanh Thuỷ có 36 di tích lịch sử được xếp hạng
2020-10-02 08:57:38

PTĐT - Huyện Thanh Thủy không chỉ có lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng mà còn là vùng đất có nhiều di tích văn hóa, lịch sử tạo thuận lợi phát triển du lịch văn hóa, du...

Toàn tỉnh có 14 HTX trong lĩnh vực môi trường

Toàn tỉnh có 14 HTX trong lĩnh vực môi trường
2020-10-01 13:32:51

PTĐT - Toàn tỉnh hiện có 14 HTX trong lĩnh vực môi trường, trong đó 13 HTX đang hoạt động, 01 HTX ngừng hoạt động. Tổng số có 107 thành viên tham gia, 87 lao động thường xuyên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long